Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Both sides previous revision Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
stranky_trid:informace_pro_zaky_6._rocniku [2019/11/10 17:20]
nrehwaldova [6.A]
stranky_trid:informace_pro_zaky_6._rocniku [2020/03/10 13:29] (aktuální)
rotipkova [6.C]
Řádek 1: Řádek 1:
 ====== 6. ročník ====== ====== 6. ročník ======
-{{:​akce2019:​listopad:​soutezobr_vanoce_2019.jpg?​direct&​480|}} 
  
 +
 +
 +
 +**Astronomická olympiáda - krajské kolo.** ​
 +
 +  * https://​olympiada.astro.cz/​201920_krajske_zadani.html
 +Skládá se z testu na internetu a pracovního listu. Odevzdání do 15.3.
 +Veškeré informace u Mgr. Blanky Vroblové
  
 ===== 6.A ===== ===== 6.A =====
Řádek 9: Řádek 16:
  
 tel.: 558 412 479  ;-) tel.: 558 412 479  ;-)
 +
 +email : okafonkova@zsdobra.cz
  
 ------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------
Řádek 14: Řádek 23:
 **Informace pro žáky:​** ​ **Informace pro žáky:​** ​
  
 +**dějepis** - nejbližší prověrka (zeměpisné údaje Řecka, řečtí bohové, městské státy Athény, Sparta, řecko-perské války)
  
  
 +**Matematika ** :!: nosit rýsovací potřeby s úhloměrem ​
 +  * 9. 3. kdo nestihl dokončí 3. úlohu na součet úhlů - zadání viz sešit.
 +  * 9. 3. -  KONTROLA DOKONČENÉ SP PRACOVNÍ LIST DĚLENÍ DESETINNÝCH ČÍSEL
  
 +**Fyzika**
 +          ​
 +**Inf DP** 
  
  
 +**AJ (Vranay)** ​
 +  * čtvrtek 5. března - písemka na slovíčka unit 4 
  
-**__Jednotlivé předměty__:**+https://​quizlet.com/​_81etnq?​x=1jqt&​i=1wb5iu (1. polovina)
  
-**Dějepis** - prověrka Vývojové typy člověka 24.10.+https://​quizlet.com/​_81lwyq?​x=1jqt&​i=1wb5iu (2polovina)
  
-**Jazyk ​český **  +Učivo pro chybějící žáky: Unit 4 jídlo, ​členy (a/an, the), počítatelné a nepočítatelné podstatná jménaVe workbooku od stránky 34 až po stránku 37. Dodělat kartičky nepravidelných sloves.
- +
-od 25.11.2019 zkouším povídání o přečtené knize (viz sešit LV) +
- +
-**Matematika ** POÚT - aritmetika; ST, PÁ - geometrie +
-  * PO- VYBÍRÁME SEŠITY +
-  * 1111 test násobení, dělení des. čísel 10, 100, 1000 +
- +
-**Fyzika** +
-  * úkol - kdo nestihl doplnit PL převod délky +
-  * 14. 11test převod jednotek délky+
  
 +**Z** - pátek 6. 2. - test (litosféra)
    
- 
-**Z** - 6. 11. - odevzdat úkol - **mapa mého bydliště** 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
-**Seminář z matematiky** ​  z důvodu nezájmu zatím neprobíhá. 
  
 ===== 6.B ===== ===== 6.B =====
Řádek 54: Řádek 54:
  
 **Informace pro žáky:** **Informace pro žáky:**
-  * Kontrola podpisu ID.+
  
 ---- ----
Řádek 60: Řádek 60:
 **Čj** **Čj**
  
-- Doučování z ČJ pondělí 7.00 - 7.30 ve třídě 6. D (**PO DOMLUVĚ**).+Větné ​členy (Po, Př, Pks, Pkn, Pt, Pum, Puč, Puz) průběžně opakujte probírané učivo, procvičujteBudeme psát opravný test!
  
- +----
-Recitace (vybrané básně v čítance nebo vlastní) ​od 31. října. +
- +
-Referát o přečtené knize listopad. +
- +
-Podstatná jména obecná, vlastní. Velká počáteční písmena.+
  
 **M** **M**
-  * Opravit prověrku symboliku do školního sešituVlastnosti kvádru+  * Geometrie **pomůcky**:​ ostrouhané tužky (č. 3,2), pravítka, kružítko, guma, úhloměr, průsvitka, barevný papír, nůžky, lepidlo + návodné kartičky na převody jednotek úhlů. 
-  * 31.10. - test opakování symbolika+  * Probrané učivo **Úhel str55-73** (viz odkazy na web, početní sčítání a odčítání jem celé stupně) 
-  * Trénovat ​převody jednotek ​délky+  * [[https://​cs.khanacademy.org/​math/​basic-geo/​basic-geo-angle]] - měření a konstrukce úhlů 
-  *** pátek 8.11. - 3. h čtvrtletní práce** +  * [[https://​www.youtube.com/​watch?​v=EnD0BQMS0VA]] - přenášení úhlů 
 +  * [[https://​www.youtube.com/​watch?​v=m4lcdxpmtT0]] - grafické sčítání úhlů 
 +  * [[https://​www.skolaci.com/​uhly-prevod-minut-na-stupne-a-minuty-interaktivni/​20861]] - převody jednotek ​velikosti úhlů 
 +  * [[https://​www.youtube.com/​watch?​v=5rp6Q-4bgOA]] - osa úhlu 
 +  * [[http://​old.zsdobrichovice.cz/​ukoly/​matika/​testy/​testy.php?​go=m7_36]] 
 +  ​[[https://​www.umimematiku.cz/cviceni-desetinna-cisla#​exercise27]]  
 +  ​[[https://​www.onlinecviceni.cz/​exc/​pub_list_exc.php?​action=show&​class=5&​subject=Matematika&​search1=10.+Desetinn%C3%A1+%C4%8D%C3%ADsla#​selid]] 
 +  ​* :!: Stále trénuj výpočty s desetinnými čísly, hlavně písemné dělení desetinným číslem. 
 +  
  
 **F** **F**
-  * :!: Přinést měřidlo délky. +  * Probrané učivo Hustota (značka, jednotka, hledání v tabulce - obal učebnice - a zápis hodnoty s jednotkou) 
-  * Každou hodinu krátký testík na převody. +  * Každou hodinu krátký testík na probrané učivo a převody. 
-  * Trénovat převody jednotek délkyvyrobit proužek s převody (možno použít u prvních písemek).+  * Procvičuj ​ (nejen na prověrku)značky,​ jednotky, měřidla, převody ​probraných jednotek ​(viz sešit).  
 + 
 + 
  
 **Inf** ​ **Inf** ​
-  * 4.,5.11.- test Informace ​(+ oprava testu Vývoj počítačů+  * Procvičuj práci s textemvyhledávání informací, srozumitelné odpovědi na zadané otázky ​(na internetu i v knize, ​časopise
-  ​* Trénuj práci se složkami.+  ​
    
 **AJ (Vav)** **AJ (Vav)**
  
-  * Procvičování: https://​elt.oup.com/​student/​project3rdedition/​level2/​unit1/?​cc=cz&​selLanguage=cs +  * **Nosit si do hodin dvojjazyčný slovník** 
-  * Procvičování: ​frekvenční příslovce:​ https://​quizlet.com/​279747518/​adverbs-of-frequency-flash-cards/​ +  * procvičování: ​  
-  * Test: **přítomný průběhový čas13.11.**+  * nepravidelná slovesa  
 +  * **Project:**  
 +  * **Písemka:** 11.3. - počitatelná a nepočitatelná podstatná jména, členy a , an 
  
 +**AJ (Vranay)** ​
 +    * čtvrtek 5. března - písemka na slovíčka unit 4
  
-**OV** ​dopsat do sešitu klady zápory naší školy.+Učivo pro chybějící žáky: Unit 4 jídlo, členy (a/an, the), počítatelné a nepočítatelné podstatná jména. Ve workbooku od stránky 34 až po stránku 37. Dodělat kartičky nepravidelných sloves.
  
-**Seminář z matematiky**   z důvodu nezájmu zatím neprobíhá.+**OV** - DÚ 5.3. Vyhledej ​ a zapiš do sešitu OV pojmy, viz. zadání lísteček
  
 +**Hv**
  
 +**
 +Referáty - hudební nástroje** ​
 +
 +__**Co bude referát obsahovat**__
 +
 +Parametry: formát A4 nebo A3 - může se i rozložit. Může být i v elektronické podobě.
 +
 +**Referát prezentuje, nečteme.**
 +
 +1) Informace o nástroji (kde vznikl, z čeho se vyrábí, typy nástroje)
 +2) Fotografie či obrázky nástroje
 +3) Popis nástroje + jak to funguje
 +4) Hudební období, styl hudby, země kde je populární
 +5) Hudební ukázky s daným nástrojem (alespoň dvě)
  
 ** **
-Přírodopis**  ​- 31 10 -**test** - projevy života+Přírodopis**  ​182 test PLODY 
 + 
 +**Zeměpis** - pátek 6. 2. - test (litosféra) 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
  
-Vyrábíme **model buňky** - datum odevzdání ​ - do 7. 11. 2019 
  
-**Z** - 5. 11.  - odevzdat úkol - **mapa mého bydliště** 
  
  
Řádek 119: Řádek 150:
 **Informace pro žáky:​** ​ **Informace pro žáky:​** ​
  
-**Dějepis** - prověrka ​Vývojové typy člověka 24.10.+**dějepis** - nejbližší ​prověrka ​(zeměpisné údaje Řecka, řečtí bohové, městské státy Athény, Sparta, řecko-perské války)
  
  
- +**Přírodopis** - **UČIVO:** Dokončení učiva ŘASY, začneme MECHOROSTY - až celé doplníme, pracovní listy vložím ​na stránky. ​**Test na** **Růst ​vývin rostlin a na srovnání jednoděložných a dvouděložných rostlin** - opravujitest bude **až ve středu 113.** :!:
-**Přírodopis** - **Test** na **BUŇKY - rostlinná ​a živočišná** (popis a funkce organel) ​tenkdo nepsal +
  
  
 **Inf BV - skupina 6.C, 6.CD** ​ **Inf BV - skupina 6.C, 6.CD** ​
-  * 15.10. nebo 17.10. dle skupin - test na vývoj počítačů 
   * Do složky vložit 5 papírů A4 - jeden nelinkovaný,​ ostatní mohou být linkované   * Do složky vložit 5 papírů A4 - jeden nelinkovaný,​ ostatní mohou být linkované
  
Řádek 133: Řádek 162:
 **AJ (Vav)** **AJ (Vav)**
  
-  * Procvičování: ​https://​elt.oup.com/​student/​project3rdedition/​level2/​unit1/?​cc=cz&​selLanguage=cs +  * **Nosit si do hodin dvojjazyčný slovník** 
-  * https://​quizlet.com/​372272414/​present-simple-flash-cards/ +  * procvičování:  
-  * Procvičovánífrekvenční příslovce:​ https://​quizlet.com/​279747518/​adverbs-of-frequency-flash-cards/​ +  * Nepravidelná slovesa ​
-  * Test: **přítomný průběhový čas13.11.**+  * **písemka:** 11.3. - počitatelná a nepočitatelná podstatná jména, členy a , an  
 +  * **Project:**
  
  
  
-**Z** - 4. 11. - odevzdat úkol - **mapa mého bydliště** 
  
-**Matematika** - 7. 11. **čtvrtletní práce** na učivo od začátku školního roku - desetinná čísla, matematická symbolika, krychle. 
  
-===== 6.D ===== 
  
-**Třídní učitelka: MgrPetra Stypková, tel.: 558 412 470, e-mail: pstypkova@zsdobra.cz**+**Matematika** - průběžně trénovat desetinná čísla, převody jednotek a výpočet objemu a povrchu krychle a kvádru
  
-**Třídní schůzky**: 14. listopadu15.30, třída 6. D, podpis v ID.+**Fyzika** - průběžně trénovat fyzikální veličinypřevody jednotek
  
-Informace pro žáky: ​+**Zeměpis** - čtvrtek 5. 2. - test (litosféra)
  
  
  
-- Pár fotek z adaptačního kurzu: https://​www.zsdobra.cz/​wiki/​doku.php?​id=adaptacni_kurzy_2019 
  
  
-- Doučování z ČJ - pondělí 7.00 - 7.30 ve třídě 6. D (**PO DOMLUVĚ**). 
  
  
----- 
  
 +===== 6.D =====
  
-**ČJ** +**Třídní učitelka: Mgr. Petra Stypková, tel.: 558 412 470, e-mail: pstypkova@zsdobra.cz**
  
  
  
 +Informace pro žáky: ​
 +
 +  * 
 +
 +----
 +
 +
 +**ČJ** ​
  
-  * JV  +Větné členy (PoPř, Pks, Pkn, Pt, Pum, Puč, Puz) průběžně opakujte probírané učivoprocvičujteBudeme psát opravný test!
-  * - Podstatná jména obecnávlastní. Velká počáteční písmena. +
-  * LV  +
-  * - Od 31. října RECITACE (výběr básniček z čítanky nebo vlastní ​donést v pondělí). +
-  * - Referát o přečtené knize (připravený mluvený projevplakátek) - listopad.+
  
  
-**Vkz** - Komiks ​na zadané téma (práce ve dvojicích)krátká scénka.+**Přírodopis** - **UČIVO:** Dokončení učiva ŘASY, začneme MECHOROSTY - až celé doplníme, pracovní listy vložím ​na stránky. **Test na** **Růst a vývin rostlin a na srovnání jednoděložných a dvouděložných rostlin** - opravujitest bude **až v pátek 133.** :!:
  
-**Přírodopis** - **Test** na **BUŇKY - rostlinná a živočišná** (popis a funkce organel) - ten, kdo nepsal.  ​ 
   ​   ​
   ​   ​
 **Inf BV - skupina 6.CD** -  **Inf BV - skupina 6.CD** - 
  
-17.10. - test na vývoj počítačů 
  
 Do složky vložit 5 papírů A4 - jeden nelinkovaný,​ ostatní mohou být linkované Do složky vložit 5 papírů A4 - jeden nelinkovaný,​ ostatní mohou být linkované
   ​   ​
-**AJ** - skup. p. uč. Kročkové - procvičujte: ​ https://​elt.oup.com/​student/​project3rdedition/​level2/?​cc=cz&​selLanguage=cs,​ http://​zsbcupice.cz/​hot-potatoes/​anglictina/​6-rocnik/​present-continuous/​cv2.htm+**AJ** - skup. p. uč. Kročkové ​ opakujte gramatiku MINULÉHO ČASU, opakujte slovíčka + "MY LAST HOLIDAY"​ (nebo "MY IDEAL HOLIDAY"​) - aspoň 10 vět v minulém čase - zadání v učebnici str. 43 (plakát nebo prezentace PC ;-)) ;  ​procvičujte: ​ https://​elt.oup.com/​student/​project/​level2/?​cc=cz&​selLanguage=cs, https://​quizlet.com/​465960918/​verb-to-be-simple-past-flash-cards/?​x=1qqt,​ https://​quizlet.com/​348687327/​project-2-unit-3b-flash-cards/ ​, http://​zsbcupice.cz/​hot-potatoes/​anglictina/​6-rocnik/​present-continuous/​cv2.htm 
 +  * https://​quizlet.com/​310941661/​project-2-unit-3c-flash-cards/​ 
 +  * https://​quizlet.com/​287981322/​project-2-unit-3-abcd-flash-cards/​ 
 +  * https://​lyricstraining.com/​
  
  
 +**Fyzika** - průběžně trénovat fyzikální veličiny, převody jednotek. **Písemné opakování fyzikálních veličin 8. 1. 2020 - převody jednotek, značky, jednotky, měřidla, pravidla měření.**
  
  
  
- **Seminář z matematiky** ​  z důvodu nezájmu zatím neprobíhá. + 
  
 **MATEMATIKA** **MATEMATIKA**
Řádek 199: Řádek 229:
 - nosit pomůcky do rýsování - nosit pomůcky do rýsování
 - opakovat převádění jednotek, násobení a dělení 10, 100, 1000 - opakovat převádění jednotek, násobení a dělení 10, 100, 1000
-- 7. 11. čtvrtletní práce 
  
-**VV - středa 16.10. Test teorie barev (studené a teplé barvy, co je to barva, RGB model, komplementární barvy)+ 
 + 
 +**Hv**
 ** **
 +Referáty - hudební nástroje** ​
 +
 +__**Co bude referát obsahovat**__
 +
 +Parametry: formát A4 nebo A3 - může se i rozložit. Může být i v elektronické podobě.
 +
 +**Referát prezentuje, nečteme.**
 +
 +1) Informace o nástroji (kde vznikl, z čeho se vyrábí, typy nástroje)
 +2) Fotografie či obrázky nástroje
 +3) Popis nástroje + jak to funguje
 +4) Hudební období, styl hudby, země kde je populární
 +5) Hudební ukázky s daným nástrojem (alespoň dvě)
 +
 +
 +
 +
  
  
-**Z** - 411- odevzdat úkol - **mapa mého bydliště**+**Zeměpis** - test čtvrtek 52(litosféra)
  
 
/var/www/html/wiki/data/attic/stranky_trid/informace_pro_zaky_6._rocniku.1573406418.txt.gz · Poslední úprava: 2019/11/10 17:20 autor: nrehwaldova
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki