7. ročník

Astronomická olympiáda - krajské kolo.

Skládá se z testu na internetu a pracovního listu. Odevzdání do 15.3. Veškeré informace u Mgr. Blanky Vroblové

7. A

Český jazyk

- od 25.11.2019 zkouším povídání o přečtené knize !!!

M -

https://www.umimematiku.cz/cviceni-zlomky

Pomůcky: pravítko s ryskou, pravítko, kružítko, úhloměr, tužka č. 3

Pro žáky se zájmem o matematiku uvádím odkaz na zadání matematické olympiády kategorie Z7

http://www.matematickaolympiada.cz/media/5434596/z69.pdf http://www.matematickaolympiada.cz/media/5435098/info-zet.pdf


Inf BV - skupina 7.A, 7.AB - Do složky vložit 5 papírů A4 - jeden nelinkovaný, ostatní mohou být linkované

F - :!: ST TEST- HYDRAULICKÉ ZAŘÍZENÍ, PASCALŮV ZÁKON; NOSIT KALKULAČKU, TABULKY

Přírodopis 19. 2. test kroužkovci

VkZ -


7. B

AJ (Vav)

  • Nosit si do hodin dvojjazyčný slovník
  • procvičování: nepravidelná slovesa
  • písemka: unit 3 - 18.2. past continuous (positive, negative sentence, question, short answer), past c x past s (when, while), but, however, vocabulary U3, irregular verbs

Inf 7.BC skupina Kuboň - Grafika - umět teorii o grafice

Inf BV - skupina 7.AB - Do složky vložit 5 papírů A4 - jeden nelinkovaný, ostatní mohou být linkované

matematika - nezapomínat pomůcky do rýsování

Přírodopis - 21. 2. - test kroužkovci

VkZ -

Z - 21. 2. - test (severní a východní Evropa, Pobaltí)

7. C

M

AJ (Vav)

  • Nosit si do hodin dvojjazyčný slovník
  • procvičování: nepravidelná slovesa
  • písemka: unit 3 - 18.2. past continuous (positive, negative sentence, question, short answer), past c x past s (when, while), but, however, vocabulary U3, irregular verbs

AJ (Vranay) - 20. února - slovíčka unit 4 https://quizlet.com/_7zl72x?x=1jqt&i=1wb5iu

Inf 7.BC skupina Kuboň - Grafika - umět teorii o grafice

F - :!: ÚT TEST- HYDRAULICKÉ ZAŘÍZENÍ, PASCALŮV ZÁKON; NOSIT KALKULAČKU, TABULKY

- 20. 2. - test kroužkovci

7. D

Třídní učitelka: Mgr. Naděžda Rehwaldová, 558 412 469, nrehwaldova@zsdobra.cz


ČJ

Věta hlavní, věta vedlejší, spojovací výrazy.

Týden od 10. února do 14. února LITERATURA!

M - * :!: GEOMETRIE! NOSIT RÝSOVACÍ POMŮCKY S ÚHLOMĚREM!

  • DÚ kdo nestihl - dokončí 2. rovnoběžník zápis a konstrukci

F - :!: NOSIT KALKULAČKU, TABULKY

Přírodopis - Test na MĚKKÝŠE - ten, kdo nepsal :!:

OV - test Opakování - právo, morálka, protiprávní jednání, duševní vlastnictví

INF ( REH ) -

VKZ -

Hudební výchova -

AJ (Vranay) -

Z -

 
/var/www/html/wiki/data/pages/stranky_trid/informace_pro_zaky_7._rocniku.txt · Poslední úprava: 2020/02/19 17:19 autor: nrehwaldova
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki