Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Both sides previous revision Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
stranky_trid:informace_pro_zaky_7._rocniku [2019/11/10 17:11]
nrehwaldova [7. C]
stranky_trid:informace_pro_zaky_7._rocniku [2020/03/10 19:16] (aktuální)
nrehwaldova [7. D]
Řádek 1: Řádek 1:
 ====== 7. ročník ====== ====== 7. ročník ======
  
-{{:​akce2019:​listopad:​ibobr2019.jpg?​direct&​460|}}+ ​**Astronomická olympiáda - krajské kolo.** 
  
-{{:akce2019:​listopad:​soutezobr_vanoce_2019.jpg?​direct&​480|}}+  * https://​olympiada.astro.cz/​201920_krajske_zadani.html 
 +Skládá se z testu na internetu a pracovního listu. Odevzdání do 15.3. 
 +Veškeré informace u MgrBlanky Vroblové
  
 + ​**10.3 - projekce filmu "V síti"​**
 +
 +**Sraz žáků:** v 8:15 před kinem Vlast ve FM
 +
 +**Návrat:​** společně s pedagogickým doprovodem vlakem v 10:35 z FM
  
 ===== 7. A ===== ===== 7. A =====
Řádek 11: Řádek 18:
 **Český jazyk** ​ **Český jazyk** ​
  
- 
-- od 25.11.2019 zkouším povídání o přečtené knize !!! 
  
  
Řádek 18: Řádek 23:
 **M** -  **M** - 
  
-**Čtvrtletní písemná práce 811.**  ​znaky dělitelnosti,​ dělitel a násobek čísla, prvočísla,​ největší společný dělitel, nejmenší společný násobek, slovní úlohy, shodnost trojúhelníků,​ věty o shodnosti trojúhelníků,​ trojúhelník - náčtr, rozbor, postup konstrukce, konstrukce, počet řešení. ​+ 
 +https://www.umimematiku.cz/cviceni-zlomky 
  
 Pomůcky: pravítko s ryskou, pravítko, kružítko, úhloměr, tužka č. 3 Pomůcky: pravítko s ryskou, pravítko, kružítko, úhloměr, tužka č. 3
Řádek 32: Řádek 39:
 **Inf BV - skupina 7.A, 7.AB** - Do složky vložit 5 papírů A4 - jeden nelinkovaný,​ ostatní mohou být linkované **Inf BV - skupina 7.A, 7.AB** - Do složky vložit 5 papírů A4 - jeden nelinkovaný,​ ostatní mohou být linkované
  
-**F -**  ​1511test Třecí síla +**F -** NOSIT KALKULAČKU,​ TABULKY 
- +  * VŠICHNI: STR120 VYPSANÝ ARCHIMÉDŮV ZÁKON a zakreslit jeden obrázek do sešitu UČ str120 / 2.32 a) nebo b) 
-**Přírodopis**    - 9.10TEST houby mnohobuněčné i jednobuněčné+  :!: kdo nemá všechny testy, při příchodu do hodin dopisování 
 +  ​DO 313ODEVZDAT VYPLNĚNÝ PROTOKOL LP Měření spotřeby vody domácnosti 
 + 
    
 +**Přírodopis** ​ 11. 3. test - pavoukovci, korýši
  
 **VkZ** -  **VkZ** - 
Řádek 46: Řádek 56:
 **AJ (Vav)** **AJ (Vav)**
  
-  * procvičování: přítomný prostý x přítomný průběhový:​ https://​quizlet.com/​_70v8yc +  * **Nosit si do hodin dvojjazyčný slovník** 
-  * procvičování: ​past simple: https://​quizlet.com/​_7d81hu +  ​* **procvičování:​** nepravidelná slovesa 
-  ​Procvičování "​will":​ https://​learnenglishkids.britishcouncil.org/​grammar-practice/​will-future-predictions +  * **písemka:** unit 3 - 18.2past continuous (positive, negative sentence, question, short answer), past c x past s (when, while), but, however, vocabulary U3, irregular verbs
-  * Test: **budoucí čas s will: 15.11.** +
-  * +
  
-**Inf 7.BC skupina Kuboň** - Učivo Prezentace ​znát pravidla prezentace+ 
 + 
 +**Inf 7.BC skupina Kuboň** - Grafika ​umět teorii o grafice
  
 **Inf BV - skupina 7.AB** - Do složky vložit 5 papírů A4 - jeden nelinkovaný,​ ostatní mohou být linkované **Inf BV - skupina 7.AB** - Do složky vložit 5 papírů A4 - jeden nelinkovaný,​ ostatní mohou být linkované
Řádek 58: Řádek 68:
 **matematika** **matematika**
 - nezapomínat pomůcky do rýsování - nezapomínat pomůcky do rýsování
-- 7.11. čtvrtletní práce 
  
  
-**Přírodopis** ​ - 11.10. test houby mnohobuněčné ​jednobuněčné+**Přírodopis** ​ - 11. 3. test - pavoukovci, korýši
  
 +
 +**VkZ** - 
 +
 +
 +** Z** - 21. 2. - test (severní a východní Evropa, Pobaltí)
  
  
-**VkZ** - :!: Kdo neodevzdal **ERB** - přineste jej **do pátku 25. října** :!: 
  
  
Řádek 71: Řádek 84:
  
 **M** **M**
-  *** 7.11. čtvrtletní práce**+  * Probrané učivo ​**Zlomky str22-43** (viz odkazy na web). 
 +  * Procvičovat probrané výpočty s racionálním číslem (s desetinným,​ celým, smíšeným číslem, zlomky, složenými zlomky) 
 +  ​[[https://​cs.khanacademy.org/​math/​arithmetic/​fraction-arithmetic]]  
 +  ​[[https://​cs.khanacademy.org/​math/​arithmetic/​fraction-arithmetic#​fraction-arithmetic-unit-test]] - závěrečný test na zlomky 
 +  * [[https://​www.umimematiku.cz/​cviceni-zlomky]] 
 +  * [[https://​www.onlinecviceni.cz/​exc/​pub_list_exc.php?​action=show&​class=7&​subject=Matematika&​search1=01.+Zlomky]] 
 +  * [[https://​www.umimematiku.cz/​slovni-ulohy-zlomky-1-uroven/​1394]] - slovní úlohy se zlomky  
 +  * [[http://​old.zsdobrichovice.cz/​ukoly/​matika/​zkousky/​zkousky.php?​go=blank]] - pro zkušenější (vyber příklady se zlomky v 3,​5,​6,​10,​25,​27. týdnu) 
 +  * Doplnit zápisy u rovnoběžníků ​ a lichoběžníku (vlastnosti stran, úhlů, úhlopříček,​ os a středů souměrnosti,​ vzorce pro obvod, obsah) 
 +  * [[https://​cs.khanacademy.org/​math/​basic-geo/​basic-geometry-shapes#​basic-geo-quadrilaterals]] - čtyřúhelníky (vyber vhodnou kapitolu) 
  
 **AJ (Vav)** **AJ (Vav)**
  
-  * procvičování: přítomný prostý x přítomný průběhový:​ https://​quizlet.com/​_70v8yc +  * **Nosit si do hodin dvojjazyčný slovník** 
-  * procvičování: ​past simple: https://​quizlet.com/​_7d81hu +  ​* **procvičování:​** nepravidelná slovesa 
-  * Procvičování "​will"​https://​learnenglishkids.britishcouncil.org/grammar-practice/​will-future-predictions +  * **písemka:** unit 3 - 18.2. past continuous (positive, negative sentence, question, short answer), past c x past s (when, while), but, however, vocabulary U3, irregular verbs 
-  * Test: **budoucí čas s will15.11.**+ 
 +**AJ (Vranay)**  
 + 
 + 
 +https://​quizlet.com/​_7zl72x?​x=1jqt&​i=1wb5iu 
 + 
 +Učivo pro chybějící žákyUnit 4 - Londýn, ptaní se na cestu, členyCvičení ve workbooku od stránky 34 až po stránku 39Kartičky na nepravidelná slovesa (2. polovinu) 
 + 
 + 
 +**Inf 7.BC skupina Kuboň** ​Grafika ​umět teorii o grafice 
 + 
 + 
 +**F ** NOSIT KALKULAČKU,​ TABULKY 
 +  * VŠICHNISTR. 120 VYPSANÝ ARCHIMÉDŮV ZÁKON a zakreslit jeden obrázek do sešitu UČ str. 120 / 2.32 a) nebo b) 
 +  ​* :!: kdo nemá všechny testy, při příchodu do hodin dopisování 
 +  * DO 313ODEVZDAT VYPLNĚNÝ PROTOKOL LP - Měření spotřeby vody domácnosti 
 +  
 + 
 + 
 +**Př** - 20. 2. - test kroužkovci 
 + 
 + 
 + 
 + 
  
  
-**Inf 7.BC skupina Kuboň** - Učivo Prezentace - znát pravidla prezentace 
  
  
-**F -** 15. 11. test Třecí síla 
  
  
Řádek 96: Řádek 141:
  
 **Třídní učitelka: Mgr. Naděžda Rehwaldová,​ 558 412 469, nrehwaldova@zsdobra.cz** **Třídní učitelka: Mgr. Naděžda Rehwaldová,​ 558 412 469, nrehwaldova@zsdobra.cz**
-  ​* ** :!: Třídní schůzky 14. 11. v 15:30, prosím podpis v ID+  ​ 
-  * ** :!: Výuka 1411ukončena 13:10, prosím podpis v ID.+---- 
 + 
 +:!: **AKTUÁLNĚ:​ Od středy 11. 3škola uzavřena až do odvolání.** 
 +  ​ 
 +  * 173Divadelní představení pro 7. ročníkCísař Karel IV., sál, VSTUPNÉ 50 Kč/1 žák
  
 ---- ----
 +
  
 **ČJ** ​ **ČJ** ​
  
-- Doučování z ČJ - pondělí 7.00 - 7.30 ve třídě 6. D (**PO DOMLUVĚ**).+Věta hlavní, věta vedlejší, spojovací výrazy
  
 +Týden od 10. února do 14. února LITERATURA!
  
-- Recitace vybrané básně - listopad. ​ 
  
-- Způsoby tvoření slov (odvozovánízkracovánískládání, přechylování).+**M ** NOSIT NŮŽKYLEPIDLORÝSOVACÍ POMŮCKY S ÚHLOMĚREM! 
 +  * DÚ - kdo nestihl UČ str. 42/13 
 +    
 +**F**  - NOSIT KALKULAČKU,​ TABULKY  
 +  * :!: kdo nemá všechny testy, při příchodu do F dopisování 
 +  * VŠICHNI: STR. 120 VYPSANÝ ARCHIMÉDŮV ZÁKON a zakreslit jeden obrázek do sešitu UČ str. 120 / 2.32 anebo b) 
 +  * DO 313. ODEVZDAT VYPLNĚNÝ PROTOKOL LP - Měření spotřeby vody domácnosti 
 + 
  
 +**Přírodopis** - **Test na KROUŽKOVCE** - ten, kdo nepsal :!: **UČIVO:** - **Hmyz - obecně** str. 76-77; další zástupci **HMYZU S PROMĚNOU NEDOKONALOU** - viz měsíční plán - str. 80-85 :!: **Na praktický úkol** (18. 3.) vyhledejte a přineste nějakého zástupce hmyzu (mouchu, ... ne pavouky). Opakujte **PAVOUKOVCE**.
  
-**M - PO, ÚT aritmetika, ČT,PÁ geometrie - NOSIT RÝSOVACÍ POMŮCKY**  +** OV ** -
-  +
-  * **DÚ Určit nejmenší společný násobek 81 a 36** +
-  * 11. 11 test největší společný dělitel čísel +
-  +
-**F -**  +
-  +
-** OV -** +
  
-**INF ( REH )** - +**INF ( REH )** - nosit složku s 5 papíry A4
  
-** VKZ -** +**VKZ** ​
  
-**Přírodopis** -    
  
-**Hudební výchova - //počátky Rock ´n´ rollu// ​na hodinu ​se oblečte učešte ve stylu 50let**+**Hudební výchova**  
 +**Středa 11.3.** ​Přinést si fotoaparát,​ kameru či mobilní telefon (do skupiny) pro natáčení videoklipu. Ujasnit si, co se bude natáčet kde - točíme v prostoru hudebny, popřípadě ​školy. 
 +Přinést si kostýmy či rekvizity potřebné pro váš klip. 
 +Kdo nepřinesl - scénář k videoklipu
  
-Holky: [[https://​cz.pinterest.com/​pin/​606086062333461135/​]] [[https://​cz.pinterest.com/​pin/​AdTqS3dbaJY7OjrbsZ4ijsBUXrfhb3ahvXVBpFeM_qNIJFfBb7qN1MM/?​nic=1]] +**AJ (Vranay)** 
-[[https://​cz.pinterest.com/​pin/​783344928916548873/​]] https://​cz.pinterest.com/​pin/​556053885236939351/​ +
-Účes: [[https://​cz.pinterest.com/​pin/​488148047112016358/​]] https://​cz.pinterest.com/​pin/​377739487486940278/​ +
-Kluci: [[https://​cz.pinterest.com/​pin/​788552215985638671/​]] [[https://​cz.pinterest.com/​pin/​490540584402969065/​]] +
-[[https://​cz.pinterest.com/​pin/​796574252816286980/​]] [[https://​cz.pinterest.com/​pin/​573575702524480175/​]] +
-Dále se podívejte sami - pokuste se splnit alespoň něco z tohoto úkolu ;-)+
  
 +úterý 3. března - písemka na nepravidelné tvary (levý sloupec) + hotové kartičky (levý sloupec)
  
 +https://​quizlet.com/​_7zl72x?​x=1jqt&​i=1wb5iu
  
 +
 +** Z ** 
   ​   ​
-    +  * Učivo pro chybějící žáky - východní a jihovýchodní Evropa, udělat myšlenkovou mapu Asie (stejně, jako u Evropy)
  
  
 
/var/www/html/wiki/data/attic/stranky_trid/informace_pro_zaky_7._rocniku.1573405907.txt.gz · Poslední úprava: 2019/11/10 17:11 autor: nrehwaldova
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki