AKTUÁLNÍ INFORMACE:

Na základě Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví z 23. 12. 2021 k testování žáků platí od 17. ledna 2022 následující režim:

 • Testování žáků probíhá pouze jednou týdně, a to každé pondělí.
 • Testují se všichni žáci bez ohledu na to, zda jsou očkovaní, nebo prodělali covid-19.
 • Do doby otestování ve třídě mají všichni žáci nasazeny ochranné prostředky dýchacích cest.
 • V případě, že se žák testu nepodrobí, platí stejná režimová pravidla jako doposud (nošení ochranného prostředku i při výuce apod.)
 • Pokud žák nebude přítomen na testování na začátku vyučování, ale dostaví se na vyučování později (nebo jiný den), provede si test pod dohledem pověřené osoby bezprostředně po svém příchodu.
 • V případě pozitivního výsledku testu je žák izolován, škola kontaktuje zákonného zástupce a informuje ho o dalším postupu.

Mgr. Radka Otipková, ředitelka školy

Leták pro rodiče vysvětlující novinky v testování na školách od 3. 1. 2022

Stále platná protiepidemická opatření:

 • Žáci jsou povinni si při vstupu do budovy školy a ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty ochranným prostředkem dýchacích cest (pokud jsou žáci z této povinnosti vyňati, prokáží tuto skutečnost lékařským potvrzením).
 • Při vstupu do budovy školy, třídy, odborné učebny, školní jídelny žáci používají dezinfekci.
 • Žáci dodržují zvýšenou hygienu rukou po celou dobu pobytu ve škole.
 • Do budovy školy nevstupují osoby s příznaky infekčního onemocnění.
 • Jestliže má žák příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění (včetně alergie), může vstoupit do školy pouze v případě, že při vstupu předá potvrzení lékaře, že se nejedná o infekční onemocnění.
 • Pokud se u žáka projeví příznaky infekční choroby, bude umístěn do samostatné místnosti a izolován od ostatních žáků. Současně budou informováni zákonní zástupci dítěte s tím, že si mají dítě bezodkladně vyzvednout.
 • Vstup zákonných zástupců a dalších osob do školy je omezen. Mohou vstoupit do školy pouze po předchozí domluvě.

COVID VE ŠKOLÁCH KDO O ČEM ROZHODUJE?

Informace: https://www.edu.cz/covid-ve-skolach-kdo-o-cem-rozhoduje/

Leták s informacemi o tom, za co odpovídá rodič, co je v kompetenci ředitele a o čem rozhoduje krajská hygienická stanice.

Tento web používá cookies. Používáním těchto stránek souhlasíte s ukládáním cookies do vašeho počítače. Také berete na vědomí, že jste si přečetli a porozuměli našim Zásadám ochrany osobních údajů. Pokud nesouhlasíte s odchodem z webu.Více informací