ŠVP

„Dobrá škola - dobrý start“

Celá verze ŠVP je k dispozici k nahlédnutí v tištěné podobě na sekretariátě školy.

Obsah verze:

  • Identifikační údaje školy
  • Charakteristika školy
  • Charakteristika školního vzdělávacího programu
  • Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
  • Vzdělávání žáků mimořádných nadaných
  • Průřezová témata