NEJDŮLEŽITĚJŠÍ POUŽÍVANÉ PŘEDPISY

 • Zákon 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
 • Zákon 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících
 • Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky
 • Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání
 • Vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku
 • Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování
 • Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně
 • Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních

NÁVODY PRO ŘEŠENÍ ŽIVOTNÍCH SITUACÍ

http://portal.gov.cz/portal/obcan/ situace/196/207/4659.html

 • Odklad povinné školní docházky
 • Dodatečný odklad povinné školní docházky
 • Pokračování ve vzdělávání po ukončení povinné školní docházky
 • Stížnost na školu nebo školské zařízení
 
/var/www/html/wiki/data/pages/predpisy.txt · Poslední úprava: 2013/09/08 09:28 autor: mkubonova
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki