Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Both sides previous revision Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
stranky_trid:informace_pro_zaky_6._rocniku [2019/01/11 09:52]
rotipkova [6.D]
stranky_trid:informace_pro_zaky_6._rocniku [2019/03/22 14:03] (aktuální)
hvavrusova [6.D]
Řádek 1: Řádek 1:
 ====== 6. ročník ====== ====== 6. ročník ======
  
-:!: **Zábavná věda** - v prosinci neproběhne,​ bude pokračovat v lednu zapojením do soutěže Pohár vědy. 
  
  
 +:!: **Seminář M pro 6. ročník ** (zaměřený na procvičování učiva) v 2. pololetí šk. roku 2018/2019 se bude konat každou středu ráno od 7:00. Přihlášky u p.uč. Pohludkové.
  
-:!: **Seminář M pro 6. ročník **  
- 
-(zaměřený na procvičování učiva) se zatím pro malý počet zájemců nekoná. V případě zájmu přihlášky a informace u p.uč. D. Pohludkové. 
  
 :!: **Doučování z anglického jazyka na základě přihlášky pro žáky 6. ročníků** :!: **Doučování z anglického jazyka na základě přihlášky pro žáky 6. ročníků**
  
-2. pololetí šk. roku 2018/2019 ve **středu od 13:40 - 14:​40** ​+2. pololetí šk. roku 2018/2019 ve **středu od 13:40 - 14:40**
  
 **Informace:​** Mgr. Hana Vavrušová **Informace:​** Mgr. Hana Vavrušová
 +
 +
 +----
 +**Astronomická olympiáda - kategorie GH - krajské kolo**
 +
 +Řeší se doma, odevzdá se do 20. března. 25.3. je prezenční kolo ve škole.
 +Veškeré informace na https://​olympiada.astro.cz/​201819_krajske_zadani.html
 +Další informace u Mgr. Blanka Vroblové
 ===== 6.A ===== ===== 6.A =====
 +
 +**Matematika**
 +
 +Zkontrolovat pomůcky do geometrie, pravítko s ryskou, druhé libovolné, kružítko - funkční, úhloměr
 +
 +21. 3. písemná práce - rýsování úhlů, druhy úhlů, grafické a početní sčítání a odčítání úhlů, převody, osa úhlu, početní a grafické násobení a dělení úhlů, rýsování úhlu kružítkem,​ úhly vedlejší, vrcholové, souhlasné, střídavé
  
 **__Český jazyk__** **__Český jazyk__**
  
-Od **12.11.2018 zkouším** ​povídání o přečtené knize. (info v sešitě LV)+Neztratit "​tahák"​ a nosit ho do JV !!! 
 + 
 +Nezapomínat na čtení ​- povídání o přečtené knize - začnu zkoušet v dubnu ! 
  
-**Zeměpis** - učte se tvar a rozměry Země, pohyby Země - **písemka v úterý 8. 1.**+**Zeměpis**
  
 **Přírodopis **Přírodopis
-**  +**   20.3. test - rozmnožování rostlin, jedno a dvouděložné rostliny, fotosyntéza a dýchání rostlin, růst a vývin rostlin,​jednoleté a dvouleté rostliny.....
  
 **Fyzika** ​ **Fyzika** ​
   * Každou hodinu test na převody, veličiny, pravidla měření.   * Každou hodinu test na převody, veličiny, pravidla měření.
-  * Na obal sešitu (vnitřní strana) dodělat tabulku - přehled (veličina, značka, jednotka, měřidlo, ​ vzorec)+  * Na obal sešitu (vnitřní strana) dodělat tabulku - přehled (veličina, značka, jednotka, měřidlo, ​ vzorec) ​a znát!
   * převody jednotek on-line:   * převody jednotek on-line:
   * http://​www.zsvltava.cz/​fyzika/​prevody/#​   * http://​www.zsvltava.cz/​fyzika/​prevody/#​
   * http://​www.onlinecviceni.cz/​exc/​pub_list_exc.php?​id=2152&​action=show#​selid   * http://​www.onlinecviceni.cz/​exc/​pub_list_exc.php?​id=2152&​action=show#​selid
  
-**Občanská výchova** ​Dne 15.1písemka - práva a povinnosti, školský systém, stupně vzdělání(tituly),​ zajímavosti z projektu naše obec, významné osobnosti ​naší vlasti, státní svátky+**Občanská výchova** ​ Dne 7.3proběhne 3.VH přednáška od místního kronikářna téma - význam ​našich jmen. 
  
-**Dějepis** - učit se z hodiny na hodinu, opakovat probrané učivo,​plnit zadané úkoly, průběžně se budou psát krátké opakovací testy (data nebudou na stránkách tříd). ​+**Dějepis** - učit se z hodiny na hodinu, opakovat probrané učivo,​plnit zadané úkoly, průběžně se budou psát krátké opakovací testy (data nebudou na stránkách tříd). Na středu 30.1. zopakovat Indii a Čínu.
  
-**Pč** - skup. p. uč. Stypkové - Nezapomeňte... V úterý budeme připravovat jednoduchý zdravý pokrm. 
  
  
-**Inf DP** - dokončení nebo oprava práce možná každé ráno od 7:00 kromě úterý ​(učebna PC)+ 
 +**Inf DP** - dokončení nebo oprava práce možná každé ráno od 7:00 vždy do pátku daného týdne ​(učebna PC).
 ===== 6.B ===== ===== 6.B =====
  
Řádek 47: Řádek 61:
 **Třídnické záležitosti**:​ **Třídnické záležitosti**:​
   ​   ​
-Příprava výrobků k prodeji na jarmark.+
 ---- ----
  
Řádek 57: Řádek 71:
  
 **Český jazyk** - Procvičování pravopisu a psaní velkých písmen- Pravopisne.cz,​ Umimecesky.cz,​ opakování a procvičování učiva - literární druhy, poezie, próza, druhy rýmů- test kdykoli (učivo probráno). **Český jazyk** - Procvičování pravopisu a psaní velkých písmen- Pravopisne.cz,​ Umimecesky.cz,​ opakování a procvičování učiva - literární druhy, poezie, próza, druhy rýmů- test kdykoli (učivo probráno).
-Test velká písmena v tomto týdnu. 
  
-**Zeměpis** - učte se tvar a rozměry Země, pohyby Země - **písemka v pondělí 7. 1.**+ 
 +**Zeměpis**
  
  
  
 **Fyzika** -  **Fyzika** - 
-  * :!: **délka, obsah - značky, jednotka, měřidla, převody, ​postup měření** - opakování LOL+  * :!: **délka, obsah, objem, hmotnost, čas, teplota, hustota ​- značky, jednotka, měřidla, převody, ​výpočet hustoty a hmotnosti** - opakování LOL
   * převody jednotek on-line ​   * převody jednotek on-line ​
   * http://​www.zsvltava.cz/​fyzika/​prevody/#​   * http://​www.zsvltava.cz/​fyzika/​prevody/#​
   * http://​www.onlinecviceni.cz/​exc/​pub_list_exc.php?​id=2152&​action=show#​selid   * http://​www.onlinecviceni.cz/​exc/​pub_list_exc.php?​id=2152&​action=show#​selid
   * možnost krátkého testu každou hodinu. Je nutné se učit LOL   * možnost krátkého testu každou hodinu. Je nutné se učit LOL
-  * dobrovolný DÚ na jedničky - vyrobit ​krychli o hraně 10 cm do pátku 14.12.+  * dobrovolný DÚ na jedničky - vyrobit ​měřidlo času do 15.2.
  
 **Inf DP** - dokončení nebo oprava práce možná každé ráno od 7:00 (učebna PC) **Inf DP** - dokončení nebo oprava práce možná každé ráno od 7:00 (učebna PC)
  
-**Občanská výchova**Dne 10.1písemka ​práva a povinnosti, ​školský systémstupně vzdělání(tituly)zajímavosti z projektu naše obecvýznamné osobnosti naší vlastistátní svátky+**Inf MK** - další hodinu - test na vstupní/​výstupní zařízení;​ PC skříň, ... 
 + 
 +**Občanská výchova** Dne 7.3proběhne 4.VH přednáška od místního kronikáře na téma význam našich jmen.  
 + 
 +**Přírodopis** -  20.3. test - rozmnožování rostlinjedno a dvouděložné rostlinyfotosyntéza a dýchání rostlinrůst a vývin rostlin,jednoleté a dvouleté rostliny..... 
 + 
 + 
  
-**Přírodopis** ​ 
  
-**Matematika** - 15.11. čtvrtletní písemná práce (desetinná čísla - porovnávání,​ převádění na desetinný zlomek, zaokrouhlování,​násobení a dělení 10, 100, 1000, matematická symbolika, síť krychle, zobrazení krychle) 
  
 **Aj** - procvičování slovní zásoby https://​www.englisch-hilfen.de/​en/​games/​hangman26.html ​ https://​www.englisch-hilfen.de/​en/​exercises/​tenses/​simple_present_negation2.htm https://​www.englisch-hilfen.de/​en/​exercises/​vocabulary2/​zoo1.htm **Aj** - procvičování slovní zásoby https://​www.englisch-hilfen.de/​en/​games/​hangman26.html ​ https://​www.englisch-hilfen.de/​en/​exercises/​tenses/​simple_present_negation2.htm https://​www.englisch-hilfen.de/​en/​exercises/​vocabulary2/​zoo1.htm
  
-**Matematika** - Čermák, Škandera, Kačmařík,​ Kaloč, Bialková ​ co nejrychleji přinesou písemkové sešity (524e) 
  
  
 +**Matematika**
 +* doplnit si pomůcky do geometrie (úhloměr, pravítka, kružítko, tužky..)
 +* doplnit si sešity (učivo, DÚ, opravy a jiné) - budou se odevzdávat ​
 +* 28. 2. odevzdat sešit se splněným úkolem - operace s desetinnými čísly
 +* 28. 2. písemka na **úhly** včetně konstrukce úhlu, početního sčítání úhlů a převádění
 ===== 6.C ===== ===== 6.C =====
  
Řádek 99: Řádek 122:
  
   * Nosit do hodin slovník   * Nosit do hodin slovník
-  * **slovní zásoba:​** ​3B +  * **slovní zásoba:​** ​4B 
-  * **Písemka:​** ​+  * **Procvičování:​** Articles: https://​quizlet.com/​_6a8k73,​ countable and uncountable nouns: https://​quizlet.com/​_6aj7ot,​ slovní zásoba 4B: https://​quizlet.com/​_6asfql,​ SOME, ANY: https://​quizlet.com/​_6bzgg5 
 +  * **Písemka:​** ​some, any
   * **Project:​** ​   * **Project:​** ​
  
-**Zeměpis** - učte se tvar a rozměry Země, pohyby Země - **písemka ve středu 9. 1.**+**Zeměpis**
  
  
 ** **
-Přírodopis**+Přírodopis** ​-  21.3. test - rozmnožování rostlin, jedno a dvouděložné rostliny, fotosyntéza a dýchání rostlin, růst a vývin rostlin,​jednoleté a dvouleté rostliny.....
  
  
  
  
-**Dějepis**- ​ učit se z hodiny na hodinu, opakovat probrané učivo,​plnit zadané úkoly, průběžně se budou psát krátké opakovací testy (data nebudou na stránkách tříd). ​+ 
 + 
 +**Občanská výchova** -  Dne 7.3. proběhne 5.VH přednáška od místního kronikáře na téma - význam našich jmen.  
 + 
 +**Inf MK** - další hodinu - test na vstupní/​výstupní zařízení;​ PC skříň, ... 
 + 
 + 
 +**Dějepis**- ​ učit se z hodiny na hodinu, opakovat probrané učivo,​plnit zadané úkoly, průběžně se budou psát krátké opakovací testy (data nebudou na stránkách tříd).Na středu 30.1. zopakovat Indii a Čínu
  
    
 **Matematika**  ​ **Matematika**  ​
-  * Procvičovat ​desetinná ​čísla  +  * Procvičovat ​výpočty s desetinnými čísly (včetně dělení). 
-  * Nosit rozloženou krabičku malou krabičku zavřenou (do geometrie).+  * DÚ dokonči slovní úlohu (a,b,c) na akvárium z hodiny. 
 +  * Dobrovolný DÚ- vytvořit slovní úlohu z praxe na výpočet S nebo V kvádru ​(krychlevčetně řešeníVypracuj na papír A4 (ne tvrdý!)
  
-**Fyzika**  + 
-  * Každou hodinu ​testík ​na převody ​(délkaobsah)+ značky, jednotky, měřidla, pravidla měření. +**Fyzika** 
-  * Dobrovolný úkol obrázek z barevných ​čtverečků 1cm x 1cm. + 
-  * Přinést ​měřidlo ​délky. +  * Každou hodinu ​test na převody, ​veličiny, pravidla měření. 
-  * převody jednotek on-line+  * Na obal sešitu (vnitřní strana) dodělat tabulku ​přehled (veličina, značka, jednotka, ​měřidlo, vzorec) a znát! 
 +  * převody jednotek on-line:
   * http://​www.zsvltava.cz/​fyzika/​prevody/#​   * http://​www.zsvltava.cz/​fyzika/​prevody/#​
   * http://​www.onlinecviceni.cz/​exc/​pub_list_exc.php?​id=2152&​action=show#​selid   * http://​www.onlinecviceni.cz/​exc/​pub_list_exc.php?​id=2152&​action=show#​selid
  
  
-**Pč** - skup. p. uč. Stypkové - Nezapomeňte... V úterý budeme připravovat jednoduchý zdravý pokrm. 
  
  
-**Informatika MH** 21.11. test - stromová struktura, složky, soubory... 
  
 ===== 6.D ===== ===== 6.D =====
-**Třídní učitel: Mgr. Denisa ​Šnajdrová ​** Tel: 558 412 469 email: dsnajdrova@zsdobra.cz+**Třídní učitel: Mgr. Denisa ​Zvoníčková ​** Tel: 558 412 469 email: dsnajdrova@zsdobra.cz
  
 ---- ----
Řádek 140: Řádek 171:
  
  
-**ČJ** - 11ledna pololetní test.+**ČJ** -  
 + 
 + 
 + 
 +**Učte se větné členy** - základní skladdvojice, rozvíjející VČNapř. zde: https://​www.pravopisne.cz/​category/​vetne-rozbory/​skladba-vet-syntax/​vetne-cleny/​ 
 + 
 + 
 +LV - **referáty** o přečtené knize - __březen__!
  
  
Řádek 146: Řádek 184:
  
  
-**Přírodopis** - ** Test na list a květ ten, kdo nepsal.**+**Přírodopis** - **Test - ŘASY** - 203.; **test MECHOROSTY** - 27. 3. :!:
  
  
Řádek 152: Řádek 190:
  
   * Nosit do hodin slovník   * Nosit do hodin slovník
-  * **slovní zásoba:​** ​3B +  * **slovní zásoba:​** ​4B 
-  * **Písemka:​** ​+  * **Procvičování:​** ​ Articles: https://​quizlet.com/​_6a8k73,​ countable and uncountable nouns: https://​quizlet.com/​_6aj7ot,​ slovní zásoba 4B: https://​quizlet.com/​_6asfql,​ SOME, ANY: https://​quizlet.com/​_6bzgg5 
 +  * **Písemka:​** ​some, any
   * **Project:​** ​   * **Project:​** ​
  
 +  *Past Simple http://​www.eslgamesworld.com/​members/​games/​grammar/​New_Snakes_%20Ladders/​Past_simple_tense.html
  
  
  
  
-**Zeměpis** - učte se tvar a rozměry Země, pohyby Země - **písemka ve čtvrtek 10. 1.**+ 
 +**Zeměpis**
  
 **Fyzika** -  **Fyzika** - 
-  * :!: **délka, obsah - značky, jednotka, měřidla, převody, ​postup měření** - opakování LOL+  * :!: **délka, obsah, objem, hmotnost, čas, teplota, hustota ​- značky, jednotka, měřidla, převody, ​výpočet hustoty a hmotnosti** - opakování LOL
   * převody jednotek on-line ​   * převody jednotek on-line ​
   * http://​www.zsvltava.cz/​fyzika/​prevody/#​   * http://​www.zsvltava.cz/​fyzika/​prevody/#​
   * http://​www.onlinecviceni.cz/​exc/​pub_list_exc.php?​id=2152&​action=show#​selid   * http://​www.onlinecviceni.cz/​exc/​pub_list_exc.php?​id=2152&​action=show#​selid
   * možnost krátkého testu každou hodinu. Je nutné se učit LOL   * možnost krátkého testu každou hodinu. Je nutné se učit LOL
-  * dobrovolný DÚ na jedničky - vyrobit ​krychli o hraně 10 cm do čtvrtku 13.12.+  * dobrovolný DÚ na jedničky - vyrobit ​měřidlo času do 15.2. 
 + 
 + 
 +**Občanská výchova** ​  Dne 7.3proběhne 6.VH přednáška od místního kronikáře na téma - význam našich jmen.  
 + 
 +**PČ** (Zvoníčková) ​
  
  
-**Občanská výchova** Dne 14.1. písemka - práva a povinnosti, školský systém, stupně vzdělání(tituly),​ zajímavosti z projektu naše obec, významné osobnosti naší vlasti, státní svátky 
  
-**PČ** (Šnajdrová) ​ 
  
-**PČ** (Stypková) - Nezapomeňte... V úterý budeme připravovat jednoduchý zdravý pokrm. 
  
 +**Matematika**
 +* doplnit si pomůcky do geometrie (úhloměr, pravítka, kružítko, tužky..)
 +* doplnit si sešity (učivo, DÚ, opravy a jiné) - budou se odevzdávat ​
 +* 28. 2. odevzdat sešit se splněným úkolem - operace s desetinnými čísly
 +* 28. 2. písemka na **úhly** včetně konstrukce úhlu, početního sčítání úhlů a převádění
  
-**Matematika** - 15.11.čtvrtletní písemná práce (desetinná čísla - porovnávání,​ převádění na desetinný zlomek, zaokrouhlování,​násobení a dělení 10, 100, 1000, matematická symbolika, síť krychle, zobrazení krychle)+**Hudební výchova**
  
-**Informatika** 21.11. test stromová strukturasložkysoubory ....+**The Beatles** - poslechnout ukázkyzjistit zajímavost.  
 +Vybrat si ukázku ke zpěvu: 
 +Here comes the sun 
 +Yellow submarine,  
 +Let it be,  
 +Twist And Shout 
 +a další dle vašich návrhů ;-)
  
 
/var/www/html/wiki/data/attic/stranky_trid/informace_pro_zaky_6._rocniku.1547196751.txt.gz · Poslední úprava: 2019/01/11 09:52 autor: rotipkova
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki