6. ročník

Řecko a bohové

Dějepisný projekt Řecko a bohové se uskuteční ve dnech 20. a 21. února. Bližší informace obdrželi žáci prostřednictvím informačního deníku a od svých vyučujících.

Vedoucí projektu Mgr. Dana Kalníková

Astronomická olympiáda - krajské kolo.

Skládá se z testu na internetu a pracovního listu. Odevzdání do 15.3. Veškeré informace u Mgr. Blanky Vroblové

6.A

Třídní učitelka : Mgr.Olga Kafonková

tel.: 558 412 479 ;-)

email : okafonkova@zsdobra.cz


Informace pro žáky:

Matematika od 10. 2. pouze GEOMETRIE; :!: nosit rýsovací potřeby s úhloměrem

  • Fyzika
    • test teplota - po jarních prázdninách

Inf DP

AJ (Vranay)

  • do úterý 18. února - hotové a naučené kartičky na nepravidelná slovesa (prvních 40)

https://quizlet.com/_7zl72x?x=1jqt&i=1wb5iu

https://quizlet.com/_7zl91m?x=1jqt&i=1wb5iu

6.B

Třídní učitelka: Mgr. Dagmar Pohludková, 558 412 469, dpohludkova@zsdobra.cz


Informace pro žáky:


Čj

Větné členy - průběžně opakujte probírané učivo.


M

F

  • Každou hodinu krátký testík na probrané převody.
  • Procvičuj převody jednotek času. Připrav si kartičku s vzorovým příkladem na každý typ převodu i s červeným výpočtem (místo proužku). Můžeš použít při první prověrce.
  • 4.2. - Test převodu jednotek času

Inf

  • Procvičuj práci s textem, vyhledávání informací, srozumitelné odpovědi na zadané otázky (na internetu i v knize, časopise)

AJ (Vav)

AJ (Vranay)

  • do úterý 18. února - hotové a naučené kartičky na nepravidelná slovesa (prvních 40)

OV - DÚ - kdo nestihl vlepit a dodělat spojovačku STÁTNÍ SYMBOLY.

Hv

Referáty - hudební nástroje

Co bude referát obsahovat

Parametry: formát A4 nebo A3 - může se i rozložit. Může být i v elektronické podobě.

Referát prezentuje, nečteme.

1) Informace o nástroji (kde vznikl, z čeho se vyrábí, typy nástroje) 2) Fotografie či obrázky nástroje 3) Popis nástroje + jak to funguje 4) Hudební období, styl hudby, země kde je populární 5) Hudební ukázky s daným nástrojem (alespoň dvě)

Přírodopis 18. 2. test PLODY

6.C

Třídní učitelka : Mgr. Žaneta Konečná

tel.: 558 412 479 ;-)


Informace pro žáky:

Přírodopis - Test OPYLENÍ, OPLOZENÍ, SEMENA A PLODY - ten, kdo test nepsal :!:

Inf BV - skupina 6.C, 6.CD

  • Do složky vložit 5 papírů A4 - jeden nelinkovaný, ostatní mohou být linkované

AJ (Vav)

Matematika - průběžně trénovat desetinná čísla, převody jednotek a výpočet objemu a povrchu krychle a kvádru.

Fyzika - průběžně trénovat fyzikální veličiny, převody jednotek.

6.D

Třídní učitelka: Mgr. Petra Stypková, tel.: 558 412 470, e-mail: pstypkova@zsdobra.cz

Informace pro žáky:

ČJ

Větné členy - průběžně opakujte probírané učivo.

Přírodopis - Test OPYLENÍ, OPLOZENÍ, SEMENA A PLODY - ten, kdo nepsal :!:

Inf BV - skupina 6.CD -

Do složky vložit 5 papírů A4 - jeden nelinkovaný, ostatní mohou být linkované

AJ - skup. p. uč. Kročkové - učebnice str. 40 (Holiday) - umět číst a překládat + nová slovíčka Culture + opakujte gramatiku MINULÉHO ČASU + dlouhodobý úkol do 6.3. „MY LAST HOLIDAY“ (nebo „MY IDEAL HOLIDAY“) - aspoň 10 vět v minulém čase - zadání v učebnici str. 43 (plakát nebo prezentace PC ;-)) ; procvičujte: https://elt.oup.com/student/project/level2/?cc=cz&selLanguage=cs, https://quizlet.com/465960918/verb-to-be-simple-past-flash-cards/?x=1qqt, https://quizlet.com/348687327/project-2-unit-3b-flash-cards/ , http://zsbcupice.cz/hot-potatoes/anglictina/6-rocnik/present-continuous/cv2.htm

Fyzika - průběžně trénovat fyzikální veličiny, převody jednotek. Písemné opakování fyzikálních veličin 8. 1. 2020 - převody jednotek, značky, jednotky, měřidla, pravidla měření.

MATEMATIKA

- nosit pomůcky do rýsování - opakovat převádění jednotek, násobení a dělení 10, 100, 1000

Hv Referáty - hudební nástroje

Co bude referát obsahovat

Parametry: formát A4 nebo A3 - může se i rozložit. Může být i v elektronické podobě.

Referát prezentuje, nečteme.

1) Informace o nástroji (kde vznikl, z čeho se vyrábí, typy nástroje) 2) Fotografie či obrázky nástroje 3) Popis nástroje + jak to funguje 4) Hudební období, styl hudby, země kde je populární 5) Hudební ukázky s daným nástrojem (alespoň dvě)

VKZ

- Na pátek 7. února si zkontrolujte výtvarné potřeby (box), výkres A3.

 
/var/www/html/wiki/data/pages/stranky_trid/informace_pro_zaky_6._rocniku.txt · Poslední úprava: 2020/02/19 17:12 autor: nrehwaldova
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki