Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Both sides previous revision Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
stranky_trid:informace_pro_zaky_6._rocniku [2019/10/11 12:27]
nrehwaldova [6.A]
stranky_trid:informace_pro_zaky_6._rocniku [2020/02/17 14:17] (aktuální)
rotipkova [6.C]
Řádek 1: Řádek 1:
 ====== 6. ročník ====== ====== 6. ročník ======
 +
 +**Řecko a bohové**
 +
 +Dějepisný projekt Řecko a bohové se uskuteční ve dnech 20. a 21. února. Bližší informace obdrželi žáci prostřednictvím informačního deníku a  od svých vyučujících.
 +
 +Vedoucí projektu Mgr. Dana Kalníková
 +
 +
 +**Astronomická olympiáda - krajské kolo.** ​
 +
 +  * https://​olympiada.astro.cz/​201920_krajske_zadani.html
 +Skládá se z testu na internetu a pracovního listu. Odevzdání do 15.3.
 +Veškeré informace u Mgr. Blanky Vroblové
  
 ===== 6.A ===== ===== 6.A =====
Řádek 7: Řádek 20:
  
 tel.: 558 412 479  ;-) tel.: 558 412 479  ;-)
 +
 +email : okafonkova@zsdobra.cz
  
 ------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------
Řádek 14: Řádek 29:
  
  
 +**Matematika ** od 10. 2. pouze GEOMETRIE; :!: nosit rýsovací potřeby s úhloměrem ​
 +  * DÚ 14. 2. kdo nestihl dodělá z PL domeček + měření velikosti úhlů ( bez 3. cvičení )
 +**Fyzika**
 +        * DOBROVOLNĚ - udělej váhy, přesýpací hodiny
 +     
 + **Inf DP** 
  
  
  
  
-**__Jednotlivé předměty__:​**+**AJ (Vranay)**  
 +  * do úterý 18. února - hotové a naučené kartičky na nepravidelná slovesa (prvních 40)
  
-**Jazyk český **  
  
-- od 25.11.2019 zkouším povídání o přečtené knize (viz sešit LV) + 
- +
-**Matematika ** PO, ÚT - aritmetika; ST, PÁ - geometrie +
-  * Dú na 14.10. kdo nestihl UČ 39/1 +
-  * ST 9.10. test Znázornění DESETINNÝCH ČÍSEL na číselné ose  +
- +
-**Fyzika** +
-  * TEST 8. 10. LÁTKY A TĚLESA, VLASTNOSTI PEVNÝCH, KAPALNÝCH A PLYNNÝCH LÁTEK +
-**Z** - 11. 10. - přineste si do hodiny každý svůj pomeranč nebo mandarinku +
- +
- +
-**Seminář z matematiky** ​  z důvodu nezájmu zatím neprobíhá.+
  
 ===== 6.B ===== ===== 6.B =====
Řádek 42: Řádek 52:
  
 **Informace pro žáky:** **Informace pro žáky:**
-Pátek 27.9. - poslední termín na odevzdání přihlášky k **testování IQ**+ 
 ---- ----
  
 **Čj** **Čj**
-Pravěk - skupinová práce (příprava dle domluvy). 
  
-Podstatná jména abstraktní a konkrétní. Podstatná jména hromadná, látková a pomnožná ​- opakujte.+Větné členy ​průběžně ​opakujte ​probírané učivo. 
 + 
 +----
  
 **M** **M**
 +  * Trénuj také **písemné dělení** dvojciferným číslem (z 5.třídy), písemné dělení desetinných čísel přirozeným i se zbytkem.
 +  * 4.2. - prověrka dělení desetinného čísla přirozeným číslem
 +  * Do geometrie úhloměr.
 +  * [[http://​old.zsdobrichovice.cz/​ukoly/​matika/​testy/​testy.php?​go=m7_36]]
 +  * [[https://​www.umimematiku.cz/​cviceni-desetinna-cisla#​exercise27]] ​
 +  * [[https://​www.onlinecviceni.cz/​exc/​pub_list_exc.php?​action=show&​class=5&​subject=Matematika&​search1=10.+Desetinn%C3%A1+%C4%8D%C3%ADsla#​selid]]
 + 
 +
 +
 +**F**
 +  * Každou hodinu krátký testík na probrané převody.
 +  * Procvičuj převody jednotek času. Připrav si kartičku s vzorovým příkladem na každý typ převodu i s červeným výpočtem (místo proužku). Můžeš použít při první prověrce.
 +  * 4.2. - Test převodu jednotek času
 + 
  
 +**Inf** ​
 +  * Procvičuj práci s textem, vyhledávání informací, srozumitelné odpovědi na zadané otázky (na internetu i v knize, časopise)
 + 
 **AJ (Vav)** **AJ (Vav)**
  
-  * Procvičování: https://elt.oup.com/student/project3rdedition/level2/unit1/?cc=cz&selLanguage=cs +  * **Nosit si do hodin dvojjazyčný slovník** 
-  * pís datum, ​řadové ​číslovkyměsíce roce - 10.10.+  * procvičování: **was, were**: https://quizlet.com/_7pf5d5?​x=1qqt&​i=1wb5a1 ​  ​https:​//quizlet.com/_7pf5qu?​x=1qqt&​i=1wb5a1 
 +  * procvičování:​ **past simple:** https://​quizlet.com/_7v21ps?x=1qqt&i=1wb5a1 
 +  * Nepravidelná slovesa ​příprava kartiček - donést ve středu 22.1. procvičování:​ https://​quizlet.com/​_7vx8g2?​x=1qqt&​i=1wb5a1 
 +  * **Project:​**  
 +  * **Písemka:​** 19.2. test unit 3 (past simple - to beplnovýznamová slovesa - kladná, záporná věta, otázka, krátká odpověď), slovní zásoba lekce 3, nepravidelná slovesa 
 +  * nepravidelná slovesa ​týdnu od 10. - 14.2.
  
 +**AJ (Vranay)** ​
 +  * do úterý 18. února - hotové a naučené kartičky na nepravidelná slovesa (prvních 40)
  
-**OV** - dopsat do sešitu klady zápory naší školy.+**OV** - DÚ - kdo nestihl vlepit ​dodělat spojovačku ​ STÁTNÍ SYMBOLY.
  
-**Seminář z matematiky**   z důvodu nezájmu zatím neprobíhá.+**Hv**
  
-**Z** - 11. 10. - přineste si do hodiny každý svůj pomeranč nebo mandarinku+** 
 +Referáty - hudební nástroje**  
 + 
 +__**Co bude referát obsahovat**__ 
 + 
 +Parametry: formát A4 nebo A3 že se i rozložit. Může být i v elektronické podobě. 
 + 
 +**Referát prezentuje, nečteme.** 
 + 
 +1) Informace o nástroji (kde vznikl, z čeho se vyrábí, typy nástroje) 
 +2) Fotografie či obrázky nástroje 
 +3) Popis nástroje + jak to funguje 
 +4) Hudební období, styl hudby, země kde je populární 
 +5) Hudební ukázky s daným nástrojem (alespoň dvě)
  
 ** **
-Přírodopis**  ​- 1010**test**- biologické obory, pozorovací přístroje,​ živá a neživá příroda, mikroskop.+Přírodopis**  ​182 test PLODY 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
  
  
Řádek 75: Řádek 132:
  
 tel.: 558 412 479  ;-) tel.: 558 412 479  ;-)
 +
 +
 +----
 +
  
 **Informace pro žáky:​** ​ **Informace pro žáky:​** ​
  
-Adaptační kurz ( 17. - 18. 9.2019) - přinést odstřiženou a vyplněnou část - do 13.9. zaplatit 600 Kč (možno i na třídních schůzkách) ​ 
  
-Třídní schůzky ​ 
  
-( viz Informační deník - podpis) 12. 9. 2019 - v 16.00 hod ve třídě 6.C 
  
 +**Přírodopis** - **Test OPYLENÍ, OPLOZENÍ, SEMENA A PLODY** - ten, kdo test nepsal :!:
  
----- + 
-    * **Přírodopis** - **Test** na **Projevy života, fotosyntézu a dýchání** **v** **pondělí 14. října** :!: +**Inf BV - skupina 6.C, 6.CD** ​
-   +
-  * **Inf BV - skupina 6.C, 6.CD** ​ +
-  * 15.10. nebo 17.10. dle skupin - test na vývoj počítačů+
   * Do složky vložit 5 papírů A4 - jeden nelinkovaný,​ ostatní mohou být linkované   * Do složky vložit 5 papírů A4 - jeden nelinkovaný,​ ostatní mohou být linkované
  
Řádek 95: Řádek 151:
 **AJ (Vav)** **AJ (Vav)**
  
-  * Procvičování: https://elt.oup.com/student/project3rdedition/level2/unit1/?cc=cz&selLanguage=cs +  * **Nosit si do hodin dvojjazyčný slovník** 
-  * pís datum, ​řadové ​číslovkyměsíce roce 11.10.+  * procvičování: **was, were**: https://quizlet.com/_7pf5d5?​x=1qqt&​i=1wb5a1 ​    ​https:​//quizlet.com/_7pf5qu?​x=1qqt&​i=1wb5a1  
 +  * procvičování:​ **past simple:** https://​quizlet.com/_7v21ps?x=1qqt&i=1wb5a1 
 +  * Nepravidelná slovesa ​příprava kartiček - donést ve středu 22.1. :!: 
 +  * Nepravidelná slovesa - procvičování:​ https://​quizlet.com/​_7hmr8p?​x=1jqt&​i=1wb5a1 
 +  * **písemka:​** 19.2. test unit 3 (past simple - to beplnovýznamová slovesa - kladná, záporná věta, otázka, krátká odpověď), slovní zásoba lekce 3, nepravidelná slovesa 
 +  * nepravidelná slovesa ​týdnu od 10. 14.2. 
 +  * **Project:​** 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
 +**Matematika** - průběžně trénovat desetinná čísla, převody jednotek a výpočet objemu a povrchu krychle a kvádru.  
 + 
 +**Fyzika** - průběžně trénovat fyzikální veličiny, převody jednotek.  
 + 
 + 
 + 
  
  
-**Z** - 10. 10. - přineste si do hodiny každý svůj pomeranč nebo mandarinku 
  
-**Seminář z matematiky** ​  z důvodu nezájmu zatím neprobíhá. 
  
 ===== 6.D ===== ===== 6.D =====
  
 **Třídní učitelka: Mgr. Petra Stypková, tel.: 558 412 470, e-mail: pstypkova@zsdobra.cz** **Třídní učitelka: Mgr. Petra Stypková, tel.: 558 412 470, e-mail: pstypkova@zsdobra.cz**
 +
 +
  
 Informace pro žáky: ​ Informace pro žáky: ​
  
  
 +**ČJ** ​
  
-Probíhá sběr papíru (informace: stránky školy nebo ve třídě).+Větné členy ​průběžně opakujte probírané učivo.
  
-- Pár fotek z adaptačního kurzu: https://​www.zsdobra.cz/​wiki/​doku.php?​id=adaptacni_kurzy_2019 
  
 +**Přírodopis** - **Test OPYLENÍ, OPLOZENÍ, SEMENA A PLODY** - ten, kdo nepsal :!:
 +  ​
 +  ​
 +**Inf BV - skupina 6.CD** - 
  
  
 +Do složky vložit 5 papírů A4 - jeden nelinkovaný,​ ostatní mohou být linkované
 +  ​
 +**AJ** - skup. p. uč. Kročkové ​ - učebnice str. 40 (Holiday) - umět číst a překládat + nová slovíčka Culture + opakujte gramatiku MINULÉHO ČASU + dlouhodobý úkol do 6.3. "MY LAST HOLIDAY"​ (nebo "MY IDEAL HOLIDAY"​) - aspoň 10 vět v minulém čase - zadání v učebnici str. 43 (plakát nebo prezentace PC ;-)) ;  procvičujte: ​ https://​elt.oup.com/​student/​project/​level2/?​cc=cz&​selLanguage=cs,​ https://​quizlet.com/​465960918/​verb-to-be-simple-past-flash-cards/?​x=1qqt,​ https://​quizlet.com/​348687327/​project-2-unit-3b-flash-cards/​ , http://​zsbcupice.cz/​hot-potatoes/​anglictina/​6-rocnik/​present-continuous/​cv2.htm
 +  * https://​quizlet.com/​310941661/​project-2-unit-3c-flash-cards/​
 +  * https://​quizlet.com/​287981322/​project-2-unit-3-abcd-flash-cards/​
  
  
 +**Fyzika** - průběžně trénovat fyzikální veličiny, převody jednotek. **Písemné opakování fyzikálních veličin 8. 1. 2020 - převody jednotek, značky, jednotky, měřidla, pravidla měření.**
  
  
----- 
  
 + 
  
-**ČJ** +**MATEMATIKA**
  
-Pravěk ​skupinová práce (íprava dle domluvy).+nosit pomůcky do rýsování 
 +- opakovat ​evádění jednotek, násobení a dělení 10, 100, 1000
  
-Podstatná jména abstraktní a konkrétní. Podstatná jména hromadná, látková a pomnožná - opakujte. 
  
  
 +**Hv**
 +**
 +Referáty - hudební nástroje** ​
  
-    ​* **Přírodopis** - **Test** na **Projevy života, fotosyntézu a dýchání** **ve** **středu 16. října** :!: +__**Co bude referát obsahovat**__
-   +
-  * **Inf BV - skupina 6.CD** +
-  * 17.10. - test na vývoj počítačů +
-  * Do složky vložit 5 papírů A4 - jeden nelinkovaný,​ ostatní mohou být linkované +
-  * **AJ** - skup. p. uč. Kročkové - úterý 15.10. - slovíčka 1D (zapsat a umět), učebnice str. 14/ cv. 1,2 - umět číst a překládat,​ gramatika "​frekvenční příslovce"​ - always, sometimes,​...,​ WB str. 10/ cv. 1,2 ...; procvičujte:​ https://​elt.oup.com/​student/​project3rdedition/​level2/?​cc=cz&​selLanguage=cs,​ https://​quizlet.com/​304709999/​project-2-1c-flash-cards/,​ https://​quizlet.com/​292899559/​project-2-unit-1b-flash-cards/,​ https://​quizlet.com/​304709689/​project-2-1d-daily-life-flash-cards/​+
  
-**Z** 10. 10. - přineste si do hodiny každý svůj pomeranč nebo mandarinku+Parametry: formát A4 nebo A3 že se i rozložit. Může být i v elektronické podobě.
  
 +**Referát prezentuje, nečteme.**
  
 +1) Informace o nástroji (kde vznikl, z čeho se vyrábí, typy nástroje)
 +2) Fotografie či obrázky nástroje
 +3) Popis nástroje + jak to funguje
 +4) Hudební období, styl hudby, země kde je populární
 +5) Hudební ukázky s daným nástrojem (alespoň dvě)
  
- ​**Seminář z matematiky** ​  z důvodu nezájmu zatím neprobíhá. 
  
  
-**MATEMATIKA** 
  
-!!!!Na 1710. přinést kostkukrabičkuZhotovit krychli o hraně 1 dm!!!!+ 
 + 
 +VKZ  
 + 
 +Na pátek 7února si zkontrolujte výtvarné potřeby (box)výkres A3
  
 
/var/www/html/wiki/data/attic/stranky_trid/informace_pro_zaky_6._rocniku.1570796828.txt.gz · Poslední úprava: 2019/10/11 12:27 autor: nrehwaldova
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki