Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Both sides previous revision Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
stranky_trid:informace_pro_zaky_7._rocniku [2019/03/17 16:51]
klyskova [7. B]
stranky_trid:informace_pro_zaky_7._rocniku [2019/05/22 08:38] (aktuální)
mkubonova
Řádek 1: Řádek 1:
 ====== 7. ročník ====== ====== 7. ročník ======
  
-**Astronomická olympiáda - kategorie GH - krajské kolo**+**Ročníkové testy 7. ročníku**
  
-Řeší se doma, odevzdá se do 20března. 25.3. je prezenční kolo ve škole+**225.** 
-Veškeré informace na https://olympiada.astro.cz/201819_krajske_zadani.html +    * [[https://forms.gle/PYaqd9buAXarhhvK9|Matematika - třída 7.A]] 
-Další informace u Mgr. Blanka Vroblové +23.5Aj
- +
-**Seminář M pro 7. ročník** (zaměřený na procvičování učiva) v 2pololetí šk. roku 2018/2019 se bude konat každý čtvrtek ráno od 7:00. Přihlášky u p.uč. Zvoníčkové. Seminář se koná.+
  
  
Řádek 17: Řádek 15:
  
 **Třídnické záležitosti** **Třídnické záležitosti**
 +
  
 1. Prosím zákonné zástupce o včasnou omluvu chybějících žáků (do 3 dní) na můj e-mail. Děkuji za spolupráci 1. Prosím zákonné zástupce o včasnou omluvu chybějících žáků (do 3 dní) na můj e-mail. Děkuji za spolupráci
 +
 +2. Podpis v ID - vši - kontrola hlav
 +
 +3. Podpis v ID - harmonogram výletu
 +
  
  
Řádek 31: Řádek 35:
 **Procvičování:​** ​ **Procvičování:​** ​
  
-https://​dum.rvp.cz/​materialy/​zlomky.html https://​zlomky-hrave.cz 
-http://​www.matfyzbrest.wz.cz/​Dokumenty/​7.tr/​Pocitani%20se%20zlomky%202.pdf 
-http://​www.onlinecviceni.cz/​exc/​pub_list_exc.php?​action=show&​class=7&​subject=Matematika&​search1=01.+Zlomky#​selid 
-http://​www.priklady.com/​cs/​index.php/​zlomky-a-operace-s-nimi 
- 
- 
-**Písemka:​** konstrukce lichoběžníku 
  
 +**Písemka:​** Procenta - v týdnu od 27.5.
  
 **AJ** (Vav) **AJ** (Vav)
  
   *  Nosit do hodin slovník ​   *  Nosit do hodin slovník ​
-  * **Vocabulary:​** ​4B +  * **Vocabulary:​** ​čtvrtá desítka nepravidelných sloves 
-  * **Test:**  +  * **Test:** 
-  * **Project:​**  +  * **Project:** Famous person - zadání viz sešit, **termín: 28.5.**  
-  * **Exercising:​** ​vocabulary 4B: https://​quizlet.com/​_6a8iu2 ​    ​Articles: https://quizlet.com/_690cyw +  * **Exercising:​** ​ ​5A ​https://​quizlet.com/​_6itq0h Present perfect: https://www.ego4u.com/en/​cram-up/​grammar/​present-perfect-simple/​exercises?​03 https://​www.englisch-hilfen.de/​en/​exercises/​tenses/​present_perfect_statements.htm
  
 **NJ** (Konečná) **NJ** (Konečná)
- 
-Procvičujte zájmena, sloveso být, slovní zásobu rodina: 
-https://​quizlet.com/​_61lkh5 
-https://​quizlet.com/​278866915/​casovani-slovesa-sein-byt-flash-cards/​ 
-https://​quizlet.com/​241013315/​rodina-familie-flash-cards/​ 
  
  
  
-**Přírodopis** - **Test** **na HMYZ obecně a řád VÁŽKY** ​ve středu 20března ​:!:+**Přírodopis** - Test na **HMYZ S PROMĚNOU DOKONALOU** (dvoukřídlí,​ blanokřídlí - učebnice) ​pondělí 27května ​:!:
  
  
Řádek 69: Řádek 61:
 __procvičování:​__ https://​online.seterra.com/​cs https://​www.purposegames.com/​game/​europa-povrch-quiz. https://​www.purposegames.com/​game/​7a22109052 __procvičování:​__ https://​online.seterra.com/​cs https://​www.purposegames.com/​game/​europa-povrch-quiz. https://​www.purposegames.com/​game/​7a22109052
  
-__Zkoušení:​__ členitost ​Asie +__Zkoušení:​__ členitost, povrch Ameriky
  
 +__Projekt:​__ ​
  
-**Občanská výchova** ​+ 
 +**Občanská výchova** ​- SAMOSTATNÁ PRÁCE NA  9. 5.: Popiš 3 větami a vysvětli lidské právo s Tvým pořadovým číslem v třídní knize.
  
  
Řádek 81: Řádek 75:
 **Fyzika**  ​ **Fyzika**  ​
   ​   ​
-  * **8. 3. test** Archimédův zákon, výpočet vztlakové síly, plování těles :!: 
   * **Pokus** do 30.5 - Kapaliny, plyny - protokol + předvedení ​   * **Pokus** do 30.5 - Kapaliny, plyny - protokol + předvedení ​
   * možnost krátkého testu každou hodinu. Je nutné se učit.   * možnost krátkého testu každou hodinu. Je nutné se učit.
-  * učit se - Pascalův zákon, hydrostatický tlak, tlaková síla+
  
  
Řádek 105: Řádek 98:
  
 ---- ----
-**Přírodopis** - **Test** **HMYZ obecně a řád VÁŽKY** ​v pátek 22března ​:!:+**Přírodopis** - Test na **HMYZ S PROMĚNOU DOKONALOU** (dvoukřídlí,​ blanokřídlíučebnice) - úterý 28května ​:!:
    
 **Inf BV** -  **Inf BV** - 
Řádek 115: Řádek 108:
  
   * Nosit do hodin slovník ​   * Nosit do hodin slovník ​
-  * **Vocabulary:​** ​4B+  * **Vocabulary:​** ​čtvrtá desítka nepravidelných sloves
   * **Test:​** ​   * **Test:​** ​
-  * **Project:​**  +  * **Project:** Famous person - zadání viz sešit, **termín: 30.5.**  
-  * **Exercising:​** ​ ​vocabulary 4B: https://​quizlet.com/​_6a8iu2 Articles: https://quizlet.com/_690cyw+  * **Exercising:​** ​  5A https://​quizlet.com/​_6itq0h Present perfect: https://www.ego4u.com/en/​cram-up/​grammar/​present-perfect-simple/​exercises?​03 https://​www.englisch-hilfen.de/​en/​exercises/​tenses/​present_perfect_statements.htm
  
  
-**AJ** (**Kročková)** 
-  * pondělí 18.3. - D.ú. - umět anglicky popsat cestu od školy ke Hrušce a k Albertu + umět slovíčka 4B (možný testík) a gramatiku "​the,​an,​a,​-"​ ....WB str. 71/ 4.1 a 4.2 8-O    ​ 
-  * procvičujte:​ https://​elt.oup.com/​student/​project3rdedition/​level3/?​cc=cz&​selLanguage=cs,​ http://​learnenglishkids.britishcouncil.org/​en/,​ Míša: https://​skolakov.eu/​ 
-  * GRAMATIKA MIN. ČAS PROSTÝ A PRŮBĚHOVÝ:​ https://​www.helpforenglish.cz/​article/​2007010301-minuly-prosty-a-prubehovy-cas,​ https://​www.helpforenglish.cz/​article/​2006123001-minuly-prubehovy-cas-past-continuous, ​ 
-  * NEPRAVIDELNÁ SLOVESA: https://​www.youtube.com/​watch?​v=LmdK2PKoC9w 
-  * Londýn: https://​www.youtube.com/​watch?​v=KqcAdg6raUs&​t=29s 
- 
-  * https://​quizlet.com/​subject/​direction/​ 
  
 +  * **AJ** (Kročková)
 +  * Na středu 22.5. - zapsat a umět slovíčka 5D + SB str. 62 - Umět číst a překládat + Gramatika "​předpřítomný čas - present perfect"​ - zápis v sešitě + vlepený list + ve WB mít dokončeno str. 48/ cv. 1,2,3 + str. 49/ cv. 4 + učit se nepravidelná slovesa (WB str. 79);   
 +  * procvičujte:​ https://​elt.oup.com/​student/​project3rdedition/​level3/?​cc=cz&​selLanguage=cs,​ http://​learnenglishkids.britishcouncil.org/​en/,​ Míša: https://​skolakov.eu/​
 + 
 +  * https://​learnenglishkids.britishcouncil.org/​games/​wordshake
 +  *  5A https://​quizlet.com/​_6itq0h Present perfect: https://​www.ego4u.com/​en/​cram-up/​grammar/​present-perfect-simple/​exercises?​03 https://​www.englisch-hilfen.de/​en/​exercises/​tenses/​present_perfect_statements.htm
 +  * Ken Noguchi: ​ https://​www.youtube.com/​watch?​v=9YSTktUeKmw - učebnice str. 60 
 + 
 +    ​
  
 **NJ** (Konečná) **NJ** (Konečná)
  
-Procvičujte zájmena, sloveso být, slovní zásobu rodina: 
-https://​quizlet.com/​_61lkh5 
-https://​quizlet.com/​278866915/​casovani-slovesa-sein-byt-flash-cards/​ 
-https://​quizlet.com/​241013315/​rodina-familie-flash-cards/​ 
  
  
Řádek 142: Řádek 132:
  
  
-**písemka:​** ​+**písemka:​** ​Shrnující test Asie - práce s mapou
  
-**zkoušení:​** členitost ​Asie+**zkoušení:​** členitost,  povrch Ameriky
  
 **procvičování:​** https://​www.purposegames.com/​game/​europa-povrch-quiz. https://​www.purposegames.com/​game/​7a22109052 **procvičování:​** https://​www.purposegames.com/​game/​europa-povrch-quiz. https://​www.purposegames.com/​game/​7a22109052
  
 ** Zajímavost** http://​dinosaurpictures.org/​ancient-earth#​120 ** Zajímavost** http://​dinosaurpictures.org/​ancient-earth#​120
 +
 +**Projekt:​** ​
  
 **Fyzika** ​ **Fyzika** ​
-  * **7. 3. test** Archimédův zákon, výpočet vztlakové síly, plování těles :!: 
   * **Pokus** do 30.5 - Kapaliny, plyny - protokol + předvedení ​   * **Pokus** do 30.5 - Kapaliny, plyny - protokol + předvedení ​
   * možnost krátkého testu každou hodinu. Je nutné se učit.   * možnost krátkého testu každou hodinu. Je nutné se učit.
-  * učit se - Pascalův zákon, hydrostatický tlak, tlaková síla+
  
 **Matematika** ​ **Matematika** ​
-  * DÚ - vypočítat prac. list (násobení zlomků) na středu 27.2+  * Procvičovat zlomky, úměrnost, poměr, procenta
-  * 1.3. - test vzorce obvod, obsah trojúhelníku,​ čtyřúhelníku + jednoduchý př. +  * Testy dle domluvy ​
   * [[https://​dum.rvp.cz/​materialy/​zlomky.html]] ​   * [[https://​dum.rvp.cz/​materialy/​zlomky.html]] ​
   * [[http://​www.uceninenimuceni.cz/​matematika-1/​matematicky-pomocnik/​arit]]   * [[http://​www.uceninenimuceni.cz/​matematika-1/​matematicky-pomocnik/​arit]]
Řádek 164: Řádek 155:
    
  
-**Občanská výchova** ​ +**Občanská výchova** ​SAMOSTATNÁ PRÁCE NA 23.5. - přiřaď ke každému obrázku, které z dětských práv znázorňuje. Vlepit do sešitu obrázky ​ a popsat tužkou.
  
 **VKZ** ​ **VKZ** ​
  
-DÚ: Civilizační nemoci :!: Zpracuj na formát A4 téma civilizační nemoci (popiš 4, příčina vzniku, vývoj, léčitelnost,​ důsledky, prevence) 
  
 **Inf DP** **Inf DP**
Řádek 179: Řádek 168:
 {{ :​stranky_trid:​7.c_1.jpg?​300|}} {{ :​stranky_trid:​7.c_1.jpg?​300|}}
 ---- ----
 +
 **Třídnické záležitosti**:​ **Třídnické záležitosti**:​
-  * Promyslete do konce března výlet...8-o+  * **Ročníkové testy:** 
 +  * Po 205- OSP (4. hod.) 
 +  * Út 21. 5. - Čj (3. hod.) 
 +  * St 22. 5. - M (2. hod.) 
 +  * Čt 23. 5. - Aj (1.+2. hod.)
  
 ---- ----
 +
 **Výuka:** **Výuka:**
  
Řádek 188: Řádek 183:
 **Český jazyk** **Český jazyk**
  
-JV - učit se vedlejší věty +**Učit se na každou hodinu!**
- +
-Po lyžáku - literární test v další LV (termín bude upřesněn) +
- +
-Nezapomínat na čtení - povídání o přečtené knize - začnu zkoušet v dubnu ! +
- +
- +
- +
-**Zeměpis** - **hodnocení** map Evropy a Ruska + úvodní strany k Asii. +
- +
- +
- +
-**Matematika** - noste si obalený sešit Matematika 2, rýsovací pomůcky, obalenou učebnici, psací potřeby. +
- +
-Upozorňuji na **časté** zapomínání pomůcek a domácích úkolů - prosím o pravidelnou kontrolu sešitů! +
- +
-Procvičování:​ +
- +
-http://​www.uceninenimuceni.cz/​matematika-1/​matematicky-pomocnik/​aritmetika/​zlomky/​zlomky---rovnost-rozsirovani-kraceni +
- +
-http://​www.uceninenimuceni.cz/​matematika-1/​matematicky-pomocnik/​aritmetika/​zlomky/​2-desetinne-zlomky +
- +
-http://​www.uceninenimuceni.cz/​matematika-1/​matematicky-pomocnik/​aritmetika/​zlomky/​prave-a-neprave-zlomky-smisena-cisla+
  
-http://​www.uceninenimuceni.cz/​matematika-1/​matematicky-pomocnik/​aritmetika/​zlomky/​scitani-zlomkua+**Dúdo sešitu 64/4a!**
  
 +**JV - 3.5.2019** - opravný test na psaní velkých písmen - viz sešit JV !
  
-Dne 19.3shrnující písemka ​na zlomky+**Od 30.4.** - zkouším 2 žáky (v každé hodině) ​na povídání o přečtené knize !
  
  
 +**Zeměpis** - **písemné opakování** (oblasti Asie) - pondělí 13. 5.
  
  
 +**Matematika** -   * DÚ na 21. 5. - kdo nestihl UČ 131/cv. 2 první sloupec ​
 +* UČIT SE PRAVIDELNĚ - možnost krátkých testů.
  
 **Inf BV** -  **Inf BV** - 
Řádek 225: Řádek 202:
  
  
-**Anglický jazyk - Lörinc** - Procvičování slovní zásoby Natural Disasters ​https://quizlet.com/_61ljge +**Anglický jazyk - Lörinc** ​ 
-    *UNIT 3 TEST úterý 123. - cvičný test zde {{:stranky_trid:practice_testunit_3.docx|}}+    *Present Perfect ​have/​has ​https://www.ego4u.com/en/​cram-up/​grammar/​present-perfect-simple/​exercises?​03 
 +    *Present Perfect ​Affirmative (kladné věty) https://www.ego4u.com/en/cram-up/​grammar/​present-perfect-simple/​exercises?​04 
 +    *Present Perfect - Game https://​eslpuzzles.com/​Grammar%20Games/​Present%20Perfect%20Games/​Present%20Perfect%20Tense%20Basketball%20Grammar%20Game.html 
 +    *Present Perfect - Negative (zápor) https://www.ego4u.com/​en/​cram-up/​grammar/​present-perfect-simple/​exercises?​05 
 +    *Present Perfect - Questions http://​www.5minuteenglish.com/​jul28.htm 
 +    *Present Perfect Revision https://​elt.oup.com/​student/​project3rdedition/​level3/​unit5/​grammar/?​cc=cz&​selLanguage=cs 
 +    *Vocabulary 5C https://​quizlet.com/​_6pighm
  
 **AJ** (Vav) **AJ** (Vav)
  
   * Nosit do hodin slovník ​   * Nosit do hodin slovník ​
-  * **Vocabulary:​** ​4B+  * **Vocabulary:​** ​čtvrtá desítka nepravidelných sloves
   * **Test:​** ​   * **Test:​** ​
-  * **Project:​**  +  * **Project:** Famous person - zadání viz sešit, **termín: 30.5.**  
-  * **Exercising:​**  ​vocabulary 4B: https://​quizlet.com/​_6a8iu2 Articles: https://quizlet.com/_690cyw+  * **Exercising:​**  ​5A https://​quizlet.com/​_6itq0h Present perfect: https://www.ego4u.com/en/​cram-up/​grammar/​present-perfect-simple/​exercises?​03 https://​www.englisch-hilfen.de/​en/​exercises/​tenses/​present_perfect_statements.htm 
  
  
 **NJ** (Konečná) **NJ** (Konečná)
  
-Procvičujte zájmena, sloveso být, slovní zásobu rodina: +**Občanská výchova**
-https://​quizlet.com/​_61lkh5 +
-https://​quizlet.com/​278866915/​casovani-slovesa-sein-byt-flash-cards/​ +
-https://​quizlet.com/​241013315/​rodina-familie-flash-cards/​ +
- +
-**Občanská výchova** ​- **písemka** v nejbližší hodině (publikování právních předpisů, morálka a právo, přestupky a trestné činy, pojmy, vlastnictví,​ duševní vlastnictví...) + hodnocení **dopravních značek** v sešitě.+
  
 **VkZ** **VkZ**
  
-**Přírodopis** ​  - 14.3. test - korýši +**Přírodopis** ​  - 14.5. test hmyz s proměnou dokonalou + poznávání hmyzu z učebnice
  
 **Fyzika** **Fyzika**
   * Možnost krátkého **testu** každou hodinu. Je nutné se učit.   * Možnost krátkého **testu** každou hodinu. Je nutné se učit.
-  ​* 27.2. - test - opakování kapaliny, včetně vztlakové síly. +  * **Pokus** (do 30.5) - protokol + předvedení (viz sešit)
-  * **Domácí laboratorní práce** - spotřeba vody (do 15.2.) problémy s měřením řešte s vyučující +
-  ​* **Pokus** (do 30.5) - protokol + předvedení (viz sešit, dle pořadníku), 25.2. - Chromuláková,​ Cudziková+
   * Dobrovolné úkoly budou hodnoceny jen v případě, že bude dokončena práce v sešitě.   * Dobrovolné úkoly budou hodnoceny jen v případě, že bude dokončena práce v sešitě.
   ​   ​
-  
- 
  
  
 
/var/www/html/wiki/data/attic/stranky_trid/informace_pro_zaky_7._rocniku.1552841507.txt.gz · Poslední úprava: 2019/03/17 16:51 autor: klyskova
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki