Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

stranky_trid:trida_7.b_-_11.-20._3._2020 [2020/03/21 14:27] (aktuální)
mkubonova vytvořeno
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== Učivo 7.B, 11.-20. 3. 2020 ======
  
 +
 +
 +===== Český jazyk a literatura =====
 +20. 3 Pročíst a zopakovat si teorii v odkaze, potom si procvičit prakticky určování druhů vedlejších vět https://​skolaposkole.cz/​cesky-jazyk/​vetny-rozbor/​vedlejsi-vety
 +
 +18. 3. Práce s textem: vyzkoušejte kvíz: https://​www.skolasnadhledem.cz/​game/​761. Porozumění textu: https://​www.skolasnadhledem.cz/​game/​806.
 +
 +17. 3. Procvičování druhů vedlejších vět
 +
 +https://​www.skolasnadhledem.cz/​game/​790
 +
 +https://​www.skolasnadhledem.cz/​game/​788
 +
 +https://​www.skolasnadhledem.cz/​game/​571
 +
 +16. 3. Procvičování druhů vedlejších vět online : www.pravopisne.cz,​ https://​www.umimecesky.cz
 +
 +Přehled druhů VV v učebnici na str. 91 + tabulka v sešitu JV.
 +
 +13. 3. Příprava na referát Povídání o přečtené knize, přečíst 15-20 stran libovolné knihy.
 +
 +11. 3. Do sešitu SV: nadpis Výtah. Zpracovat osnovu a  výtah z textu na str. 125 Jak vznikají oceánské proudy. ​
 +
 +
 +
 +===== Anglický jazyk p. uč. Tvrdá =====
 +20. 3. Učebnice str. 48 - přečti si článek a seřaď obrázky podle pořadí. Můžete mi pořadí písmen poslat na můj mail: rtvrda@zsdobra.cz
 +
 +19. 3. Pracovní sešit str. 36/cv.1
 +
 +17. 3. Pracovní sešit str. 36/cv. 2 - doplnit členy, 42/1.
 +
 +13. 3. pracovní sešit str. 35/cv.5
 +
 +12. 3. Pracovní sešit str. 71/4.1, 4.2 - opsat do sešitu
 +
 +===== Anglický jazyk p. uč. Vavrušová =====
 +
 +14.3. - pokračuj v práci na zadaném projektu "Map with directions"​ (viz. zadání sešit)
 +
 +13.3. - práce na zadaném projektu "Map with directions"​ (viz. zadání sešit)
 +      - procvičuj: členy: ​
 +      - https://​www.liveworksheets.com (do vyhledávání "​Articles"​) - na prvním řádku druhý zleva by ProfesorCorrales ​
 +
 +17.3. **Today is St. Patrick´s day**: read about it and make a test LOL
 +
 +https://​www.liveworksheets.com/​worksheets/​en/​English_as_a_Second_Language_(ESL)/​Saint_Patrick%27s_Day/​St._Patrick%27s_Day_gu5823bv **(zkopíruj si celý odkaz, i to co není podtrženo a otevři v nové záložce)**
 +
 +19.3. WB strana 36/ cvičení 2(celé)
 +
 +20.3. Vypiš si z WB do slovníku strana 77 / lekce 4C slovíčka, která neznáš + slovíčka anybody, anything, everybody, everything, nobody, nothing, somebody, something. Poté si přečti z učebnice příběh "The tailor of Swaffham"​ (str.48) a seřaď do školního sešitu "​English grammar"​ obrázky pod textem.  ​
 +
 +===== Německý jazyk p. uč. Konečná =====
 +
 +11.3. skupina uč. Konečná: procvičujte školní pomůcky
 +http://​www.pexeso.net/​nemecke-skolni-potreby/​0736B
 +
 +18. 3. skupina uč.Konečná - https://​www.youtube.com/​watch?​v=z7Hhd9jsOi8 Vypište si slovní zásobu z poslechu do sešitu, názvy školních předmětů :-) 
 +===== Německý jazyk p. uč. Hovjacká =====
 +
 +16. 3. Ho - uč. cv. 1.A, str.30
 +
 +13. 3. Ho - slovní zásoba školní pomůcky - opakovat školní pomůcky
 +http://​www.pexeso.net/​nemecke-skolni-potreby/​0736B
 +
 + 20. 3. https://​www.youtube.com/​watch?​v=z7Hhd9jsOi8 Vypište si slovní zásobu z poslechu do sešitu, názvy školních předmětů ​
 +
 +===== Matematika =====
 +20.3. Nadpis do sešitu (geometrie):​ **Konstrukce lichoběžníku** - Zadání ve videu, snaž se rýsovat nejdříve sám a poté si pusť VIDEO https://​www.youtube.com/​watch?​v=XmOQnA8HILo,​ nezapomeň na náčrt, konstrukci a popis konstrukce
 +
 +19.3. Nadpis do sešitu (geometrie):​ **Konstrukce lichoběžníku** Zadání: 1. př. a = 5 cm, b = 3 cm, úhel alfa = 65 stupňů, úhel beta = 80 stupňů, 2. př. a = 8 cm, c = 3 cm, d = 4,5 cm, úhel alfa = 40 stupňů - náčrt + postup konstrukce + počet řešení ​
 +
 +18.3. Nadpis do sešitu (aritmetika):​ **Poměr - rozšiřování a krácení poměru** - udělat stručný zápis z prezentace {{:​stranky_trid:​pomer_1_.pdf|}} - pouze krácení a rozšiřování poměru, do sešitu vypočítejte příklady z listu č. 1, poté si výsledky zkontrolujte,​ dobrovolně můžete vypočítat i list 2
 +
 +16.3. Nadpis do sešitu (aritmetika):​ **Poměr**, podívat se na prezentaci {{:​stranky_trid:​pomer_a_umernost_1_.pdf|}},​ z prezentace {{:​stranky_trid:​pomer_1_.pdf|}} udělat stručný zápis i s příklady, na 17.3. si nechejte z prezentace: rozšiřování poměru, krácení poměru a příklady k procvičení ​
 +
 +13.3. Pracovní list dokončit. Do sešitu napsat nadpis: **Konstrukce lichoběžníku**,​ zapsat zadání příkladu z videa do sešitu, provést náčrt a podívat se na video https://​www.youtube.com/​watch?​v=XmOQnA8HILo
 +
 +12. 3. Pracovní list (rovnoběžníky,​ obdélníky,​ trojúhelníky,​ lichoběžníky) - bude nalepený v sešitě a do sešitu!!!! vypočítáte jejich obsahy (zápis, vzorec, výpočet, podtrhnout výsledek s jednotkami)
 +
 +11.3. Do sešitu: nadpis POMĚR, učebnice str. 88/3, 7; opsat do sešitu str. 90/​zvětšování + zmenšování + nakreslit, libovolný obrázek; str. 90/3 - vypsat zvětšení a zmenšení
 +
 +===== Informatika =====
 +**Infromatika BV**
 +20. 3. Word - textový editor {{:​stranky_trid:​editace_textu.doc|}},​ k prostudování {{:​stranky_trid:​typograficka_pravidla.pdf|}}
 +
 +
 +**Infromatika MK**
 +16. 3. **Učivo Textový editor - Typografická pravidla** - prosím o prostudování {{:​stranky_trid:​7b:​typograficka_pravidla.pdf|učebního materiálu}} + {{:​stranky_trid:​7b:​editace_textu.doc|cvičení}} na editaci textu. Dané cvičení mi zašlete na e-mail [[mkubonova@zsdobra.cz]]. Nezapomeňte na pravidla při psaní e-mailu. Pracovní list Vám předám pak ve škole, nemusíte si tisknout, opisovat. Ať se Vám daří - jinak pište, pořešíme. MK
 +
 +
 +
 +===== Přírodopis =====
 +
 +13.3. - Vši - str.83 - Vši - zapsat kratinký zápis do sešitu{{:​stranky_trid:​vsi_zapis.docx|}}
 +
 +11. 3. Stejnokřídlí - vypracujte následující zápis: ​
 + ​{{:​stranky_trid:​stejnokridli.docx|}}
 +
 +18. 3. - Ploštice - {{:​stranky_trid:​plostice.pdf|}}
 +
 +20. 3. - Ploštice 2 - {{:​stranky_trid:​plostice_2.pdf|}}
 +===== Zeměpis =====
 +
 +20. 3. - 18. 3. - vodstvo Asie (pracuj podle pokynů v souboru) {{:​stranky_trid:​vodstvo_asie.pdf|}}
 +
 +17. 3. - opakování všech zakreslených pojmů místopisu Asie (moře, ostrovy, poloostrovy,​ pohoří, nížiny, …) podle atlasu a sešitu. Pomocí znalostí (a dalších informačních zdrojů) vystoupej na Mt. Everest: https://​www.skolaci.com/​nahoru-na-horu-mount-everest/​1014 . Pohoří a další místopisné pojmy nejen Asie můžeš procvičovat zde: https://​www.umimefakta.cz/​slepe-mapy .
 +
 +13. 3. - zakresli do slepé mapy Asie tyto pojmy {{:​stranky_trid:​povrch_asie.docx|}}
 +
 +
 +===== Fyzika =====
 +:!: 19. 3. :!: Z 16. 3. jste měli za úkol poslat řešení 1 příkladu, udělalo to pouze 9 lidí, těm ještě jednou děkuji a píši jim 1, ostatní urychleně pošlete, ať....
 +
 +18. 3. Plování nestejnorodých těles {{:​stranky_trid:​plovani_nestejnorodych_teles.pdf|}}
 +
 +16. 3. Archimédův zákon a plování těles {{:​stranky_trid:​archimeduv_zakon_plovani_teles.docx.pdf|}}
 +
 +11. 3. - Z minulé hodiny máte zapsané znění Archimedova zákonu. Přečíst článek str. 118 - 122. Do sešitu nakreslit obrázek 2.32. ze str. 120. Podle vzorce pro Archimedův zákon vypočítej do sešitu příklad 122/4, 11.
 +
 +**Opakuj na test** - tlaková síla, hydrostatický tlak.
 +
 +===== Dějepis =====
 +
 +12. 3. Husitství (červená uč. str. 77 - 78), na základě pozorného pročtení textu vysvětli. Proč byla 1. pražská defenestrace počátkem husitské revoluce? Jak je kalich spojen s husitstvím?​ Proč husité odmítli přijmout Zikmunda Lucemburského za českého krále? Vypiš tři klíčové informace k osobě Jana Želivského (využij různé zdroje na internetu)
 +
 +17. 3. Husitství - (uč. str.78 a 79 - řeš písemně do sešitu) a)husité se rozdělili do dvou směrů, popiš je, b)čím bylo pro husity město Tábor? c)vypiš znění čtyř pražských artikulů d)vyhledej na internetu dvě husitské zbraně a nakresli si je do sešitu
 +
 +19. 3. Husitství - (uč. str. 79 a 80 - řeš písemně do sešitu) 1. Prohlédni si pozorně obrázek vozové hradby a zkus vypsat aspoň tři její výhody pro husity 2. Který husitský vojevůdce používal palcát? 3. Kdo vedl jednání v Basileji a jak tato jednání skončila?
 +
 +Pro lepší představu: https://​www.youtube.com/​watch?​v=t-kNdZW5dIU
 +===== Občanská výchova =====
 +
 +**Učivo 17.3.**
 +
 +{{:​stranky_trid:​pracovni_list_znacky_.pdf|Pracovní list}} ​
 +
 +**Zkoušejte si i-testy na pravidla silničního provozu, viz odkaz:**
 +
 +[[https://​www.bezpecnecesty.cz/​cz/​dopravni-vychova/​prukaz-mladeho-cyklisty-testy?​gclid=CjwKCAjwmKLzBRBeEiwACCVihqARauUgJQFGhRP-iuRI1NTfcWKB-c8SYO0F2sWqCN6xqTtz3vX6dxoC5EAQAvD_BwE|Testy BESIP]]
 +
 +**Zajímavá videa**
 +
 +[[https://​www.youtube.com/​watch?​v=kShsDPawCCs|Používání přilby]]
 +
 +[[https://​www.youtube.com/​watch?​v=eJxnGWbrZd0|Omyly na kole]]
 +
 +[[https://​www.youtube.com/​watch?​v=LsQZomJ87ek|Nebezpečí pro cyklisty]]
 +
 +[[https://​www.youtube.com/​watch?​v=1ruZmh3x5q0|Neviditelný cyklista]]
 +
 +[[https://​www.youtube.com/​watch?​v=ki2jcDhjUKU|Cyklisté vyjíždějí]]
 +===== Výtvarná výchova =====
 +
 +
 +===== Hudební výchova =====
 +17. 3. Pracujte na referátech,​ které máte zadané. ​
 +
 +===== Výchova ke zdraví =====
 +
 +**16. března** - máme sice rozdělanou aktivitu ve škole, ale tu nemůžete dělat doma, tak vám zadávám tuto práci - téma Sluneční záření - účinky na zdraví člověka. Vypracujte do sešitu odpovědi na tyto otázky: 1) Jak se můžeme chránit proti slunečnímu záření? 2) Jaký ochranný faktor je vhodný? 3) Jak se často mazat? 4) Pomůže i oděv? 5) Jak si chránit oči? 6) Co dělat, když se spálím? Do sešitu si napište nadpis - **SLUNEČNÍ ZÁŘENÍ - ÚČINKY NA ZDRAVÍ ČLOVĚKA** a pak vypracujte odpovědi. A ještě odkazy, se kterými můžete pracovat: https://​zdravi.euro.cz/​leky/​ochrana-deti-pred-sluncem/,​ https://​www.dixo.cz/​jak-se-efektivne-chranit-pred-sluncem/​.
 +
 +===== Pracovní činnosti =====
 +**učivo na březen**
 +
 +Moji milí, na netu si vyhledejte základní druhy ovocných rostlin a vypište si je do sešitu, zkuste objevit i nějaké zajímavé, které neznáte. Vypište 4 základní pravidla správného skladování ovoce (např. jablka ve sklepě - na co si dát pozor). Krátký zápis proveďte ze strany Vaření! ​
 
/var/www/html/wiki/data/pages/stranky_trid/trida_7.b_-_11.-20._3._2020.txt · Poslední úprava: 2020/03/21 14:27 autor: mkubonova
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki