Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Both sides previous revision Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
stranky_trid:informace_pro_zaky_8._rocniku [2019/02/14 13:04]
jfilipova [8.B]
stranky_trid:informace_pro_zaky_8._rocniku [2019/04/23 07:42] (aktuální)
rnohlova
Řádek 9: Řádek 9:
 ===== 8.A =====  ===== 8.A ===== 
 **Třídní učitel: Mgr. Jan Lörinc, ☎ 558 412 465** **Třídní učitel: Mgr. Jan Lörinc, ☎ 558 412 465**
 +
 +**Protidrogový vlak** - 25. 3. pondělí, učit se budeme pouze první dvě hodiny, po akci rozchod na vlakovém nádraží v Dobré, viz http://​www.revolutiontrain.cz/​v2/​
  
 **Tepláková mafie v parku** {{:​stranky_trid:​img_20181012_093921.jpg?​nolink&​300|}}{{:​stranky_trid:​img_20181012_093921.jpg?​linkonly|}} **Tepláková mafie v parku** {{:​stranky_trid:​img_20181012_093921.jpg?​nolink&​300|}}{{:​stranky_trid:​img_20181012_093921.jpg?​linkonly|}}
Řádek 18: Řádek 20:
  
 **Český jazyk** -  **Český jazyk** - 
-  *Čárky v souvětí https://​www.umimecesky.cz/psani-carek-souveti-podradne-1-uroven?source=exerciseExplicit ​, https://​www.umimecesky.cz/psani-carek-souveti-podradne-2-uroven?​source=exerciseExplicit , https://​www.umimecesky.cz/psani-carek-souveti-vlozene-vety-2-uroven?​source=exerciseExplicit ​, https://​www.umimecesky.cz/psani-carek-souveti-s-vice-vetami-2-uroven?​source=exerciseExplicit ​https://www.umimecesky.cz/psani-carek-souveti-s-vice-vetami-3-uroven?​source=exerciseExplicit +  *Souvětí souřadné a podřadné ​https://​www.skolasnadhledem.cz/game/603 , https://​www.skolasnadhledem.cz/​game/​852 
-  *Čárky v souvětí II https://www.pravopisne.cz/​category/​pravopisna-cviceni/​psani-carek+  *Literatura klasicismu ​Moliére (Lakomec, ukázka) https://​www.youtube.com/​watch?v=3_GRfqYLm3o ​La Fontaine ​https://​cs.wikisource.org/​wiki/​Čtrnáctero_bájek_Lafontainových/​Vlk_a_jehně , http://www.cesky-jazyk.cz/citanka/​johann-wolfgang-goethe/kral-duchu.html#​axzz5juorBJPm 
-  *Jazyková příručka - vysvětlivky http://prirucka.ujc.cas.cz/?id=_help+  *Významové poměry mezi HV https://​www.pravopisne.cz/2014/​09/​test-pomery-mezi-vetami-hlavnimi-10/ , https://​www.pravopisne.cz/2012/​03/​test-druhy-vedlejsich-vet-a-pomery-mezi-vetami-hlavnimi/ ​do sešitu http://skolaposkole.cz/cesky-jazyk/vetny-rozbor/​pomery-mezi-hlavnimi-vetami ​ 
 +  *Významové poměry mezi HV - spojovací výrazy ​https://quizlet.com/_4o3sws 
 +  *Čtení s porozuměním https://www.umimecesky.cz/porozumeni#​ps955
  
-    
  
 +**Občanská výchova**
  
- +**Zeměpis** - **písemné opakování** (probrané kraje) - úterý 23. 4.
- +
-**Zeměpis** ​- v úterý 5. 3. - **prezentace projektu "​průmysl"​.**+
  
 **Anglický jazyk - Lörinc** ​ **Anglický jazyk - Lörinc** ​
-   *Body https://​learnenglishteens.britishcouncil.org/​vocabulary/​beginner-vocabulary/​body-parts 
-   *Body https://​www.eslgamesplus.com/​body-parts-esl-vocabulary-memory-game/​ , https://​www.ego4u.com/​en/​cram-up/​vocabulary/​body-parts/​exercises?​03 
-   ​*Relative Clauses https://​elt.oup.com/​student/​project/​level4/​unit03/​grammar/​exercise1?​cc=cz&​selLanguage=cs ,  
-   *Body https://​elt.oup.com/​student/​project/​level4/​unit03/​vocabulary/​exercise1?​cc=cz&​selLanguage=cs 
-   *Body - QUIZ https://​quizlet.com/​_62ciwy 
-   ​*Should,​ might https://​elt.oup.com/​student/​project/​level4/​unit03/​grammar/​exercise2?​cc=cz&​selLanguage=cs 
-   ​*Should,​ might https://​quizlet.com/​_62n78d 
-   ​*Healthy Diet QUIZ https://​quizlet.com/​_637to6 
-   ​*Problems & Treatments QUIZ https://​quizlet.com/​_64b28o 
  
 +   * UNIT 4!!!! New Vocabulary https://​quizlet.com/​_68e8wp
 +   * Verb + -ing or infinitive http://​learnenglishteens.britishcouncil.org/​grammar/​beginner-grammar/​verb-ing-or-verb-infinitive
 +   * https://​elt.oup.com/​student/​project/​level4/​unit04/​grammar/​exercise1?​cc=cz&​selLanguage=cs
 +   * https://​elt.oup.com/​student/​project/​level4/​unit04/​vocabulary/​exercise2?​cc=cz&​selLanguage=cs
 +   * There'​s someone/​something + -ing {{:​stranky_trid:​9tr_20activities_20-_20there_s.jpg?​linkonly|}} ,  https://​elt.oup.com/​student/​project3rdedition/​level4/​unit4/​grammar/​exercise2?​cc=cz&​selLanguage=cs,​ https://​quizlet.com/​_6byivu
 +   * Adjectives -ed or -ing https://​quizlet.com/​_62cay2
 +   * UNIT 5 Vocabulary https://​quizlet.com/​_6howqr
  
-**Přírodopis** ​ -  +**Přírodopis** ​ - 
  
 **Chemie** ​ -  **Chemie** ​ - 
Řádek 48: Řádek 48:
  
  
-**Fyzika** -  +**Fyzika** - test **15.4.** - oprava jaderné reakce :!:
-  * test na Skupenské změny - 6.2. +
-  ​připravovat plakát "​Elektrárny"​+
  
 **Německý jazyk - Konečná** -  ​ **Německý jazyk - Konečná** -  ​
  
-**Dějepis** - ve čtvrtek 101je možnost si opravit pololetní známku (ústní zkoušení ​Napoleonské války)+**Dějepis** - kolonialismus - mapa Afriky https://en.wikipedia.org/​wiki/​Colonisation_of_Africa#/​media/​File:​Colonial_Africa_1913_map.svg,​ text http://​www.davidmikolas.cz/​dejepis/​texty/​devitka/​9_rocnik-kolonialismus.pdf,​ příchod Evropanů do Afriky podle ústního podání původních obyvatel https://​ucebnice.fraus.cz/​file/​edee/​eshop/​ucebnice/​nahledy/​3579/​dejepis-8-uc_94-95.pdf,​ Berlínská konference 1885 http://​www.dejepis.com/​ucebnice/​mezinarodni-situace-na-prelomu-19-a-20-stoleti/
  
  
Řádek 62: Řádek 60:
  
 **Informace pro zákonné zástupce a žáky:​** ​ **Informace pro zákonné zástupce a žáky:​** ​
-   +     * **Nezapomeňte na podpisy** v ID k hodnocení prospěchu za 3. čtvrtletí
-  ​Podpis na lístečku ​**k testování Mapa školy** a prosím o vyplnění dotazníku +
- +
  
 +----
  
  
-----+**Přírodopis** ​ :!: **Samostatný úkol vypracujte do sešitu na čtvrtek 25. dubna** :!: Vaše práce bude hodnocena. V příloze máte zadání úkolu a tabulku BMI.
  
  
-**Přírodopis** - **Test kosterní soustava** - 25. února po jarních prázdninách ​:!Kdo nepsal na **primáty** - čtvrtek 14února :!:+{{:stranky_trid:tabulka_bmi.jpg?200|}}
  
 +{{:​stranky_trid:​uzitecne_ziviny_a_energeticka_rovnovaha.docx|}}
  
  
-**Zeměpis** - pondělí 4. 3. - **prezentace projektu "​průmysl"​.**+ 
 + 
 + 
 + 
 +**Zeměpis** - **písemné opakování** (probrané kraje) - pondělí ​29. 4.
  
 **Anglický jazyk - Lörinc** -  **Anglický jazyk - Lörinc** - 
-   *Body https://​learnenglishteens.britishcouncil.org/​vocabulary/​beginner-vocabulary/​body-parts 
-   *Body https://​www.eslgamesplus.com/​body-parts-esl-vocabulary-memory-game/​ , https://​www.ego4u.com/​en/​cram-up/​vocabulary/​body-parts/​exercises?​03 
-   ​*Relative Clauses https://​elt.oup.com/​student/​project/​level4/​unit03/​grammar/​exercise1?​cc=cz&​selLanguage=cs ,  
-   *Body https://​elt.oup.com/​student/​project/​level4/​unit03/​vocabulary/​exercise1?​cc=cz&​selLanguage=cs 
-   *Body - QUIZ https://​quizlet.com/​_62ciwy 
-   ​*Should,​ might https://​elt.oup.com/​student/​project/​level4/​unit03/​grammar/​exercise2?​cc=cz&​selLanguage=cs 
-   ​*Should,​ might https://​quizlet.com/​_62n78d 
-   ​*Healthy Diet QUIZ https://​quizlet.com/​_637to6 
  
 +   * UNIT 4!!!! New Vocabulary https://​quizlet.com/​_68e8wp
 +   * Verb + -ing or infinitive http://​learnenglishteens.britishcouncil.org/​grammar/​beginner-grammar/​verb-ing-or-verb-infinitive
 +   * https://​elt.oup.com/​student/​project/​level4/​unit04/​grammar/​exercise1?​cc=cz&​selLanguage=cs
 +   * https://​elt.oup.com/​student/​project/​level4/​unit04/​vocabulary/​exercise2?​cc=cz&​selLanguage=cs
 +   * There'​s someone/​something + -ing {{:​stranky_trid:​9tr_20activities_20-_20there_s.jpg?​linkonly|}} ,  https://​elt.oup.com/​student/​project3rdedition/​level4/​unit4/​grammar/​exercise2?​cc=cz&​selLanguage=cs,​ https://​quizlet.com/​_6byivu
 +   * Adjectives -ed or -ing https://​quizlet.com/​_62cay2
 +   * Adjectives https://​elt.oup.com/​student/​project3rdedition/​level4/​unit4/​vocabulary/​exercise1?​cc=cz&​selLanguage=cs
 +   * UNIT 5 Vocabulary https://​quizlet.com/​_6howqr
  
  
  
  
-**Fyzika** - **písemné opakování** skupenské přeměny, 14.2. nebo 1. 3., kdo nepsal. **Dobrovolný úkol** - referát - Objev jaderného záření, odeslat do 28. 2.  
  
  
-Matematika - **opakování výrazů ​stále procvičuj**, po jarních prázdninách testy a zkoušení.+**Fyzika** ​- **písemné shrnutí projektu** v pátek 26. 4.2019
  
-**Chemie** ​ -         ​+ 
 +Matematika - **3. písemná práce**- úterý 16. 4. - úpravy výrazů, vytýkání,​ vzorce, rovnice, válec - objem a povrch, množiny bodů dané vlastnosti. Na **pondělí 15. 4.** dodělat rovnice s desetinným číslem a úvodní příklady na sestavování rovnic. **Nosit rýsovací potřeby, dokončit úkoly v sešitě.** 
 + 
 +**Chemie** ​ -    
 + 
 +**Informatika MK** - 11. 4. Test na vzorce a grafy
  
 **Německý jazyk - Konečná** -  ​ **Německý jazyk - Konečná** -  ​
 ===== 8.C =====  ===== 8.C ===== 
 Třídní učitelka: Mgr. Radana Nohlová, ☎ 558 412 478, rnohlova@zsdobra.cz Třídní učitelka: Mgr. Radana Nohlová, ☎ 558 412 478, rnohlova@zsdobra.cz
 +
 +**Podpisy** zákonných zástupců v ID - hodnocení 3. čtvrtletí !!!
  
 ---- ----
Řádek 106: Řádek 114:
  
  
-**Zeměpis** ​- ve čtvrtek 28. 2. - **prezentace projektu "​průmysl"​.**+**Zeměpis** - **písemné opakování** (probrané kraje) - pondělí 29. 4.
  
 **Anglický jazyk - Lörinc** -  **Anglický jazyk - Lörinc** - 
-   *Body https://learnenglishteens.britishcouncil.org/vocabulary/​beginner-vocabulary/​body-parts + 
-   *Body https://www.eslgamesplus.com/body-parts-esl-vocabulary-memory-game/ , https://​www.ego4u.com/​en/​cram-up/​vocabulary/​body-parts/​exercises?​03 +   UNIT 4!!!! New Vocabulary ​https://quizlet.com/_68e8wp 
-   *Relative Clauses ​https://​elt.oup.com/​student/​project/​level4/​unit03/​grammar/​exercise1?​cc=cz&​selLanguage=cs ​ +   ​* ​Verb + -ing or infinitive http://learnenglishteens.britishcouncil.org/grammar/​beginner-grammar/​verb-ing-or-verb-infinitive 
-   *Body https://​elt.oup.com/​student/​project/​level4/​unit03/​vocabulary/​exercise1?​cc=cz&​selLanguage=cs +   * https://​elt.oup.com/​student/​project/​level4/​unit04/​grammar/​exercise1?​cc=cz&​selLanguage=cs 
-   *Body QUIZ https://quizlet.com/​_62ciwy +   * https://​elt.oup.com/​student/​project/​level4/​unit04/​vocabulary/​exercise2?​cc=cz&​selLanguage=cs 
-   ​*Shouldmight https://​elt.oup.com/​student/​project/level4/unit03/​grammar/​exercise2?​cc=cz&​selLanguage=cs +   ​* ​There'​s someone/​something + -ing {{:stranky_trid:​9tr_20activities_20-_20there_s.jpg?​linkonly|}} ​ https://​elt.oup.com/​student/​project3rdedition/level4/unit4/​grammar/​exercise2?​cc=cz&​selLanguage=cs, https://​quizlet.com/​_6byivu 
-   *Should, might https://​quizlet.com/​_62n78d +   ​* ​Adjectives -ed or -ing https://​quizlet.com/​_62cay2 
-   *Healthy Diet QUIZ https://​quizlet.com/​_637to6+   ​* ​UNIT 5 Vocabulary ​https://​quizlet.com/​_6howqr 
 + 
  
  
 **OV** -  **OV** - 
  
-**Fyzika** - **písemné ​opakování** skupenské přeměny 282., kdo nepsal. **Dobrovolný úkol** - referát - Objev jaderného záření, odeslat do 28. 2+**Fyzika** - **písemné ​shrnutí projektu** v čtvrtek 2542019
  
 **Přírodopis** -  **Přírodopis** - 
- 
  
 **Chemie** ​    ​- ​ **Chemie** ​    ​- ​
   ​   ​
 +**Informatika MK** - 11. 4. Test na vzorce a grafy
  
 **Německý jazyk - Konečná** -  ​ **Německý jazyk - Konečná** -  ​
 +
 +**Matematika** ​ - 16. 4. písemná práce 3. čtvrtletí - mnohočleny - úpravy, vytýkání,​ vzorce, rovnice, množiny bodů dané vlastnosti, válec - povrch, objem
 +
 +
 +
 
/var/www/html/wiki/data/attic/stranky_trid/informace_pro_zaky_8._rocniku.1550145894.txt.gz · Poslední úprava: 2019/02/14 13:04 autor: jfilipova
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki