Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Both sides previous revision Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
stranky_trid:1._stupen:5.a [2019/01/11 14:18]
jkavkova1
stranky_trid:1._stupen:5.a [2019/01/18 13:39] (aktuální)
pstypkova
Řádek 4: Řádek 4:
 Třídní učitelka: Mgr. Petra Stypková, ☎ 558 412 470, pstypkova@zsdobra.cz Třídní učitelka: Mgr. Petra Stypková, ☎ 558 412 470, pstypkova@zsdobra.cz
  
- 
-☆ **DIVADLO ZRUŠENO!** ​ 
-Bohužel nás Divadlo loutek Ostrava dnes odpoledne informovalo o zrušení představení Komenského hodina z technických důvodů. 
-100,- za vstup a dopravu od dětí dovybíráme a použijeme na náhradní termín (během února, přesné datum zatím nevíme). Děti budou mít informace o zrušení zapsány v ID.  
- 
-☆ STALETÉ KOŘENY - vzdělávací výukový vlastivědný program pro 5. roč. - 16. ledna od 7.50 - 9.30. Vstupné hrazeno z Klubu rodičů. 
- 
- 
-☆ Prosím o podpis průběžné klasifikace v ID (lístečky se známkami). Děkuji. 
  
  
Řádek 19: Řádek 10:
  
  
-☆ **ČJ** - Pololetní kontrolní test **ve čtvrtek 10. ledna**. Okruhy mají děti zapsány (diktát, doplnění chybějících souhlásek, jak se jmenuje ten, kdo…., ​edpony s,z,vz, předložky s,z, doplňování ě,je, určování slovních druhů, podstatná ​jména ​- pád, číslo, rod, vzor apod.)+☆ **ČJ** - Opakujte a procvičujte podstatná a ídavná ​jména. ​Např. zde: https://​www.onlinecviceni.cz/​exc/​pub_list_exc.php?​action=show&​class=5&​subject=%C4%8Cesk%C3%BD%20jazyk&​search1=02.+P%C5%99%C3%ADdavn%C3%A1+jm%C3%A9na&​topic=01.+Sklo%C5%88ov%C3%A1n%C3%AD#​selid 
  
  
Řádek 26: Řádek 18:
  
  
-☆ **Vlastivěda** - Opravný test (učivo ​1. pololetí) bude možné napsat **v pondělí 14ledna.**+☆ **Vlastivěda** - 1. světová válka, vznik 1republiky, TG. Masaryk (https://​www.youtube.com/​watch?​v=B3K8_uCNzU0). Chystejte si včas své referáty na zadané téma (nezapomeňte na dohodnutá pravidla při výrobě plakátu)
  
  
  
-☆ **Přírodověda** - Vývojové etapy lidského života. https://​slideplayer.cz/​slide/​1953565/​. Test 10. ledna. 
  
 +☆ **Přírodověda** - Návykové látky (video na youtube od BESIP), krátké scénky ve skupinkách (odmítání návykových látek) na čtvrtek.
  
-☆ **PČ** (Stypková) - Ve čtvrtek si doneste suroviny na přípravu vámi vybraného receptu ​(zásady zdravé výživy).+ 
 +☆ **PČ** (Stypková) - Hliněný nebo plastový květináč (pevnější), ozdoby (bambulky, vlnu - různé barvy, vlastní nápad), lepidlo. Uděláte si své květináče a v další hodině zasadíme rostlinky.
  
 ☆ Každý žák si __denně__ nosí svou (novou) knihu. ​ ☆ Každý žák si __denně__ nosí svou (novou) knihu. ​
Řádek 53: Řádek 46:
 **M**- ​ **   ​* ​ ve středu prověrka na písemné násobení a dělení; ​  ​*POLOLETNÍ PRÁCE- v pátek 11.1. - pamětné i písemné sčítání,​ odčítání,​ násobení, dělení(jednociferným dělitelem),​ přímá úměrnost, římské číslice, slovní úlohy, zlomky, rýsování trojůhelníka,​ vápočet obvodu. ** **M**- ​ **   ​* ​ ve středu prověrka na písemné násobení a dělení; ​  ​*POLOLETNÍ PRÁCE- v pátek 11.1. - pamětné i písemné sčítání,​ odčítání,​ násobení, dělení(jednociferným dělitelem),​ přímá úměrnost, římské číslice, slovní úlohy, zlomky, rýsování trojůhelníka,​ vápočet obvodu. **
  
-Můžete se procvičovat:​http://​www.vyukovematerialy.cz/​matika/​5/​cisla/​operace.htm+Můžete se procvičovat:​https://​www.onlinecviceni.cz/​exc/​test_exc_swf.php 
 +https://​www.onlinecviceni.cz/​exc/​test_exc_swf.php  
 + 
 +http://​www.vyukovematerialy.cz/​matika/​5/​cisla/​operace.htm
  
  
Řádek 86: Řádek 82:
  
 Informatika MH -1.11. test na malování geometrických útvarů pomocí křivky Informatika MH -1.11. test na malování geometrických útvarů pomocí křivky
 +
 +**Inf BV** - 
 +  * do složky vložit 5 čistých listů A4
 +  * test Software - 23.1.
 
/var/www/html/wiki/data/attic/stranky_trid/1._stupen/5.a.1547212735.txt.gz · Poslední úprava: 2019/01/11 14:18 autor: jkavkova1
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki