Projekt „Rekonstrukce odborných tříd a konektivita ZŠ Dobrá“

(Reg. číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/19_116/0013142)

„Naše základní škola čerpá finanční příspěvek v rámci projektu „Rekonstrukce odborných tříd a konektivita ZŠ Dobrá“ (Reg. číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/19_116/0013142), který je spolufinancován z EU, konkrétně z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Cílem projektu je rekonstrukce dvou odborných učeben (dílny a cvičná kuchyň) a dovybavení čtyř učeben (dílny, cvičná kuchyň a 2 PC učebny). Dále je cílem zajištění kompletní konektivity budov školy.“

 
/var/www/html/wiki/data/pages/rekonstrukce_odbornych_trid_a_konektivita_zs_dobra.txt · Poslední úprava: 2020/12/11 14:20 autor: mkubonova
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki