Aktuální informace pro rodiče a žáky 5. a 7. ročníku

Informace k uplatnění zápisového lístku a odvolání:

Zápisový lístek se odevzdává na škole, kam byl žák přijat a na danou školu (obor) nastoupí (bez ohledu na pořadí škol na přihláškách). Žák může dostat pouze jeden zápisový lístek. Lístky jsou evidovány na Krajském úřadu v Ostravě.

V případě ztráty je nutné požádat písemně o vydání náhradního lístku ve škole.

Co dělat, když

1. Žák se dostal na jednu školu a má pouze jednu přihlášku – dát na školu zápisový lístek ve stanoveném termínu.

2. Žák měl dvě přihlášky a byl přijat na obě školy – v tomto případě pečlivě zvážit, kam nastoupí. Na této škole odevzdat zápisový lístek bez ohledu na pořadí škol na přihlášce. Jakmile je zápisový lístek jednou odevzdán, nesmí se již vzít zpět.

3. Žák se dostane pouze na jednu školu, ale chce nastoupit na tu druhou – dát zápisový lístek na školu, kam byl přijat a na druhou dát odvolání. V případě úspěchu je možné vzít zápisový lístek a přesunout na školu po odvolání (pro případ odvolání platí výjimka). Pokud na první škole v daném termínu neodevzdáte zápisový lístek, pak bude místo nabídnuto jinému uchazeči.

4. Žák se dostal na jednu školu, tam chce nastoupit – dát zápisový lístek a odvolání na druhou školu není nutné.

5. Žák se nedostal na žádnou školu – podat odvolání a čekat na výsledek. Zvláště žáci těsně pod čarou mají velkou šanci na přijetí. Občas se stane, že se uvolní místo později a je nabídnuto dalším uchazečům v pořadí i v červnu. Zápisové lístky uschovejte a nevyhazujte.

Termíny:

Pro odvolání do 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí. Pro uplatnění zápisového lístku 10 pracovních dnů od zveřejnění na stránkách školy (v případě přijetí střední škola dopisy neposílá).

Sledujte vyhlášení výsledků na stránkách jednotlivých škol.

V případě dotazů nebo konzultace kontaktujte výchovnou poradkyni Mgr. Janu Filipovou, tel. 558 412 473