Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

stranky_trid:trida_6.a_-_11.-20._3._2020 [2020/03/21 11:28] (aktuální)
mkubonova vytvořeno
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== Třída 6.A - 11.-20. 3. 2020 ======
 +
 +
 +
 +===== Český jazyk a literatura =====
 +
 +20.3.2020
 +- příprava na referát -přečti si alespoň dalších 15 stránek ze své knížky
 +
 +19.3.2020
 +- do sešitu JV - cv.2/str.75 (doplň příslovečné určení místa, času, způsobu a napiš k nim danou zkratku)
 +
 +18.3.2020 ​
 +- do sešitu JV - cv.2/str. 73 (doplň předměty a urči u nich pád)
 +
 +17.3.2020
 +- do sešitu JV - cv.2/str.71 (doplň přívlastky a urči PK-S, PK-N)
 +
 +16.3.2020
 +- do sešitu JV - cv.3/str.70 (doplň i/y, í/ý + podtrhni podmět //(rovná čára)// a přísudek //​(vlnovka)//​)
 +- větné členy (podmět a přísudek) si procvič : https://​www.umimecesky.cz/​cviceni-vetne-cleny-podmet-prisudek
 +
 +13.3.2020
 + - příprava na referát - povídání o přečtené knize (alespoň 10 stránek)
 +
 +12.3.2020 ​
 +- cv.1a)/128, dodělej výpisky/​výtah do sešitu SV (začali jsme ve škole) + zapiš heslovitou osnovu
 +
 +11.3.2020 - 
 +**Výpisky**
 +- přečíst cv.1 na str.129, napsat do sešitu SV nadpis a vytvořit výpisky z textu
 +
 +
 +===== Anglický jazyk p. uč. Tvrdá =====
 +19. 3. Udělej tato 3 cvičení a nech si je zkontrolovat,​ tak jak jsme zvyklí: https://​learnenglishteens.britishcouncil.org/​vocabulary/​beginner-vocabulary/​food
 +
 +17. 3. Vypište si slovíčka na téma JÍDLO do slovníčku včetně českého překladu. Použijte obrázky v učebnici str. 44 a pracovní sešit str. 77/4A,B. Můžete také použít cizojazyčný slovník.
 +
 +16. 3. TVRDÁ: procvičuj slovní zásobu na téma "​jídlo" ​ https://​www.liveworksheets.com/​search.asp?​content=food
 +
 +12. 3. Skupina p. uč. TVRDÉ: pracovní sešit str. 32/cv. 1, 3 - popsat obrázky, doplnit slovesa.
 +
 +===== Anglický jazyk p. uč. Vranay =====
 +
 +19.3. - {{:​stranky_trid:​19_brezna_6_a.pdf|}}
 +
 +18.3. -  {{:​stranky_trid:​46_1.pdf|}}
 +
 +16. 3. - Workbook 36/1.+2. exercise
 +
 +12. 3. -  Dokončit všechny kartičky nepravidelných sloves + procvičovat na quizletu
 +
 +https://​quizlet.com/​_81etnq?​x=1jqt&​i=1wb5iu
 +
 +https://​quizlet.com/​_81lwyq?​x=1jqt&​i=1wb5iu
 +
 +
 +11. 3. Procvičování - počítatelná a nepočítatelná podstatná jména, https://​agendaweb.org/​grammar/​countable_uncountable-exercises.html
 +
 +
 +
 +
 +===== Matematika =====
 +**20. 3.** Pracuj podle souboru:​{{:​stranky_trid:​2003m6n.pdf|}}
 +
 +**18. 3.** Pracuj podle souboru:​{{:​stranky_trid:​1803m6.pdf|}}
 +
 +**17. 3.** Pracuj podle souboru: {{:​stranky_trid:​pl_cela_cislan.pdf|}}
 +
 +**16. 3.** 1) Zapiš do aritmetiky nadpis Celá čísla. 2) V souboru {{:​stranky_trid:​celacisla.pdf|}} si pročti, co jsou čísla opačná a celá. 3) Narýsuj do sešitu číselnou osu podle souboru, vyznač čísla opačná a zapiš všechny žlutě označené věty. 4) Doplň čísla opačná na poslední stránce souboru.
 +
 +**13. 3.** 1) Zapiš do geometrie nadpis Osa úhlu. 2) Zapiš do sešitu, co je osa úhlu – rámeček UČ str. 68 3) Shlédni odkaz [[https://​www.youtube.com/​watch?​v=kCVe-sfIMRI]] 4) Narýsuj úhel AVB a jeho osu podle videa.
 +
 +**11. 3.** Do sešitu ​ sečti a odečti úhly (graficky a početně): 1) α=62°; ß=30° 2) α=128°; ß=54° 3) α=84°; ß=44°
 +
 +===== Informatika =====
 +18.3. {{:​stranky_trid:​vstupni_zarizeni.pdf|}},​ {{:​stranky_trid:​vystupni_zarizeni.pdf|}} - vypište si k jednotlivým zařízením stručné informace, u zkratek si vypište ty, které používáte,​ **vypracujte úkoly** u vstupních zařízeních
 +
 +11.3. Hardware (HW) {{:​stranky_trid:​hardware.docx|}} - vytisknout nebo přepsat na papíry do složky
 +
 +===== Přírodopis =====
 +20. 3. - vyjděte do přírody, dívejte se kolem sebe a pracujte na herbáři - **Praktický úkol** (dlouhodobý) - viz pokyny - {{:​stranky_trid:​prakticky_ukol-herbar.pdf|}}
 +
 +18. 3. - podle internetu vyhledej informace o rašeliníku a napiš do sešitu {{:​stranky_trid:​raselinik_otazky.pdf|}}
 +
 +11.3. - podle informacích o mechorostech {{:​stranky_trid:​mechorosty.pdf|}} vypracuj do sešitu pracovní list {{:​stranky_trid:​pracovni_list.pdf|}}
 +
 +
 +===== Zeměpis =====
 +20. 3. - na celou stránku do sešitu nakresli myšlenkovou mapu na téma Hydrosféra (použij učebnici, atlas, internet)
 +
 +18. 3. - přečti si modré rámečky v učebnici na stranách 79 a 83 a odstavce (teplotní pásy a podnebí) na straně 82. Dále pracuj podle pokynů zde: {{:​stranky_trid:​podnebi_pocasi.pdf|}}
 +
 +11. 3. - přečti si v učebnici strany 75-76 a do sešitu napiš zápis a doplň pojmy {{:​stranky_trid:​atmosfera.docx|}}
 +
 +
 +===== Fyzika =====
 +**19. 3.**  Pracuj podle souboru. {{:​stranky_trid:​1903f6.pdf|}}
 +
 +**17. 3.**  1) Zkontroluj a oprav svou práci podle souboru.{{:​stranky_trid:​hustota1reseni.pdf|}} 2) Upeč si s maminkou chutný koláč z medu, oleje a vody, než začnete - proveď pokus podle instrukcí v souboru.{{:​stranky_trid:​pokus.pdf|}}
 +
 +**12. 3.** 1) Zapiš do sešitu nadpis Hustota tělesa. 2) Zopakuj si převod jednotek hustoty. 3) Do sešitu vypracuj všechna cvičení ze souboru hustota1. {{:​stranky_trid:​hustota1.doc|}} 4) Zjisti, kde se využívá propan, kafr a chlorid sodný – užití zapiš do sešitu.
 +
 +===== Dějepis =====
 +
 +19. 3. Antické sloupy - {{:​stranky_trid:​anticke_sloupy.pdf|zadání}}
 +
 +17. 3. Řecko procvičování -{{:​stranky_trid:​procvičova_ni_.pdf|zadání}}
 +
 +12. 3. Peloponéská válka - zadání {{:​stranky_trid:​pelopone_ska_va_lka.pdf|zde}}
 +
 +
 + 
 +
 +
 +===== Občanská výchova =====
 +
 +19.3. **Zdravím 6.A!** ​
 +
 +{{:​stranky_trid:​kulturni rozmanitost.pdf|}}
 +
 +
 +[[https://​www.youtube.com/​watch?​v=cDii1rHAsxI|Kulturni rozmanitost]]
 +
 +Video, kulturní rozmanitost - zde jsou uvedeny rozdíly v kulturách (chování lidí) - Úkol: vyberte 6 příkladu rozdílnosti v chování v jiných zemích světa oproti nám. 
 +
 +**Pro zvědavce - dobrovolné**
 +
 +Můžete si přečíst další příklady rozdílných zvyků v různých kulturách.
 +
 +{{:​stranky_trid:​kulturni_rozmanitost_2.pdf|}}
 +
 +===== Výtvarná výchova =====
 +16. 3. téma PÍSMO - napiš na papír (výkres) své jméno, jeho zkrácenou verzi nebo přezdívku nějakým zajímavým písmem, které vybarvíš, vystínuješ,​ vyplníš obrázky apod.inspirovat se můžeš na internetu.
 +{{:​stranky_trid:​jmeno-pe.lindauerova.jpg?​150|}}
 +{{:​stranky_trid:​46152e13b3ab36f35e2613b6a906c2b4.jpg?​200|}}
 +
 +===== Hudební výchova ===
 +
 +===== Výchova ke zdraví =====
 +20. 3. - Šikana - napiš do sešitu, co je podle tebe šikana a kde se s ním všude můžeme setkat.
 +
 +13. 3. - koukněte na video: https://​supermamy.maminka.cz/​clanek/​pro-zeny-super-mamy-video/​538742/​tohle-vsechno-vedi-socialni-site-o-vasich-detech-sokovalo-to-i-je-samotne.html a odpověz do sešitu na otázky {{:​stranky_trid:​nebezpeci_komunikace_na_internetu.docx|}}
 +
 +
 +===== Pracovní činnosti =====
 +
 +Vypracuj a ilustracemi doplň **kuchařku** vaší rodiny (pokud možno použij rodinné recepty popř. vyhledej recepty na internetu). Recept bude obsahovat ingredience (i jejich množství) a srozumitelný postup přípravy. Počet receptů - minimálně na 2 pokrmy. Platí pro obě skupiny.
 + 
  
 
/var/www/html/wiki/data/pages/stranky_trid/trida_6.a_-_11.-20._3._2020.txt · Poslední úprava: 2020/03/21 11:28 autor: mkubonova
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki