Výuka Náboženství ve školním roce 2021/2022

Ročník Termín, čas Vyučující, místnost
1.-2. třídy Středa, 11.35-12.20 hod. p. Mgr. Markéta Kozlová, 2.C
3.-4. třídy Středa, 12.50-13.35 hod. P. ThLic. Marek Kozák, 3.A
5.-6. třídy Čtvrtek, 13.15-14.00 hod. P. ThLic. Marek Kozák, 6.D
7.-9. třídy Čtvrtek, 13.35-14.20 hod. p. Mgr. Markéta Kozlová, 7.B

Přihláška do římskokatolického náboženství ve farnosti Dobrá

Přihlášky zasílejte na e-mail: Markéta Kozlová - kozlova.marketa@gmail.com nebo P. ThLic. Marek Kozák - marek.kozak@centrum.cz