Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Both sides previous revision Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
stranky_trid:informace_pro_zaky_9._rocniku [2019/03/17 17:54]
klyskova [9. A]
stranky_trid:informace_pro_zaky_9._rocniku [2019/05/21 16:27] (aktuální)
nrehwaldova [9. A]
Řádek 1: Řádek 1:
  ​====== 9. ročník ====  ​====== 9. ročník ====
-===== Malé maturity ===== 
- 
-**Malé maturity - 3. dubna 2019** 
-{{:​mm2013:​matne-1.jpg?​nolink&​120 |}} 
- 
-**Společné maturitní tablo ve zmenšené podobě** 
- 
- 
-Cena tabla v menším formátu - 21 x 30 - 35 Kč; 15 x 21 - 20 Kč. Vzkaz od p. fotografky - v případě, že budete chtít využít své vlastní foto na průkazku/​občanku,​ atd., není problém. 
-V případě zájmu, stavte se za ZŘ Kuboň (na lístečku uveďte své jméno a příjmení,​ třídu, zájem o ..., počet ks). 
- 
- 
----- 
- 
- 
-**Astronomická olympiáda - kategorie EF - krajské kolo** 
- 
-Řeší se doma, odevzdá se do 20. března. 25.3. je prezenční kolo ve škole. 
-Veškeré informace na https://​olympiada.astro.cz/​201819_krajske_zadani.html 
-Další informace u Mgr. Blanka Vroblové 
- 
- 
  
  
Řádek 32: Řádek 10:
 // //
  
-******Dne 11.3. - bude zkrácená výuka, konec ve 12.20 hod (podpis v ID)! 
-**** 
  
  
 +----
  
-**Ročníkové testy budou probíhat 11.3. a 12.3.2019 ( viz ID) 
  
-** +**Český jazyk**
-**+
  
 +**Od pondělí 29.4.-** zkouším 2 žáky na povídání o přečtené knize !
  
----- 
  
  
-**Český jazyk**+**Přírodopis** - Test **GEOLOGICKÉ ÉRY** - v úterý 14. května :!:
  
-Od pondělí 4.3. zkouším každý den 3 žáky - ústní slohovou práce (úvaha) 
  
-8.3. - knihovnická lekce v místní knihovně (knižní novinky) 
  
 +{{:​stranky_trid:​chemie.jpg?​100|}} Ve čtvrtek 23. 5. 2019 test - hormony - viz pracovní list
  
 +**Zeměpis** - písemné opakování - čtvrtek 30. 5.
  
-**Přírodopis** - Test **PŮDY** - 26. března :!:+**Domácnost** - 
  
 +**Německý jazyk** - 
  
 +**Matematika** - nosit sešit, učebnici, __rýsovací pomůcky_
 +    ​
 +**Fyzika** -   ​naučit prezentace!!!
  
-{{:​stranky_trid:​chemie.jpg?​100|}} ​+**PČ ( Reh )** - 225. Projekt - přinést materiály ke stavbě půdorysu navrhovaného domu
  
-**Zeměpis** - písemné opakování (administrativní dělení států, mezinárodní organizace).+**OV** - projekt - **pravidelné kontroly přinesených pomůcek**, materiálů,​ lepidla, nůžekkreslících a psací potřeby
  
-**Domácnost** -  +**Společenská výchova** - přinést doprovodné knihy ke zpracování,​ nůžky, lepidlo barevné papíry, kreslící potřeby
- +
-**Německý jazyk** - +
  
-**Fyzika** -   do **15. 2.** - odevzdat domácí laboratorní práci - Měření spotřeby energie 
 ===== 9. B ======  ​ ===== 9. B ======  ​
  
Řádek 74: Řádek 50:
  
 ---- ----
-**Přírodopis** - Test **PŮDY** - 25března ​:!:+**Přírodopis** - Test **GEOLOGICKÉ ÉRY** - v pondělí 13května ​:!:
  
  
  
  
-{{:​stranky_trid:​chemie.jpg?​100|}} ​+{{:​stranky_trid:​chemie.jpg?​100|}} ​Ve čtvrtek 23. 5. 2019 test - hormony - viz pracovní list 
  
 **Inf BV** - do složky vložit 5 čistých listů A4 **Inf BV** - do složky vložit 5 čistých listů A4
Řádek 92: Řádek 69:
   *Verbs, nouns, adjectives https://​elt.oup.com/​student/​project/​level5/​unit03/​vocabulary/?​cc=cz&​selLanguage=cs   *Verbs, nouns, adjectives https://​elt.oup.com/​student/​project/​level5/​unit03/​vocabulary/?​cc=cz&​selLanguage=cs
   *WORK https://​learnenglishteens.britishcouncil.org/​skills/​listening/​elementary-a2-listening/​work   *WORK https://​learnenglishteens.britishcouncil.org/​skills/​listening/​elementary-a2-listening/​work
 +  *UNIT 4 practice https://​elt.oup.com/​student/​project/​level5/​unit04/?​cc=cz&​selLanguage=cs
 +  *MALÁ MATURITA - TÉMATA {{:​stranky_trid:​mala_maturita.docx|}}
 +  *UNIT 4 TEST 2. 5. {{:​stranky_trid:​unit_4_test_revision.docx|}}
 +  *Trpný rod https://​www.ego4u.com/​en/​cram-up/​grammar/​passive
 +  *Travel vocabulary https://​elt.oup.com/​student/​project3rdedition/​level5/​unit5/​vocabulary/​exercise2?​cc=cz&​selLanguage=cs
        
- **AJ - (Kročková)** -   pondělí 18.3. - rozhovory - učebnice str. 49/7 + mít dokončeno WB str. 38-39 + umět slovíčka 4B,C! (bude testík na slovíčka) ; procvičujte:​ https://​elt.oup.com/​student/​project3rdedition/​level5/?​cc=cz&​selLanguage=cs  + **AJ - (Kročková)** - čtvrtek 23.5. - testík slovíčka 5A,B,C,D 8-+ umět číst a překládat The English language ​(SB page 64)) - https://​www.helpforenglish.cz/​article/​2006080802-trpny-rod-the-passive  ​; procvičujte:​ https://​elt.oup.com/​student/​project3rdedition/​level5/?​cc=cz&​selLanguage=cs ​ 
-  * Frázová slovesa: ​https://www.youtube.com/watch?​v=p_WEXjuZn80, ​https://www.youtube.com/watch?​v=WEDysnFnRjk, ​https://www.youtube.com/watch?​v=MSSvl5hcUZw, ​  +    
 +  
 +  * https://learnenglishkids.britishcouncil.org/games/​wordshake 
 +  
 +    * https://quizlet.com/328603851/​american-vs-british-english-flash-cards/​ 
 +   
 +    * https://quizlet.com/218371124/​british-vs-american-english-flash-cards/​
  
 **Německý jazyk** -  **Německý jazyk** - 
  
-**Zeměpis** - písemné opakování ​(administrativní dělení států, mezinárodní organizace).+**Zeměpis** - písemné opakování ​- čtvrtek 30. 5.
  
 +**Fyzika** -   ​naučit prezentace!!!
  
-**Matematika** - trénuj průběžně úlohy z přijímacích zkoušek, soustavy a slovní úlohy.+**Dějepis** - kampaň #WeRemember {{:​stranky_trid:​img-0059.jpg?200|}} {{:​stranky_trid:​img-0059.jpg?​linkonly|}} 
 +     ​*interaktivní mapa WW2 https://​www.abmc.gov/​sites/​default/​files/​interactive/​interactive_files/​WW2/​index.html 
 +     *
  
-**Fyzika** -   do **15. 2.** - odevzdat domácí laboratorní práci - Měření spotřeby energie+**Pracovní činnosti**
  
-**Dějepis** - kampaň #WeRemember {{:​stranky_trid:​img-0059.jpg?200|}} {{:​stranky_trid:​img-0059.jpg?​linkonly|}} +164.  Vaříme ​vaječina, krupicová kaše
-     ​*interaktivní mapa WW2 https://​www.abmc.gov/​sites/​default/​files/​interactive/​interactive_files/​WW2/​index.html+
             ​             ​
 +  ​
 +**Společenská výchova** - přinést doprovodné knihy ke zpracování,​ nůžky, lepidlo barevné papíry, kreslící potřeby ​         ​
 ===== 9. C ======  ​ ===== 9. C ======  ​
 Třídní učitelka: **Mgr. Žaneta Konečná** Třídní učitelka: **Mgr. Žaneta Konečná**
Řádek 116: Řádek 107:
 **Třídnické záležitosti:​** **Třídnické záležitosti:​**
  
-  * +
  
 ---- ----
  
  
-{{:​stranky_trid:​chemie.jpg?​100|}} ​+{{:​stranky_trid:​chemie.jpg?​100|}} ​Ve čtvrtek 23. 5. 2019 test - hormony - viz pracovní list 
 + 
  
 **Český jazyk** -  **Český jazyk** - 
Řádek 138: Řádek 131:
    ​*Verbs,​ nouns, adjectives https://​elt.oup.com/​student/​project/​level5/​unit03/​vocabulary/?​cc=cz&​selLanguage=cs    ​*Verbs,​ nouns, adjectives https://​elt.oup.com/​student/​project/​level5/​unit03/​vocabulary/?​cc=cz&​selLanguage=cs
    *WORK https://​learnenglishteens.britishcouncil.org/​skills/​listening/​elementary-a2-listening/​work    *WORK https://​learnenglishteens.britishcouncil.org/​skills/​listening/​elementary-a2-listening/​work
 +   *UNIT 4 practice https://​elt.oup.com/​student/​project/​level5/​unit04/?​cc=cz&​selLanguage=cs
 +   ​*MALÉ MATURITY - TÉMATA {{:​stranky_trid:​mala_maturita.docx|}}
 +   *UNIT 4 TEST 2. 5. {{:​stranky_trid:​unit_4_test_revision.docx|}}
 +   ​*Trpný rod https://​www.ego4u.com/​en/​cram-up/​grammar/​passive
 +   ​*Travel vocabulary https://​elt.oup.com/​student/​project3rdedition/​level5/​unit5/​vocabulary/​exercise2?​cc=cz&​selLanguage=cs
  
  
 **Německý jazyk** -  **Německý jazyk** - 
  
-**Zeměpis** - písemné opakování ​(administrativní dělení států, mezinárodní organizace). +**Zeměpis** - písemné opakování - pátek 315.
- +
-**Přírodopis** ​7.3test - vnější geologické děje +
  
 +**Přírodopis** ​   16. 5. test geologické éry
 +            ​
 +                ​
 **Domácnost** -  **Domácnost** - 
  
-**Matematika**- trénuj průběžně úlohy z přijímacích zkoušek, soustavy a slovní úlohy. ​ 
  
-**Fyzika** - Vypracovanou prezentaci na **Vesmír** odeslat na email nejpozději do 31. 3. 2019+**Pracovní činnosti** 
 + 
 +**Společenská výchova** - přinést doprovodné knihy ke zpracování,​ nůžky, lepidlo, psací a kreslící potřeby
 
/var/www/html/wiki/data/attic/stranky_trid/informace_pro_zaky_9._rocniku.1552845245.txt.gz · Poslední úprava: 2019/03/17 17:54 autor: klyskova
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki