Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Both sides previous revision Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
stranky_trid:informace_pro_zaky_8._rocniku [2019/09/13 08:26]
bvroblova [8.C]
stranky_trid:informace_pro_zaky_8._rocniku [2020/02/20 06:56] (aktuální)
vvranay
Řádek 1: Řádek 1:
 ====== 8. ročník ===== ====== 8. ročník =====
  
-{{:stranky_trid:vv.png?​direct&​560|}}+**Astronomická olympiáda - krajské kolo.**  
 + 
 +  * https://​olympiada.astro.cz/​201920_krajske_zadani.html 
 +Skládá se z testu na internetu a pracovního listu. Odevzdání do 15.3. 
 +Veškeré informace u Mgr. Blanky Vroblové 
 + 
 +---- 
 + 
 + 
 +:!:​**Seminář z matematiky pro 8. ročník - __2. pololetí__** probíhá každou středu od 13:30 do 14:15, další info a přihlášky p. uč. Pohludkové. 
 + 
 + 
 +---- 
 +Odkaz na **projekt "​Zelený ostrov"​** - vybraní žáci https://​slunakov.cz/​wp-content/​uploads/​E-DUR/​zeleny_ostrov.pdf 
 + 
 + 
 +---- 
 + 
 + 
  
-**Seminář z matematiky pro 8. ročnk** - středa 13:30 - 14:15, přihlášky a informace Mgr. D. Pohludková 
 ===== 8.A =====  ===== 8.A ===== 
  
 **Třídní učitelka:​** Mgr. Hana Vavrušová **Třídní učitelka:​** Mgr. Hana Vavrušová
  
-☎ 558 412 471  e-mail: hvavrusova@zsdobra.cz+☎ 558 412 471  ​**e-mail:** hvavrusova@zsdobra.cz
  
    
 **Třídnické informace:​** **Třídnické informace:​**
 + 
 +  * Podpis v ID: ředitelské volno
 +  ​
  
-  * zaplacení 250,- Rodičovský příspěvek 
-  * 16.9. :!: odevzdat návratku k brannému dni :!:  
  
  
  
 **Informace pro žáky:** **Informace pro žáky:**
 +
 +  * výběr 20,- ZOO šimpanzi
 +
 +----
 +
  
 **Matematika** **Matematika**
 +
 +  * nosit na hodiny M-F tabulky
 +  * http://​www.uceninenimuceni.cz/​matematika-1/​matematicky-pomocnik/​algebra/​mnohocleny
 +  * **písemka:​** 13.2. **převody jednotek kubické a duté, povrch a objem válce**
 +  * **procvičování:​** https://​zsslapanice.cz/​STUD_MAT/​DUMY/​Matematika/​8.%20ro%c4%8dn%c3%adk/​VY_42_INOVACE_Ja_01-02_Ma-8.pdf - kromě 5 a ♣) http://​www.pracovnilisty.tode.cz/?​cat=33,​ převody kubických jednotek
  
  
-  * Pondělí, středa - algebra, čtvrtek, pátek - geometrie 
-  * donést testové sešity 
  
  
 **AJ (Vav)** **AJ (Vav)**
  
-  * Procvičování ​present simple ​present continuous: https://​quizlet.com/​_70v8yc +  ​* **Nosit si do hodin dvojjazyčný slovník** 
-  * **Donést testové sešity**+  ​* Procvičování: **Parts of the body:** https://​quizlet.com/​_7p3de4?​x=1qqt&​i=1wb5a1 
 +  * **Relative clauses:** https://​www.ego4u.com/​en/​cram-up/​grammar/​relative-clauses/​exercises?​02 ​ https://​www.englisch-hilfen.de/​en/​exercises/​pronouns/​relative_pronouns.htm  ​https://​quizlet.com/​318485362/​relative-clauses-flash-cards/​ 
 +  * **písemka:** unit 3 - 19.2. (relative clauses, should, might, agreeing(so,​ neither) disagreeing,​ vocabulary U3, irregular verbs
  
  
  
-{{:​stranky_trid:​chemie.jpg?​nolink&​100|}} ​+{{:​stranky_trid:​chemie.jpg?​nolink&​100|}} ​v úterý 18. 2. 2020 test - nekovy (S, C, P, N) a H a O, halogeny, alkalické kovy - základní význam a vlastnosti.
  
 **Zeměpis** **Zeměpis**
  
-  * Plastová šablona - obrysová mapa ČR+  * Plastová šablona - obrysová mapa ČR  
 +  * procvičování:​ pohoří a nejvyšší hory: https://​slideplayer.cz/​slide/​2722123/​ 
 +  * **zkoušení:​**  
 +  * **písemka:​**  
 +  * dokončení mapy: "3D obrázky",​ lepící páska, lepidlo, případně tavná pistole 
 +  * prezentace projektu Průmysl (2.3.)
  
 +◾ forma prezentace: celkem 8-10 minut mluvený projev (každý ze skupiny zpaměti)+ zápis pro spolužáky
 +
 +  ​
 +
 +**Inf 8.A skupina Kuboň** - Umět Excel - Vzorce - operace +, -, /, *, průměr, min, max. Kdo si potřebuje opravit známku z testu, zastaví se za mnou.
 +
 +
 +**Přírodopis** - 
 +  * **Test KOSTERNÍ SOUSTAVA - obecně (funkce, stavba kosti, svalu, tvary kostí, …)** - ten, kdo nepsal :!: 
 +  * **Na úterý 11. února si přineste otisk pravé nohy na papír A4 a krejčovský metr, trojúhelník** :!:
 +
 +
 +**Dějepis** -  Vždy po probrání určitého historického období - malé písemné opakování. ​
 +
 +**Pracovní činnosti** ​
  
-**Inf 8.A skupina Kuboň** ​ 
  
-doneste si do první hodiny Inf (11. 9.) - 1 ks složky (Eurosložka),​ 5 ks obalů (průhledných) 
 ===== 8.B =====  ===== 8.B ===== 
  
-**Třídní učitelka:​** Mgr. Dana Kalníková+**Třídní učitelka:​** Mgr. Dana Kalníková ​
  
-☎ 558 412 471  e-mail: dkalnikova@zsdobra.cz+☎ 558 412 471  e-mail: dkalnikova@zsdobra.cz ​ 
 + 
 + 
 +---- 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
 +---- 
 + 
 + 
 +{{:​stranky_trid:​chemie.jpg?​nolink&​100|}} v úterý 18. 2. 2020 test - nekovy (S, C, P, N) a H a O halogeny, alkalické kovy - základní význam a vlastnosti. 
 + 
 + 
 +**M**  
 +  * Procvičovat výrazy, výpočty s desetinnými čísly, zlomky, celými čísly. 
 +  * https://​www.onlinecviceni.cz/​exc/​list_topic_mat2.php  
 +  * https://​www.onlinecviceni.cz/​exc/​pub_list_exc.php?​action=show&​search_mode=chapter&​class=8&​subject=Matematika&​search1=03.+Mnoho%C4%8Dleny#​selid 
 +  * http://​old.zsdobrichovice.cz/​ukoly/​matika/​testy/​testy.php?​go=blank ... 8.ročník, výrazy, Pythagorova věta 
 +  * [[https://​dum.rvp.cz/​materialy/​vyrazy-scitani-a-odcitani.html]] .... (snímek 16 - 27, stačí zobrazit náhled) 
 +   
 + 
 +**Inf BV - skupina 8.B, 8.BC**  
 +  * Do složky vložit 5 papírů A4 - jeden nelinkovaný,​ ostatní mohou být linkované 
 +  * Vytvořit účet na Googlu - znát přihlašovací jméno a heslo 
 + 
 + 
 + 
 + 
 +**Přírodopis** -  
 +  * **Test KOSTERNÍ SOUSTAVA - obecně (funkce, stavba kosti, svalu, tvary kostí, …)** - ten, kdo nepsal :!: 
 +  * **Na pondělí 10. února si přineste otisk pravé nohy na papír A4 a krejčovský metr, trojúhelník** :!: 
 + 
 + 
 +**AJ (Vranay)**  
 + 
 +  * čtvrtek 20. února - test slovíčka Unit 4 
 +  * https://​quizlet.com/​_81etnq?​x=1jqt&​i=1wb5iu 
 + 
 + 
 +**Pracovní činnosti**  
 + 
 + 
 +**Zeměpis** 
 +  * **20. 2.** - prezentace projektu Průmysl (energetický p., elektrotechnický p., textilní p., strojírenský p.) 
 +  * forma prezentace: celkem 8-10 minut mluvený projev (každý ze skupiny zpaměti) 
 +  * prezentace průmyslu bude zahrnovat: teorie průmyslu, české firmy, prezentace v PowerPoitu s fotkami, obrázky, popř. grafy,  ​
  
-{{:​stranky_trid:​chemie.jpg?​nolink&​100|}} ​ 
-  
-**Pracovní činnosti** - na první hodinu si doneste prosím sešit 520 nelinkovaný + obal. Psací a rýsovací potřeby. 
  
-**Inf BV - skupina 8.B, 8.BC** - Do složky vložit 5 papírů A4 - jeden nelinkovaný,​ ostatní mohou být linkované 
 ===== 8.C =====  ===== 8.C ===== 
  
-{{:​stranky_trid:​chemie.jpg?​nolink&​100|}} ​+**Třídní učitel:** Mgr. Vojtěch Vranay 
 + 
 +☎ 558 412 465   
 + 
 +e-mail: vvranay@zsdobra.cz  
 + 
 + 
 +**Třídnické věci**  
 + 
 +Ředitelské volno - podpis v ID 
 + 
 +{{:​stranky_trid:​chemie.jpg?​nolink&​100|}} ​v úterý 18. 2. 2020 test - nekovy (S, C, P, N) a H a O halogeny, alkalické kovy - základní význam a vlastnosti. 
 + 
 + 
 + 
 +**Český jazyk** 
 + 
 +Od 25.11.2019 - zkouším povídání o přečtené knize !!! 
 + 
 + 
 +**Inf BV - skupina 8.C**  
 +  * Do složky vložit 5 papírů A4 - jeden nelinkovaný,​ ostatní mohou být linkované 
 +  * Vytvořit účet na Googlu - znát přihlašovací jméno a heslo 
 + 
 +**Inf DP - skupina 8.C**  
 +  * Do složky vložit 5 papírů A4  
 +  * Vytvořit účet na Googlu - znát přihlašovací jméno a heslo 
 + 
 +**F** 
 +  * Každou hodinu možnost krátkého testu na probrané učivo.  
 +  * Znát převody mili-, centi-, deci-, hekto-, kilo-, mega-, giga- (viz sešit, příp. Tabulky) 
 + 
 +   
 + 
 +**Přírodopis** - 20. 2. test - kosterní soustava 
 + 
 +**Výtvarná výchova** 
 + 
 +Test symbolismus ve výtvarném umění - o co se jednalo, jak se projevil v malbě + znát tři představitele (netýká se osob chybějících v minulé hodině) 
 + 
 + 
 + 
 +Nezapomínat dopisovat učivo, vypracovávat domácí práce, sešit je průběžně kontrolován!!! 
 + 
 + 
 +**Dějepis** -  vždy po probrání určitého historického období - malé písemné opakování.  
 + 
 +**Projekt průmysl - prezentace 
 + 
 +** PPT prezentace, na které bude představen daný průmysl, jeho teorie a další dělení. V mapě ČR budou zaznačená místa spojená s daným průmyslem. Na závěr bude zápisek pro spolužáky. Prezentovat budou všichni členové skupiny (dohromady min. 8 minut). Studenti u sebe mohou mít poznámky k nahlédnutí. Cílem je prezentovat daný projekt, nikoliv to pouze přečíst.  
 + 
 +V pátek 21. února prezentují skupiny textilního a chemického průmyslu + skupina paliv a energetiky 
 + 
 + 
 +**Práce žáků - Projekt průmysl** 
 + 
 +{{:​stranky_trid:​chemicky_prumysl.jpeg?​200|}} 
 + 
 + 
 +{{:​stranky_trid:​textilni_prumysl.jpeg?​200|}} 
 + 
 + 
 +{{:​stranky_trid:​zbroni_prumysl.jpeg?​200|}} 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
  
-**Pracovní činnosti** - na první hodinu si doneste prosím sešit 520 nelinkovaný + obal. Psací a rýsovací potřeby. 
  
-**Inf BV - skupina 8.BC** - Do složky vložit 5 papírů A4 - jeden nelinkovaný,​ ostatní mohou být linkované 
 
/var/www/html/wiki/data/attic/stranky_trid/informace_pro_zaky_8._rocniku.1568363191.txt.gz · Poslední úprava: 2019/09/13 08:26 autor: bvroblova
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki