Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Both sides previous revision Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
stranky_trid:1._stupen:4.b [2019/11/09 07:40]
jkrockova
stranky_trid:1._stupen:4.b [2020/05/25 19:10] (aktuální)
pmiturova
Řádek 1: Řádek 1:
 +
 +[[https://​www.zsdobra.cz/​wiki/​doku.php?​id=stranky_trid:​1._stupen|{{:​stranky_trid_1.jpg?​nolink&​160|}}]] [[https://​www.zsdobra.cz/​wiki/​doku.php?​id=stranky_trid:​2._stupen|{{:​stranky_trid2.jpg?​nolink&​160|}}]] ​
 ====== Třída 4. B === ====== Třída 4. B ===
-{{:​akce2019:​listopad:​soutezobr_vanoce_2019.jpg?​direct&​480|}} 
  
  
-  * Třídní učitelka: Mgr. J. Kročková, ☎ 558 412 467, jkrockova@zsdobra.cz+Třídní učitelka: Mgr. J. Kročková, ☎ 558 412 467, [[jkrockova@zsdobra.cz]] 
 + 
 + 
 +===== Archiv učiva třídy 4.B ===== 
 +  * [[Třída 4.B - 18.-22. 5. 2020]]  
 +  * [[Třída 4.B - 11.-15. 5. 2020]] 
 +  * [[Třída 4.B - 4.-8. 5. 2020]] 
 +  * [[Třída 4.B - 27. 4.-1. 5. 2020]] 
 +  * [[Třída 4.B - 20.-24. 4. 2020]] 
 +  * [[Třída 4.B - 13.-17. 4. 2020]] 
 +  * [[Třída 4.B - 6.-10. 4. 2020]] 
 +  * [[Třída 4.B - 30. 3.-3. 4. 2020]]  
 +  * [[Třída 4.B - 23.-27. 3. 2020]] 
 +  * [[4.B - 16.-20. 3. 2020]] 
 + 
 + 
 +===== Aktuální učivo třídy 4.B ===== 
 + 
 +  * [[Třída 4.ABC - 25.-29. 5. 2020]] 
 + 
 +Milé děti, 
 + 
 +moc Vás zdravím a přeji všem těm, kteří jdou v pondělí 25.5. ráno do školy, ​ příjemné vstávání a žádné zaspání! :-) 
 + 
 +Připomínám - do školy si s sebou vezměte učebnice, sešity, PS, vybavené pouzdro, vyplněné a rodičem podepsané **ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ "O neexistenci virového infekčního onemocnění",​** 
 + 
 +Informační deník, ve kterém bude zapsáno, jak a v kolik hodin odcházíte domů - jestli sami nebo se zákonným zástupcem (ZZ) nebo s jinou pověřenou osobou, 2x roušku + sáček na použitou ​  
 +roušku. 
 + 
 +Svačinku a pití s sebou - školní bufet není otevřený! 
 + 
 +Oběd je pro 4.B od 10.30 do 10.45 hod.
  
 +Nový rozvrh hodin pro děti ve škole:
  
- **Třídnické záležitosti:​**+pondělí - ČJ, AJ, M, Př, ČJ-Čtení
  
 +úterý - ČJ, Vl, M, Vv, Vv
  
 +středa - ČJ, AJ, M, TH, PČ
  
-  * **Třídní schůzky ​ 4.B** proběhnou v náhradním termínu v prosinci+čtvrtek - ČJ, Př, M, TH, Hv
  
-  * **Vánoční focení** ​děti dostaly informační plakátek - focení proběhne 12.11. (letáček a peníze tento den s seboukdo se chce nechat vyfotit)+pátek ​ČJ, AJ, M, VlTH
  
------------------------------------------------------------------------------------ +**Informace pro děti, které zůstávají doma** :!:
-  * **Informace pro chybějící ​děti:**+
  
-  * **Čtení** - prosím o pravidelné domácí čtení (nahlas i potichu) - výběr vlastní knížky  +Úkoly si nadále plníte podle stránek tříd a sledujete aktuální informacekteré tady dostáváte! 8-O ;-)
-  * **Matematika** - procvičujte:​ https://​skolakov.eu/​matematika-4-trida +
-  * **Mat - GEOMETRIE** - /v pátky/  +
-  * **AJ** - opakujte nová slovíčkaprocvičujte:​ http://​zsbcupice.cz/​hot-potatoes/​anglictina/​4-rocnik/​be-healthy-fraze/​cv1.htm +
-  * **ČJ** - staronové učivo VYJMENOVANÁ SLOVA:​https://​skolakov.eu/​cesky-jazyk-3-trida, ​ https://​skolakov.eu/​cesky-jazyk-4-trida  +
-  * **Vl** -  +
-  * **Př** ​+
  
 +Prázdniny začínají až 1. července - do té doby máte povinnosti 8-)
  
- +Někteří neposlali v termínu zadaný úkol z ČJ, tak doufám. že to napraví ​ - i když o něco později. Malá ukázka vašich úkolů (Kryštof, Lucy, Maxík, František K., Ajka):
  
----- +{{:​stranky_trid:​1._stupen:​dopis_vode_-krystof.jpeg?100|}} :​{{:​stranky_trid:​1._stupen:​dopis_pani_vode_-_lucy_p..jpg?​100|}} :​{{:​stranky_trid:1._stupen:​dopis_vode_maxik.jpg?​100|}}:​{{:​stranky_trid:​1._stupen:​frantisek_kozel_-_dopis_vode.jpg?​100|}} :​{{:​stranky_trid:​1._stupen:​ajka_-_dopis_vode.jpg?​100|}}
-  * **Inf BV - skupina 4.AB** +
-  * Ovládání PC http://www.zsvltava.cz/mysak/ +
-  * Do složky vložit 5 papírů A4 jeden nelinkovaný,​ ostatní mohou být linkované+
  
----- +Ukázka úkolů z přírodovědy ​:-D
-  * **Inf DP ** +
-  * Ovládání PC - http://​www.zsvltava.cz/​mysak/​ +
-  * Do složky vložit 5 papírů A4  +
-  +
----- +
-  * **AJ - procvičování:** +
-  * http://​zsbcupice.cz/​hot-potatoes/​anglictina/​4-rocnik/​rooms/​rooms2.htm,​ http://​zsbcupice.cz/​hot-potatoes/​anglictina/​4-rocnik/​rooms/​rooms1.htm,​  +
-  * http://​zsbcupice.cz/​hot-potatoes/​anglictina/​4-rocnik/​music/​music8.htm,​ https://​quizlet.com/​391224767/​chit-chat-house-flash-cards/​ +
-  * https://​skolakov.eu/​anglicky-jazyk-3-trida +
- +
  
 +{{:​stranky_trid:​1._stupen:​voda.jpg?​100|}}
  
 +{{:​stranky_trid:​1._stupen:​voda_2.pdf|}} LOL
  
  
 
/var/www/html/wiki/data/attic/stranky_trid/1._stupen/4.b.1573285222.txt.gz · Poslední úprava: 2019/11/09 07:40 autor: jkrockova
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki