7. ročník

Astronomická olympiáda - krajské kolo.

Skládá se z testu na internetu a pracovního listu. Odevzdání do 15.3. Veškeré informace u Mgr. Blanky Vroblové

10.3 - projekce filmu „V síti“

Sraz žáků: v 8:15 před kinem Vlast ve FM

Návrat: společně s pedagogickým doprovodem vlakem v 10:35 z FM

7. A

Český jazyk

M -

https://www.umimematiku.cz/cviceni-zlomky

Pomůcky: pravítko s ryskou, pravítko, kružítko, úhloměr, tužka č. 3

Pro žáky se zájmem o matematiku uvádím odkaz na zadání matematické olympiády kategorie Z7

http://www.matematickaolympiada.cz/media/5434596/z69.pdf http://www.matematickaolympiada.cz/media/5435098/info-zet.pdf


Inf BV - skupina 7.A, 7.AB - Do složky vložit 5 papírů A4 - jeden nelinkovaný, ostatní mohou být linkované

F - NOSIT KALKULAČKU, TABULKY

 • VŠICHNI: STR. 120 VYPSANÝ ARCHIMÉDŮV ZÁKON a zakreslit jeden obrázek do sešitu UČ str. 120 / 2.32 a) nebo b)
 • :!: kdo nemá všechny testy, při příchodu do hodin dopisování
 • DO 31. 3. ODEVZDAT VYPLNĚNÝ PROTOKOL LP - Měření spotřeby vody domácnosti

Přírodopis 11. 3. test - pavoukovci, korýši

VkZ -


7. B

AJ (Vav)

 • Nosit si do hodin dvojjazyčný slovník
 • procvičování: nepravidelná slovesa
 • písemka: unit 3 - 18.2. past continuous (positive, negative sentence, question, short answer), past c x past s (when, while), but, however, vocabulary U3, irregular verbs

Inf 7.BC skupina Kuboň - Grafika - umět teorii o grafice

Inf BV - skupina 7.AB - Do složky vložit 5 papírů A4 - jeden nelinkovaný, ostatní mohou být linkované

matematika - nezapomínat pomůcky do rýsování

Přírodopis - 11. 3. test - pavoukovci, korýši

VkZ -

Z - 21. 2. - test (severní a východní Evropa, Pobaltí)

7. C

M

AJ (Vav)

 • Nosit si do hodin dvojjazyčný slovník
 • procvičování: nepravidelná slovesa
 • písemka: unit 3 - 18.2. past continuous (positive, negative sentence, question, short answer), past c x past s (when, while), but, however, vocabulary U3, irregular verbs

AJ (Vranay)

https://quizlet.com/_7zl72x?x=1jqt&i=1wb5iu

Učivo pro chybějící žáky: Unit 4 - Londýn, ptaní se na cestu, členy. Cvičení ve workbooku od stránky 34 až po stránku 39. Kartičky na nepravidelná slovesa (2. polovinu)

Inf 7.BC skupina Kuboň - Grafika - umět teorii o grafice

F - NOSIT KALKULAČKU, TABULKY

 • VŠICHNI: STR. 120 VYPSANÝ ARCHIMÉDŮV ZÁKON a zakreslit jeden obrázek do sešitu UČ str. 120 / 2.32 a) nebo b)
 • :!: kdo nemá všechny testy, při příchodu do hodin dopisování
 • DO 31. 3. ODEVZDAT VYPLNĚNÝ PROTOKOL LP - Měření spotřeby vody domácnosti

- 20. 2. - test kroužkovci

7. D

Třídní učitelka: Mgr. Naděžda Rehwaldová, 558 412 469, nrehwaldova@zsdobra.cz

—-

:!: AKTUÁLNĚ: Od středy 11. 3. škola uzavřena až do odvolání.

* 17. 3. Divadelní představení pro 7. ročník: Císař Karel IV., sál, VSTUPNÉ 50 Kč/1 žák

ČJ

Věta hlavní, věta vedlejší, spojovací výrazy.

Týden od 10. února do 14. února LITERATURA!

M NOSIT NŮŽKY, LEPIDLO, RÝSOVACÍ POMŮCKY S ÚHLOMĚREM!

 • DÚ - kdo nestihl UČ str. 42/13

F - NOSIT KALKULAČKU, TABULKY

 • :!: kdo nemá všechny testy, při příchodu do F dopisování
 • VŠICHNI: STR. 120 VYPSANÝ ARCHIMÉDŮV ZÁKON a zakreslit jeden obrázek do sešitu UČ str. 120 / 2.32 a) nebo b)
 • DO 31. 3. ODEVZDAT VYPLNĚNÝ PROTOKOL LP - Měření spotřeby vody domácnosti

Přírodopis - Test na KROUŽKOVCE - ten, kdo nepsal :!: UČIVO: - Hmyz - obecně str. 76-77; další zástupci HMYZU S PROMĚNOU NEDOKONALOU - viz měsíční plán - str. 80-85 :!: Na praktický úkol (18. 3.) vyhledejte a přineste nějakého zástupce hmyzu (mouchu, … ne pavouky). Opakujte PAVOUKOVCE.

OV -

INF ( REH ) - nosit složku s 5 papíry A4

VKZ -

Hudební výchova - Středa 11.3. - Přinést si fotoaparát, kameru či mobilní telefon (do skupiny) pro natáčení videoklipu. Ujasnit si, co se bude natáčet a kde - točíme v prostoru hudebny, popřípadě školy. Přinést si kostýmy či rekvizity potřebné pro váš klip. Kdo nepřinesl - scénář k videoklipu.

AJ (Vranay)

úterý 3. března - písemka na nepravidelné tvary (levý sloupec) + hotové kartičky (levý sloupec)

https://quizlet.com/_7zl72x?x=1jqt&i=1wb5iu

Z

 • Učivo pro chybějící žáky - východní a jihovýchodní Evropa, udělat myšlenkovou mapu Asie (stejně, jako u Evropy)
 
/var/www/html/wiki/data/pages/stranky_trid/informace_pro_zaky_7._rocniku.txt · Poslední úprava: 2020/03/10 20:16 autor: nrehwaldova
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki