Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Both sides previous revision Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
Následující verze Both sides next revision
stranky_trid:informace_pro_zaky_6._rocniku [2020/01/17 13:33]
jkrockova [6.D]
stranky_trid:informace_pro_zaky_6._rocniku [2020/01/24 13:38]
jkrockova [6.D]
Řádek 22: Řádek 22:
 **Dějepis** - úterý 21.1. - Mezopotámie **Dějepis** - úterý 21.1. - Mezopotámie
  
-**Matematika **  13.1. ZMĚNA: DONÉST RÝSOVACÍ POMŮCKY; ​PO, ÚT - aritmetika; ST, PÁ - geometrie +**Matematika **   ​PO, ÚT - aritmetika; ST, PÁ - geometrie 
- +  * :!:  21.1. -TEST NÁSOBENÍ DESETINNÉHO ČÍSLA
-  * :!: 14.1. - čtvrtletní práce (desetinná čísla - sčítání,​ odčítání,​ násobení, povrch a objem krychle, kvádru s užitím des.  čísel a převodů jednotek). +
-  * DÚ - dodělat kdo nestihl slovní úlohu - bazén (sešit)+
    
 **Fyzika** **Fyzika**
     * učit se převod jednotek délky, obsahu, objemu, hmotnosti     * učit se převod jednotek délky, obsahu, objemu, hmotnosti
 +    * DOBROVOLNĚ - VÝROB VLASTNÍ VÁHY
            
  **Inf DP**   **Inf DP** 
Řádek 40: Řádek 39:
   * čtvrtek 16. ledna pololetní test   * čtvrtek 16. ledna pololetní test
   *    * 
-**Přírodopis**+**Zeměpis** 
 +  * pátek 29. 1. - test (pohyby Země, vesmír, čas); všichni žáci budou mít atlas!
  
-  * vyrábíme model květenství - termín odevzdání do 17. 1.+ 
  
 ===== 6.B ===== ===== 6.B =====
Řádek 52: Řádek 52:
 **Informace pro žáky:** **Informace pro žáky:**
  
 +Podpis u klasifikace,​ kdo neměl v ID
 ---- ----
  
Řádek 61: Řádek 61:
 ---- ----
  
-15. ledna pololetní pís. práce. +Do pátku odevzdejte zbytky referátů ​o přečtené knize. 
-**Referát** ​o přečtené knize **za 2čtvrtletí** ​odevzdat __do 20ledna__!+ 
 +- Slovesa ​podmiňovací způsob.
 ---- ----
  
 **M** **M**
-  +  ​Trénuj také **písemné dělení** dvojciferným číslem (z 5.třídy), písemné dělení desetinných čísel přirozeným ​i se zbytkem. 
-  ​14.1. - **čtvrtletní práce** (desetinná čísla - sčítání,​ odčítání,​ násobení, včetně příkladů s více operacemi, se závorkami; povrch a objem krychle, kvádru s užitím desetinných čísel a převodů jednotek). +  * Do geometrie úhloměr.
-  * Trénuj také písemné dělení dvojciferným číslem (z 5.třídy), písemné dělení desetinných čísel přirozeným.+
   * [[http://​old.zsdobrichovice.cz/​ukoly/​matika/​testy/​testy.php?​go=m7_36]]... desetinná čísla, povrch a objem krychle a kvádru   * [[http://​old.zsdobrichovice.cz/​ukoly/​matika/​testy/​testy.php?​go=m7_36]]... desetinná čísla, povrch a objem krychle a kvádru
   * [[https://​www.zsdobra.cz/​wiki/​doku.php?​id=7_sablona_dum]]...Matematika ​ -> Desetinná čísla   * [[https://​www.zsdobra.cz/​wiki/​doku.php?​id=7_sablona_dum]]...Matematika ​ -> Desetinná čísla
Řádek 78: Řádek 78:
 **F** **F**
   * Každou hodinu krátký testík na probrané převody.   * Každou hodinu krátký testík na probrané převody.
-  * Trénovat převody jednotek délky, obsahu, objemu (proužky na převody do M i F).+ 
  
 **Inf** ​ **Inf** ​
-  * Prověrka na internet - vyhledávání+  * Procvičuj práci s textem, srozumitelné odpovědi na zadané otázky
    
 **AJ (Vav)** **AJ (Vav)**
Řádek 87: Řádek 87:
   * **Nosit si do hodin dvojjazyčný slovník**   * **Nosit si do hodin dvojjazyčný slovník**
   * procvičování:​ **was, were**: https://​quizlet.com/​_7pf5d5?​x=1qqt&​i=1wb5a1 ​  ​https://​quizlet.com/​_7pf5qu?​x=1qqt&​i=1wb5a1   * procvičování:​ **was, were**: https://​quizlet.com/​_7pf5d5?​x=1qqt&​i=1wb5a1 ​  ​https://​quizlet.com/​_7pf5qu?​x=1qqt&​i=1wb5a1
-  * Nepravidelná slovesa - příprava kartiček - donést ve středu 22.1. +  ​* procvičování:​ **past simple:** https://​quizlet.com/​_7v21ps?​x=1qqt&​i=1wb5a1 
-  * **písemka:​**  ​+  ​* Nepravidelná slovesa - příprava kartiček - donést ve středu 22.1. procvičování:​ https://​quizlet.com/​_7vx8g2?​x=1qqt&​i=1wb5a1 
 +  * **písemka:​** ​slovní zásoba 3AB  28.1.
   * **Project:​** ​   * **Project:​** ​
  
Řádek 116: Řádek 117:
  
 Vyrábíme model květenství - termín odevzdání do 17. 1.  Vyrábíme model květenství - termín odevzdání do 17. 1. 
 +
 +**Zeměpis**
 +  * úterý 28. 1. - test (pohyby Země, vesmír, čas); všichni žáci budou mít atlas!
  
  
Řádek 139: Řádek 143:
 **Dějepis** - úterý 21.1. - Mezopotámie **Dějepis** - úterý 21.1. - Mezopotámie
  
-**Přírodopis** - **test KVĚT** - ten, kdo nepsal - **20. ledna** :!: **Praktický úkol** - vyrobte vylosovaný model **květenství** - **termín odevzdání nejpozději do 24. ledna**. ​+**Přírodopis** - **Praktický úkol** - vyrobte vylosovaný model **květenství** - **termín odevzdání nejpozději do 24. ledna**. ​
  
  
Řádek 149: Řádek 153:
  
   * **Nosit si do hodin dvojjazyčný slovník**   * **Nosit si do hodin dvojjazyčný slovník**
-  * procvičování:​ **was, were**: https://​quizlet.com/​_7pf5d5?​x=1qqt&​i=1wb5a1 ​    ​https://​quizlet.com/​_7pf5qu?​x=1qqt&​i=1wb5a1+  * procvičování:​ **was, were**: https://​quizlet.com/​_7pf5d5?​x=1qqt&​i=1wb5a1 ​    ​https://​quizlet.com/​_7pf5qu?​x=1qqt&​i=1wb5a1  
 +  * procvičování:​ **past simple:** https://​quizlet.com/​_7v21ps?​x=1qqt&​i=1wb5a1
   * Nepravidelná slovesa - příprava kartiček - donést ve středu 22.1. :!:   * Nepravidelná slovesa - příprava kartiček - donést ve středu 22.1. :!:
 +  * Nepravidelná slovesa - procvičování:​ https://​quizlet.com/​_7hmr8p?​x=1jqt&​i=1wb5a1
   * 17.1. - **donést dokončenou práci Mr. X :!:**   * 17.1. - **donést dokončenou práci Mr. X :!:**
-  * **písemka:​** ​+  * **písemka:​** ​slovní zásoba 3AB  28.1.
   * **Project:​**   * **Project:​**
  
Řádek 163: Řádek 169:
  
 **Fyzika** - průběžně trénovat fyzikální veličiny, převody jednotek. **Písemné opakování fyzikálních veličin 10. 1. 2020 - převody jednotek, značky, jednotky, měřidla, pravidla měření.** **Fyzika** - průběžně trénovat fyzikální veličiny, převody jednotek. **Písemné opakování fyzikálních veličin 10. 1. 2020 - převody jednotek, značky, jednotky, měřidla, pravidla měření.**
 +
 +**Zeměpis**
 +  * čtvrtek 24. 1. - test (pohyby Země, vesmír, čas); všichni žáci budou mít atlas!
  
  
Řádek 178: Řádek 187:
  
 - Doučování z ČJ - pondělí 7.00 - 7.30 ve třídě 6. D (**PO DOMLUVĚ**). - Doučování z ČJ - pondělí 7.00 - 7.30 ve třídě 6. D (**PO DOMLUVĚ**).
- 
  
  
Řádek 186: Řádek 194:
 **ČJ** ​ **ČJ** ​
  
-15. ledna - pololetní pís. práce.+Do pátku odevzdejte zbytek referátů o přečtené knize.
  
-**Referát** o přečtené knize **za 2. čtvrtletí** ​odevzdat __do 20ledna__!+Slovesa - podmiňovací způsob.
 ---- ----
  
  
  
-**Přírodopis** -  ​**test KVĚT** - ten, kdo nepsal - **17. ledna** ​:!: **Praktický úkol** - vyrobte vylosovaný model **květenství** - **termín odevzdání nejpozději do 24. ledna**.+**Přírodopis** - :!: **Praktický úkol** - vyrobte vylosovaný model **květenství** - **termín odevzdání nejpozději do 24. ledna**.
   ​   ​
   ​   ​
Řádek 201: Řádek 209:
 Do složky vložit 5 papírů A4 - jeden nelinkovaný,​ ostatní mohou být linkované Do složky vložit 5 papírů A4 - jeden nelinkovaný,​ ostatní mohou být linkované
   ​   ​
-**AJ** - skup. p. uč. Kročkové ​ - učebnice str. 35/ cv. 8 (umět vytvořit věty s danými slovesy) ;  procvičujte: ​ https://​elt.oup.com/​student/​project/​level2/?​cc=cz&​selLanguage=cs,​ https://​quizlet.com/​465960918/​verb-to-be-simple-past-flash-cards/?​x=1qqt,​ https://​quizlet.com/​348687327/​project-2-unit-3b-flash-cards/​ , http://​zsbcupice.cz/​hot-potatoes/​anglictina/​6-rocnik/​present-continuous/​cv2.htm+**AJ** - skup. p. uč. Kročkové ​ - úterý 28.1. - slovíčka 3C + učebnice str. 36 + WB str. 28/ cv. 1 + kdo má PŘEHLED NEPRAVIDELNÝCH SLOVES - nosí do výuky ;-) ;  procvičujte: ​ https://​elt.oup.com/​student/​project/​level2/?​cc=cz&​selLanguage=cs,​ https://​quizlet.com/​465960918/​verb-to-be-simple-past-flash-cards/?​x=1qqt,​ https://​quizlet.com/​348687327/​project-2-unit-3b-flash-cards/​ , http://​zsbcupice.cz/​hot-potatoes/​anglictina/​6-rocnik/​present-continuous/​cv2.htm
  
  
Řádek 226: Řádek 234:
 Neprozrazujte svůj obřad jiným skupinám - bude se hádat. Neprozrazujte svůj obřad jiným skupinám - bude se hádat.
 Bonusová známka za přípravu kostýmů (musí mít celá skupina!) a úpravu zevnějšku. Bonusová známka za přípravu kostýmů (musí mít celá skupina!) a úpravu zevnějšku.
 +
 +**Zeměpis**
 +  * čtvrtek 24. 1. - test (pohyby Země, vesmír, čas); všichni žáci budou mít atlas!
  
  
  
 +VKZ 
  
 +- Na pátek 24. ledna si zkontrolujte výtvarné potřeby (box), výkres A3. 
  
 
/var/www/html/wiki/data/pages/stranky_trid/informace_pro_zaky_6._rocniku.txt · Poslední úprava: 2020/03/10 14:29 autor: rotipkova
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki