Žádosti o informace

se poskytují podle § 13 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Osoby určené k poskytování informací:

  • Mgr. Michaela Kuboňová, zástupkyně ŘŠ,
  • Mgr. Jiří Nohel, zástupce ŘŠ.

Osoba pověřená k přijímání a vyřizování stížností, podnětů, oznámení:

Kateřina Chadimová, sekretariát ZŠ Dobrá

Úřední hodiny: pondělí-pátek - 7.00-11.00, 11.30-14.30 hodin

Příjem žádostí a dalších podání:

Žádosti a podání se podávají písemně poštou na kontaktní adresu organizace.

Ústně lze žádosti podat: telefonicky, osobně.

Písemně lze žádosti podat: poštou, předáním písemné žádosti na sekretariátu organizace, elektronickou poštou.

NÁVODY PRO ŘEŠENÍ ŽIVOTNÍCH SITUACÍ

http://portal.gov.cz/portal/obcan/ situace/196/207/4659.html

  • Odklad povinné školní docházky
  • Dodatečný odklad povinné školní docházky
  • Pokračování ve vzdělávání po ukončení povinné školní docházky
  • Stížnost na školu nebo školské zařízení

OPRAVNÉ PROSTŘEDKY

Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti v případě uvedeném v § 15 odst. 4. zákona č. 106/1999 Sb. Odvolání se podává u povinného subjektu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat.

Sazebník úhrad za poskytování informací

Posyktování informací Poznámka Cena [Kč]
Kopírování na kopírovacích strojích A4 jednostranné 2 Kč
Kopírování na kopírovacích strojích A4 oboustranné 3 Kč
Tisk A4 černobílé 3 Kč
Tisk A4 barevné 10 Kč
Kopírování na nosiče dat CD 50 Kč
Telekomunikační poplatky Meziměstské Dle platných tarifů
Poštovné a jiné poplatky Dle platných tarifů
Vyhotovení stejnopisu vysvědčení A4 oboustranné 100 Kč
Nahlížení do spisů a vnitřních dokumentů školy Bezplatné
 
/var/www/html/wiki/data/pages/zadosti_o_informace.txt · Poslední úprava: 2016/09/05 17:44 autor: mkubonova
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki