Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Both sides previous revision Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
stranky_trid:prirodopis_6.d [2020/03/27 04:54]
klyskova
stranky_trid:prirodopis_6.d [2020/03/30 16:10] (aktuální)
klyskova
Řádek 3: Řádek 3:
  
 Dnes si ještě udělejte testík na **MECHOROSTY**,​ uvidíte v něm vy i já, kolik jste si o mechorostech zapamatovali -  Dnes si ještě udělejte testík na **MECHOROSTY**,​ uvidíte v něm vy i já, kolik jste si o mechorostech zapamatovali - 
-odkaz https://​forms.gle/​SJ4Sekkhavph3A8TALOL+**odkaz** - https://​forms.gle/​wvhVmNBgfmYXhQiX7 ;-) **Zkuste test znovu**, došlo k chybě.
  
 **25. 3.** - Další výtrusnou rostlinou je ... - viz text z učebnice {{:​stranky_trid:​preslicky_kniha.pdf|}} a zápis{{:​stranky_trid:​preslicky.pdf|}}. ​ **25. 3.** - Další výtrusnou rostlinou je ... - viz text z učebnice {{:​stranky_trid:​preslicky_kniha.pdf|}} a zápis{{:​stranky_trid:​preslicky.pdf|}}. ​
 
/var/www/html/wiki/data/attic/stranky_trid/prirodopis_6.d.1585284851.txt.gz · Poslední úprava: 2020/03/27 04:54 autor: klyskova
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki