Aktuální informace pro rodiče a žáky 5. a 7. ročníku

Aktuální informace 12. 1. 2021 k přihláškám na víceletá gymnázia:

 1. Dítě se může hlásit na dvě gymnázia (budou vytištěny dvě přihlášky) nebo pouze na jedno gymnázium (pak bude vytištěna jedna přihláška).
 2. Přihlášky vytiskneme ve škole, formulář na vyplnění pro tisk přihlášek bude je nástěnce třídy.
 3. Poté Vám přihlášky předány s dalšími instrukcemi.
 4. Přihlášku odešlete doporučeně nebo osobně odevzdejte na příslušnou střední školu do 1. 3. 2021.
 5. K přihlášce můžete přiložit ověřené kopie diplomů z olympiád – nejlépe 1. místa (ověřují na Matrice OÚ v Dobré) – viz kritéria přijímacího řízení jednotlivých SŠ.
 6. V souladu s § 1 odst. 7 vyhlášky č. 353/2016 Sb. školy nemohou střední školy v přijímacím řízení hodnotit hodnocení na vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020. (tzn. vysvědčení za druhé pololetí se do kritérií přijímacího řízení nezapočítává).
 7. Termíny přijímacích zkoušek pro víceletá gymnázia – 1. termín 14. 4. 2021, 2. termín – 15. 4. 2021.
 8. Jednotné přijímací zkoušky probíhají z matematiky a českého jazyka, zajišťuje firma Cermat https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska
 9. V případě, že bude Vaše dítě přijato na SŠ, je nutné okamžitě informovat výchovného poradce, neboť Vy musíte potvrdit přijetí odevzdáním Zápisového lístku. Zápisový lístek bude na naší škole vystaven a Vy si ho vyzvednete osobně – poté odevzdáte na SŠ (na SŠ musí být odevzdán do 10 pracovních dnů od přijetí).
 10. Bližší informace k Zápisovým lístkům a přijímacímu řízení u výchovného poradce – osobně v době konzultačních hodin, v Bakalářích, emailem jfilipova@zsdobra.cz, tel.: 558 412 473.
 11. Přijímací řízení může být ovlivněno aktuální epidemiologickou situací.

Další informace najdete na internetu přímo na webových stránkách jednotlivých škol.

 
/var/www/html/wiki/data/pages/informace_pro_rodice_zaku_-_viceleta_gymn.txt · Poslední úprava: 2021/01/13 18:53 autor: jfilipova
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki