8. ročník

Astronomická olympiáda - krajské kolo.

Skládá se z testu na internetu a pracovního listu. Odevzdání do 15.3. Veškeré informace u Mgr. Blanky Vroblové


:!:Seminář z matematiky pro 8. ročník (středa od 13:30 do 14:15)- 2. pololetí zatím neprobíhá z důvodu malého zájmu, další info a přihlášky Mgr. D. Pohludková.


Odkaz na projekt „Zelený ostrov“ - vybraní žáci https://slunakov.cz/wp-content/uploads/E-DUR/zeleny_ostrov.pdf


8.A

Třídní učitelka: Mgr. Hana Vavrušová

☎ 558 412 471 e-mail: hvavrusova@zsdobra.cz

Třídnické informace:

 • Podpis v ID: ředitelské volno
 • 20,- ZOO, kdo ještě nedonesl

Informace pro žáky:


Matematika

AJ (Vav)

 • Nosit si do hodin dvojjazyčný slovník
 • Procvičování:
 • písemka:

ve čtvrtek 12. 3. test - chemická vazba, typy chemické vazby, elektronegativita, iontové sloučeniny, kationt, aniont.

Zeměpis

 • Plastová šablona - obrysová mapa ČR
 • procvičování: kraje ČR https://online.seterra.com/cs/vgp/3088
 • písemka: 9.3. - kraje a krajská města
 • dokončení mapy: „3D obrázky“, lepící páska, lepidlo, případně tavná pistole
 • prezentace projektu Průmysl (2.3.)

◾ forma prezentace: celkem 8-10 minut mluvený projev (každý ze skupiny zpaměti)+ zápis pro spolužáky

Inf 8.A skupina Kuboň - Umět Excel - Vzorce - operace +, -, /, *, průměr, min, max. 11. 3.: test na vzorce

Přírodopis - Svalová a kosterní soustava - test - ten, kdo nepsal :!: UČIVO: oběhová soustava, mízní soustava, dýchací soustava, trávicí soustava - str. 69-80.

Dějepis - Vždy po probrání určitého historického období - malé písemné opakování.od 4.3. referáty Úkoly pro chybějící žáky :připravit si zadaný referát,opakovat rok 1848, pročíst v učebnici a udělat do sešitu zápis z oranžové učebnice str. 64-67

Pracovní činnosti

8.B

Třídní učitelka: Mgr. Dana Kalníková

☎ 558 412 471 e-mail: dkalnikova@zsdobra.czve čtvrtek 12. 3. 2020 test - chemická vazba, typy chemické vazby, elektronegativita, iontové sloučeniny, kationt, aniont.

M

Inf BV - skupina 8.B, 8.BC

 • Do složky vložit 5 papírů A4 - jeden nelinkovaný, ostatní mohou být linkované
 • Vytvořit účet na Googlu - znát přihlašovací jméno a heslo

Přírodopis - Svalová a kosterní soustava - test - ten, kdo nepsal :!: UČIVO: oběhová soustava, mízní soustava, dýchací soustava, trávicí soustava - str. 69-80.

AJ (Vranay)

Pracovní činnosti Ve středu 4. 3. 2020 . skupina p. uč. Nohla - vaření - viz domluva

8.C

Třídní učitel: Mgr. Vojtěch Vranay

☎ 558 412 465

e-mail: vvranay@zsdobra.cz

Třídnické věci

Ředitelské volno - podpis v ID

ve čtvrtek 12. 3. test - chemická vazba, druhy chemické vazby, elektronegativita, iontové sloučeniny, kationt, aniont.

Český jazyk

Inf BV - skupina 8.C

 • Do složky vložit 5 papírů A4 - jeden nelinkovaný, ostatní mohou být linkované
 • Vytvořit účet na Googlu - znát přihlašovací jméno a heslo

Inf DP - skupina 8.C

 • Do složky vložit 5 papírů A4
 • Vytvořit účet na Googlu - znát přihlašovací jméno a heslo

F

Přírodopis - 20. 2. test - kosterní soustava

Výtvarná výchova

Test symbolismus ve výtvarném umění - o co se jednalo, jak se projevil v malbě + znát tři představitele (netýká se osob chybějících v minulé hodině)

Nezapomínat dopisovat učivo, vypracovávat domácí práce, sešit je průběžně kontrolován!!!

Dějepis - Vždy po probrání určitého historického období - malé písemné opakování.od 4.3. referáty Úkoly pro chybějící žáky :připravit si zadaný referát,opakovat rok 1848, pročíst v učebnici a udělat do sešitu zápis z oranžové učebnice str. 64-67

Pracovní činnosti - Ve středu 4. 3. 2020 . skupina p. uč. Nohla - vaření - viz domluva

Matematika procvičovat rovnice na https://www.umimematiku.cz/cviceni-reseni-linearni-rovnice

v pátek 6. 3. písemka na vzorce - mnohočleny

Zeměpis

 • Kraje ČR - ve dvojici si připravit jedno zajímavé místo, osobnost, událost, výrobek,… o daném kraji. Prezentace před třídou (5 až 10 minut, zpaměti). Dvojice budou chodit v následujícím pořadí. Konkrétnější informace dostane po návratu do školy.
 • 1 - Praha - Bednárová, Zícha (už se domlouvají, o čem budou prezentovat)
 • 2 - Středočeský - Berek, Tvarůžková
 • 3 - Jihočeský - Cudziková, Tararíková
 • 4 - Plzeňský - Dohnal, Štěrbová
 • 5 - Karlovarský - Foldýnová, Škripková
 • 6 - Ústecký - Galla, Stuchlíková
 • 7 - Liberecký - Gongol, Skotnica
 • 8 - Královehradecký - Greszczuková, Plošková
 • 9 - Pardubický - Houzarová, Petroš
 • 10 - Vysočina - Chrobák D., Pantlíková
 • 11 - Jihomoravský - Chrobák F., Mikoláš
 • 12 - Olomoucký - Chromuláková, Křibík
 • 13 - Zlínský - Kočvarová, Kotas
 • 14 - Moravskoslezský - Jandek, Králíková
 
/var/www/html/wiki/data/pages/stranky_trid/informace_pro_zaky_8._rocniku.txt · Poslední úprava: 2020/03/10 15:22 autor: vvranay
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki