Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Both sides previous revision Předchozí verze
stranky_trid:cesky_jazyk_6.c_-_6.-10._4._2020 [2020/04/07 05:44]
jmatyskiewiczova
stranky_trid:cesky_jazyk_6.c_-_6.-10._4._2020 [2020/04/08 06:20] (aktuální)
jmatyskiewiczova
Řádek 8: Řádek 8:
  
 https://​www.zsdobra.cz/​wiki/​lib/​exe/​fetch.php?​media=stranky_trid:​veta_a_souveti.pdf https://​www.zsdobra.cz/​wiki/​lib/​exe/​fetch.php?​media=stranky_trid:​veta_a_souveti.pdf
 +
 +**8. 4.** Dnes mám pro vás práci s učebnicí. Procvičíme si vyhledávání vět jednoduchých. Na str. 79/cv.1 vyhledáš věty jednoduché,​ (které označujeme **VJ** , a které mají pouze jeden podmět a jeden přísudek) a z těchto vět vypíšeš pouze podmět a přísudek, tedy základní skladební dvojici do sešitu jazyková výchova. ​
 +**Hezké Velikonoce**,​ setkáme se v úterý!
 +
 +{{:​stranky_trid:​zajic.jpg?​200|}}
 
/var/www/html/wiki/data/pages/stranky_trid/cesky_jazyk_6.c_-_6.-10._4._2020.txt · Poslední úprava: 2020/04/08 06:20 autor: jmatyskiewiczova
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki