6. ročník

Astronomická olympiáda - krajské kolo.

Skládá se z testu na internetu a pracovního listu. Odevzdání do 15.3. Veškeré informace u Mgr. Blanky Vroblové

6.A

Třídní učitelka : Mgr.Olga Kafonková

tel.: 558 412 479 ;-)

email : okafonkova@zsdobra.cz


Informace pro žáky:

dějepis - nejbližší prověrka (zeměpisné údaje Řecka, řečtí bohové, městské státy Athény, Sparta, řecko-perské války)

Matematika :!: nosit rýsovací potřeby s úhloměrem

 • 9. 3. kdo nestihl dokončí 3. úlohu na součet úhlů - zadání viz sešit.
 • 9. 3. - KONTROLA DOKONČENÉ SP PRACOVNÍ LIST DĚLENÍ DESETINNÝCH ČÍSEL

Fyzika

Inf DP

AJ (Vranay)

 • čtvrtek 5. března - písemka na slovíčka unit 4

https://quizlet.com/_81etnq?x=1jqt&i=1wb5iu (1. polovina)

https://quizlet.com/_81lwyq?x=1jqt&i=1wb5iu (2. polovina)

Učivo pro chybějící žáky: Unit 4 - jídlo, členy (a/an, the), počítatelné a nepočítatelné podstatná jména. Ve workbooku od stránky 34 až po stránku 37. Dodělat kartičky nepravidelných sloves.

Z - pátek 6. 2. - test (litosféra)

6.B

Třídní učitelka: Mgr. Dagmar Pohludková, 558 412 469, dpohludkova@zsdobra.cz


Informace pro žáky:


Čj

Větné členy (Po, Př, Pks, Pkn, Pt, Pum, Puč, Puz) - průběžně opakujte probírané učivo, procvičujte. Budeme psát opravný test!


M

F

 • Probrané učivo Hustota (značka, jednotka, hledání v tabulce - obal učebnice - a zápis hodnoty s jednotkou)
 • Každou hodinu krátký testík na probrané učivo a převody.
 • Procvičuj (nejen na prověrku)značky, jednotky, měřidla, převody probraných jednotek (viz sešit).

Inf

 • Procvičuj práci s textem, vyhledávání informací, srozumitelné odpovědi na zadané otázky (na internetu i v knize, časopise)

AJ (Vav)

 • Nosit si do hodin dvojjazyčný slovník
 • procvičování:
 • nepravidelná slovesa
 • Project:
 • Písemka: 11.3. - počitatelná a nepočitatelná podstatná jména, členy a , an

AJ (Vranay)

 • čtvrtek 5. března - písemka na slovíčka unit 4

Učivo pro chybějící žáky: Unit 4 - jídlo, členy (a/an, the), počítatelné a nepočítatelné podstatná jména. Ve workbooku od stránky 34 až po stránku 37. Dodělat kartičky nepravidelných sloves.

OV - DÚ 5.3. Vyhledej a zapiš do sešitu OV pojmy, viz. zadání lísteček

Hv

Referáty - hudební nástroje

Co bude referát obsahovat

Parametry: formát A4 nebo A3 - může se i rozložit. Může být i v elektronické podobě.

Referát prezentuje, nečteme.

1) Informace o nástroji (kde vznikl, z čeho se vyrábí, typy nástroje) 2) Fotografie či obrázky nástroje 3) Popis nástroje + jak to funguje 4) Hudební období, styl hudby, země kde je populární 5) Hudební ukázky s daným nástrojem (alespoň dvě)

Přírodopis 18. 2. test PLODY

Zeměpis - pátek 6. 2. - test (litosféra)

6.C

Třídní učitelka : Mgr. Žaneta Konečná

tel.: 558 412 479 ;-)


Informace pro žáky:

dějepis - nejbližší prověrka (zeměpisné údaje Řecka, řečtí bohové, městské státy Athény, Sparta, řecko-perské války)

Přírodopis - UČIVO: Dokončení učiva ŘASY, začneme MECHOROSTY - až celé doplníme, pracovní listy vložím na stránky. Test na Růst a vývin rostlin a na srovnání jednoděložných a dvouděložných rostlin - opravuji, test bude až ve středu 11. 3. :!:

Inf BV - skupina 6.C, 6.CD

 • Do složky vložit 5 papírů A4 - jeden nelinkovaný, ostatní mohou být linkované

AJ (Vav)

 • Nosit si do hodin dvojjazyčný slovník
 • procvičování:
 • Nepravidelná slovesa -
 • písemka: 11.3. - počitatelná a nepočitatelná podstatná jména, členy a , an
 • Project:

Matematika - průběžně trénovat desetinná čísla, převody jednotek a výpočet objemu a povrchu krychle a kvádru.

Fyzika - průběžně trénovat fyzikální veličiny, převody jednotek.

Zeměpis - čtvrtek 5. 2. - test (litosféra)

6.D

Třídní učitelka: Mgr. Petra Stypková, tel.: 558 412 470, e-mail: pstypkova@zsdobra.cz

Informace pro žáky:


ČJ

Větné členy (Po, Př, Pks, Pkn, Pt, Pum, Puč, Puz) - průběžně opakujte probírané učivo, procvičujte. Budeme psát opravný test!

Přírodopis - UČIVO: Dokončení učiva ŘASY, začneme MECHOROSTY - až celé doplníme, pracovní listy vložím na stránky. Test na Růst a vývin rostlin a na srovnání jednoděložných a dvouděložných rostlin - opravuji, test bude až v pátek 13. 3. :!:

Inf BV - skupina 6.CD -

Do složky vložit 5 papírů A4 - jeden nelinkovaný, ostatní mohou být linkované

AJ - skup. p. uč. Kročkové - opakujte gramatiku MINULÉHO ČASU, opakujte slovíčka + „MY LAST HOLIDAY“ (nebo „MY IDEAL HOLIDAY“) - aspoň 10 vět v minulém čase - zadání v učebnici str. 43 (plakát nebo prezentace PC ;-)) ; procvičujte: https://elt.oup.com/student/project/level2/?cc=cz&selLanguage=cs, https://quizlet.com/465960918/verb-to-be-simple-past-flash-cards/?x=1qqt, https://quizlet.com/348687327/project-2-unit-3b-flash-cards/ , http://zsbcupice.cz/hot-potatoes/anglictina/6-rocnik/present-continuous/cv2.htm

Fyzika - průběžně trénovat fyzikální veličiny, převody jednotek. Písemné opakování fyzikálních veličin 8. 1. 2020 - převody jednotek, značky, jednotky, měřidla, pravidla měření.

MATEMATIKA

- nosit pomůcky do rýsování - opakovat převádění jednotek, násobení a dělení 10, 100, 1000

Hv Referáty - hudební nástroje

Co bude referát obsahovat

Parametry: formát A4 nebo A3 - může se i rozložit. Může být i v elektronické podobě.

Referát prezentuje, nečteme.

1) Informace o nástroji (kde vznikl, z čeho se vyrábí, typy nástroje) 2) Fotografie či obrázky nástroje 3) Popis nástroje + jak to funguje 4) Hudební období, styl hudby, země kde je populární 5) Hudební ukázky s daným nástrojem (alespoň dvě)

Zeměpis - test čtvrtek 5. 2. (litosféra)

 
/var/www/html/wiki/data/pages/stranky_trid/informace_pro_zaky_6._rocniku.txt · Poslední úprava: 2020/03/10 14:29 autor: rotipkova
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki