Internetová žákovská knížka - Webová aplikace

Žákovské informace - Internetová žákovská knížka - Webová aplikace

Žákovské informaceOd 1.10.2014 mohou rodiče sledovat průběžnou klasifikci, změny v rozvrhu, akce školy, domácí úkoly, docházku a další informace v bezplatné aplikaci pro OS Android, bližší informace zde.


Internetová žákovská knížka - Webová aplikace
V tomto modulu mají rodiče žáků naší školy možnost získávat pravidelně informace o průběžné klasifikaci a chování svých dětí.

Přihlašovací údaje pro vstup do informačního modulu budou předány rodičům nových žáků na třídních schůzkách. Rodiče, kteří se daného dne nezúčastní nebo údaje ztratili, si tyto údaje mohou vyzvednout osobně u třídních učitelů.

Přehled všech funkcí informačního modulu:

  • Osobní údaje žáka - rodiče mohou kontrolovat, zda škola eviduje správné údaje (nesprávné údaje nahlásí třídnímu učiteli.
  • Pololetní klasifikace - kompletní pololetní klasifikace ve všech ročnících od počátku studia, přehled zameškaných hodin atd.
  • Průběžná klasifikace - přehled všech průběžně zadaných známek - lze volit, zda zobrazovat i témata, váhy známek, poznámky, průměr apod.
  • Výchovná opatření - přehled třídních důtek, pochval atd. za aktuální pololetí, nebo za celé studium.
  • Rozvrh - tabulka rozvrhu, a to buď stálý rozvrh, nebo aktuální rozvrh.
  • Vyučované předměty - seznam předmětů s učiteli, kteří daný předmět žáka vyučují.
  • Komunikační systém školy - modul pro komunikaci mezi ředitelstvím, učiteli.
 
/var/www/html/wiki/data/pages/zakovske_informace.txt · Poslední úprava: 2018/05/30 15:50 autor: root
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki