Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Both sides previous revision Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
stranky_trid:1._stupen:4.c [2020/01/16 11:46]
hvavrusova
stranky_trid:1._stupen:4.c [2020/06/30 15:02] (aktuální)
jkavkova1
Řádek 1: Řádek 1:
 +
 +[[https://​www.zsdobra.cz/​wiki/​doku.php?​id=stranky_trid:​1._stupen|{{:​stranky_trid_1.jpg?​nolink&​160|}}]] [[https://​www.zsdobra.cz/​wiki/​doku.php?​id=stranky_trid:​2._stupen|{{:​stranky_trid2.jpg?​nolink&​160|}}]] ​
 +
 ====== Třída 4.C ====== ====== Třída 4.C ======
 +
 +Třídní učitelka: Mgr. Eva Novosadová,​ [[enovosadova@zsdobra.cz]]
 +{{:​stranky_trid:​1._stupen:​img_20200630_083424.jpg?​200|}} KRÁSNÉ PRÁZDNINY!
 +
 +
 +====== Bezpečné prázdniny ======
 +
 +[[https://​www.flipbookpdf.net/​web/​site/​798b55e602b16dd7bed1a72a360f078023ae7c0b202006.pdf.html|{{:​stranky_trid:​bez.jpg?​direct&​120|}}]]
 +
 +===== Archiv učiva třídy 4.C =====
 +  * [[Třída 4.ABC - 15.-19. 6. 2020]]
 +  * [[Třída 4.ABC - 8.-12. 6. 2020]]
 +  * [[Třída 4.ABC - 1.-5. 6. 2020]]
 +  * [[Třída 4.ABC - 25.-29. 5. 2020]]
 +  * [[Třída 4.C - 18.-22. 5. 2020]]
 +  * [[Třída 4.C - 11.-15. 5. 2020]]
 +  * [[Třída 4.C - 4.-8. 5. 2020]]
 +  * [[Třída 4.C - 27. 4.-1. 5. 2020]]
 +  * [[Třída 4.C - 20.-24. 4. 2020]] ​
 +  * [[Třída 4.C - 13.-17. 4. 2020]]
 +  * [[Třída 4.C - 6.-10. 4. 2020]]
 +  * [[Třída 4.C - 30. 3.-3. 4. 2020]]
 +  * [[Třída 4.C - 23.-27. 3. 2020]]
 +  * [[4.C - 16.-20. 3. 2020]]
 +  * [[4.C - 11.-13. 3. 2020]]
 +
 +===== Aktuální učivo třídy 4.C =====
 +
 +  * [[Třída 4.ABC - 22.-26. 6. 2020]]
 +
 +Vážení rodiče dětí ze 4.C, moc vám děkuji za spolupráci,​ ochotu a obětavost při pomoci dětem v náročné dálkové výuce.
 +
 +Velice si vás vážím.
 +
 +Přeji vám všem krásné a pohodové léto. ​ Eva Novosadová
  
  
-{{:​stranky_trid:​1._stupen:​vlocka.jpg?​direct&​480|}}+** 
 +INFORMACE K VYDÁVÁNÍ VYSVĚDČENÍ - ÚTERÝ 3062020** 
 +   
 +Moji milí domácí školáci, ​
  
 +také vy si můžete přijít pro vysvědčení,​ které se vydává v úterý 30. 6. 
  
-        Ve čtvrtek 16.1. odpadá sportovní kroužek, prosím o podpis v informačním deníku Radmila Jelínková+Čas příchodu do školy je v 7:50 hod - hlavní vchod do školy
  
 +Čas odchodu ze školy je v 8:40 hod - hlavní vchod do školy. ​
  
-  * **Inf BV - skupina 4.AB** +Všechny děti musí mít roušku.
-  * Trénovat opis textu +
-  * Ovládání PC - http://​www.zsvltava.cz/​mysak/​ +
-  * Do složky vložit 5 papírů A4 - jeden nelinkovaný,​ ostatní mohou být linkované+
  
----- 
-  * **Inf DP** 
-  * Ovládání PC - http://​www.zsvltava.cz/​mysak/​ 
-  * Do složky vložit 5 papírů A4  
    
 +Děti, které nyní nechodily do školy potřebují mít vytisknuté a vyplněné ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění- viz příloha http://​www.zsdobra.cz/​is/​lib/​exe/​fetch.php?​media=priloha_cestne_prohlaseni.pdf
  
-----+(Pokud zákonný zástupce nemá možnost si čestné prohlášení vytisknout, vyzvedne si ho 25.-26.6. na vrátnici školy v čase od 8 do 14 hodin. Bez čestného prohlášení nebude žák do školy vpuštěn.) 
 +  
 +Doporučení ​vezměte si s sebou kromě složky na vysvědčení také batoh nebo velkou igelitovou tašku na věci ze "​šuplíku“ a výkresy. 
 + 
  
-  * **Aj**  ​+Školní stravování nebude pro žáky zajištěno. ​
  
-https://www.jazyky-online.info/​anglictina/​procvicovani.php ​+Nárok mají pouze žáci, kteří se účastní odpoledních vzdělávacích aktivit.
  
-https://​zsbcupice.cz/​hot-potatoes/​anglictina/​4-rocnik/​holiday/​holiday7.htm+**Nevyzvednutá vysvědčení budou uložena na sekretariátu školy.** 
 +  
 +Učebnice si necháváte až do září, kde proběhne výměna za učebnice do 5. ročníku
  
-https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/anglictina/4-rocnik/holiday/​holiday8.htm+POMŮCKY NA ŠKOLNÍ ROK 2020/​2021: ​https://www.zsdobra.cz/wiki/lib/exe/fetch.php?​media=potreby:​skolnipotreby2020.pdf  ​
  
-https://​zsbcupice.cz/​hot-potatoes/​anglictina/​4-rocnik/​holiday/​holiday9.htm 
  
-https://​zsbcupice.cz/​hot-potatoes/​anglictina/​4-rocnik/​holiday/​holiday10.htm 
  
-https://​zsbcupice.cz/​hot-potatoes/​anglictina/​4-rocnik/​directions/​cv3.htm 
  
-https://​zsbcupice.cz/​hot-potatoes/​anglictina/​4-rocnik/​directions/​cv4.htm 
  
-https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/​anglictina/​4-rocnik/​directions/​cv5.htm+{{:stranky_trid:​1._stupen:​dbf640f1-2126-49d9-ace0-62034636bc35.jpeg?​200|}} 
 + 
 + 
 + 
 +"​POKOUKÁNÍČKO" ​ {{:​stranky_trid:​1._stupen:​4._c.pptx|}} 
 + 
 + 
 +       
 + 
  
-https://​zsbcupice.cz/​hot-potatoes/​anglictina/​4-rocnik/​directions/​cv10.htm 
  
-https://​www.youtube.com/​watch?​v=KKHf5htjTcY&​list=RD75p-N9YKqNo&​index=8 
  
  
  
----- 
  
  
  
  
-8. 1. 
  
  
-Přírodověda - zpracovat myšlenkovou mapu (zvíře) - na pátek 
  
-9. 1. 
  
  
  
-Čtení - báseň str.74 (na čtvrtek 16. 1.) 
  
  
  
-10.1. 
    
- ​Probrané učivo pro nemocné děti: 
  
-Matematika - učebnice - str.56; dokončit PS 
  
-Český jazyk - procvičovat určování pádů, slovních druhů 
  
-Přírodověda - učebnice - Příroda v zimě 
  
  
  
  
-5. 1.  
  
-Matematika - učebnice -cv.8/str.4 (třetí, čtvrtý a pátý sloupeček) 
  
  
  
-  
-    
-  
-  
  
  
- + 
 + 
 + 
 + 
  
  
Řádek 102: Řádek 135:
  
    
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +  ​
 
/var/www/html/wiki/data/attic/stranky_trid/1._stupen/4.c.1579171610.txt.gz · Poslední úprava: 2020/01/16 11:46 autor: hvavrusova
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki