Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Both sides previous revision Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
stranky_trid:informace_pro_zaky_6._rocniku [2019/11/10 17:20]
nrehwaldova [6.A]
stranky_trid:informace_pro_zaky_6._rocniku [2019/11/15 11:52] (aktuální)
mhnitkova [6.D]
Řádek 2: Řádek 2:
 {{:​akce2019:​listopad:​soutezobr_vanoce_2019.jpg?​direct&​480|}} {{:​akce2019:​listopad:​soutezobr_vanoce_2019.jpg?​direct&​480|}}
  
 +
 +**SEMINÁŘ Z MATEMATIKY pro 6. ročník**
 +
 +- přihlášky si vyzvedněte u Mgr. Martiny Hnitkové, popř. budou třídy osloveny
 +
 +- seminář bude probíhat ve středu od 13.30 do 14.15 (po dohodě může dojít ke změně)
 +
 +- platí se každý měsíc 70 Kč (toto pololetí budou pouze 2 platby: 140 Kč/​prosinec,​ leden)
 +
 +- peníze se platí 2x za rok/​pololetně
 +
 +- pravděpodobně by se začalo poslední týden v listopadu
  
 ===== 6.A ===== ===== 6.A =====
Řádek 29: Řádek 41:
  
 **Matematika ** PO, ÚT - aritmetika; ST, PÁ - geometrie **Matematika ** PO, ÚT - aritmetika; ST, PÁ - geometrie
-  * POVYBÍRÁME SEŠITY +  * DÚ dokončit PL převod jednotek délkyhmotnosti 
-  * 11. 11 test násobení, dělení des. čísel 10, 1001000 + 
 **Fyzika** **Fyzika**
-  * úkol - kdo nestihl doplnit PL převod délky +    ​* 14. 11. test převod jednotek délky
-  ​* 14. 11. test převod jednotek délky+
  
    
- 
-**Z** - 6. 11. - odevzdat úkol - **mapa mého bydliště** 
  
  
Řádek 45: Řádek 53:
  
  
-**Seminář z matematiky** ​  z důvodu nezájmu zatím neprobíhá. 
  
 ===== 6.B ===== ===== 6.B =====
Řádek 63: Řádek 70:
  
  
-Recitace (vybrané básně v čítance nebo vlastní) - od 31. října. 
  
 Referát o přečtené knize - listopad. Referát o přečtené knize - listopad.
Řádek 88: Řádek 94:
   * Procvičování:​ https://​elt.oup.com/​student/​project3rdedition/​level2/​unit1/?​cc=cz&​selLanguage=cs   * Procvičování:​ https://​elt.oup.com/​student/​project3rdedition/​level2/​unit1/?​cc=cz&​selLanguage=cs
   * Procvičování:​ frekvenční příslovce:​ https://​quizlet.com/​279747518/​adverbs-of-frequency-flash-cards/​   * Procvičování:​ frekvenční příslovce:​ https://​quizlet.com/​279747518/​adverbs-of-frequency-flash-cards/​
-  * Test: **přítomný průběhový čas: 13.11.**+  * Test: **přítomný průběhový čas: 19.11.**
  
  
 **OV** - dopsat do sešitu klady a zápory naší školy. **OV** - dopsat do sešitu klady a zápory naší školy.
  
-**Seminář z matematiky** ​  z důvodu nezájmu zatím neprobíhá. 
  
  
 +**Hv**
 +
 +**Práce ve skupině - dávné obřady. - pondělí 18.11.**
 + 
 +Předvedení scénky s hudebním rytmickým doprovodem. ​
 +
 +Připravte si scénku na vámi vylosovaný obřad i s hudebním rytmickým doprovodem (lze ještě natrénovat v hodině). Na přípravu budete mít ještě 15 minut. ​
 +Neprozrazujte svůj obřad jiným skupinám - bude se hádat.
 +Bonusová známka za přípravu kostýmů (musí mít celá skupina!) a úpravu zevnějšku.
  
 ** **
Řádek 102: Řádek 116:
 Vyrábíme **model buňky** - datum odevzdání ​ - do 7. 11. 2019 Vyrábíme **model buňky** - datum odevzdání ​ - do 7. 11. 2019
  
-**Z** - 5. 11.  - odevzdat úkol - **mapa mého bydliště**+
  
  
Řádek 123: Řádek 137:
  
  
-**Přírodopis** - **Test** na **BUŇKY - rostlinná a živočišná** (popis a funkce organel) - ten, kdo nepsal.  ​+**Přírodopis** - 
  
  
 **Inf BV - skupina 6.C, 6.CD** ​ **Inf BV - skupina 6.C, 6.CD** ​
-  * 15.10. nebo 17.10. dle skupin - test na vývoj počítačů 
   * Do složky vložit 5 papírů A4 - jeden nelinkovaný,​ ostatní mohou být linkované   * Do složky vložit 5 papírů A4 - jeden nelinkovaný,​ ostatní mohou být linkované
  
Řádek 136: Řádek 149:
   * https://​quizlet.com/​372272414/​present-simple-flash-cards/​   * https://​quizlet.com/​372272414/​present-simple-flash-cards/​
   * Procvičování:​ frekvenční příslovce:​ https://​quizlet.com/​279747518/​adverbs-of-frequency-flash-cards/​   * Procvičování:​ frekvenční příslovce:​ https://​quizlet.com/​279747518/​adverbs-of-frequency-flash-cards/​
-  * Test: **přítomný průběhový čas: 13.11.**+  * Test: **přítomný průběhový čas: 19.11.** 
  
  
  
-**Z** - 4. 11. - odevzdat úkol - **mapa mého bydliště** 
  
 **Matematika** - 7. 11. **čtvrtletní práce** na učivo od začátku školního roku - desetinná čísla, matematická symbolika, krychle. **Matematika** - 7. 11. **čtvrtletní práce** na učivo od začátku školního roku - desetinná čísla, matematická symbolika, krychle.
Řádek 148: Řádek 161:
 **Třídní učitelka: Mgr. Petra Stypková, tel.: 558 412 470, e-mail: pstypkova@zsdobra.cz** **Třídní učitelka: Mgr. Petra Stypková, tel.: 558 412 470, e-mail: pstypkova@zsdobra.cz**
  
-**Třídní schůzky**: 14. listopadu, 15.30, třída 6. D, podpis v ID.+
  
 Informace pro žáky: ​ Informace pro žáky: ​
Řádek 171: Řádek 184:
   * - Podstatná jména obecná, vlastní. Velká počáteční písmena.   * - Podstatná jména obecná, vlastní. Velká počáteční písmena.
   * LV    * LV 
-  * - Od 31. října RECITACE (výběr básniček z čítanky nebo vlastní - donést v pondělí). 
   * - Referát o přečtené knize (připravený mluvený projev, plakátek) - listopad.   * - Referát o přečtené knize (připravený mluvený projev, plakátek) - listopad.
 +  * SV
 +  * - Dopsat dopis kamarádovi (projekt Pohádky různých národů).
  
  
 **Vkz** - Komiks na zadané téma (práce ve dvojicích),​ krátká scénka. **Vkz** - Komiks na zadané téma (práce ve dvojicích),​ krátká scénka.
  
-**Přírodopis** - **Test** na **BUŇKY - rostlinná a živočišná** (popis a funkce organel) - ten, kdo nepsal. ​ +**Přírodopis** -  ​
   ​   ​
   ​   ​
 **Inf BV - skupina 6.CD** -  **Inf BV - skupina 6.CD** - 
  
-17.10. - test na vývoj počítačů 
  
 Do složky vložit 5 papírů A4 - jeden nelinkovaný,​ ostatní mohou být linkované Do složky vložit 5 papírů A4 - jeden nelinkovaný,​ ostatní mohou být linkované
Řádek 192: Řádek 205:
  
  
- **Seminář z matematiky** ​  z důvodu nezájmu zatím neprobíhá. + 
  
 **MATEMATIKA** **MATEMATIKA**
Řádek 199: Řádek 211:
 - nosit pomůcky do rýsování - nosit pomůcky do rýsování
 - opakovat převádění jednotek, násobení a dělení 10, 100, 1000 - opakovat převádění jednotek, násobení a dělení 10, 100, 1000
-- 7. 11. čtvrtletní práce 
  
-**VV - středa 16.10. Test teorie barev (studené a teplé barvy, co je to barva, RGB model, komplementární barvy) 
-** 
  
  
-**Z** - 4. 11. - odevzdat úkol - **mapa mého bydliště**+**Hv** 
 + 
 +**Práce ve skupině ​dávné obřady. - pondělí 18.11.** 
 +  
 +Předvedení scénky s hudebním rytmickým doprovodem.  
 + 
 +Připravte si scénku na vámi vylosovaný obřad i s hudebním rytmickým doprovodem (lze ještě natrénovat v hodině). Na přípravu budete mít ještě 15 minut.  
 +Neprozrazujte svůj obřad jiným skupinám - bude se hádat. 
 +Bonusová známka za přípravu kostýmů (musí mít celá skupina!) a úpravu zevnějšku. 
  
 
/var/www/html/wiki/data/attic/stranky_trid/informace_pro_zaky_6._rocniku.1573406418.txt.gz · Poslední úprava: 2019/11/10 17:20 autor: nrehwaldova
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki