Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Both sides previous revision Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
stranky_trid:informace_pro_zaky_9._rocniku [2019/09/13 08:31]
bvroblova [9. A]
stranky_trid:informace_pro_zaky_9._rocniku [2020/02/20 08:25] (aktuální)
vvranay
Řádek 1: Řádek 1:
 ====== 9. ročník ==== ====== 9. ročník ====
  
-{{:stranky_trid:vv.png?​direct&​560|}}+**Seminář z matematiky pro devátý ročník se přesouvá** ze čtvrtku 6. 2. na úterý 4. 2. 2020.  
 + 
 + 
 +**Astronomická olympiáda - krajské kolo.**  
 + 
 +  * https://​olympiada.astro.cz/​201920_krajske_zadani.html 
 +Skládá se z testu na internetu a pracovního listu. Odevzdání do 15.3. 
 +Veškeré informace u Mgr. Blanky Vroblové 
 + 
 +---- 
 + 
 + 
 +**Volba povolání** 
 + 
 +**Všichni žáci 9. ročníku obdrželi Atlas školství - seznam všech škol Moravskoslezského kraje.** 
 + 
 +**Aktuální nabídka všech středních škol** v ČR: http://​www.infoabsolvent.cz/​ 
 + 
 +Odkaz na obory, **podporované stipendii**:​ https://​www.msk.cz/​cz/​skolstvi/​krajska-stipendia-ve-skolnim-roce-2020-2021-135042/​ 
 + 
 +https://​www.scania.com/​cz/​cs/​home/​experience-scania/​working-at-scania/​stipendium-scania.html 
 + 
 + 
 + 
 +---- 
 + 
 +:!: **Vp EV - odkaz na knihu k projektu ZELENÝ OSTROV** - http://​www.slunakov.cz/​wp-content/​uploads/​E-DUR/​zeleny_ostrov.pdf,​  
 +**odkaz na knihu k projektu ZLATÁ NIT**   - https://slunakov.cz/edur/ 
 + 
 +                                                          
 +  
 + 
 +---- 
 ===== 9. A ======  ​ ===== 9. A ======  ​
 Třídní učitelka: Mgr. Blanka Vroblová, ☎ 558 412 469, bvroblova@zsdobra.cz Třídní učitelka: Mgr. Blanka Vroblová, ☎ 558 412 469, bvroblova@zsdobra.cz
Řádek 7: Řádek 40:
 ---- ----
 **Třídní informace:​** **Třídní informace:​**
-  * 1.10. - adaptační aktivita Larp 17 -  Malý svět techniky Ostrava 
  
  
Řádek 15: Řádek 47:
  
 **Inf BV - skupina 9.A, 9.AB** - Do složky vložit 5 papírů A4 - jeden nelinkovaný,​ ostatní mohou být linkované **Inf BV - skupina 9.A, 9.AB** - Do složky vložit 5 papírů A4 - jeden nelinkovaný,​ ostatní mohou být linkované
 +
 +**Přírodopis** - **Test Vnější geologické děje, zvětrávání,​ činnost vody, ledovce, větru** (pracujte i s učebnicí) - ten, kdo nepsal :!:
 +
 +
 +**Chemie** ​ 19. 2. test - ropa, uhlí, zemní plyn, průmyslově vyráběná paliva
 +
 +**Matematika**
 +
 +
 +**Dějepis** ​   - po každém probraném období bude malé písemné opakování  ​
 +
 +**MFh**  ​
 ===== 9. B ======  ​ ===== 9. B ======  ​
 Třídní učitelka: Mgr. Květoslava Lysková, ☎ 558 412 471, klyskova@zsdobra.cz Třídní učitelka: Mgr. Květoslava Lysková, ☎ 558 412 471, klyskova@zsdobra.cz
Řádek 20: Řádek 64:
  
 Informace pro rodiče a žáky: Informace pro rodiče a žáky:
-  ​**Obalit si všechny učebnice, sešity a informační deník** :!:+ 
 + 
 +  ​ 
 + 
 +  ​
   ​   ​
-  * **V pondělí 16. 9.** výuka končí v 11:25 hod. - **podpis v ID** :!: 
-  * V pátek budu rozdávat lístečky na rodičovský příspěvek - pošlete po dětech příslušnou částku, děkuji =) 
  
  
  
 ---- ----
- 
-**Inf 9.BC skupina Kuboň** - doneste si do první hodiny Inf (10. 9.) - 1 ks složky (Eurosložka),​ 5 ks obalů (průhledných) 
  
 **Inf BV - skupina 9.AB** - Do složky vložit 5 papírů A4 - jeden nelinkovaný,​ ostatní mohou být linkované **Inf BV - skupina 9.AB** - Do složky vložit 5 papírů A4 - jeden nelinkovaný,​ ostatní mohou být linkované
  
-**Zeměpis** - dokončit v sešitě obrázkovou myšlenkovou mapu na téma socioekonomický zeměpis (na známku)+**Zeměpis** ​ 
 +  * **DÚ: pracovní list:** globální problémy ​vyplnit tabulku :!:
  
 **AJ (Vav)** ​ **AJ (Vav)** ​
  
-  * Slovní zásoba: https://​quizlet.com/​_70sdbv +  * **Nosit si do hodin dvojjazyčný slovník** 
-  * **Donést ​  ​testové sešity, kdo neodevzdal**+  
 +  * Procvičování**First Conditional:​**https://​quizlet.com/​_7kf8x0?​x=1qqt&​i=1wb5a1 
 +  * Procvičování: ​**Second Conditional:​** https://​www.ego4u.com/​en/​cram-up/​grammar/​conditional-sentences/​type-2/​exercises?​02 ​ https://​www.englisch-hilfen.de/​en/​exercises/​if_clauses/​type_2_statements.htm 
 +  * https://​elt.oup.com/​student/​solutions/​preint/​grammar/​grammar_08_012e?​cc=cz&​selLanguage=cs 
 +  * https://​www.learnenglishfeelgood.com/​eslvideo/​index.html 
 +  * **písemka:​** Unit 3 - 19.2. (second conditional,​ would, so ... that(warnings,​ giving advice), reflexive pronouns, vocabulary U3, irregular verbs
  
-**Pracovní činnosti** - na první hodinu si doneste prosím sešit 520 nelinkovaný + obal. Psací a rýsovací potřeby.+**Pracovní činnosti** -  
 + 
 +**Přírodopis** - **Test Vnější geologické děje, zvětrávání,​ činnost vody, ledovce, větru** (pracujte i s učebnicí) - ten, kdo nepsal :!: 
 + 
 +**Inf MK** - https://​hourofcode.com/​dance2019 
 + 
 +**Fyzika** ​ - 
  
 +**Chemie** ​ - 20. 2. test - ropa, uhlí, zemní plyn, průmyslově vyráběná paliva
  
 +**Matematika** - 
  
 +**MFh** ​ - 
 ===== 9. C ======  ​ ===== 9. C ======  ​
 Třídní učitelka: Mgr. Radana Nohlová, ☎ 558 412 478, rnohlova@zsdobra.cz Třídní učitelka: Mgr. Radana Nohlová, ☎ 558 412 478, rnohlova@zsdobra.cz
Řádek 51: Řádek 110:
  
  
-16. 9. Mnohočleny,​ lineární rovnice - desetiminutovka 
  
-189Kruh, kružnice ​desetiminutovka+https://www.priklady.com/​sk/​index.php/​algebraicke-vyrazy-a-mnohocleny/​vyrazy-so-zlomkami-urcovanie-podmienok
  
-Pro žáky se zájmem o matematiku uvádím odkaz na matematickou olympiádu kategorie Z9.  +https://khanovaskola.cz/blok/50/423-lomene-vyrazy?​gclid=EAIaIQobChMI0avQmNqn2gIVCxQbCh3uCgVmEAAYASAAEgI2hvD_BwE
- +
-http://www.matematickaolympiada.cz/media/5434596/z69.pdf +
-http://​www.matematickaolympiada.cz/​media/​5435098/​info-zet.pdf+
  
 **AJ (Vav)** ​ **AJ (Vav)** ​
 +
 +  *Procvičování:​ **Second Conditional:​** https://​www.ego4u.com/​en/​cram-up/​grammar/​conditional-sentences/​type-2/​exercises?​02 ​ https://​www.englisch-hilfen.de/​en/​exercises/​if_clauses/​type_2_statements.htm
 +  * https://​elt.oup.com/​student/​solutions/​preint/​grammar/​grammar_08_012e?​cc=cz&​selLanguage=cs
 +  * Procvičování:​ **First Conditional:​**https://​quizlet.com/​_7kf8x0?​x=1qqt&​i=1wb5a1
 +  * https://​www.learnenglishfeelgood.com/​eslvideo/​index.html
 +  * **Písemka:​** Unit 3 - 19.2. (second conditional,​ would, so ... that(warnings,​ giving advice), reflexive pronouns, vocabulary U3, irregular verbs
 +
 +
 +**Aj (Vranay)** ​
 +
 +https://​quizlet.com/​_81etnq?​x=1jqt&​i=1wb5iu
 +
 +https://​quizlet.com/​_81lwyq?​x=1jqt&​i=1wb5iu
 +
 + 
 +**Inf MK** - https://​hourofcode.com/​dance2019
 +
 +**Chemie** ​   19. 2. test - ropa, uhlí, zemní plyn, průmyslově vyráběná paliva
 +
 +
 +**Zeměpis**
 +
 +**Výtvarná výchova**
 +
 +
 +**MFh** ​
 +
 +
 +
  
  
-  * Slovní zásoba: https://​quizlet.com/​_70sdbv 
-  * **Donést ​  ​testové sešity, kdo neodevzdal** 
  
  
  
-**Inf 9.C skupina Kuboň** - doneste si do první hodiny Inf (10. 9.) - 1 ks složky (Eurosložka),​ 5 ks obalů (průhledných) 
 
/var/www/html/wiki/data/attic/stranky_trid/informace_pro_zaky_9._rocniku.1568363472.txt.gz · Poslední úprava: 2019/09/13 08:31 autor: bvroblova
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki