Pronájmy

INFORMACE K PROVOZU TĚLOCVIČEN OD 7. 12. 2020

Od pondělí 7. 12. 2020 budou pro veřejnost umožněny sportovní aktivity v tělocvičně podle pravidel stanovených krizovým opatřeném vlády ze dne 30. 11. 2020, č. 1262.

 • Při vstupu do tělocvičny je nutné použít dezinfekci.
 • Maximální počet přítomných osob je 10.
 • Všechny osoby mají po celou dobu povinnost používat roušku/ochranu úst a nosu.
 • Na období vánočních prázdnin (od 23. 12. 2020 do 3. 1. 2020) bude provoz tělocvičen přerušen.

Ke stažení:

Mgr. Radka Otipková

Přerušení volnočasových aktivit v ZŠ Dobrá od 5.10.2020 do 18.10.2020

Na základě Usnesení vlády ČR ze dne 30. září 2020 č. 958, které zakazuje hromadné akce konané ve vyšším počtu než 10 osob ve vnitřních prostorech staveb s tím, že je nutné dodržet odstup od jiných osob 2 metry, a na základě Mimořádného opatření č.26/2020 KHS Moravskoslezského kraje nebudou s účinností od 5. října 2020 do 18. října 2020 umožněny volnočasové aktivity v ZŠ Dobrá.

2.10.2020, Mgr. Radka Otipková, ředitelka školy

Informace o ceně pronájmů místností školy pro školní rok 2020/2021

Aktivity jiných subjektů, které nesouvisí se vzdělávacím procesem, budou umožněny a organizovány v případě, že se podaří minimalizovat kontakt účastníků aktivit realizovaných těmito subjekty s žáky školy a zaměstnanci a zajistit nutná hygienická opatření. V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním Covid-19 bude škola vždy postupovat podle pokynů KHS a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS nebo plošně MZd.

Ceny pronájmů:

 • Velká tělocvična se sprchami: 330 Kč/hod. (v rámci protiepidemických opatření nyní pronájmy se sprchami neposkytujeme)
 • Velká tělocvična bez využití sprch: 280 Kč/hod.
 • Malá tělocvična se sprchami: 300 Kč/hod. (v rámci protiepidemických opatření nyní pronájmy se sprchami neposkytujeme)
 • Malá tělocvična bez využití sprch: 250 Kč/hod.
 • Místnost nad tělocvičnami: 170 Kč/hod.
 • Dětské neziskové organizace: velká tělocvična bez využití sprch 110 Kč/hod., malá tělocvična bez využití sprch 70 Kč/hod., místnost nad TV 50 Kč/hod.; příplatek za sprchy 50 Kč/hod.
 • Školní kuchyně: 120 Kč/hod.
 • Hudební nauka: 40 Kč/hod.
 • Třída pro výuku: 40 Kč/hod.
 • Učebna VV s pecí: 150 Kč/hod., bez pece: 60 Kč/hod.

K pronájmu bude každému nájemci připočten příplatek na dezinfekci ve výši 10 Kč/den. Ke krátkodobému pronájmu se k uvedeným cenám přičítá DPH ve výši 21 %.
Zájemci o pronájem místností základní školy se mohou telefonicky, či osobně domluvit s p. Golíkovou - na tel. č.: 558 412 472, Po-Pá, od 7.00-14.00 hod.

 
/var/www/html/wiki/data/pages/pronajmy.txt · Poslední úprava: 2020/12/02 21:32 autor: mkubonova
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki