Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Both sides previous revision Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
stranky_trid:informace_pro_zaky_9._rocniku [2019/01/11 13:18]
jkrockova [9. B]
stranky_trid:informace_pro_zaky_9._rocniku [2019/01/18 13:00] (aktuální)
jkrockova [9. B]
Řádek 24: Řádek 24:
  
  
-{{:​stranky_trid:​chemie.jpg?​100|}} ​ve čtvrtek 10. 1. 2019 - test - názvosloví uhlovodíků (Alkany, cykloalkany,​ Alkeny, Alkyny, aromatické uhlovodíky)+{{:​stranky_trid:​chemie.jpg?​100|}} ​
  
-**Zeměpis** - **písemka na práci s atlasem** (veškerá probraná témata) - čtvrtek 10. 1.+**Zeměpis** - do odvolání ​**nemusíte nosit učebnici.**
  
 **Domácnost** -  **Domácnost** - 
Řádek 45: Řádek 45:
  
  
-{{:​stranky_trid:​chemie.jpg?​100|}} ​ve čtvrtek 10. 1. 2019 - test - názvosloví uhlovodíků (Alkany, cykloalkany,​ Alkeny, Alkyny, aromatické uhlovodíky)+{{:​stranky_trid:​chemie.jpg?​100|}} ​
  
 **Inf BV** - do složky vložit 5 čistých listů A4 **Inf BV** - do složky vložit 5 čistých listů A4
Řádek 52: Řádek 52:
  
 **Anglický jazyk - Lörinc** - would https://​www.englishclub.com/​grammar/​verbs-modal-would-quiz.htm **Anglický jazyk - Lörinc** - would https://​www.englishclub.com/​grammar/​verbs-modal-would-quiz.htm
 +  *Second Conditional https://​www.ego4u.com/​en/​cram-up/​grammar/​conditional-sentences/​type-2/​exercises , https://​www.ego4u.com/​en/​cram-up/​grammar/​conditional-sentences/​type-2/​exercises?​02 , https://​www.english-grammar.at/​online_exercises/​if-clauses/​if007-type2.htm
  
        
- **AJ - (Kročková)** -  ​učebnice str. 32-33 + WB str. 24 + mít napsaných 5 větHow would you spend your ideal holiday?procvičujte:​ https://​elt.oup.com/​student/​project3rdedition/​level5/?​cc=cz&​selLanguage=cs, ​ 8-O, https://​www.youtube.com/​watch?​v=u5k9ox_7Y4A,​ https://​www.helpforenglish.cz/​article/​2006051701-podminkove-vety-uvod-a-prehled,​ https://​www.youtube.com/​watch?​v=AtV6h4g9eYw ​+ **AJ - (Kročková)** -  ​slovní zásoba 3A,B (prověrka) ​gramatika "​second conditional", ​WB str. 27/ cv. 7 - M. Perhamhttps://​www.youtube.com/​watch?v=S9j9FzaNM-g, ​procvičujte:​ https://​elt.oup.com/​student/​project3rdedition/​level5/?​cc=cz&​selLanguage=cs, ​ 8-O, https://​www.youtube.com/​watch?​v=u5k9ox_7Y4A,​ https://​www.helpforenglish.cz/​article/​2006051701-podminkove-vety-uvod-a-prehled,​ https://​www.youtube.com/​watch?​v=AtV6h4g9eYw ​
  
  
 **Německý jazyk** -  **Německý jazyk** - 
  
-**Zeměpis** - **písemka na práci s atlasem** (veškerá probraná témata) - čtvrtek 10. 1.+**Zeměpis** - do odvolání ​**nemusíte nosit učebnici.**
  
  
Řádek 77: Řádek 78:
  
  
-{{:​stranky_trid:​chemie.jpg?​100|}} ​ve čtvrtek 10. 1. 2019 - test - názvosloví uhlovodíků (Alkany, cykloalkany,​ Alkeny, Alkyny, aromatické uhlovodíky)+{{:​stranky_trid:​chemie.jpg?​100|}} ​
  
 **Český jazyk** -  **Český jazyk** - 
Řádek 88: Řádek 89:
  
 **Anglický jazyk - Lörinc** - would https://​www.englishclub.com/​grammar/​verbs-modal-would-quiz.htm **Anglický jazyk - Lörinc** - would https://​www.englishclub.com/​grammar/​verbs-modal-would-quiz.htm
 +   ​*Second Conditional https://​www.ego4u.com/​en/​cram-up/​grammar/​conditional-sentences/​type-2/​exercises , https://​www.ego4u.com/​en/​cram-up/​grammar/​conditional-sentences/​type-2/​exercises?​02 , https://​www.english-grammar.at/​online_exercises/​if-clauses/​if007-type2.htm
 +
 +
  
 **Německý jazyk** -  **Německý jazyk** - 
  
-**Zeměpis** - **písemka na práci s atlasem** (veškerá probraná témata) - pátek 11. 1.+**Zeměpis** - do odvolání ​**nemusíte nosit učebnici.**
  
 **Přírodopis** - 3.1. test - nerosty - prvky, sulfidy, halogenidy **Přírodopis** - 3.1. test - nerosty - prvky, sulfidy, halogenidy
 
/var/www/html/wiki/data/attic/stranky_trid/informace_pro_zaky_9._rocniku.1547209083.txt.gz · Poslední úprava: 2019/01/11 13:18 autor: jkrockova
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki