Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Both sides previous revision Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
stranky_trid:informace_pro_zaky_6._rocniku [2019/09/14 05:46]
pstypkova
stranky_trid:informace_pro_zaky_6._rocniku [2020/02/19 17:12] (aktuální)
nrehwaldova [6.A]
Řádek 1: Řádek 1:
 ====== 6. ročník ====== ====== 6. ročník ======
  
-{{:​stranky_trid:​vv.png?​direct&​560|}}+**Řecko a bohové**
  
 +Dějepisný projekt Řecko a bohové se uskuteční ve dnech 20. a 21. února. Bližší informace obdrželi žáci prostřednictvím informačního deníku a  od svých vyučujících.
  
 +Vedoucí projektu Mgr. Dana Kalníková
 +
 +
 +**Astronomická olympiáda - krajské kolo.** ​
 +
 +  * https://​olympiada.astro.cz/​201920_krajske_zadani.html
 +Skládá se z testu na internetu a pracovního listu. Odevzdání do 15.3.
 +Veškeré informace u Mgr. Blanky Vroblové
  
 ===== 6.A ===== ===== 6.A =====
Řádek 11: Řádek 20:
  
 tel.: 558 412 479  ;-) tel.: 558 412 479  ;-)
 +
 +email : okafonkova@zsdobra.cz
  
 ------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------
Řádek 16: Řádek 27:
 **Informace pro žáky:​** ​ **Informace pro žáky:​** ​
  
-**Adaptační kurz ( 17. - 18. 9.2019)** 
- - přinést odstřiženou a vyplněnou část 
- - do 13.9. zaplatit 600 Kč (možno i na třídních schůzkách) 
  
  
-**Třídní schůzky** +**Matematika ** od 10. 2. pouze GEOMETRIE; :!: nosit rýsovací potřeby s úhloměrem  
 +  * **Fyzika** 
 +        * test teplota - po jarních prázdninách 
 +      
 + **Inf DP** 
  
-( viz Informační deník - podpis) 
-12. 9. 2019 - v 16.00 hod ve třídě 6.A 
  
  
  
-**__Jednotlivé předměty__:​**+**AJ (Vranay)**  
 +  * do úterý 18. února - hotové a naučené kartičky na nepravidelná slovesa (prvních 40)
  
-**Jazyk český ** +https://​quizlet.com/​_7zl72x?​x=1jqt&​i=1wb5iu
  
 +https://​quizlet.com/​_7zl91m?​x=1jqt&​i=1wb5iu
  
 + 
  
 ===== 6.B ===== ===== 6.B =====
Řádek 39: Řádek 52:
  
 ---- ----
- 
  
 **Informace pro žáky:** **Informace pro žáky:**
  
-**Adaptační kurz** (18. - 19. 9.2019) - přinést odstřiženou a vyplněnou část - do 13.9. zaplatit 600 Kč (možno i na třídních schůzkách) 
  
-**Třídní schůzky** ( viz Informační deník1292019 - v 16.00 hod ve třídě 6.(1patro)+---- 
 + 
 +**Čj** 
 + 
 +Větné členy - průběžně opakujte probírané učivo. 
 + 
 +---- 
 + 
 +**M** 
 +  * Trénuj také **písemné dělení** dvojciferným číslem ​(z 5.třídy), písemné dělení desetinných ​čísel přirozeným i se zbytkem. 
 +  * 4.2. - prověrka dělení desetinného čísla přirozeným číslem 
 +  * Do geometrie úhloměr. 
 +  * [[http://​old.zsdobrichovice.cz/​ukoly/​matika/​testy/​testy.php?​go=m7_36]] 
 +  * [[https://​www.umimematiku.cz/​cviceni-desetinna-cisla#​exercise27]]  
 +  * [[https://​www.onlinecviceni.cz/​exc/​pub_list_exc.php?​action=show&​class=5&​subject=Matematika&​search1=10.+Desetinn%C3%A1+%C4%8D%C3%ADsla#​selid]] 
 +  
 + 
 + 
 +**F** 
 +  * Každou hodinu krátký testík na probrané převody. 
 +  * Procvičuj převody jednotek času. Připrav si kartičku s vzorovým příkladem na každý typ převodu i s červeným výpočtem (místo proužku). Můžeš použít při první prověrce. 
 +  * 4.2. - Test převodu jednotek času 
 +  
 + 
 +**Inf**  
 +  * Procvičuj práci s textem, vyhledávání informací, srozumitelné odpovědi na zadané otázky (na internetu i knize, časopise) 
 +  
 +**AJ (Vav)** 
 + 
 +  * **Nosit si do hodin dvojjazyčný slovník** 
 +  * procvičování:​ **was, were**: https://​quizlet.com/​_7pf5d5?​x=1qqt&​i=1wb5a1 ​  ​https://​quizlet.com/​_7pf5qu?​x=1qqt&​i=1wb5a1 
 +  * procvičování:​ **past simple:** https://​quizlet.com/​_7v21ps?​x=1qqt&​i=1wb5a1 
 +  * Nepravidelná slovesa - příprava kartiček - donést ​ve středu 22.1. procvičování:​ https://​quizlet.com/​_7vx8g2?​x=1qqt&​i=1wb5a1 
 +  * **Project:​**  
 +  * **Písemka:​** 19.2. test unit 3 (past simple - to be, plnovýznamová slovesa - kladná, záporná věta, otázka, krátká odpověď), slovní zásoba lekce 3, nepravidelná slovesa 
 +  * nepravidelná slovesa v týdnu od 10- 14.2. 
 + 
 +**AJ (Vranay)**  
 +  * do úterý 18února - hotové a naučené kartičky na nepravidelná slovesa (prvních 40) 
 + 
 +**OV** - DÚ - kdo nestihl vlepit a dodělat spojovačku ​ STÁTNÍ SYMBOLY. 
 + 
 +**Hv** 
 + 
 +** 
 +Referáty - hudební nástroje**  
 + 
 +__**Co bude referát obsahovat**__ 
 + 
 +Parametry: formát A4 nebo A3 - může se i rozložit. Může být i v elektronické podobě. 
 + 
 +**Referát prezentuje, nečteme.** 
 + 
 +1) Informace o nástroji (kde vznikl, z čeho se vyrábí, typy nástroje) 
 +2) Fotografie či obrázky nástroje 
 +3) Popis nástroje + jak to funguje 
 +4) Hudební období, styl hudby, země kde je populární 
 +5) Hudební ukázky s daným nástrojem (alespoň dvě) 
 + 
 +** 
 +Přírodopis** ​ 18. 2.  test PLODY 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
  
-**Zkrácená výuka** - 16.9. (viz ID - podpis) 
  
  
Řádek 58: Řádek 134:
  
 tel.: 558 412 479  ;-) tel.: 558 412 479  ;-)
 +
 +
 +----
 +
  
 **Informace pro žáky:​** ​ **Informace pro žáky:​** ​
  
-Adaptační kurz ( 17. - 18. 9.2019) - přinést odstřiženou a vyplněnou část - do 13.9. zaplatit 600 Kč (možno i na třídních schůzkách) ​ 
  
-Třídní schůzky ​ 
  
-viz Informační deník ​podpis) 1292019 - v 16.00 hod ve třídě 6.C+ 
 +**Přírodopis** - **Test OPYLENÍ, OPLOZENÍ, SEMENA A PLODY** - ten, kdo test nepsal :!: 
 + 
 + 
 +**Inf BV - skupina 6.C, 6.CD**  
 +  * Do složky vložit 5 papírů A4 - jeden nelinkovaný,​ ostatní mohou být linkované 
 + 
 + 
 +**AJ (Vav)** 
 + 
 +  * **Nosit si do hodin dvojjazyčný slovník** 
 +  * procvičování:​ **was, were**: https://​quizlet.com/​_7pf5d5?​x=1qqt&​i=1wb5a1 ​    ​https://​quizlet.com/​_7pf5qu?​x=1qqt&​i=1wb5a1  
 +  * procvičování:​ **past simple:** https://​quizlet.com/​_7v21ps?​x=1qqt&​i=1wb5a1 
 +  * Nepravidelná slovesa ​příprava kartiček - donést ve středu 22.1:!: 
 +  * Nepravidelná slovesa ​procvičování:​ https://​quizlet.com/​_7hmr8p?​x=1jqt&​i=1wb5a1 
 +  * **písemka:​** 19.2. test unit 3 (past simple - to be, plnovýznamová slovesa - kladná, záporná ​věta, otázka, krátká odpověď), slovní zásoba lekce 3, nepravidelná slovesa 
 +  * nepravidelná slovesa v týdnu od 10- 14.2. 
 +  * **Project:​** 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
 +**Matematika** - průběžně trénovat desetinná čísla, převody jednotek a výpočet objemu a povrchu krychle a kvádru.  
 + 
 +**Fyzika** - průběžně trénovat fyzikální veličiny, převody jednotek 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
  
  
----- 
-  * **Inf BV - skupina 6.C, 6.CD** - Do složky vložit 5 papírů A4 - jeden nelinkovaný,​ ostatní mohou být linkované 
 ===== 6.D ===== ===== 6.D =====
  
 **Třídní učitelka: Mgr. Petra Stypková, tel.: 558 412 470, e-mail: pstypkova@zsdobra.cz** **Třídní učitelka: Mgr. Petra Stypková, tel.: 558 412 470, e-mail: pstypkova@zsdobra.cz**
 +
 +
  
 Informace pro žáky: ​ Informace pro žáky: ​
  
  
-**Zkrácená výuka**: __16. 9. do 11.25__. Podpis v ID. Děkuji!+**ČJ** 
  
-- **Zadní strana ID** (informační deník) ​**nutný souhlas zákonného zástupce** s pobytem ​žáka mimo školu **ve volných hodinách**! Bez souhlasu nesmí žák opustit budovu ZŠ.+Větné ​členy průběžně opakujte probírané učivo.
  
  
 +**Přírodopis** - **Test OPYLENÍ, OPLOZENÍ, SEMENA A PLODY** - ten, kdo nepsal :!:
 +  ​
 +  ​
 +**Inf BV - skupina 6.CD** - 
 +
 +
 +Do složky vložit 5 papírů A4 - jeden nelinkovaný,​ ostatní mohou být linkované
 +  ​
 +**AJ** - skup. p. uč. Kročkové ​ - učebnice str. 40 (Holiday) - umět číst a překládat + nová slovíčka Culture + opakujte gramatiku MINULÉHO ČASU + dlouhodobý úkol do 6.3. "MY LAST HOLIDAY"​ (nebo "MY IDEAL HOLIDAY"​) - aspoň 10 vět v minulém čase - zadání v učebnici str. 43 (plakát nebo prezentace PC ;-)) ;  procvičujte: ​ https://​elt.oup.com/​student/​project/​level2/?​cc=cz&​selLanguage=cs,​ https://​quizlet.com/​465960918/​verb-to-be-simple-past-flash-cards/?​x=1qqt,​ https://​quizlet.com/​348687327/​project-2-unit-3b-flash-cards/​ , http://​zsbcupice.cz/​hot-potatoes/​anglictina/​6-rocnik/​present-continuous/​cv2.htm
 +  * https://​quizlet.com/​310941661/​project-2-unit-3c-flash-cards/​
 +  * https://​quizlet.com/​287981322/​project-2-unit-3-abcd-flash-cards/​
 +  * https://​lyricstraining.com/​
 +
 +
 +**Fyzika** - průběžně trénovat fyzikální veličiny, převody jednotek. **Písemné opakování fyzikálních veličin 8. 1. 2020 - převody jednotek, značky, jednotky, měřidla, pravidla měření.**
  
  
  
----- 
-  * **Inf BV - skupina 6.CD** - Do složky vložit 5 papírů A4 - jeden nelinkovaný,​ ostatní mohou být linkované 
    
 +
 +**MATEMATIKA**
 +
 +- nosit pomůcky do rýsování
 +- opakovat převádění jednotek, násobení a dělení 10, 100, 1000
 +
 +
 +
 +**Hv**
 +**
 +Referáty - hudební nástroje** ​
 +
 +__**Co bude referát obsahovat**__
 +
 +Parametry: formát A4 nebo A3 - může se i rozložit. Může být i v elektronické podobě.
 +
 +**Referát prezentuje, nečteme.**
 +
 +1) Informace o nástroji (kde vznikl, z čeho se vyrábí, typy nástroje)
 +2) Fotografie či obrázky nástroje
 +3) Popis nástroje + jak to funguje
 +4) Hudební období, styl hudby, země kde je populární
 +5) Hudební ukázky s daným nástrojem (alespoň dvě)
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +VKZ 
 +
 +- Na pátek 7. února si zkontrolujte výtvarné potřeby (box), výkres A3. 
  
 
/var/www/html/wiki/data/attic/stranky_trid/informace_pro_zaky_6._rocniku.1568439974.txt.gz · Poslední úprava: 2019/09/14 05:46 autor: pstypkova
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki