Informace k volbě povolání pro bývalé žáky ZŠ Dobrá

Vážení bývalí žáci ZŠ Dobrá,zde najdete důležité informace k podávání přihlášek na střední školu:

1. Při změně střední školy si podáváte přihlášku na jinou vybranou SŠ sami.

2. Přihlášku si zajistíte sami přes internet, webové stránky MŠMT, popř. zakoupíte v papírnictví.

3. Vyplníte přední stranu přihlášky.

4. Druhou stranu přihlášky necháte volnou, škrtnete podpis ředitele školy a podepíšete se sami, v případě nezletilosti i zákonný zástupce. Do kolonky „Schopnosti, vědomosti, zájmy, talent uchazeče a další“ napíšete: Přílohou přihlášky jsou ověřené kopie vysvědčení, popř. výstupního hodnocení. (Zajdete si např. na matriku OÚ v Dobré a necháte si dané kopie dokumentů úředně ověřit.)

Základní škola Dobrá Vám nepotvrzuje přihlášky, neboť již nejste jejími žáky!

5. Po přijetí na střední školu musíte toto ještě potvrdit podáním zápisového lístku. Zápisový lístek Vám vydá Krajský úřad Ostrava - odbor školství. Základní škola Dobrá má zakoupeny zápisové lístky pouze pro své žáky!

6. Bližší informace o přijímacím řízení zjistíte na internetových stránkách MŠMT a příslušných středních škol.