Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Both sides previous revision Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
stranky_trid:1._stupen:5.c [2020/02/14 11:25]
ablazkova
stranky_trid:1._stupen:5.c [2020/02/19 10:15] (aktuální)
ablazkova
Řádek 5: Řádek 5:
  
 ---- ----
-**14. února** ​+**19. února** ​
  
-**V pondělí 17. 2. recitační soutěž - třídní kolo**, ve středu 19. 2. školní kolo. 
  
-**Čj** - ve středu 19. 2. - písemné opakování přídavných jmen+**Aj** - skupAB zkoušení slovíček 4A, 4B, prac. sešit str. 34/1
  
-**Aj** - skupAB v úterý 18. 2. test na slovíčka ​4A, procvičuj určování hodin :!:+**AJ** (Vranay) ​do 2března ​hotové a naučené ​slovíčka ​Unit 4
  
-https://​zsbcupice.cz/hot-potatoes/​anglictina/​5-rocnik/​time/​time2.htm+**M** - někteří žáci pracovní sešit str32/3, 4
  
-https://​zsbcupice.cz/​hot-potatoes/​anglictina/​5-rocnik/​time/​time4.htm (dole více cvičení) +ve čtvrtek 20. 2. - prověrka ​- obor čísel větších než 1 000 000 písemné násobení a lení 
- +
- +
-**M** - v úterý 18. 2. - prověrka na písemné sčítání a odčítání, ​ve čtvrtek 20. 2. - prověrka ​na písemné násobení a dělení ​čísel větších než 1 000 0000, pracovní sešit ​některé ​ti dopočítají označená cvičení po str. 29+
  
 **Př** - Učivo: Vesmír - tvoření lapbooku ​ **Př** - Učivo: Vesmír - tvoření lapbooku ​
Řádek 30: Řádek 26:
   * 6. Vysvětli význam Slunce pro život na Zemi.   * 6. Vysvětli význam Slunce pro život na Zemi.
   * **DÚ** - Donést 2 euroobaly   * **DÚ** - Donést 2 euroobaly
----- 
  
 **Inf BV - skupina 5.BC** ​ **Inf BV - skupina 5.BC** ​
Řádek 43: Řádek 38:
 **Učivo pro chybějící děti:** **Učivo pro chybějící děti:**
  
-Čj - přídavná jména ​druhyskloňování přídavných jmen tvrdých, přivlastňovacích,​ stupňování přídavných jmen - učebnice str. 74/4, 5, str. 80 - 81, prac. sešit 45-47, celou 48, 49/5, 6a) 6b), 6c), 50, 51+Čj - slovesa ​6162
  
-M - čísla větší než 1 000 000 - pracovní sešit str. 212223242526, 27/1, 3-62829+M - čísla větší než 1 000 000 - pracovní sešit ​1. díl str. 2932/1830/5831/14; 32/3 ,4; desetinná čísla ​učebnice str. 3233/45, prac. sešit 2. díl str. 26/1-4
  
-Aj - skup. AB - slovíčka 4A, pracovní sešit str. 32, 33/3, určování času https://​zsbcupice.cz/​hot-potatoes/​anglictina/​5-rocnik/​time/​time2.htm +Aj - skup. AB - slovíčka 4A, 4B, učebnice str. 43 - čtení + překlad, pracovní sešit str. 32, 33/3, 34/1, 2 (věta 1-6), určování času 
- +
-https://​zsbcupice.cz/​hot-potatoes/​anglictina/​5-rocnik/​time/​time4.htm (dole více cvičení)+
  
 ---- ----
Řádek 55: Řádek 48:
  
 Procvičování:​ Procvičování:​
 +
 +https://​elt.oup.com/​student/​project/​level1/​unit04/​grammar/​exercise2?​cc=cz&​selLanguage=cs
 +
 +https://​elt.oup.com/​student/​project/​level1/​unit04/​vocabulary/​exercise2?​cc=cz&​selLanguage=cs
 +
 +https://​elt.oup.com/​student/​project/​level1/​unit04/​listening?​cc=cz&​selLanguage=cs
 +
 +https://​elt.oup.com/​student/​project/​level1/​picturedictionary?​cc=cz&​selLanguage=cs
 +
  
 https://​zsbcupice.cz/​hot-potatoes/​anglictina/​4-rocnik/​time/​time3.htm https://​zsbcupice.cz/​hot-potatoes/​anglictina/​4-rocnik/​time/​time3.htm
 
/var/www/html/wiki/data/attic/stranky_trid/1._stupen/5.c.1581679543.txt.gz · Poslední úprava: 2020/02/14 11:25 autor: ablazkova
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki