Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Both sides previous revision Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
stranky_trid:informace_pro_zaky_9._rocniku [2019/02/14 12:47]
jkrockova [9. B]
stranky_trid:informace_pro_zaky_9._rocniku [2019/07/08 17:09] (aktuální)
mkubonova
Řádek 1: Řádek 1:
- ====== 9. ročník ====== +====== 9. ročník ====
- +
-**Seminář z českého jazyka pro 9.ročník - **příští týden - spojení obou skupin** - 31.1.2019 !!!** +
- +
----- +
- +
- +
-**Astronomická olympiáda - kategorie EF - krajské kolo** +
- +
-Řeší se doma, odevzdá se do 20. března. 25.3. je prezenční kolo ve škole. +
-Veškeré informace na https://​olympiada.astro.cz/​201819_krajske_zadani.html +
-Další informace u Mgr. Blanka Vroblové +
- +
  
  
 ===== 9. A ======  ​ ===== 9. A ======  ​
  
-**TU Mgr.Olga Kafonková 
-** 
  
-☎ //558 412 479 
-// 
- 
- 
----- 
-**Český jazyk** 
- 
- 
- 
-**Přírodopis** - **Test ZEMĚTŘESENÍ,​ SOPEČNÁ ČINNOST, VYVŘELÉ HORNINY** - pátek 15. února :!: 
- 
- 
- 
-{{:​stranky_trid:​chemie.jpg?​100|}} ​ 
- 
-**Zeměpis** - písemné opakování (vše od učiva "​Lidská sídla"​) - 14. 2. 
- 
-**Domácnost** -  
- 
-**Německý jazyk** -  
- 
-**Fyzika** -   do **15. 2.** - odevzdat domácí laboratorní práci - Měření spotřeby energie 
 ===== 9. B ======  ​ ===== 9. B ======  ​
  
  
-**TU Mgr. Blanka Vroblová** ☎ //558 412 469// 
- 
- 
----- 
-**Přírodopis** - **Test ZEMĚTŘESENÍ,​ SOPEČNÁ ČINNOST, VYVŘELÉ HORNINY** - ve čtvrtek 14. února :!: 
- 
- 
- 
- 
-{{:​stranky_trid:​chemie.jpg?​100|}} ​ 
- 
-**Inf BV** - do složky vložit 5 čistých listů A4 
- 
-**OV**: ​ 
- 
-**Anglický jazyk - Lörinc** - would https://​www.englishclub.com/​grammar/​verbs-modal-would-quiz.htm 
-  *Second Conditional https://​www.ego4u.com/​en/​cram-up/​grammar/​conditional-sentences/​type-2/​exercises , https://​www.ego4u.com/​en/​cram-up/​grammar/​conditional-sentences/​type-2/​exercises?​02 , https://​www.english-grammar.at/​online_exercises/​if-clauses/​if007-type2.htm 
-  *Procvičování slovní zásoby https://​quizlet.com/​_61ljge 
-    
- **AJ - (Kročková)** -  pátek 15.2.- Opakovací test Unit 3 (slovní zásoba 3A,B,C,D, doplnění vět z nabídky slov, SECOND CONDITIONAL,​ práce s textem - najdi odpověď v textu, doplň tabulku VERB x NOUN (erupt x eruption)...str. 35 (učebnice) + doplň tabulku NOUN x ADJECTIVE (fame x famous)...str. 36 + připomeň si i first conditional m( ; procvičujte:​ https://​elt.oup.com/​student/​project3rdedition/​level5/?​cc=cz&​selLanguage=cs ​ 
- 
- 
-**Německý jazyk** -  
- 
-**Zeměpis** - písemné opakování (vše od učiva "​Lidská sídla"​) - 14. 2. 
- 
- 
-**Matematika** - trénuj průběžně úlohy z přijímacích zkoušek, po jarních prázdninách opravná písemka na slovní úlohy o pohybu a společné práci. ​ 
- 
-**Fyzika** -   do **15. 2.** - odevzdat domácí laboratorní práci - Měření spotřeby energie 
- 
-**Dějepis** - kampaň #WeRemember {{:​stranky_trid:​img-0059.jpg?​200|}} {{:​stranky_trid:​img-0059.jpg?​linkonly|}} 
 ===== 9. C ======  ​ ===== 9. C ======  ​
-Třídní učitelka: **Mgr. Žaneta Konečná** 
- 
-☎ 558 412 479  
- 
-**Třídnické záležitosti:​** 
- 
-  *  
- 
----- 
- 
- 
-{{:​stranky_trid:​chemie.jpg?​100|}} ​ 
- 
-**Český jazyk** -  
- 
- 
- 
-**Inf BV** - do složky vložit 5 čistých listů A4 
- 
-**OV**: ​ 
- 
-**Anglický jazyk - Lörinc** - would https://​www.englishclub.com/​grammar/​verbs-modal-would-quiz.htm 
-   ​*Second Conditional https://​www.ego4u.com/​en/​cram-up/​grammar/​conditional-sentences/​type-2/​exercises , https://​www.ego4u.com/​en/​cram-up/​grammar/​conditional-sentences/​type-2/​exercises?​02 , https://​www.english-grammar.at/​online_exercises/​if-clauses/​if007-type2.htm 
-   ​*Procvičování slovní zásoby Natural Disasters https://​quizlet.com/​_61ljge 
- 
- 
-**Německý jazyk** -  
- 
-**Zeměpis** - písemné opakování (vše od učiva "​Lidská sídla"​) - 15. 2. 
- 
-**Přírodopis** -  
- 
- 
-**Domácnost** -  
- 
-**Matematika**- trénuj průběžně úlohy z přijímacích zkoušek, po jarních prázdninách opravná písemka na slovní úlohy o pohybu a společné práci.  ​ 
- 
-**Fyzika** - Odevzdání měření spotřeby - **15. 2. ** 
 
/var/www/html/wiki/data/attic/stranky_trid/informace_pro_zaky_9._rocniku.1550148428.txt.gz · Poslední úprava: 2019/02/14 12:47 autor: jkrockova
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki