Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Both sides previous revision Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
stranky_trid:1._stupen:5.b [2019/01/11 12:05]
jkrockova [Třída 5. B]
stranky_trid:1._stupen:5.b [2019/06/18 11:23] (aktuální)
jkrockova
Řádek 1: Řádek 1:
  
 ====== Třída 5. B ====== ====== Třída 5. B ======
 +
 +
 +
 +
 +----
 +
  
   * Třídní učitelka: Mgr.J. Kročková, ☎ 558 412 467, jkrockova@zsdobra.cz   * Třídní učitelka: Mgr.J. Kročková, ☎ 558 412 467, jkrockova@zsdobra.cz
  
- + 
 + 
 +{{:​stranky_trid:​1._stupen:​img_20190502_093548.jpg?​direct&​400|}} 
 + 
 + 
 +   
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
    * **Třídnické záležitosti:​**    * **Třídnické záležitosti:​**
  
-  ​☆ **DIVADLO ZRUŠENO!**  + 
-Bohužel nás Divadlo loutek Ostrava ve středu 9.1. odpoledne informovalo o zrušení představení Komenského hodina z technických důvodů. + 
-100,- za vstup dopravu od dětí dovybíráme a použijeme na náhradní termín ( přesné datum zatím nevíme). :-?  http://www.dlo-ostrava.cz/, http://www.ostravan.cz/​21166/​hodina-komenskeho-v-divadle-loutek-ucitel-narodu-by-s-potesenim-zatleskal/​ + 
-  STALETÉ KOŘENY - vzdělávací výukový vlastivědný program pro 5roč. - 16. ledna  od 7.50 - 9.30 (ke 100výročí založení ČSR) ....informace děti ještě dostanou ​(vstupné děti neplatí, hrazeno z Klubu rodičů) + 
-  ​* **PODPIS RODIČŮ V ID** - PŘEHLED PŘEDBĚŽNÝCH ZNÁMEK, KTERÉ DĚTEM VYCHÁZEJÍ KE DNI 7.1.2019 +  ​:!**ODEVZDÁVÁNÍ UČEBNIC ÚTERÝ 18.6. a STŘEDA 19.6**. :!: .....učebnice vygumované,​ polepené a připravené k odevzdání!!! 
-  * Opětovný výskyt vší ve škole - prosím o pravidelnou domácí kontrolu vlasů, děkuji  +   * Za poškozené nebo ztracené učebnice ​se platí 8-O 
-  * Pro radost: https://​decko.ceskatelevize.cz/​advent, ​+   ​Dvoje učebnice: Amálka a Víťa K. + Matěj Hr- ztráta učebnice M1?! + Venda Mik. - ztráta učebnice M2?! 
 +   
 + 
 +  * **__Odhlášky na oběd__ se přijímají pouze do úterý 2562019 (do 14.00 hod).** 
 + 
 + 
 +  * Zkrácená výuka: **2062019** ​tvrtekbude končit výuka v pátém ročníku v **11.25 hod** .......podpis v ID ! 
 + 
 +  * PŘIPOMÍNKA:​ pořád trvá ZÁKAZ chození na multifunkční hřiště o volných hodinách ! 
 + 
 + 
 + 
 +    
 + 
 + 
 + 
  
    
Řádek 27: Řádek 62:
   * **Informace pro chybějící děti:​** ​   * **Informace pro chybějící děti:​** ​
  
- +  ​* **ČJ** - opakování ​iva (pracovní list)  ​http://​rysava.websnadno.cz/​ceskyjazyk_5.roc/​podmet_a_prisudek1.htm ; PEXESO: https://​www.umimecesky.cz/​pexeso-5-trida ​  
-  ​* **ČJ** - učebnice str. 59 modrý rámeček + cv9, v PS str38( cv3,​4a,​b) ​+  * 
   ​   ​
-  *  ​procvičujte např: http://​www.pripravy.estranky.cz/​clanky/​jazyk-cesky/​slovni-druhy.html,​ http://​www.pripravy.estranky.cz/​clanky/​jazyk-cesky/​opakovani-podstatnych-jmen.html, ​http://​www.rysava.websnadno.cz/​Cesky-jazyk-5rocnik.html +  *    http://​www.rysava.websnadno.cz/​Cesky-jazyk-5rocnik.html 
-  * **Čtení** -  str. 76 - 78 (dokončit zápis a obrázek) +  * ZÁVĚREČNÝ OPAKOVACÍ TEST Z ČJ: **diktát****slovní druhy**, mluvnické kategorie ​**podstatných jmen** - pád, číslorodvzor**druhy zájmen**, **druhy ​číslovek****SLOVES** určování ​osoby, ​čísla, způsobu a času, **PODMĚT A PŘÍSUDEK**,​ rozlišit **PŘÍDAVNÁ JMÉNA** ​tvrdá, měkká přivlastňovacídoplnění **správných koncovek** přísudku 8-O
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- +
-  ​* **MAT** -  procvičujte učivo +
-  ​**pátek 11.1. - POLOLETNÍ PÍSEMNÉ OPAKOVÁNÍ Z MATEMATIKY** (+,-,x.:,​přímá úměrnost - doplnění tabulky, římské ​číslicepřevod jednotekslovní úlohyzlomky např. 1/8 z 56 apod. + GEOMETRIE (1 cvičení)....v testu NEBUDE DĚLENÍ DVOJCIFERNÝM DĚLITELEMALE JEN JEDNOCIFERNÝM DĚLITELEM!  +
-  ​procvičujte: http://​www.rysava.websnadno.cz/​Matematika-5rocnik.htmlhttps://​skolakov.eu/​matematika-4-trida +
-  ​* **GEO** - ve čtvrtek 10.1. - procvičování ​+ D.ú. dokončit PLÁNEK BYTU z učebnice str. 20 + dobrovolný úkol do pondělí 14.1. narýsovat na papír ​vypočítat obsahy místností (vašeho domubytu ...stačí jedno patro, kdo má vícepodlažní dům) 8-) +
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- +
-  ​* **AJ** - skup. p.uč. Kročkové  ​učebnice str. 34/ cv. 1,2 + umět slovíčka ,   ​procvičujte:​ https://​elt.oup.com/​student/​project3rdedition/​level1/?​cc=cz&​selLanguage=cs,​ http://​learnenglishkids.britishcouncil.org/​en/,​+
  
  
  
  
-**Aj** - skup. p. uč. Dr. - středa 19.12. **opět** Test Unit 2 (Sloveso To be, rodina, Wh- otázky), **druhá šance, procvičujte s pomocí pracovního sešitu!!!** 
  
  
  
 +-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 +  * **MAT** - úterý 18.6. PS str. 32 (někteří stihli v hodině)
 +
 +  * procvičujte:​ http://​www.rysava.websnadno.cz/​Matematika-5rocnik.html,​ https://​skolakov.eu/​matematika-4-trida
 +  * **GEO** -  opakování učiva
 +  * ZÁVĚREČNÝ OPAKOVACÍ TEST Z MATEMATIKY: sčítání a odčítání v řádech miliónů, násobení trojciferným činitelem, dělení dvojciferným dělitelem + zk. (2 příklady),​ pamětné násobení a dělení např.: 520 x 100, 36 000: 60, zlomky - např. zapiš zlomkem vybarvenou část, slovní úlohy, obsah a obvod čtverce a obdélníku - znát vzorečky, desetinná čísla, aritmetický průměr m(
 +-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 +  * **AJ** - skup. p.uč. Kročkové ​ - pátek 14.6. Testík slovíčka 6A,B,C,D + gramatika přítomný čas průběhový + mít dokončený překlad na papíře z učebnice str. 71 (pořadí obrázků: G,​B,​D,​A,​C,​F,​E) ​ ; procvičujte:  ​
 +  * https://​elt.oup.com/​student/​project3rdedition/​level1/?​cc=cz&​selLanguage=cs,​
 +  *  http://​learnenglishkids.britishcouncil.org/​en/,​
 +  *  https://​lyricstraining.com/,​ https://​www.umimeanglicky.cz/​odkryvacka,​ https://​learnenglishkids.britishcouncil.org/​games/​wordshake
 +  * ( https://​quizlet.com/​_61ljg9 )
 +  * https://​skolakov.eu/​
 +  * Animals: https://​quizlet.com/​384951388/​animals-flash-cards/​
 +  * describing people: https://​quizlet.com/​307209895/​popis-osoby-flash-cards/,​ https://​quizlet.com/​296591911/​describing-people-flash-cards/​
 +  ​
  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  
-   * **VV** -  +AJ skupina p. uč. Tošenovské
-   * -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
  
 +----
  
  
-  * **HV** - čtvrtek 10.1.2019 - referáty B.D., M.V., (náhradník J.K.) + hra na hudební nástroj P.Š., K.H. (K.F.) + rytmizace říkanky str. 15 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  
-  ​* **** -  +   * **VV** -  
-  Můžete si pročíst: http://​www.vyukovematerialy.cz/​svet/​rocnik5/​zdrav1.htm +   ​----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-  * + 
 + 
 + 
 + 
 +  * **PŘ** - možnost vypracování referátů
   ​   ​
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-  * **VL** - průběžně opakovat probrané učivo, v pondělí 7. 1. test na probrané učivo 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-  * **Pč** - skup. p. uč. Stypkové - V pátek budeme vařit. Doneste si potřebné suroviny podle domluvy ve skupinkách. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
-  ​ 
- ​**Informatika skupina 5b2 - páteční sk.**  -  ​ 
  
-**Informatika skupina 5b1 pondělní sk.**     +----
- +
  
 +https://​www.youtube.com/​watch?​v=adLahyi7v0Y
 +https://​www.youtube.com/​watch?​v=WCdGAdM64r4
 +
 +
 +  * **VL** - nezapomenout na zápis do sešitu - uč. str. 57-59
 +
 +
 +
 +
 +  * **Pč - skup. p. uč. Stypkové** - Vyberte si téma, které zrovna probíráte nebo jste probírali v jiných předmětech. Vytvoříte si LAPBOOK. A3 barevný, lepidlo, nůžky, různé kreativní doplňky (ozdobné izolepy, nalepovací kamínky, očička...),​ tvrdé i měkké barevné papíry, obrázky/​fotky vámi zvoleného námětu atd. Budeme pokračovat i v následující hodině.
 +
 +---------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 +
 +   ​* ​ Informatika -  ​
 + 
 +            ​
 + 
  
    
 
/var/www/html/wiki/data/attic/stranky_trid/1._stupen/5.b.1547208343.txt.gz · Poslední úprava: 2019/01/11 12:05 autor: jkrockova
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki