Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Both sides previous revision Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
stranky_trid:informace_pro_zaky_7._rocniku [2019/09/13 14:45]
nrehwaldova [7. D]
stranky_trid:informace_pro_zaky_7._rocniku [2020/02/20 07:18] (aktuální)
vvranay
Řádek 1: Řádek 1:
 ====== 7. ročník ====== ====== 7. ročník ======
-{{:​stranky_trid:​vv.png?​direct&​560|}} 
  
 + ​**Astronomická olympiáda - krajské kolo.** ​
 +
 +  * https://​olympiada.astro.cz/​201920_krajske_zadani.html
 +Skládá se z testu na internetu a pracovního listu. Odevzdání do 15.3.
 +Veškeré informace u Mgr. Blanky Vroblové
 +
 + 
 ===== 7. A ===== ===== 7. A =====
  
  
-**M** - Pomůcky: pravítko s ryskou, pravítko, kružítko, úhloměr, tužka č. 3+**Český jazyk**  
 + 
 + 
 +- od 25.11.2019 zkouším povídání o přečtené knize !!! 
 + 
 + 
 + 
 +**M** -  
 + 
 + 
 +https://​www.umimematiku.cz/​cviceni-zlomky 
 + 
 + 
 +Pomůcky: pravítko s ryskou, pravítko, kružítko, úhloměr, tužka č. 3
  
-16. 9. Desetinná čísla - desetiminutovka 
  
-18. 9. Úhly - desetiminutovka (rýsování,​ součet vnitřních úhlů trojúhelníku) 
  
 Pro žáky se zájmem o matematiku uvádím odkaz na zadání matematické olympiády kategorie Z7 Pro žáky se zájmem o matematiku uvádím odkaz na zadání matematické olympiády kategorie Z7
Řádek 15: Řádek 32:
 http://​www.matematickaolympiada.cz/​media/​5434596/​z69.pdf http://​www.matematickaolympiada.cz/​media/​5434596/​z69.pdf
 http://​www.matematickaolympiada.cz/​media/​5435098/​info-zet.pdf http://​www.matematickaolympiada.cz/​media/​5435098/​info-zet.pdf
 +
 +----
 +**Inf BV - skupina 7.A, 7.AB** - Do složky vložit 5 papírů A4 - jeden nelinkovaný,​ ostatní mohou být linkované
 +
 +**F -** :!: ST TEST- HYDRAULICKÉ ZAŘÍZENÍ,​ PASCALŮV ZÁKON; NOSIT KALKULAČKU,​ TABULKY
 + 
 + 
 +**Přírodopis** ​ 19. 2. test kroužkovci
 +
 +**VkZ** - 
  
  
 ---- ----
-  * **Inf BV - skupina 7.A, 7.AB** - Do složky vložit 5 papírů A4 - jeden nelinkovaný,​ ostatní mohou být linkované+
 ===== 7. B ===== ===== 7. B =====
  
 **AJ (Vav)** **AJ (Vav)**
  
-  * procvičování: ​přítomný prostý x přítomný průběhový:​ https://​quizlet.com/​_70v8yc +  ​* **Nosit si do hodin dvojjazyčný slovník** 
-  * na příští hodinu ​donést testové sešity k odevzdání ​+  * **procvičování:​** nepravidelná slovesa 
 +  * **písemka:​** unit 3 18.2. past continuous (positive, negative sentence, question, short answer), past c x past s (when, while), but, however, vocabulary U3, irregular verbs
  
-**Inf 7.BC skupina Kuboň** - doneste si do první hodiny Inf (9. 9.) 1 ks složky (Eurosložka),​ 5 ks obalů (průhledných)+ 
 + 
 +**Inf 7.BC skupina Kuboň** - Grafika ​umět teorii o grafice
  
 **Inf BV - skupina 7.AB** - Do složky vložit 5 papírů A4 - jeden nelinkovaný,​ ostatní mohou být linkované **Inf BV - skupina 7.AB** - Do složky vložit 5 papírů A4 - jeden nelinkovaný,​ ostatní mohou být linkované
 +
 +**matematika**
 +- nezapomínat pomůcky do rýsování
 +
 +
 +**Přírodopis** ​ - 21. 2. - test kroužkovci
 +
 +
 +**VkZ** - 
 +
 +
 +** Z** - 21. 2. - test (severní a východní Evropa, Pobaltí)
 +
 +
 +
 +
 ===== 7. C ===== ===== 7. C =====
 +
 +**M**
 +  * Procvičovat výpočty se zlomky
 +  * Doplnit zápisy u rovnoběžníků (čtverec, obdélník ...)
 +  * [[https://​www.zsdobra.cz/​wiki/​doku.php?​id=8_sablona_dum]]... zlomky
 +  * [[https://​zlomky-hrave.cz/​]]
 +  * [[http://​matematika.hrou.cz/​]]
 +  * [[https://​www.umimematiku.cz/​cviceni-zlomky]]
  
  
 **AJ (Vav)** **AJ (Vav)**
  
-  * procvičování: ​přítomný prostý ​přítomný průběhový: ​https://​quizlet.com/​_70v8yc +  ​* **Nosit si do hodin dvojjazyčný slovník** 
-  na příští hodinu ​donést testové sešity k odevzdání ​+  * **procvičování:​** nepravidelná slovesa 
 +  * **písemka:​** unit 3 - 18.2. past continuous (positive, negative sentence, question, short answer), past c past s (when, while), but, however, vocabulary U3, irregular verbs 
 + 
 +**AJ (Vranay)**  
 + 
 +20. února - slovíčka unit 4 
 + 
 +úterý 3. března - písemka na nepravidelné tvary (levý sloupec) + hotové kartičky (levý sloupec) 
 + 
 +https://​quizlet.com/​_7zl72x?​x=1jqt&​i=1wb5iu 
 + 
 + 
 +**Inf 7.BC skupina Kuboň** - Grafika - umět teorii o grafice 
 + 
 + 
 +**F - ** :!: ÚT TEST- HYDRAULICKÉ ZAŘÍZENÍ,​ PASCALŮV ZÁKON; NOSIT KALKULAČKU,​ TABULKY 
 + 
 + 
 +**Př** 20. 2. - test kroužkovci 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
 +    
 + 
 + 
  
  
-**Inf 7.BC skupina Kuboň** - doneste si do první hodiny Inf (9. 9.) - 1 ks složky (Eurosložka),​ 5 ks obalů (průhledných) 
 ===== 7. D ===== ===== 7. D =====
  
 **Třídní učitelka: Mgr. Naděžda Rehwaldová,​ 558 412 469, nrehwaldova@zsdobra.cz** **Třídní učitelka: Mgr. Naděžda Rehwaldová,​ 558 412 469, nrehwaldova@zsdobra.cz**
 +
 +
 ---- ----
-**16. 9. VÝUKA ukončena v 11:25 h viz ID, prosím o podepsání.** 
-* :!: **Vyplněný odstřižek a platbu na **Adaptační kurz**** ​ 
  
-**M -** 179. - TEST desetinná ​čísla  ​+ 
 +**ČJ**  
 + 
 +Věta hlavní, věta vedlejší, spojovací výrazy 
 + 
 +Týden od 10února do 14. února LITERATURA! 
 + 
 + 
 +**M **  ​   * :!: GEOMETRIE! NOSIT RÝSOVACÍ POMŮCKY S ÚHLOMĚREM! 
 +  * DÚ kdo nestihl ​dokončí 2. rovnoběžník zápis a konstrukci
    
-**F -** Umět  fyz. veličiny ​ a jednotky ​  +**F**  ​ :!: NOSIT KALKULAČKU,​ TABULKY ​
  
 +**Přírodopis** - **Test na MĚKKÝŠE** - ten, kdo nepsal :!:
  
-   +** OV ** - test Opakování - právo, morálka, protiprávní jednání, duševní vlastnictví
-   +
  
 +**INF ( REH )** - 
 +
 +**VKZ** - 
 +
 +
 +**Hudební výchova** - 
 +
 +
 +**AJ (Vranay)** ​
 +
 +20. února - slovíčka unit 4
 +
 +úterý 3. března - písemka na nepravidelné tvary (levý sloupec) + hotové kartičky (levý sloupec)
 +
 +https://​quizlet.com/​_7zl72x?​x=1jqt&​i=1wb5iu
 +
 +
 +** Z ** 
 +  ​
 +pátek 6. března - písemka na východní a jihovýchodní Evropu
  
  
 
/var/www/html/wiki/data/attic/stranky_trid/informace_pro_zaky_7._rocniku.1568385916.txt.gz · Poslední úprava: 2019/09/13 14:45 autor: nrehwaldova
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki