Klub nadaných dětí 2020/2021

Kluby nadaných dětí zřizuje po celé republice Mensa ČR.

Jejich účelem je podchytit skupinu velmi nadaných dětí již v raném věku a poskytnout jim nadstandardní rozvoj a rozšiřování obzorů.

Četnost schůzek je zpravidla 1x za dva týdny a náplní jsou především exkurze, přednášky,aktivity rozvíjející intelektové schopnosti, odborné projekty či logické a deskové hry.

Dětská Mensa je platformou při Mense ČR, její aktivity jsou zaměřeny především na věkovou skupinu osob 5–19 let.

Mensa České republiky

Mensa je mezinárodní organizace sdružující lidi s IQ nad 130.

Mensa ČR nabízí svým více než 4 000 členům i veřejnosti intelektuální stimulaci prostřednictvím zájmových skupin, místních i celostátních setkání, přednášek, exkurzí. Mensa ČR vydává časopis, je zřizovatelem gymnázia pro nadané děti v Praze, podporuje rozvoj nadaných dětí po celé republice, realizuje soutěž Logická olympiáda, projekt Mensa NTC pro školky, zřizuje kluby nadaných dětí, provádí testování IQ veřejnosti. Nejvýznamnějším přínosem pro účastníky všech mensovních akcí bývá však přátelské prostředí a inspirující atmosféra.

Klub nadaných při ZŠ Dobrá informuje o své činnosti ve školním roce 2020-2021

I přes neustále se měnící podmínky a různá opatření, plánujeme v tomto školním roce organizovat naše společná setkání (členů 1. stupně) alespoň 1x měsíčně od 14. 15 h do 15. 45 h vždy ve třídě 2. B (za dodržení všech hygienických podmínek).

TERMÍNY SCHŮZEK:

  • 29. 9. 2020 - Téma naší první schůzky bude ...
  • 27. 10. 2020,
  • 24. 11. 2020,
  • 22. 12. 2020,
  • 26. 1. 2021,
  • 23. 2. 2021,
  • 23. 3. 2021,
  • 20. 4. 2021,
  • 18. 5. 2021,
  • 15. 6. 2021.

Klub nadaných dětí 2019/2020

 
/var/www/html/wiki/data/pages/klub_nadanych_deti.txt · Poslední úprava: 2020/09/23 17:53 autor: mkubonova
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki