Projekt Cesta

Projekt CESTA, reg. číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000569

Projekt CESTA je spolufinancován Evropskou unií - Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Příjemcem dotace je Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (KVIC), Nový Jičín. Doba realizace aktivit je od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2020.

Do projektu jsou zapojeni 4 pedagogičtí a 2 vedoucí pracovníci. Každý zapojený pedagog absolvuje pod vedením odborníků cestu od osobnostně sociálního rozvoje přes zvyšování svých profesních dovedností pro poskytování kolegiální podpory v tématech individualizace vzdělávání či vybraných gramotností. Jednotlivé Cesty projektem mají různé cíle a s tím související různé časové dotace. Cílů pedagogové dosáhnou prostřednictvím vzdělávacích aktivit, sdílením zkušeností, realizací kolegiální podpory či mentoringu, získáváním inspirace ze zahraničí, případně zvýšením kompetencí pro lektorskou činnost. Důležitá je závěrečná část projektu, kdy pedagogové poskytují 10 měsíců kolegiální podporu na své škole a ověřují si tak dosažení cíle.

 
/var/www/html/wiki/data/pages/projekt_cesta.txt · Poslední úprava: 2018/09/07 20:15 autor: mkubonova
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki