Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Both sides previous revision Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
stranky_trid:informace_pro_zaky_7._rocniku [2019/01/11 11:30]
bvroblova [7. B]
stranky_trid:informace_pro_zaky_7._rocniku [2019/03/22 14:01] (aktuální)
hvavrusova [7. B]
Řádek 1: Řádek 1:
 ====== 7. ročník ====== ====== 7. ročník ======
 +
 +**Astronomická olympiáda - kategorie GH - krajské kolo**
 +
 +Řeší se doma, odevzdá se do 20. března. 25.3. je prezenční kolo ve škole.
 +Veškeré informace na https://​olympiada.astro.cz/​201819_krajske_zadani.html
 +Další informace u Mgr. Blanka Vroblové
 +
 +**Seminář M pro 7. ročník** (zaměřený na procvičování učiva) v 2. pololetí šk. roku 2018/2019 se bude konat každý čtvrtek ráno od 7:00. Přihlášky u p.uč. Zvoníčkové. Seminář se koná.
 +
 +
  
 ===== 7. A ==== ===== 7. A ====
Řádek 8: Řádek 18:
 **Třídnické záležitosti** **Třídnické záležitosti**
  
-1. Podpis ​ID - průběžná klasifikace za 1. pol.+1. Prosím zákonné zástupce o včasnou omluvu chybějících ​žáků (do 3 dní) na můj e-mailDěkuji za spolupráci
  
-  ​ 
  
 **Výuka** ​ **Výuka** ​
Řádek 20: Řádek 29:
   * Pondělí, úterý - aritmetika, středa, pátek - geometrie   * Pondělí, úterý - aritmetika, středa, pátek - geometrie
  
-** Kdo chyběl - vysvětlení zlomky:**+**Procvičování:** 
  
-http://www.uceninenimuceni.cz/matematika-1/matematicky-pomocnik/aritmetika/zlomky/zlomky---rovnost-rozsirovani-kraceni+https://​dum.rvp.cz/​materialy/​zlomky.html https://​zlomky-hrave.cz 
 +http://www.matfyzbrest.wz.cz/Dokumenty/7.tr/Pocitani%20se%20zlomky%202.pdf 
 +http://​www.onlinecviceni.cz/​exc/​pub_list_exc.php?​action=show&​class=7&​subject=Matematika&​search1=01.+Zlomky#​selid 
 +http://​www.priklady.com/​cs/​index.php/zlomky-a-operace-s-nimi
  
-http://​www.uceninenimuceni.cz/​matematika-1/​matematicky-pomocnik/​aritmetika/​zlomky/​2-desetinne-zlomky 
-  ​ 
-http://​www.uceninenimuceni.cz/​matematika-1/​matematicky-pomocnik/​aritmetika/​zlomky/​prave-a-neprave-zlomky-smisena-cisla 
- 
-http://​www.uceninenimuceni.cz/​matematika-1/​matematicky-pomocnik/​aritmetika/​zlomky/​scitani-zlomkua 
- 
- 
-**Procvičování:​** https://​dum.rvp.cz/​materialy/​zlomky.html 
  
 **Písemka:​** ​ **Písemka:​** ​
- 
-**1. pololetní práce - 14.1.** - Zlomky - všechny úpravy co jsme brali, sčítání a odčítání zlomků, porovnávání zlomků, středová souměrnost,​ vlastnosti čtyřúhelníků 
  
 **AJ** (Vav) **AJ** (Vav)
  
   *  Nosit do hodin slovník ​   *  Nosit do hodin slovník ​
-  * **Slovní zásoba:**  +  * **Vocabulary:** 4B 
-  * **Písemka:** +  * **Test:** 
   * **Project:​** ​   * **Project:​** ​
 +  * **Exercising:​** vocabulary 4B: https://​quizlet.com/​_6a8iu2 ​    ​Articles:​ https://​quizlet.com/​_690cyw Directions: https://​quizlet.com/​_6bokab
  
  
 **NJ** (Konečná) **NJ** (Konečná)
  
-  * procvičujte ​1. lekci: https://cz.hueber.de/shared/uebungen/beste-freunde/ab/a1-1/exercises/index.php?key=1,1+Procvičujte ​zájmena, sloveso být, slovní zásobu rodina: 
 +https://quizlet.com/_61lkh5 
 +https://quizlet.com/278866915/casovani-slovesa-sein-byt-flash-cards/ 
 +https://quizlet.com/​241013315/​rodina-familie-flash-cards/​
  
-Slovíčka, výslovnost (online Übungen): https://​cz.hueber.de/​seite/​pg_lernen_lernwortschatz_cz_bfr 
  
 +
 +**Přírodopis** - **Test** **na HMYZ obecně a řád VÁŽKY** - ve středu 20. března :!:
  
  
-**Přírodopis** -  
  
 **Zeměpis**  ​ **Zeměpis**  ​
Řádek 62: Řádek 68:
 __procvičování:​__ https://​online.seterra.com/​cs https://​www.purposegames.com/​game/​europa-povrch-quiz. https://​www.purposegames.com/​game/​7a22109052 __procvičování:​__ https://​online.seterra.com/​cs https://​www.purposegames.com/​game/​europa-povrch-quiz. https://​www.purposegames.com/​game/​7a22109052
  
-__Zkoušení:​__ vodstvo ​a povrch Evropy ​+__Zkoušení:​__ ​členitost, ​vodstvo ​Asie 
  
 +__Projekt:​__ ​
  
-**Občanská výchova** **Dne 10.1. písemka** -  právní řád, právo veřejné, právo soukromé, právo + příslušný zákon, soudy, soudce, občanskoprávní nebo trestněprávní spory 
  
 +**Občanská výchova** ​
  
  
-**Inf MK** - Umět **Pravidla prezentace**+**Inf BV** -  
 +  ​do složky vložit 5 čistých listů A4
  
-**Inf BV** - do složky vložit 5 čistých listů A4 
  
 **Fyzika**  ​ **Fyzika**  ​
-  * do **152.** - odevzdat domácí laboratorní práci - Měření spotřeby vody  +  ​ 
 +  ​* **263test** Vlastnosti plynů, atmosféra a její složení, atmosferický tlak, Archimédův zákon pro plyny, chování těles v plynech, přetlak a podtlak, přístroje pro měření :!: 
 +  * **Pokus** do 30.5 - Kapaliny, plyny - protokol + předvedení ​
   * možnost krátkého testu každou hodinu. Je nutné se učit.   * možnost krátkého testu každou hodinu. Je nutné se učit.
-  * učit se - Pascalův zákon+  * učit se - Pascalův zákon, hydrostatický tlak, tlaková síla 
  
  
Řádek 96: Řádek 106:
  
 ---- ----
-**Přírodopis** - **Test ​Ploštěnci, hlísti** - ten, kdo nepsal.+**Přírodopis** - **Test** **HMYZ obecně a řád VÁŽKY** - v pátek 22března :!: 
 +  
 +**Inf BV** -  
 +  * do složky vložit 5 čistých listů A4
    
-**Inf BV** - do složky vložit 5 čistých listů A4+
  
 **AJ** (Vav) **AJ** (Vav)
  
   * Nosit do hodin slovník ​   * Nosit do hodin slovník ​
-  * slovní zásoba+  * **Vocabulary:** 4B 
-  * **Písemka:**+  * **Test:** 
   * **Project:​** ​   * **Project:​** ​
 +  * **Exercising:​** ​ vocabulary 4B: https://​quizlet.com/​_6a8iu2 Articles: https://​quizlet.com/​_690cyw Directions: https://​quizlet.com/​_6bokab
  
  
 **AJ** (**Kročková)** **AJ** (**Kročková)**
-  * Pondělí 14.1- slovíčka 3A + učebnice str. 32 - umět číst a překládat ​některé děti budou přezkoušeny na učivo z 1. pololetí ! +  * pondělí 25.3zkouším ​čtení a překlad pohádky THE TAILOR OF SWAFFHAM (učebnice str.48) + zapsat a umět nová slovíčka 4C zůstává úkol - umět popsat cestu do Hrušky, do Alberta ​ 8-O    ​ 
-  * procvičujte:​ https://​elt.oup.com/​student/​project3rdedition/​level3/?​cc=cz&​selLanguage=cs,​ http://​learnenglishkids.britishcouncil.org/​en/,​ Míša: https://​skolakov.eu/​, The solar system songs: https://​www.youtube.com/​watch?​v=noiwY7kQ5NQ,​ https://​www.youtube.com/​watch?​v=ZHAqT4hXnMw,​ https://​www.youtube.com/​watch?​v=7t099KIWVVs+  * procvičujte:​ https://​elt.oup.com/​student/​project3rdedition/​level3/?​cc=cz&​selLanguage=cs,​ http://​learnenglishkids.britishcouncil.org/​en/,​ Míša: https://​skolakov.eu/​ 
 +   * London Bridge: https://​www.youtube.com/​watch?​v=0-Y7Qi3fMs0 
 +  
 + 
 + 
  
 **NJ** (Konečná) **NJ** (Konečná)
  
-   * procvičujte ​1. lekci: https://cz.hueber.de/shared/uebungen/beste-freunde/ab/a1-1/exercises/index.php?key=1,1+Procvičujte ​zájmena, sloveso být, slovní zásobu rodina: 
 +https://quizlet.com/_61lkh5 
 +https://quizlet.com/278866915/casovani-slovesa-sein-byt-flash-cards/ 
 +https://quizlet.com/​241013315/​rodina-familie-flash-cards/​
  
-Slovíčka, výslovnost (online Übungen): https://​cz.hueber.de/​seite/​pg_lernen_lernwortschatz_cz_bfr 
  
 **Ze** **Ze**
  
  
-**písemka:** státy západní a severní Evropy: **11.1.** státy a hlavní města Evropy: **9.1.** +**písemka:​** ​
  
-**zkoušení:​** ​povrch a vodstvo ​Evropy+**zkoušení:​** ​členitost, ​vodstvo ​Asie
  
 **procvičování:​** https://​www.purposegames.com/​game/​europa-povrch-quiz. https://​www.purposegames.com/​game/​7a22109052 **procvičování:​** https://​www.purposegames.com/​game/​europa-povrch-quiz. https://​www.purposegames.com/​game/​7a22109052
  
 ** Zajímavost** http://​dinosaurpictures.org/​ancient-earth#​120 ** Zajímavost** http://​dinosaurpictures.org/​ancient-earth#​120
 +
 +**Projekt:​** **Zvířata v Asii:** do dvojice si donesu dohromady 10 obrázků zvířat žijících v Asii-dokončení středa 27.3. - ti jenž neměli obrázky zvířat - donést :!:
 +
  
 **Fyzika** ​ **Fyzika** ​
-  * do **152.** - odevzdat domácí laboratorní práci - Měření ​spotřeby vody +  * **263test** Vlastnosti plynů, atmosféra a její složení, atmosferický tlak, Archimédův zákon pro plyny, chování těles v plynech, přetlak a podtlak, přístroje pro měření ​:!: 
 +  * **Pokus** do 30.5 - Kapaliny, plyny - protokol + předvedení ​
   * možnost krátkého testu každou hodinu. Je nutné se učit.   * možnost krátkého testu každou hodinu. Je nutné se učit.
-  * učit se - Pascalův zákon+  * učit se - Pascalův zákon, hydrostatický tlak, tlaková síla
  
 **Matematika** ​ **Matematika** ​
-  * 16.11. ​čtvrtletka ​(dělitelnost,​ shodnost - viz sešit+  * DÚ - vypočítat prac. list (násobení zlomkůna středu 27.2. 
-  * DÚ na pondělí ​slovní úloha na dělitelnost (v sešitě)+  * 1.3. test vzorce obvod, obsah trojúhelníku,​ čtyřúhelníku + jednoduchý př.  
 +  * [[https://​dum.rvp.cz/​materialy/​zlomky.html]]  
 +  * [[http://​www.uceninenimuceni.cz/​matematika-1/​matematicky-pomocnik/​arit]] 
 +  * [[http://​old.zsdobrichovice.cz/​programy/​matika/​rvp/​rvp.htm]] 
 +  
 + 
 +**Občanská výchova**  
  
-**Informatika MH** 5.11. test na **Pravidla a zásady prezentace**+**VKZ** 
  
-**Občanská výchova** Dne** 10.1. písemka** -  právní řádprávo veřejnéprávo soukroméprávo + příslušný zákonsoudysoudce, občanskoprávní nebo trestněprávní spory+DÚ: Civilizační nemoci :!: Zpracuj na formát A4 téma civilizační nemoci (popiš 4příčina vznikuvývojléčitelnostdůsledkyprevence)
  
-**Informatika MH** - info k pololetnímu hodnocení: ​test na Pravidla prezentace je možné opravit 141., známku z malování - doděláním práce např. ráno před školou nebo po osobní domluvě+**Inf DP** 
 +  * test grafika 11.2. 
 +  * doplň 3 čisté listy A4
  
 ===== 7. C ==== ===== 7. C ====
Řádek 149: Řádek 183:
 ---- ----
 **Třídnické záležitosti**:​ **Třídnické záležitosti**:​
 +  * Promyslete do konce března výlet...8-o
  
 ---- ----
Řádek 156: Řádek 191:
 **Český jazyk** **Český jazyk**
  
-**V pondělí 10.12. přinést noviny, ​časopisy s reklamou :)+JV učit se vedlejší věty
  
-**+Po lyžáku - literární test v další LV (termín bude upřesněn)
  
-Od **12.11.2018 zkouším** ​povídání o přečtené knize.+Nezapomínat na čtení ​- povídání o přečtené knize - začnu zkoušet v dubnu !
  
  
-**Zeměpis** - opakujte si západní a severní Evropu - **písemka po Vánocích.** 
  
-**Matematika** - noste si obalený sešit Matematika 1, rýsovací pomůcky, obalenou učebnici, psací potřeby.+**Zeměpis**
  
-Upozorňuji na **časté** zapomínání pomůcek a domácích úkolů - prosím o kontrolu sešitů! 
  
  
-**Dne 9.1. pololetní práce** - učivo: zlomky (učivo viz pracovní list = domácí úkol z vánočních prázdnin): rozšiřováníúpravy na smíšená číslana desetinná ​číslakrácení, výpočet celku a části, porovnávání,​ slovní úloha, středová souměrnost,​ trojúhelníky (sss, sus, usu) = > čtyřúhelníky (náčrt, rozbor, zápis konstrukce, konstrukce, počet řešení)+**Matematika** - noste si obalený sešit Matematika 2rýsovací pomůckyobalenou učebnicipsací potřeby.
  
 +Upozorňuji na **časté** zapomínání pomůcek a domácích úkolů - prosím o pravidelnou kontrolu sešitů!
  
 +Procvičování:​
  
 +http://​www.uceninenimuceni.cz/​matematika-1/​matematicky-pomocnik/​aritmetika/​zlomky/​zlomky---rovnost-rozsirovani-kraceni
  
-**Inf BV** do složky vložit 5 čistých listů A4+http://​www.uceninenimuceni.cz/​matematika-1/​matematicky-pomocnik/​aritmetika/​zlomky/​2-desetinne-zlomky
  
-**Anglický jazyk - Lörinc** - UNIT TEST - pátek 111. - viz sešit+http://​www.uceninenimuceni.cz/​matematika-1/​matematicky-pomocnik/​aritmetika/​zlomky/​prave-a-neprave-zlomky-smisena-cisla 
 + 
 +http://​www.uceninenimuceni.cz/​matematika-1/​matematicky-pomocnik/​aritmetika/​zlomky/​scitani-zlomkua 
 + 
 + 
 +Dne 19.3. shrnující písemka na zlomky 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
 +**Inf BV** -  
 +  * do složky vložit 5 čistých listů A4 
 + 
 + 
 +**Anglický jazyk - Lörinc** - Procvičování slovní zásoby Natural Disasters https://​quizlet.com/​_61ljge 
 +    *UNIT TEST - úterý 123. - cvičný test zde {{:​stranky_trid:​practice_testunit_3.docx|}}
  
 **AJ** (Vav) **AJ** (Vav)
  
   * Nosit do hodin slovník ​   * Nosit do hodin slovník ​
-  * **slovní zásoba:**  +  * **Vocabulary:** 4B 
-  * **Písemka:** +  * **Test:** 
   * **Project:​** ​   * **Project:​** ​
 +  * **Exercising:​** ​ vocabulary 4B: https://​quizlet.com/​_6a8iu2 Articles: https://​quizlet.com/​_690cyw Directions: https://​quizlet.com/​_6bokab
  
  
 **NJ** (Konečná) **NJ** (Konečná)
  
-  * procvičujte ​1. lekci: https://cz.hueber.de/shared/uebungen/beste-freunde/ab/a1-1/exercises/​index.php?​key=1,​1 +Procvičujte ​zájmena, sloveso být, slovní zásobu rodina: 
- +https://quizlet.com/_61lkh5 
-Slovíčka, výslovnost (online Übungen): ​https://cz.hueber.de/seite/pg_lernen_lernwortschatz_cz_bfr+https://quizlet.com/278866915/casovani-slovesa-sein-byt-flash-cards
 +https://quizlet.com/241013315/​rodina-familie-flash-cards/
  
 **Občanská výchova** **Občanská výchova**
Řádek 197: Řádek 251:
 **VkZ** **VkZ**
  
-**Přírodopis** ​  ​- ​+**Přírodopis** ​  ​- ​14.3. test - korýši
  
  
 **Fyzika** **Fyzika**
-  * Každou hodinu ​zkoušení nebo test na probrané ​ivo+  * Možnost krátkého **testu** každou hodinu. Je nutné se it
-  * 19.12. - tlak v praxizvětšení,​ zmenšení tlaku, výpočty p, S, F  +  * 27.2. - test - opakování kapalinyvčetně vztlakové síly. 
-  * dobrovolný úkol do 21.12- referát Pascal (emailem+  * **Domácí laboratorní práce** - spotřeba vody (do 15.2.) problémy s měřením řešte s vyučující 
-  * dobrovolný úkol na 19.12. - pokus  +  * **Pokus** (do 30.5) protokol + předvedení (viz sešit, dle pořadníku),​ 25.2. - Chromuláková,​ Cudziková 
-  * http://www.zsondrejov.cz/Vyuka/F-7H/​Otaciv_01.pdf +  * Dobrovolné úkoly budou hodnoceny jen v případě, že bude dokončena práce v sešitě. 
-  * http://​zsbrok.cz/​wp-content/​uploads/​P%C3%81KA-A-KLADKA-PRACOVN%C3%8D-LISTY.pdf+  ​
    
-**Informatika MH** - info k pololetnímu hodnocení: test na Pravidla prezentace je možné opravit 14. 1., známku z malování - doděláním práce např. ráno před školou nebo po osobní domluvě 
- 
  
  
  
 
/var/www/html/wiki/data/attic/stranky_trid/informace_pro_zaky_7._rocniku.1547202646.txt.gz · Poslední úprava: 2019/01/11 11:30 autor: bvroblova
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki