Informace o provozu podatelny

Adresa pro doručování dokumentů v analogové podobě, případně dokumentů v elektronické podobě doručovaných na přenosných technických nosičích dat:

Základní škola Dobrá, příspěvková organizace

Dobrá 860, 739 51 Dobrá

Úřední hodiny podatelny:

Pondělí – pátek: 7:00 – 11:00, 11:30 – 14:30

Elektronická adresa podatelny: zsdobra@zsdobra.cz

Identifikátor datové schránky: sjmfdf6

Přehled formátů, ve kterých podatelna přijímá dokumenty v elektronické podobě: .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx

Přehled přenosných technických nosičů dat, na kterých podatelna přijímá dokumenty v elektronické podobě: CD, DVD, flash disk

Způsob nakládání s dokumenty v elektronické podobě, u kterých byl zjištěn škodlivý kód a způsob nakládání s poškozenými nebo neúplnými dokumenty v analogové podobě:

  • pokud lze určit odesílatele, pak podatelna odesílatele vyrozumí o zjištěné vadě a v případě, že se nepodaří vadu odstranit, dokument nezpracovává,
  • pokud nelze určit odesílatele, pak podatelna dokument nezpracovává, nezpracovaný poškozený elektronický dokument se přesune v počítači do složky koš, ze které je pak trvale smazán, přenosné nosiče, které obsahují nezpracovaný poškozený dokument, se skartují (mimo flash disku, ze kterého je poškozený dokument vymazán), nezpracovaný poškozený analogový dokument se skartuje.

OPRAVNÉ PROSTŘEDKY

Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti v případě uvedeném v § 15 odst. 4. zákona č. 106/1999 Sb. Odvolání se podává u povinného subjektu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat.

 
/var/www/html/wiki/data/pages/podatelna.txt · Poslední úprava: 2016/09/05 17:50 autor: mkubonova
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki