Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Both sides previous revision Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
stranky_trid:1._stupen:5.a [2019/01/11 13:18]
jkavkova1
stranky_trid:1._stupen:5.a [2019/06/18 19:29] (aktuální)
jkrockova
Řádek 4: Řádek 4:
 Třídní učitelka: Mgr. Petra Stypková, ☎ 558 412 470, pstypkova@zsdobra.cz Třídní učitelka: Mgr. Petra Stypková, ☎ 558 412 470, pstypkova@zsdobra.cz
  
 +**__Odhlášky na oběd__ se přijímají pouze do úterý 25. 6. 2019 (do 14.00 hod).**
  
-☆ **DIVADLO ZRUŠENO!** ​ 
-Bohužel nás Divadlo loutek Ostrava dnes odpoledne informovalo o zrušení představení Komenského hodina z technických důvodů. 
-100,- za vstup a dopravu od dětí dovybíráme a použijeme na náhradní termín (během února, přesné datum zatím nevíme). Děti budou mít informace o zrušení zapsány v ID.  
  
-☆ STALETÉ KOŘENY - vzdělávací výukový vlastivědný program pro 5. roč. - 16. ledna od 7.50 - 9.30. Vstupné hrazeno z Klubu rodičů.+__Zkrácená výuka__: **206. 2019** (čtvrtek) bude končit výuka v pátém ​ročníku v **11.25**!
  
  
-☆ Prosím o podpis průběžné klasifikace v ID (lístečky se známkami). Děkuji. 
  
 +**Třídní foto:**
 +{{gallery>>:​akce2018:​cerven:​5a?​lightbox}}
  
  
----- 
  
  
-☆ **ČJ** - Pololetní kontrolní test **ve čtvrtek 10. ledna**. Okruhy mají děti zapsány (diktát, doplnění chybějících souhlásek, jak se jmenuje ten, kdo…., předpony s,z,vz, předložky s,z, doplňování ě,je, určování slovních druhů, podstatná jména - pád, číslo, rod, vzor apod.) 
  
  
  
-☆ **ČTENÍ** - Denně procvičujte hlasité čtení (stačí chvilku)... Z knihy, kterou právě čtete, vypracujete referát. 
  
  
-☆ **Vlastivěda** - Opravný test (učivo 1. pololetí) bude možné napsat **v pondělí 14. ledna.** 
  
 +__**
 +Prosím o pravidelnou kontrolu ID, děkuji.**__
  
  
-☆ **Přírodověda** - Vývojové etapy lidského života. ​https://slideplayer.cz/slide/1953565/. Test 10. ledna.+https://www.ibesip.cz/cz/dopravni-vychova/testove-otazky-z-oblasti-dopravni-vychovy
  
  
-☆ **PČ** (Stypková) - Ve čtvrtek si doneste suroviny na přípravu vámi vybraného receptu (zásady zdravé výživy). 
  
-☆ Každý žák si __denně__ nosí svou (novou) knihu. ​ 
  
  
 +☆ **ČJ** - 
 +
 +
 +**Nové učivo** - 
 +
 +Základní skladební dvojice, podmět a přísudek ve větě
 +
 +Větné vzorce
 +
 +Např. zde: https://​testi.cz/​testy/​cestina/​podmet-a-prisudek/​
 +
 +
 +
 +
 +☆ **ČTENÍ** - 
 +
 +
 +
 +
 +☆ **Vlastivěda** - 
 +
 +
 +Jak zacházet s penězi (finanční gramotnost):​ https://​www.zlatka.in/​cs/​ nebo https://​decko.ceskatelevize.cz/​bankovkovi nebo https://​www.chranimekorunu.cz/ ​
 +
 +https://​www.penizenauteku.cz/​
 +
 +
 +Evropa, procvičujte,​ zjišťujte... http://​www.rysava.websnadno.cz/​Vlastiveda-zemepis-5roc.html
 +
 +☆ **Přírodověda**
 +
 +Ekologická výchova - můžete se inspirovat a procvičit např. zde: https://​www.skolaci.com/​az-kviz-ekologie/​1424
 +
 +https://​www.tonda-obal.cz/​
 +
 +
 +
 +Třídění organismů - dobrovolné referáty.
 +
 +
 +
 +☆ **PČ** (Stypková) - 
 +
 +☆ **VV** - 
 +
 +
 +
 +☆ **Každý žák si __denně__ nosí svou (novou) knihu.** ​
 +
 +
 +   
  
-  
  
  
Řádek 51: Řádek 96:
 ---- ----
 ---- ----
-**M**- ​ **   *  ve středu prověrka na písemné násobení a dělení; ​  ​*POLOLETNÍ PRÁCEv pátek ​11.1- pamětné i písemné ​sčítáníodčítání,​ násobení, dělení(jednociferným ​dělitelem), ímá úměrnost, římské ​číslice, slovní úlohy, ​zlomkyrýsování trojůhelníka,​ vápočet obvodu. **+**M**- ** opakujeme ​- 11.6 ​ZÁVĚREČNÝ OPAKOVACÍ TEST Z MATEMATIKY: ​sčítání ​odčítání ​v řádech miliónů, násobení ​trojciferným činitelem, dělení ​dvojciferným ​dělitelem ​+ zk. (2 íklady), pamětné násobení a dělení např.: 520 x 10036 000: 60, zlomky - např. zapiš zlomkem vybarvenou ​část, slovní úlohy, ​obsah a obvod čtverce a obdélníku - znát vzorečkydesetinná ​čísla, aritmetický průměr  
 + 
 +https://www.onlinecviceni.cz/​exc/​test_exc.php, ​  
 + **** 
 + 
 + * ** 
 + 
 +Můžete se procvičovat:​https://​www.onlinecviceni.cz/​exc/​test_exc_swf.php 
 +https://​www.onlinecviceni.cz/​exc/​test_exc_swf.php  
 + 
 +http://​www.vyukovematerialy.cz/​matika/​5/​cisla/​operace.htm
  
-Můžete se procvičovat:​http://www.vyukovematerialy.cz/matika/5/cisla/operace.htm+https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?​src=http:​//dumy.cz/​nahled/​134680
  
  
Řádek 63: Řádek 118:
 ---- ----
  
-**AJ-** skup.p.uč.Kavkové -   +  * **AJ-** skup.p.uč.Kavkové - učte se  slovíčka 6A,B,C,D ; můžete si připravit píseň ; **závěrečný test ve středu 12.6.** ( slovíčka, gramatika i lekce 6 - dle gram.přehledů ve WB 
 +  * https://​elt.oup.com/​student/​project3rdedition/​level1/​unit6/​grammar/​exercise1?​cc=cz&​selLanguage=cs 
 +   ​
    
-   ​MŮŽETE PROCVIČOVAT:​ https://​www.englisch-hilfen.de/​en/​games/​hangman29.html;​  +  ​
-https://​www.youtube.com/​watch?​v=LIQsyHoLudQ; ​ https://​elt.oup.com/​student/​project3rdedition/​level1/​unit2/​vocabulary/​exercise1?​cc=cz&​selLanguage=cs+
  
- ​https://​elt.oup.com/​student/​project3rdedition/​level1/?​cc=cz&​selLanguage=cs 
-- https://​www.youtube.com/​watch?​v=e0dJWfQHF8Y; ​   
-https://​skolakov.eu/​anglicky-jazyk-4-trida/​slovesa-1 ​ 
  
 +
 +----
 +  * **AJ** - skupina p. uč. Tošenovské ​
 +
 +----
  
  
  
-**Aj** - skup. p. uč. Dr. - středa 19.12. **opět** Test Unit 2 (Sloveso To be, rodina, Wh- otázky), **druhá šance, procvičujte s pomocí pracovního sešitu!!!** 
  
 ---- ----
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +Inf BV - 
 +  * do složky vložit 5 čistých listů A4
 +  * **Trénuj opis textu! Nauč se vyjmutí, kopírování,​ vložení textu**
 +
  
 +----
 ---- ----
  
Řádek 84: Řádek 155:
  
  
 + 
  
-Informatika MH -1.11. test na malování geometrických útvarů pomocí křivky 
 
/var/www/html/wiki/data/attic/stranky_trid/1._stupen/5.a.1547212735.txt.gz · Poslední úprava: 2019/01/11 13:18 autor: jkavkova1
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki