9. ročník

9. A

TU Mgr.Olga Kafonková

558 412 479


Český jazyk

Od pondělí 4.3. zkouším každý den 3 žáky - ústní slohovou práce (úvaha)

Přírodopis - Test PŮDY - ten, kdo nepsal :!:

v úterý 23. 4. 2019 praktický úkol - donést vzorky ovocných šťáv, popř. ovoce (pomeranč, citrón, jablko…) - 5 vzorků

Zeměpis - noste si opět učebnice :!:

Domácnost -

Německý jazyk -

Matematika - nosit obalený sešit Matematika, rýsovací pomůcky

  • 30. 4. TEST - doplnění tabulky, rovnice a konstrukce grafu NEPŘÍMÉ ÚMĚRNOSTI

PČ ( Reh ) - 24. 4. kuchyňka - téma VEJCE, donést suroviny dle domluvy

Fyzika - naučit polovodiče!!!

9. B

TU Mgr. Blanka Vroblová558 412 469


Přírodopis - Test PŮDY - ten, kdo nepsal :!:

v úterý 23. 4. 2019 praktický úkol - donést vzorky ovocných šťáv, popř. ovoce (pomeranč, citrón, jablko…) - 5 vzorků

Inf BV - do složky vložit 5 čistých listů A4

OV:

Anglický jazyk - Lörinc - would https://www.englishclub.com/grammar/verbs-modal-would-quiz.htm

AJ - (Kročková) - opakujte GRAMATIKU A SLOVNÍ ZÁSOBU UNITU 4 (povolání, inzeráty, frázová slovesa, tvoření otázek a odpovědí apod.) ! ; procvičujte: https://elt.oup.com/student/project3rdedition/level5/?cc=cz&selLanguage=cs

Německý jazyk -

Zeměpis - noste si opět učebnice :!:

Matematika - trénuj průběžně úlohy z přijímacích zkoušek a nové učivo.

Fyzika - naučit polovodiče!!!

Dějepis - kampaň #WeRemember img-0059.jpg

Pracovní činnosti

16. 4. Vaříme - vaječina, krupicová kaše

9. C

Třídní učitelka: Mgr. Žaneta Konečná

☎ 558 412 479

Třídnické záležitosti:


v úterý 23. 4. 2019 praktický úkol - donést vzorky ovocných šťáv, popř. ovoce (pomeranč, citrón, jablko…) - 5 vzorků

Český jazyk -

Inf BV - do složky vložit 5 čistých listů A4

OV:

Anglický jazyk - Lörinc - would https://www.englishclub.com/grammar/verbs-modal-would-quiz.htm

Německý jazyk -

Zeměpis - noste si opět učebnice :!:

Přírodopis

Domácnost -

Matematika- trénuj průběžně úlohy z přijímacích zkoušek a nové učivo.

Fyzika - Vypracovanou prezentaci na Vesmír odeslat na email nejpozději do 31. 3. 2019, od 2. dubna začínají prezentace. Náhradní termín na opakování polovodičů - 23. 4. 2019

Pracovní činnosti

 
/var/www/html/wiki/data/pages/stranky_trid/informace_pro_zaky_9._rocniku.txt · Poslední úprava: 2019/04/22 18:11 autor: nrehwaldova
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki