Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Both sides previous revision Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
stranky_trid:informace_pro_zaky_7._rocniku [2019/01/11 11:30]
bvroblova [7. B]
stranky_trid:informace_pro_zaky_7._rocniku [2019/01/18 16:26] (aktuální)
dpohludkova [7. C]
Řádek 8: Řádek 8:
 **Třídnické záležitosti** **Třídnické záležitosti**
  
-1. Podpis v ID - průběžná klasifikace za 1pol.+1. Prosím zákonné zástupce o omluvu chybějících ​žáků (email), jenž již nepřijdou do školy a jedou na LVK příští týdenDěkuji za spolupráci.
  
   ​   ​
Řádek 35: Řádek 35:
 **Písemka:​** ​ **Písemka:​** ​
  
-**1. pololetní práce - 14.1.** - Zlomky - všechny úpravy co jsme brali, sčítání a odčítání zlomků, porovnávání zlomků, středová souměrnost,​ vlastnosti čtyřúhelníků 
  
 **AJ** (Vav) **AJ** (Vav)
  
   *  Nosit do hodin slovník ​   *  Nosit do hodin slovník ​
-  * **Slovní zásoba:​** ​+  * **Slovní zásoba:​** ​3B
   * **Písemka:​** ​   * **Písemka:​** ​
   * **Project:​** ​   * **Project:​** ​
Řádek 65: Řádek 64:
  
  
-**Občanská výchova** ​**Dne 10.1. písemka** -  právní řád, právo veřejné, právo soukromé, právo + příslušný zákon, soudy, soudce, občanskoprávní nebo trestněprávní spory +**Občanská výchova** ​
  
  
 **Inf MK** - Umět **Pravidla prezentace** **Inf MK** - Umět **Pravidla prezentace**
  
-**Inf BV** - do složky vložit 5 čistých listů A4+**Inf BV** -  
 +  * do složky vložit 5 čistých listů A4 
 +  * test Grafika - 31.1.
  
 **Fyzika**  ​ **Fyzika**  ​
Řádek 98: Řádek 98:
 **Přírodopis** - **Test Ploštěnci,​ hlísti** - ten, kdo nepsal. **Přírodopis** - **Test Ploštěnci,​ hlísti** - ten, kdo nepsal.
    
-**Inf BV** - do složky vložit 5 čistých listů A4+**Inf BV** -  
 +  * do složky vložit 5 čistých listů A4 
 +  * test Grafika - 31.1.
  
 **AJ** (Vav) **AJ** (Vav)
  
   * Nosit do hodin slovník ​   * Nosit do hodin slovník ​
-  * slovní zásoba: +  * slovní zásoba: ​3B 
-  * **Písemka:​**+  * **Písemka:​** ​
   * **Project:​** ​   * **Project:​** ​
  
  
 **AJ** (**Kročková)** **AJ** (**Kročková)**
-  * Pondělí 14.1. - slovíčka ​3A učebnice str. 32 - umět číst a překládat ​+ některé děti budou přezkoušeny na ivo z 1pololetí ! +  * Gramatika: minulý průběhový čas, slovíčka ​3C + umět číst a překládat ​ebnici str36 (Murder in the library) 
-  * procvičujte:​ https://​elt.oup.com/​student/​project3rdedition/​level3/?​cc=cz&​selLanguage=cs,​ http://​learnenglishkids.britishcouncil.org/​en/,​ Míša: https://​skolakov.eu/​, The solar system songs: https://​www.youtube.com/​watch?​v=noiwY7kQ5NQ,​ https://​www.youtube.com/​watch?​v=ZHAqT4hXnMw,​ https://​www.youtube.com/​watch?​v=7t099KIWVVs+  * procvičujte:​ https://​elt.oup.com/​student/​project3rdedition/​level3/?​cc=cz&​selLanguage=cs,​ http://​learnenglishkids.britishcouncil.org/​en/,​ Míša: https://​skolakov.eu/​
  
 **NJ** (Konečná) **NJ** (Konečná)
Řádek 121: Řádek 123:
  
  
-**písemka:** státy západní a severní Evropy: **11.1.** státy a hlavní města Evropy: **9.1.** +**písemka:​** ​
  
-**zkoušení:​** ​povrch a vodstvo Evropy+**zkoušení:​** ​
  
 **procvičování:​** https://​www.purposegames.com/​game/​europa-povrch-quiz. https://​www.purposegames.com/​game/​7a22109052 **procvičování:​** https://​www.purposegames.com/​game/​europa-povrch-quiz. https://​www.purposegames.com/​game/​7a22109052
Řádek 135: Řádek 137:
  
 **Matematika** ​ **Matematika** ​
-  * 16.11. ​čtvrtletka (dělitelnostshodnost ​viz sešit+  *   DÚ - dokončitkdo neměl 35/1-
-  * DÚ na pondělí ​slovní úloha ​na dělitelnost ​(v sešitě)+  * DÚ - cv 1. z prac. listu vlep do sešitu a vypočti, termín 29.1. (všichni)  
 +  * DÚ - vypočítat prac. list **Zlomky 2** [[https://​dum.rvp.cz/​materialy/​zlomky.html]] ​na papír ​(termín 29.1.) 
 +  * [[http://​www.uceninenimuceni.cz/​matematika-1/​matematicky-pomocnik/​arit]] 
 +  * [[http://​old.zsdobrichovice.cz/​programy/​matika/​rvp/​rvp.htm]] 
 + 
  
 **Informatika MH** 5.11. test na **Pravidla a zásady prezentace** **Informatika MH** 5.11. test na **Pravidla a zásady prezentace**
  
-**Občanská výchova** ​Dne** 10.1. písemka** -  právní řád, právo veřejné, právo soukromé, právo + příslušný zákon, soudy, soudce, občanskoprávní nebo trestněprávní spory+**Občanská výchova** ​
  
 **Informatika MH** - info k pololetnímu hodnocení: test na Pravidla prezentace je možné opravit 14. 1., známku z malování - doděláním práce např. ráno před školou nebo po osobní domluvě **Informatika MH** - info k pololetnímu hodnocení: test na Pravidla prezentace je možné opravit 14. 1., známku z malování - doděláním práce např. ráno před školou nebo po osobní domluvě
Řádek 156: Řádek 162:
 **Český jazyk** **Český jazyk**
  
-**V pondělí 10.12přinést novinyčasopisy s reklamou :) +**17.1- donést informace o životě populární osoby (zpěvákherec,​politik...)
 ** **
  
-- Od **12.11.2018 zkouším** povídání o přečtené knize. 
  
  
-**Zeměpis** - opakujte si západní a severní Evropu - **písemka po Vánocích.**+ 
 +**Zeměpis**
  
 **Matematika** - noste si obalený sešit Matematika 1, rýsovací pomůcky, obalenou učebnici, psací potřeby. **Matematika** - noste si obalený sešit Matematika 1, rýsovací pomůcky, obalenou učebnici, psací potřeby.
  
-Upozorňuji na **časté** zapomínání pomůcek a domácích úkolů - prosím o kontrolu sešitů!+Upozorňuji na **časté** zapomínání pomůcek a domácích úkolů - prosím o pravidelnou ​kontrolu sešitů!
  
 +Procvičování:​
  
-**Dne 9.1pololetní práce** ​učivo: ​zlomky ​(učivo viz pracovní list = domácí úkol z vánočních prázdnin): rozšiřování,​ úpravy na smíšená čísla, na desetinná čísla, krácení, výpočet celku a části, porovnávání,​ slovní úloha, středová souměrnost,​ trojúhelníky (sss, sus, usu) = > čtyřúhelníky (náčrt, rozbor, zápis konstrukce, konstrukce, počet řešení)+http://www.uceninenimuceni.cz/​matematika-1/​matematicky-pomocnik/​aritmetika/​zlomky/​zlomky---rovnost-rozsirovani-kraceni
  
 +http://​www.uceninenimuceni.cz/​matematika-1/​matematicky-pomocnik/​aritmetika/​zlomky/​2-desetinne-zlomky
  
 +http://​www.uceninenimuceni.cz/​matematika-1/​matematicky-pomocnik/​aritmetika/​zlomky/​prave-a-neprave-zlomky-smisena-cisla
  
 +http://​www.uceninenimuceni.cz/​matematika-1/​matematicky-pomocnik/​aritmetika/​zlomky/​scitani-zlomkua
  
-**Inf BV** - do složky vložit 5 čistých listů A4+ 
 + 
 + 
 + 
 + 
 +**Inf BV** -  
 +  * do složky vložit 5 čistých listů A4 
 +  * test Grafika - 24.1.
  
 **Anglický jazyk - Lörinc** - UNIT 2 TEST - pátek 11. 1. - viz sešit **Anglický jazyk - Lörinc** - UNIT 2 TEST - pátek 11. 1. - viz sešit
Řádek 182: Řádek 198:
  
   * Nosit do hodin slovník ​   * Nosit do hodin slovník ​
-  * **slovní zásoba:**  +  * **slovní zásoba:​** ​3B 
-  * **Písemka:​** ​+  * **Písemka:​** ​ 
   * **Project:​** ​   * **Project:​** ​
  
Řádek 193: Řádek 209:
 Slovíčka, výslovnost (online Übungen): https://​cz.hueber.de/​seite/​pg_lernen_lernwortschatz_cz_bfr Slovíčka, výslovnost (online Übungen): https://​cz.hueber.de/​seite/​pg_lernen_lernwortschatz_cz_bfr
  
-**Občanská výchova**+**Občanská výchova** ​- dokončete otázky s pomocí internetu.
  
 **VkZ** **VkZ**
Řádek 201: Řádek 217:
  
 **Fyzika** **Fyzika**
-  * Každou hodinu zkoušení nebo test na probrané učivo+  * Domácí laboratorní práce - spotřeba vody (do 15.2.) info v pondělí ​ 
-  * 19.12. ​tlak v praxi, zvětšení,​ zmenšení tlaku, výpočty p, S, F  +  * DÚ dokončit zápis Hydraulické zařízení + přehled veličin a jednotek 
-  * dobrovolný ​úkol do 21.12. - referát Pascal (emailem) +  * DÚ (dobrovolný) - výroba hydraulického zařízení 
-  * dobrovolný úkol na 19.12. ​pokus  +  * Pokus (do 30.5) protokol + předvedení (viz sešit, dle pořadníku) 
-  * http://www.zsondrejov.cz/​Vyuka/​F-7H/​Otaciv_01.pdf +  ​
-  ​* http://​zsbrok.cz/​wp-content/​uploads/​P%C3%81KA-A-KLADKA-PRACOVN%C3%8D-LISTY.pdf+
    
 **Informatika MH** - info k pololetnímu hodnocení: test na Pravidla prezentace je možné opravit 14. 1., známku z malování - doděláním práce např. ráno před školou nebo po osobní domluvě **Informatika MH** - info k pololetnímu hodnocení: test na Pravidla prezentace je možné opravit 14. 1., známku z malování - doděláním práce např. ráno před školou nebo po osobní domluvě
 
/var/www/html/wiki/data/attic/stranky_trid/informace_pro_zaky_7._rocniku.1547202646.txt.gz · Poslední úprava: 2019/01/11 11:30 autor: bvroblova
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki