Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Both sides previous revision Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
stranky_trid:informace_pro_zaky_9._rocniku [2019/10/11 11:05]
hvavrusova [9. B]
stranky_trid:informace_pro_zaky_9._rocniku [2020/02/17 13:39] (aktuální)
vvranay
Řádek 1: Řádek 1:
 ====== 9. ročník ==== ====== 9. ročník ====
 +
 +**Seminář z matematiky pro devátý ročník se přesouvá** ze čtvrtku 6. 2. na úterý 4. 2. 2020. 
 +
 +
 +**Astronomická olympiáda - krajské kolo.** ​
 +
 +  * https://​olympiada.astro.cz/​201920_krajske_zadani.html
 +Skládá se z testu na internetu a pracovního listu. Odevzdání do 15.3.
 +Veškeré informace u Mgr. Blanky Vroblové
 +
 +----
 +
 +
 +**Volba povolání**
 +
 +**Všichni žáci 9. ročníku obdrželi Atlas školství - seznam všech škol Moravskoslezského kraje.**
 +
 +**Aktuální nabídka všech středních škol** v ČR: http://​www.infoabsolvent.cz/​
 +
 +Odkaz na obory, **podporované stipendii**:​ https://​www.msk.cz/​cz/​skolstvi/​krajska-stipendia-ve-skolnim-roce-2020-2021-135042/​
 +
 +https://​www.scania.com/​cz/​cs/​home/​experience-scania/​working-at-scania/​stipendium-scania.html
 +
 +
 +
 +----
 +
 +:!: **Vp EV - odkaz na knihu k projektu ZELENÝ OSTROV** - http://​www.slunakov.cz/​wp-content/​uploads/​E-DUR/​zeleny_ostrov.pdf, ​
 +**odkaz na knihu k projektu ZLATÁ NIT**   - https://​slunakov.cz/​edur/​
 +
 +                                                         
 + 
 +
 +----
  
 ===== 9. A ======  ​ ===== 9. A ======  ​
Řádek 7: Řádek 41:
 **Třídní informace:​** **Třídní informace:​**
  
-  * Kdo má zájem o SCIO testování - donést přihlášku a peníze. 
  
 ---- ----
Řádek 15: Řádek 48:
 **Inf BV - skupina 9.A, 9.AB** - Do složky vložit 5 papírů A4 - jeden nelinkovaný,​ ostatní mohou být linkované **Inf BV - skupina 9.A, 9.AB** - Do složky vložit 5 papírů A4 - jeden nelinkovaný,​ ostatní mohou být linkované
  
-**Přírodopis** - **Test ​genetika teorie + příklad ​pátek 11. října** :!:+**Přírodopis** - **Test ​Vnější geologické děje, zvětrávání,​ činnost vody, ledovce, ​větru** (pracujte i s učebnicí) - ten, kdo nepsal ​:!:
  
  
-**Chemie**  ​- 910. test - pHneutralizacevznik a vlastnosti solí+**Chemie**  ​192. test - ropa, uhlízemní plynprůmyslově vyráběná paliva
  
 +**Matematika**
  
  
-**MFh**  nosit sešit 420 + přihlásit na Logickou olympiádu do 30. 9.+**Dějepis**    po každém probraném období bude malé písemné opakování  ​
  
-**Dějepis**    - na středu 9. 10. mít hotovo portfolio Naše první republika s vlastní prezentací,​ po každém probraném období bude malé písemné opakování ​ +**MFh**  ​
 ===== 9. B ======  ​ ===== 9. B ======  ​
 Třídní učitelka: Mgr. Květoslava Lysková, ☎ 558 412 471, klyskova@zsdobra.cz Třídní učitelka: Mgr. Květoslava Lysková, ☎ 558 412 471, klyskova@zsdobra.cz
Řádek 30: Řádek 64:
  
 Informace pro rodiče a žáky: Informace pro rodiče a žáky:
-  * Kdo má zájem o **SCIO testování** - donést přihlášku a peníze. + 
-   + 
-  ​+  ​
  
   ​   ​
   ​   ​
-  
  
  
Řádek 44: Řádek 77:
 **Inf BV - skupina 9.AB** - Do složky vložit 5 papírů A4 - jeden nelinkovaný,​ ostatní mohou být linkované **Inf BV - skupina 9.AB** - Do složky vložit 5 papírů A4 - jeden nelinkovaný,​ ostatní mohou být linkované
  
-**Zeměpis** - dokončit v sešitě obrázkovou myšlenkovou mapu na téma socioekonomický zeměpis (na známku)+**Zeměpis** ​ 
 +  * **DÚ: pracovní list:** globální problémy ​vyplnit tabulku :!:
  
 **AJ (Vav)** ​ **AJ (Vav)** ​
  
-  * Slovní zásoba: https://​quizlet.com/​_70sdbv +  * **Nosit si do hodin dvojjazyčný slovník** 
-  * Zkouším rozhovorzpamětiučebnice st13/4b+  
 +  * Procvičování**First Conditional:​**https://​quizlet.com/​_7kf8x0?​x=1qqt&​i=1wb5a1 
 +  * Procvičování**Second Conditional:** https://www.ego4u.com/en/​cram-up/​grammar/​conditional-sentences/​type-2/​exercises?​02 ​ https://​www.englisch-hilfen.de/​en/​exercises/​if_clauses/​type_2_statements.htm 
 +  * https://​elt.oup.com/​student/​solutions/​preint/​grammar/​grammar_08_012e?​cc=cz&​selLanguage=cs 
 +  * https://​www.learnenglishfeelgood.com/​eslvideo/​index.html 
 +  * **písemka:​** Unit 3 - 19.2. (second conditional,​ would, so ... that(warnings,​ giving advice), reflexive pronouns, vocabulary U3, irregular verbs
  
-**Zeměpis** +**Pracovní činnosti** 
-  * kontrola zápisu z minulé hodiny a pracovních listů )jedno cvičení z PL bude oznámkováno)+
  
-**Pracovní činnosti** - na první hodinu si doneste prosím sešit 520 nelinkovaný + obal. Psací a rýsovací potřeby.+**Přírodopis** - **Test Vnější geologické děje, zvětrávání,​ činnost vody, ledovce, větru** (pracujte i s učebnicí) - ten, kdo nepsal :!:
  
-**Přírodopis** - **Test genetika teorie + příklad ve čtvrtek 10října** :!:+**Inf MK** - https://​hourofcode.com/​dance2019
  
 +**Fyzika** ​ - 
  
-**Chemie** ​ - 1010. test - pHneutralizacevznik a vlastnosti solí+**Chemie** ​ - 202. test - ropauhlízemní plyn, průmyslově vyráběná paliva
  
 +**Matematika** - 
  
- +**MFh** ​ - 
-**MFh** ​ - nosit sešit 420 + přihlásit na Logickou olympiádu do 30. 9.+
 ===== 9. C ======  ​ ===== 9. C ======  ​
 Třídní učitelka: Mgr. Radana Nohlová, ☎ 558 412 478, rnohlova@zsdobra.cz Třídní učitelka: Mgr. Radana Nohlová, ☎ 558 412 478, rnohlova@zsdobra.cz
Řádek 72: Řádek 111:
  
  
 +https://​www.priklady.com/​sk/​index.php/​algebraicke-vyrazy-a-mnohocleny/​vyrazy-so-zlomkami-urcovanie-podmienok
  
-Pro žáky se zájmem o matematiku uvádím odkaz na matematickou olympiádu kategorie Z9.  +https://khanovaskola.cz/blok/50/423-lomene-vyrazy?​gclid=EAIaIQobChMI0avQmNqn2gIVCxQbCh3uCgVmEAAYASAAEgI2hvD_BwE
- +
-http://www.matematickaolympiada.cz/media/5434596/z69.pdf +
-http://​www.matematickaolympiada.cz/​media/​5435098/​info-zet.pdf+
  
 **AJ (Vav)** ​ **AJ (Vav)** ​
  
-  * Slovní zásoba: https://​quizlet.com/​_70sdbv +  *Procvičování**Second Conditional:​** https://​www.ego4u.com/​en/​cram-up/​grammar/​conditional-sentences/​type-2/​exercises?​02 ​ https://​www.englisch-hilfen.de/​en/​exercises/​if_clauses/​type_2_statements.htm 
-  * Zkouším rozhovorzpamětiučebnice st13/4b+  * https://​elt.oup.com/​student/​solutions/​preint/​grammar/​grammar_08_012e?​cc=cz&​selLanguage=cs 
 +  * Procvičování:​ **First Conditional:​**https://​quizlet.com/​_7kf8x0?​x=1qqt&​i=1wb5a1 
 +  * https://​www.learnenglishfeelgood.com/​eslvideo/​index.html 
 +  * **Písemka:** Unit 3 - 19.2. (second conditional,​ would, so ... that(warnings,​ giving advice), reflexive pronouns, vocabulary U3, irregular verbs 
 +  *   
 +**Inf MK** - https://​hourofcode.com/dance2019
  
 +**Chemie** ​   19. 2. test - ropa, uhlí, zemní plyn, průmyslově vyráběná paliva
 +
 +
 +**Zeměpis**
 +
 +**Výtvarná výchova**
 +
 +
 +**MFh** ​
  
-**Přírodopis** ​  8.10. - test z celé genetiky. 
  
  
-**Chemie** ​ 9. 10. test - pH, neutralizace,​ vznik a vlastnosti solí 
  
  
-**MFh** ​ - nosit sešit 420 + přihlásit na Logickou olympiádu do 30. 9. 
  
-**Výtvarná výchova** 
  
-**9. 10. Připomínám první prezentaci referátů na umění 20. století - Secese, Fauvismus, Kubismus a Futurismus.** 
-Nezapomeňte,​ že stěžejní je vyjádřit vlastní názor na dané období - podrobněji na papíru s informacemi umístěném ve třídě. 
  
 
/var/www/html/wiki/data/attic/stranky_trid/informace_pro_zaky_9._rocniku.1570791947.txt.gz · Poslední úprava: 2019/10/11 11:05 autor: hvavrusova
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki