Aktuální informace

Vážení rodiče, milí žáci,

  • Od 13. 9 2021 se žáci nebudou testovat, končí povinnost screeningového testování.
  • Stále platí ochrana dýchacích cest při vstupu do budovy školy a ve společných prostorech (chodby, jídelna mimo konzumaci jídla). Z povinnosti jsou vyňaty osoby s poruchou intelektu, autistického spektra, kognitivní poruchou nebo se závažnou alternací duševního stavu a dále osoby, které nemohou mít ze závažných zdravotních důvodů nasazen ochranný prostředek dýchacích cest a prokáží tuto skutečnost lékařským potvrzením.
  • Žáci s příznaky infekčního onemocnění do školy nemohou vstoupit (v případě alergií je nutné potvrzení lékaře).
  • Po vstupu do budovy školy si každý žák v co nejkratším čase důkladně 20-30 sekund umyje ruce teplou vodou a mýdlem v dávkovači, následně dodržuje hygienu rukou po celou dobu pobytu ve škole.
  • Vstup zákonných zástupců a dalších osob do školy je umožněn pouze po předchozí domluvě.

9. 9. 2021, Mgr. Radka Otipková

Školní potřeby pro školní rok 2021/2022

Projekt „Rekonstrukce odborných tříd a konektivita ZŠ Dobrá“

„Naše základní škola čerpá finanční příspěvek v rámci projektu „Rekonstrukce odborných tříd a konektivita ZŠ Dobrá“ (Reg. číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/19_116/0013142), který je spolufinancován z EU, konkrétně z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Cílem projektu je rekonstrukce dvou odborných učeben (dílny a cvičná kuchyň) a dovybavení čtyř učeben (dílny, cvičná kuchyň a 2 PC učebny). Dále je cílem zajištění kompletní konektivity budov školy.“

Mgr. Radka Otipková, ředitelka školy