8. ročník

Astronomická olympiáda - krajské kolo.

Skládá se z testu na internetu a pracovního listu. Odevzdání do 15.3. Veškeré informace u Mgr. Blanky Vroblové


:!:Seminář z matematiky pro 8. ročník - 2. pololetí probíhá každou středu od 13:30 do 14:15, další info a přihlášky p. uč. Pohludkové.


Odkaz na projekt „Zelený ostrov“ - vybraní žáci https://slunakov.cz/wp-content/uploads/E-DUR/zeleny_ostrov.pdf


8.A

Třídní učitelka: Mgr. Hana Vavrušová

☎ 558 412 471 e-mail: hvavrusova@zsdobra.cz

Třídnické informace:

 • Podpis v ID: ředitelské volno

Informace pro žáky:

 • výběr 20,- ZOO šimpanzi

Matematika

AJ (Vav)

v úterý 18. 2. 2020 test - nekovy (S, C, P, N) a H a O, halogeny, alkalické kovy - základní význam a vlastnosti.

Zeměpis

 • Plastová šablona - obrysová mapa ČR
 • procvičování: pohoří a nejvyšší hory: https://slideplayer.cz/slide/2722123/
 • zkoušení:
 • písemka:
 • dokončení mapy: „3D obrázky“, lepící páska, lepidlo, případně tavná pistole
 • prezentace projektu Průmysl (2.3.)

◾ forma prezentace: celkem 8-10 minut mluvený projev (každý ze skupiny zpaměti)+ zápis pro spolužáky

Inf 8.A skupina Kuboň - Umět Excel - Vzorce - operace +, -, /, *, průměr, min, max. Kdo si potřebuje opravit známku z testu, zastaví se za mnou.

Přírodopis -

 • Test KOSTERNÍ SOUSTAVA - obecně (funkce, stavba kosti, svalu, tvary kostí, …) - ten, kdo nepsal :!:
 • Na úterý 11. února si přineste otisk pravé nohy na papír A4 a krejčovský metr, trojúhelník :!:

Dějepis - Vždy po probrání určitého historického období - malé písemné opakování.

Pracovní činnosti

8.B

Třídní učitelka: Mgr. Dana Kalníková

☎ 558 412 471 e-mail: dkalnikova@zsdobra.czv úterý 18. 2. 2020 test - nekovy (S, C, P, N) a H a O halogeny, alkalické kovy - základní význam a vlastnosti.

M

Inf BV - skupina 8.B, 8.BC

 • Do složky vložit 5 papírů A4 - jeden nelinkovaný, ostatní mohou být linkované
 • Vytvořit účet na Googlu - znát přihlašovací jméno a heslo

Přírodopis -

 • Test KOSTERNÍ SOUSTAVA - obecně (funkce, stavba kosti, svalu, tvary kostí, …) - ten, kdo nepsal :!:
 • Na pondělí 10. února si přineste otisk pravé nohy na papír A4 a krejčovský metr, trojúhelník :!:

AJ (Vranay)

Pracovní činnosti

Zeměpis

 • 20. 2. - prezentace projektu Průmysl (energetický p., elektrotechnický p., textilní p., strojírenský p.)
 • forma prezentace: celkem 8-10 minut mluvený projev (každý ze skupiny zpaměti)
 • prezentace průmyslu bude zahrnovat: teorie průmyslu, české firmy, prezentace v PowerPoitu s fotkami, obrázky, popř. grafy,

8.C

Třídní učitel: Mgr. Vojtěch Vranay

☎ 558 412 465

e-mail: vvranay@zsdobra.cz

Třídnické věci

Ředitelské volno - podpis v ID

v úterý 18. 2. 2020 test - nekovy (S, C, P, N) a H a O halogeny, alkalické kovy - základní význam a vlastnosti.

Český jazyk

Od 25.11.2019 - zkouším povídání o přečtené knize !!!

Inf BV - skupina 8.C

 • Do složky vložit 5 papírů A4 - jeden nelinkovaný, ostatní mohou být linkované
 • Vytvořit účet na Googlu - znát přihlašovací jméno a heslo

Inf DP - skupina 8.C

 • Do složky vložit 5 papírů A4
 • Vytvořit účet na Googlu - znát přihlašovací jméno a heslo

F

 • Každou hodinu možnost krátkého testu na probrané učivo.
 • Znát převody mili-, centi-, deci-, hekto-, kilo-, mega-, giga- (viz sešit, příp. Tabulky)

Přírodopis - 20. 2. test - kosterní soustava

Výtvarná výchova

Test symbolismus ve výtvarném umění - o co se jednalo, jak se projevil v malbě + znát tři představitele (netýká se osob chybějících v minulé hodině)

Nezapomínat dopisovat učivo, vypracovávat domácí práce, sešit je průběžně kontrolován!!!

Dějepis - vždy po probrání určitého historického období - malé písemné opakování.

Projekt průmysl - prezentace PPT prezentace, na které bude představen daný průmysl, jeho teorie a další dělení. V mapě ČR budou zaznačená místa spojená s daným průmyslem. Na závěr bude zápisek pro spolužáky. Prezentovat budou všichni členové skupiny (dohromady min. 8 minut). Studenti u sebe mohou mít poznámky k nahlédnutí. Cílem je prezentovat daný projekt, nikoliv to pouze přečíst.

Práce žáků - Projekt průmysl

 
/var/www/html/wiki/data/pages/stranky_trid/informace_pro_zaky_8._rocniku.txt · Poslední úprava: 2020/02/19 13:40 autor: hvavrusova
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki