Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

stranky_trid:trida_6.d_-_11.-20._3._2020 [2020/03/21 14:03] (aktuální)
mkubonova vytvořeno
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== Třída 6.D, učivo 11.-20. 3. 2020 ======
  
 +
 +
 +===== Český jazyk a literatura =====
 +
 +
 +Úkoly z min. týdne máte {{:​stranky_trid:​1._ukoly_6.pdf|zde}}.
 +
 +20. 3.
 +
 +**Čtení**
 +
 +
 +Věřím, že si pilně čtete zadanou knihu. Někteří jste už určitě dočetli a udělali si záznam do sešitu.
 +
 +
 +Dnešní práci máte {{:​stranky_trid:​princ_a_chudas.pdf|zde}}. Pracujte podle zadání** do sešitu.
 +**
 +
 +**Krásný víkend!**
 +
 +
 +19. 3.
 +
 +
 +Procvičte si: https://​www.umimecesky.cz/​rozbory#​kc90
 +
 +
 +Vyberte: __větné členy obecně__ – __Teorie velkého třesku__ – __střední obtížnost__. ​
 +
 +Vašim úkolem je napsat mi přes bakaláře (případně na e-mail) zprávu, jak se vám cvičení podařilo. ​
 +
 +Zapište si **do sešitu** datum a **prvních pět vět** z daného cvičení, určete.
 +
 +
 +
 +18. 3.
 +
 +Krásný den vám přeji! Od dnešního dne si s vámi mohu **psát přes bakaláře** ;-). Najděte si **nástěnku** své třídy, máte tam ode mě zprávu...
 +
 +Dnes si zkontrolujte včerejší cvičení (pokud jste udělali chybu, opravte ji). Řešení pracovního listu máte {{:​stranky_trid:​vetne_cleny_reseni.pdf|zde}}.
 +
 +
 +Zopakujte si rozvíjející větné členy. **Uč. 76/6** ústně. ​
 +
 +17. 3. 
 +
 +Procvičte si větné členy. Zde máte {{:​stranky_trid:​vetne_cleny.pdf|pracovní list}} (můžete jej vytisknout nebo opsat a vypracovat na list A4 - ve škole pak založíte do šanonu). ​
 +
 +
 +16. 3.
 +
 +Pokud jste si v pátek četli, dodělejte si __slohový úkol z min. týdne__ (129/1).
 +
 +Procvičujte větné členy: https://​www.umimecesky.cz/​rozbory-6-trida ​
 +
 +Vyberte si **přívlastek shodný a neshodný** + prvních pět vět opište do sešitu (i s určením).
 +
 +===== Anglický jazyk p. uč. Hovjacká=====
 +
 +13. 3. zopakovat slovní zásobu Food (jídlo)
 +
 +Dotvořit dialog V restauraci, PS cv. 2/36
 +
 +17. 3. Počitatelná a nepočitatelná podstatná jména: https://​www.helpforenglish.cz/​article/​2008090806-pocitatelna-a-nepocitatelna-podstatna-jmena (Zhlédni video a pochopíš :)) Doplň cv. 3, 4 v PS str. 35 
 +
 +18. 3. PS str. 38 cv. 1, 2 a str.70 PS gramatika some, any - přečti si
 +
 +20. 3. - Procvičte počitatelná a nepočitatelná podstatná jména, https://​agendaweb.org/​grammar/​countable_uncountable-exercises.html
 +  ​
 +          ​
 +
 +===== Anglický jazyk p. uč. Kročková=====
 +
 +20. 3. - Napsat a naučit slovíčka 4C + učebnice str. 48 - "Mut goes shopping"​ - umět číst a překládat a odpovídat na otázky ve cv. 1/str. 48 (poslech najdete v odkaze Audio ...): https://​elt.oup.com/​student/​project/​level2/​unit4/​audio?​cc=cz&​selLanguage=cs,​ kontrola úkolů z WB str. 36 a 37: {{:​stranky_trid:​aj_-_6._roc._reseni_wb_str._36-37.docx|}} ​    
 +
 +18. 3. - WB str. 36/ cv. 3 - doplň rozhovor + Gramatika "SOME /ANY" - WB str. 70/4.3- vysvětlení + WB str. 37/ cv.4,5,6, https://​www.helpforenglish.cz/​article/​2006090402-some-vs-any
 +
 +
 +17. 3. - PS - str. 36/ cv. 1,2 + opakovat slovíčka a gramatiku "​počitatelná a nepočitatelná podstatná jména - Countable and uncountable nouns)
 +
 +13. 3. (Kr) - učebnice str. 46 - umět číst a překládat "STONE SOUP" https://​elt.oup.com/​student/​project/​level2/​unit4/​audio?​cc=cz&​selLanguage=cs + procvičujte Unit 4: https://​elt.oup.com/​student/​project/​level2/?​cc=cz&​selLanguage=cs,​ JÍDLO: https://​skolakov.eu/​anglicky-jazyk-4-trida/​food,​ https://​zsbcupice.cz/​hot-potatoes/​anglictina/​6-rocnik/​food/,​ https://​zsbcupice.cz/​hot-potatoes/​anglictina/​16.food/​
 +
 +11. 3. Napsat a naučit slovíčka 4A a 4B (ten, kdo ještě nemá) + ve WB - gramatika Počitatelná a nepočitatelná podstatná jména + určitý a neurčitý člen "a/ an and some" ...WB str. 69/ 4.1 + WB str. 70/​4.2.........WB str. 34 - 35 (asi máte všichni dokončeno, kdo nemá ...dokončí)
 + 
 +
 +
 +
 +===== Matematika =====
 +20.3. Nadpis do sešitu(geometrie):​ **Úhly vedlejší a vrcholové** - učebnice str. 74 - přepsat a přerýsovat žlutý rámeček, str. 74/př. 4, str. 74/př. 6  - přerýsovat podle obrázku a odpovědět na otázku,​odpověz str. 74/8
 +
 +19.3. Nadpis do sešitu (geometrie):​ **Trojúhelník** - učebnice str. 97 - přepsat a narýsovat žlutý rámeček + příklad str. 98/5
 +
 +17.3. Nadpis do sešitu (aritmetika) **Celá čísla – číselná osa a porovnávání čísel**. Projděte si cvičení na http://​www.onlinecviceni.cz/​exc/​pub_list_exc.php?​id=4530&​action=show#​selid (čísla opačná, porovnávání) a do sešitu vypracujte pracovní list {{:​stranky_trid:​cela_cisla_2.pdf|}} ​
 +
 +16.3. Nadpis do sešitu: **Celá čísla** vše ostatní do sešitu opište a vypočítejte z {{:​stranky_trid:​cela_cisla.docx|}}, ​   koukněte na prezentaci, která vám vše vysvětluje {{:​stranky_trid:​cela_cisla_3_.ppt|}}
 +
 +13.3. Do sešitu si napište (geometrie) nadpis: **Grafické a početní odčítání úhlu** a z videa si přerýsujte grafické odečítání úhlu alfa - beta, volte úhel alfa = 126 stupňů, úhel beta = 85 stupňů. Poté si procvičte příklady- **odčítání úhlu** na: https://​www.onlinecviceni.cz/​exc/​pub_list_exc.php?​action=show&​class=6&​subject=Matematika&​search1=08.+Geometrie#​selid
 +
 +12.3. V následujícím videu je grafické i početní sčítání a odčítání úhlů, je nutné toto pořádně prostudovat https://​www.youtube.com/​watch?​v=ITyFVCvxIHs. ​
 +
 +===== Informatika =====
 +17.3. Inf MH -  vytisknout nebo přepsat na papíry do složky {{:​stranky_trid:​hardware-1.pdf|}} ​
 +
 +12. 3. Inf BV - Přečíst a dopsat Hardware, zkusit doplnit úkol na konci dokumentu {{:​stranky_trid:​hardware_6.rocnik.doc|}}
 +
 + ===== Přírodopis =====
 +**Pracovní listy si nemusíte tisknout, jen vypracujte do sešitu** :!:
 +  ​
 +**20. března** - Pročtěte si text o výtrusných rostlinách (obecná charakteristika) a pak doplňte to, co jste se dověděli o plavuních - viz text z učebnice {{:​stranky_trid:​kapradorosty_plavune.pdf|}} a doplňte pracovní list - {{:​stranky_trid:​kapradorosty.pdf|}}.
 +
 +**19. března** - vyjděte si do přírody. Raději tam, kde nejsou lidé, ale předtím si přečtěte tento úkol - **Praktický úkol** (dlouhodobý) - viz pokyny - {{:​stranky_trid:​prakticky_ukol-herbar.pdf|}}
 +
 +**18. března** - Rašeliník - vyhledej informace o rašeliníku a vypracuj do sešitu odpovědi na tyto otázky: {{:​stranky_trid:​raselinik.docx|}}. Doufám, že jste všichni splnili úkol z minulé hodiny :)   
 +
 +
 +**13. března** - dokončete úkoly z minulé hodiny - pracovní list a odpovědi na otázky z učebnice - viz odkaz na učebnici. Zajděte si do lesa, na pole, zahradu, apod. a najděte mech, na kterém bude i štět s tobolkou. Pracovní postup - {{:​stranky_trid:​mech_-_pozorovani.docx|}}. Přeji, ať se vám pozorování vydaří :!:
 +
 + **11. března** - odkaz na stránky v učebnici {{:​stranky_trid:​mechorosty.pdf|}} a pracovní list {{:​stranky_trid:​pracovni_list_mechorosty.pdf|}} a kromě toho odpověz na otázky v učebnici - 1, 2, 3/str. 63.
 +
 +===== Zeměpis =====
 +
 +19. 3. přečti si v učebnici strany 55-59 a do sešitu si napiš modrý rámeček na straně 60. Koukni na video a napiš si do sešitu alespoň 3 informace z něj: https://​www.youtube.com/​watch?​v=Z7_brw4oa7M
 +
 +16. 3. - s pomocí učebnice doplň text a nakresli obrázek podle pokynů: {{:​stranky_trid:​hydrosfera_kolobeh_vody.pdf|}}
 +
 +12. 3.  - na celou stránku do sešitu nakresli myšlenkovou mapu na téma Hydrosféra (použij učebnici, atlas, internet)
 +
 +
 +===== Fyzika =====
 +18. 3. Z přípravy opsat **výpočet hmotnosti tělesa** - poté opiš řešené příklady 1, 3 (hustotu hledáš v tabulkách) a vyřeš otázky 1, 2, 3. http://​www.zsondrejov.cz/​Vyuka/​F-6H/​Hustota_03.pdf
 +
 +16. 3. Podle řešení opravit úkoly úkoly z pracovního listu, znovu projít všechny řešené příklady a dotrénovat výpočet hustoty. Všechny příklady budou zapsány v sešitě. {{:​stranky_trid:​reseni_hustoty.pdf|}},​ {{:​stranky_trid:​reseni_hustoty.docx|}}
 +
 +11. 3. Znovu projít řešené příklady v pracovním listu, podle návodu do sešitu vyřešit úkoly 4, 5, 6, 7 a převody jednotek. https://​jane111.chytrak.cz/​F6/​24.pdf
 +
 +
 +===== Dějepis =====
 +
 +12.3. Řecko - perské války (uč. str. 71) - po přečtení textu odpověz písemně do sešitu na otázky (napiš si i znění otázek): 1. Kdo ohrožoval řecká města v Malé Asii? 2. Popiš podle obrázku výzbroj perského vojáka 3. Co bylo pro Peršany záminkou k útoku na Řecko? 4. Popiš bitvu u Marathonu 5. Vysvětli původ vzniku maratonského běhu.
 +
 +Zhlédni zajímavé video:
 +https://​www.youtube.com/​watch?​v=jjBBtqARM8Y
 +
 +16. 3. Řecko-perské války - dočti si na str. 72, jak války dopadly a odpověz do sešitu: Ve kterém roce se Peršané vrátili a proč u Thermopyl Řekové prohráli? Které dvě další bitvy Řekové s Peršany vyhráli? Jak dlouho řecko-perské války trvaly a kdo byl vítězem?
 +
 +Dobrovolný úkol: S využitím internetu dokonč - Starověký památník bitvy se nezachoval. Ten současný stojí u dálnice. Na blízkém pahorku leží deska se starořeckým nápisem: "​Poutníče,​ ................."​
 +
 +19. 3. Rozkvět Athén po řecko-perských válkách (uč. str. 73) písemně do sešitu vysvětli: a) Kdo byl Perikles a proč byl pro Athény tak důležitý?​ b) Co bychom mohli ve starověku najít na Akropoli?
 +
 +Vydejte se na virtuální prohlídku: https://​www.extrastory.cz/​vydejte-se-na-virtualni-prohlidku-athenske-akropole-majestatnost-parthenonu-vas-dostane.html
 +
 +===== Občanská výchova =====
 +
 +17.3. **Zdravím 6.D!**
 +
 +{{:​stranky_trid:​clovek_ve_spolecnosti.pdf|}} - Zde máte uvedeny úkoly, které se pokuste vypracovat do sešitu. Úkol číslo 4 udělejte pomocí videí, které máte uvedeny níže:
 +
 +[[https://​www.youtube.com/​watch?​v=qnNIFkC_GN8|Nejsme si rovni]] - zopakování předešlé hodiny, kde jsme si říkali, že ve společnosti si nejsme rovni (Starší je společenský významnější než mladší...)
 +
 +[[https://​www.youtube.com/​watch?​v=XB1TEsqg4Sk|Zdravení]]
 +
 +[[https://​www.youtube.com/​watch?​v=vhTRVyaDldk|Kino,​ divadlo, koncert]]
 +
 +===== Výtvarná výchova =====
 +11.3.
 +
 +Dobrovolný úkol
 +
 +
 +**Tvorba iniciály - písmo**
 +
 +**Zadání: Vytvořte Iniciálu počátečního písmena vašeho jména.**
 +
 +//Iniciála je výrazně zdobené první písmeno slova. Název pochází z latinského slova initium = počátek. ​
 +Toto písmeno je odlišeno od dalšího textu svou velikostí a výraznou dekorací. Iniciály byly v průběhu dějin využívány zejména při tvorbě ​ rukopisů. ​
 +Iniciála je dotvořena ilustracemi,​ které mohou být součástí písmene nebo pozadí a okolí Iniciály.//​
 +
 +**Ukázky Iniciál:** {{:​stranky_trid:​iniciala.pdf|}}
 +
 +**Vaše iniciála bude zdobena ilustracemi,​ či dekorována tak, aby vystihovala vás samotné (např. ilustrace související s vašimi zálibami, oblíbenými barvami, zvířaty atd...)**
 +
 +**Formát**:​ A4
 +
 +**Technika:​** Obrysy Iniciály - tuš či černý fix.
 +
 +**Zdobení a kresby:** vodové, či temperové barvy (popřípadě pastelky/​fixy,​ ale velice přesně vybarvit). ​
 +
 +Zdobení dokončete pomocí zlatého či stříbrného fixu, gelových tužek či netradičních barev. ​
 +
 +Dejte si záležet na zdobení, dekoraci a ilustracích,​ které jsou pro Iniciálu typické! Rovněž se snažte, aby vás Iniciála vystihovala.  ​
 +
 +===== Hudební výchova =====
 +
 +
 +===== Výchova ke zdraví =====
 +
 +Hezký pátek vám přeji! ​
 +
 +Zápis do sešitu: **Linka důvěry**
 +
 +__Zaregistruj se__ na stránkách https://​www.jsns.cz/​ (naše škola je zapsaná v nabídce).
 +
 +
 +Zpřístupnila jsem vám **video Poslouchám** (cca 15 min.)
 +
 +
 +https://​www.jsns.cz/​lekce/​404117-posloucham
 +
 +
 +Po zhlédnutí si zapište __do sešitu__ **jméno** dítěte, jehož příběh/​problém/​projev vás nejvíce zaujal, napište **proč**. Pokuste se vybranému dítěti pomoci (napište svou **radu** __do sešitu__).
 +
 +
 +
 +===== Pracovní činnosti =====
 +
 +**Učivo na březen**
 +
 +Ahoj šesťáci! Téma nadcházejících 3 týdnů je sestavování místní kuchařky. Zkuste pohledat, či se zeptat babiček nebo rodičů zda-li neznají nějaký typický/​místní pokrm vaší rodiny nebo vesnice ve které žijete. Recepty k jídlům, které vypátráte,​ zapište prosím do sešitu ze strany vaření-tzn. **název pokrmu - suroviny** a poté zapište **postup přípravy**. Kdo to chce vyšperkovat,​ může připojit fotografii jídla nebo ho nakreslit. Zpracujte 3 pokrmy. Mnoho štěstí! Ty nejlepší si pak zkusíme uvařit.
 +
 +**Zajímavé video**
 +
 +[[https://​www.ceskatelevize.cz/​porady/​10290271690-toulava-kamera-ochutnava-cesko/​210572231180005/​video/​|Toulavá kamera ochutnává Česko]]
 
/var/www/html/wiki/data/pages/stranky_trid/trida_6.d_-_11.-20._3._2020.txt · Poslední úprava: 2020/03/21 14:03 autor: mkubonova
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki