Projekt EU peníze školám

1. tisková zpráva - ZŠ Dobrá je zapojena do projektu EU peníze školám

Za účelem systematické podpory vzdělávání na základních školách v České republice vznikla v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost nová oblast podpory 1.4 – Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách. Tento projekt je znám také pod názvem EU peníze školám.

Cílem projektu je zlepšit podmínky na základních školách, a tak zkvalitnit základní vzdělávání. Podpořenými cílovými skupinami jsou žáci a pedagogičtí pracovníci základních škol. Výše dotace se odvíjí od velikosti školy a počtu žáků.

Mezi prvními žadateli byla také naše Základní škola v Dobré. Po vypracování projektového záměru, který vycházel ze Školního vzdělávacího programu Dobrá škola – dobrý start, byla sestavena projektová žádost. Z připravených šablon klíčových aktivit si škola vybrala ty, které nám pro realizaci v podmínkách školy nejvíce vyhovují. Ze sedmi témat, na která se šablony soustředí, jsme vybrali rozvoj matematické, čtenářské a informační gramotnosti, inovaci a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT a cizí jazyky. Zlepšení výuky v těchto oblastech chceme dosáhnout prostřednictvím metodického vzdělávání pedagogických pracovníků, tvorbou a následným používáním nových učebních materiálů a individualizací výuky.

Doba trvání realizace projektu je pevně nastavena na 30 měsíců. Po předložení projektové žádosti na MŠMT proběhlo zhodnocení formálních náležitostí dle vypsaných kritérií a došlo ke schválení našeho projektu. MŠMT vydalo Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt Dobrá škola – dobrý start ve výši 2 063 894 Kč. Termín zahájení projektu je stanoven na 1. 2. 2011, jeho ukončení bude 31. 7. 2013.Mgr. Eva Nováková, ředitelka ZŠ Dobrá


EU peníze školám - realizace nové techniky

Realizace novinek v rámci IC techniky proběhla 18.-19. července 2011.

Novinky:

  • interaktivní tabule v odborné učebně Aj,
  • interaktivní tabule v odborné učevbně Př,
  • instalace projektoru v odborné učebně Che,
  • instalace projektoru, plátna, BlueRay přehrávače atd, v odborné učebně Z,
  • + další novinky.

Fotogalerie:

DUM - Vzdělávací materiál v rámci projektu EU peníze školám

Vzdělávací materiály jsou dostupné na adrese: odkaz

Fotogalerie

Fotogalerie projektu

 
/var/www/html/wiki/data/pages/projekt_eu_penize_skolam.txt · Poslední úprava: 2018/09/07 20:24 autor: mkubonova
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki