Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Both sides previous revision Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
stranky_trid:informace_pro_zaky_9._rocniku [2019/03/17 17:54]
klyskova [9. A]
stranky_trid:informace_pro_zaky_9._rocniku [2019/07/08 17:09] (aktuální)
mkubonova
Řádek 1: Řádek 1:
- ====== 9. ročník ==== +====== 9. ročník ====
-===== Malé maturity ===== +
- +
-**Malé maturity - 3. dubna 2019** +
-{{:​mm2013:​matne-1.jpg?​nolink&​120 |}} +
- +
-**Společné maturitní tablo ve zmenšené podobě** +
- +
- +
-Cena tabla v menším formátu - 21 x 30 - 35 Kč; 15 x 21 - 20 Kč. Vzkaz od p. fotografky - v případě, že budete chtít využít své vlastní foto na průkazku/​občanku,​ atd., není problém. +
-V případě zájmu, stavte se za ZŘ Kuboň (na lístečku uveďte své jméno a příjmení,​ třídu, zájem o ..., počet ks). +
- +
- +
----- +
- +
- +
-**Astronomická olympiáda - kategorie EF - krajské kolo** +
- +
-Řeší se doma, odevzdá se do 20. března. 25.3. je prezenční kolo ve škole. +
-Veškeré informace na https://​olympiada.astro.cz/​201819_krajske_zadani.html +
-Další informace u Mgr. Blanka Vroblové +
- +
  
  
 ===== 9. A ======  ​ ===== 9. A ======  ​
  
-**TU Mgr.Olga Kafonková 
-** 
  
-☎ //558 412 479 
-// 
- 
-******Dne 11.3. - bude zkrácená výuka, konec ve 12.20 hod (podpis v ID)! 
-**** 
- 
- 
- 
-**Ročníkové testy budou probíhat 11.3. a 12.3.2019 ( viz ID) 
- 
-** 
-** 
- 
- 
----- 
- 
- 
-**Český jazyk** 
- 
-Od pondělí 4.3. zkouším každý den 3 žáky - ústní slohovou práce (úvaha) 
- 
-8.3. - knihovnická lekce v místní knihovně (knižní novinky) 
- 
- 
- 
-**Přírodopis** - Test **PŮDY** - 26. března :!: 
- 
- 
- 
-{{:​stranky_trid:​chemie.jpg?​100|}} ​ 
- 
-**Zeměpis** - písemné opakování (administrativní dělení států, mezinárodní organizace). 
- 
-**Domácnost** -  
- 
-**Německý jazyk** -  
- 
-**Fyzika** -   do **15. 2.** - odevzdat domácí laboratorní práci - Měření spotřeby energie 
 ===== 9. B ======  ​ ===== 9. B ======  ​
  
  
-**TU Mgr. Blanka Vroblová** ☎ //558 412 469// 
- 
- 
----- 
-**Přírodopis** - Test **PŮDY** - 25. března :!: 
- 
- 
- 
- 
-{{:​stranky_trid:​chemie.jpg?​100|}} ​ 
- 
-**Inf BV** - do složky vložit 5 čistých listů A4 
- 
-**OV**: ​ 
- 
-**Anglický jazyk - Lörinc** - would https://​www.englishclub.com/​grammar/​verbs-modal-would-quiz.htm 
-  *Second Conditional https://​www.ego4u.com/​en/​cram-up/​grammar/​conditional-sentences/​type-2/​exercises , https://​www.ego4u.com/​en/​cram-up/​grammar/​conditional-sentences/​type-2/​exercises?​02 , https://​www.english-grammar.at/​online_exercises/​if-clauses/​if007-type2.htm 
-  *Procvičování slovní zásoby https://​quizlet.com/​_61ljge 
-  *Regions of England - vocabulary https://​quizlet.com/​_64tgpf 
-  *Second Conditional https://​www.learnenglishfeelgood.com/​grammar-secondconditional2.html 
-  *Verbs, nouns, adjectives https://​elt.oup.com/​student/​project/​level5/​unit03/​vocabulary/?​cc=cz&​selLanguage=cs 
-  *WORK https://​learnenglishteens.britishcouncil.org/​skills/​listening/​elementary-a2-listening/​work 
-    
- **AJ - (Kročková)** -   ​pondělí 18.3. - rozhovory - učebnice str. 49/7 + mít dokončeno WB str. 38-39 + umět slovíčka 4B,C! (bude testík na slovíčka) ; procvičujte:​ https://​elt.oup.com/​student/​project3rdedition/​level5/?​cc=cz&​selLanguage=cs ​ 
-  * Frázová slovesa: https://​www.youtube.com/​watch?​v=p_WEXjuZn80,​ https://​www.youtube.com/​watch?​v=WEDysnFnRjk,​ https://​www.youtube.com/​watch?​v=MSSvl5hcUZw,  ​ 
- 
- 
-**Německý jazyk** -  
- 
-**Zeměpis** - písemné opakování (administrativní dělení států, mezinárodní organizace). 
- 
- 
-**Matematika** - trénuj průběžně úlohy z přijímacích zkoušek, soustavy a slovní úlohy. 
- 
-**Fyzika** -   do **15. 2.** - odevzdat domácí laboratorní práci - Měření spotřeby energie 
- 
-**Dějepis** - kampaň #WeRemember {{:​stranky_trid:​img-0059.jpg?​200|}} {{:​stranky_trid:​img-0059.jpg?​linkonly|}} 
-     ​*interaktivní mapa WW2 https://​www.abmc.gov/​sites/​default/​files/​interactive/​interactive_files/​WW2/​index.html 
-            ​ 
 ===== 9. C ======  ​ ===== 9. C ======  ​
-Třídní učitelka: **Mgr. Žaneta Konečná** 
- 
-☎ 558 412 479  
- 
-**Třídnické záležitosti:​** 
- 
-  *  
- 
----- 
- 
- 
-{{:​stranky_trid:​chemie.jpg?​100|}} ​ 
- 
-**Český jazyk** -  
- 
- 
- 
-**Inf BV** - do složky vložit 5 čistých listů A4 
- 
-**OV**: ​ 
- 
-**Anglický jazyk - Lörinc** - would https://​www.englishclub.com/​grammar/​verbs-modal-would-quiz.htm 
-   ​*Second Conditional https://​www.ego4u.com/​en/​cram-up/​grammar/​conditional-sentences/​type-2/​exercises , https://​www.ego4u.com/​en/​cram-up/​grammar/​conditional-sentences/​type-2/​exercises?​02 , https://​www.english-grammar.at/​online_exercises/​if-clauses/​if007-type2.htm 
-   ​*Procvičování slovní zásoby Natural Disasters https://​quizlet.com/​_61ljge 
-   ​*Regions of England - vocabulary https://​quizlet.com/​_64tgpf 
-   ​*Second Conditional https://​www.learnenglishfeelgood.com/​grammar-secondconditional2.html 
-   ​*Verbs,​ nouns, adjectives https://​elt.oup.com/​student/​project/​level5/​unit03/​vocabulary/?​cc=cz&​selLanguage=cs 
-   *WORK https://​learnenglishteens.britishcouncil.org/​skills/​listening/​elementary-a2-listening/​work 
- 
- 
-**Německý jazyk** -  
- 
-**Zeměpis** - písemné opakování (administrativní dělení států, mezinárodní organizace). 
- 
-**Přírodopis** - 7.3. test - vnější geologické děje 
- 
- 
-**Domácnost** -  
- 
-**Matematika**- trénuj průběžně úlohy z přijímacích zkoušek, soustavy a slovní úlohy. ​ 
- 
-**Fyzika** - Vypracovanou prezentaci na **Vesmír** odeslat na email nejpozději do 31. 3. 2019 
 
/var/www/html/wiki/data/attic/stranky_trid/informace_pro_zaky_9._rocniku.1552845245.txt.gz · Poslední úprava: 2019/03/17 17:54 autor: klyskova
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki