Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Both sides previous revision Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
stranky_trid:1._stupen:4.a [2019/10/11 20:31]
jkavkova1
stranky_trid:1._stupen:4.a [2020/02/17 12:18] (aktuální)
pmiturova
Řádek 1: Řádek 1:
-====== ​Třída 4.A ====== +  * Nečíslovaný seznam ​Třída 4.A  
- +  
-Zastupující třídní učitelka: Mgr. Jana Kavková, ☎ 558 412 473jkavkova@zsdobra.cz + ** Třídní učitelka: Mgr. Pavla Miturová, ☎ 558 412 470pmiturova@zsdobra.cz 
 +** 
 +----
  
 + ​**Třídní informace:​** ​
 +V pondělí 30. 3. 2020 je vyhlášeno z technických důvodů (oprava kanalizace) ředitelské volno.
 +Provoz školní družiny bude zajištěn od 6.10 hod. do 16.30 hod.. Mohou se do ní přihlásit také žáci 1. stupně, kteří ji pravidelně nenavštěvují.
  
 ---- ----
 +**  VL** Učivo: Pravěk
 + 
 +* Donést 2 euroobaly /na 21.2.
  
 ---- ----
-** Třídní informace** ​   
- 
- 
-**Hezký víkend !!!**LOL ​ 
- 
-Děti, které mají doma ( z předcházejících let) stíratelnou tabulku na fixy si ji mohou zase přinést do školy.- posílám pochvalu všem, kdo přinesli:​-) 
- 
  
 +*** ČJ****** Učivo: Vzory rody ženského-vzor píseň ​    
 +*  Zajímavé odkazy k procvičování učiva:
 +           * https://​procvicovani-uciva.webnode.cz/​news/​vyjmenovana-slova-mix/​
 +           * https://​procvicovani-uciva.webnode.cz/​news/​parove-souhlasky/​
 +           * https://​procvicovani-uciva.webnode.cz/​news/​slovni-druhy/​
 +           * https://​procvicovani-uciva.webnode.cz/​news/​podstatna-jmena-rod-cislo-pad-vzor/ ​  
 +----
 +Čtení - 
 +              ​
 ---- ----
-   ​* ​ **ČJ**- předpony a předložky 
- 
  
 +** AJ -** 
 + ​UČIVO:​učte se novou slovní zásobu - počasí
 +  * https://​www.jazyky-online.info/​anglictina/​procvicovani.php ​
  
 +https://​zsbcupice.cz/​hot-potatoes/​anglictina/​4-rocnik/​weather/​index.htm
  
 +https://​zsbcupice.cz/​hot-potatoes/​anglictina/​4-rocnik/​holiday/​index.htm
  
 ---- ----
 +https://​www.youtube.com/​watch?​v=VaExN-H5vCc
  
 ---- ----
 + ​**M** ​ - Na pondělí prosím zkontrolujte sešit z geometrie - v případě potřeby, proveďte opravu;​-)  ​
  
-   * **AJ**- čtení komiksu - učebnice str.9    +*  ​GEOMETRIEdruhy trojúhelníků ( podle délky stran), kružnice  
-   *  +
-   *  ​K PROCVIČENÍhttps://​www.youtube.com/​watch?​v=tgUSHk6JaTY; ​  +
-  *  https://​www.anglomaniacy.pl/​sportDictionary.htm#​flashcards +
-  * můžete se učit už i nová slovíčka: https://​www.youtube.com/​watch?​v=R9intHqlzhc ​  +
-  * https://​www.anglomaniacy.pl/​autumnDictionary.htm+
  
-https://quizlet.com/366328599/house-diagram/+https://www.youtube.com/watch?​v=kT2gHzmzmBY ​  
 +   
 +https://www.youtube.com/​watch?​v=MNUFYmrrITs - kružnice, kruh   
 + 
  
-https://quizlet.com/406183212/​numbers-flash-cards/​+https://www.youtube.com/watch?​v=OHM6BIMryVQ&​t=5s ​ trojúhelníková nerovnost  ​
  
-  *  +https://​www.youtube.com/​watch?​v=apnE5_encMc&​t=53s ​ 
  
-----+https://​www.youtube.com/​watch?​v=DOLze2jxkIM&​t=17s ​
  
----- +https://​www.youtube.com/​watch?​v=YQfHFSITamo ​konstrukce pravoúhelného trojúhelníku ​ 
-  * **M**- procvičujte písemné násobení (násobilku)+
  
----- 
  
----- 
-  * **PŘ**- rostliny ( učebnice po str.13) 
  
 +https://​www.youtube.com/​watch?​v=npxmJgI4Nno - konstrukce čtverce¨ ​
  
-----+https://​www.youtube.com/​watch?​v=eZ47DJLrf7Y  ​konstrukce obdélníku
  
 ---- ----
-  ​* **VL**mapyměřítko na mapě, plány+ PŘ  
 +Nové učivo: Ekosystém Pole 
 +  ​ ​Živočichové ​ptácisavci 
 +   
 +* Odkazy k procvičování učiva:
  
 +  * * * http://​www.brumlik.estranky.cz/​file/​306/​pole.htm ​
 +  *   * http://​www.brumlik.estranky.cz/​file/​350/​zviratadopis.htm
  
 ---- ----
  
 + * Inf 4.A skupina Kuboň - Informace, jednotky informace. DÚ - 1. cvičení
 + 
 ---- ----
  
 +   Inf BV - skupina 4.AB 
 +*   * Trénovat opis textu 
 +*   * Ovládání PC - http://​www.zsvltava.cz/​mysak/​ 
 +*   * Do složky vložit 5 papírů A4 - jeden nelinkovaný,​ ostatní mohou být linkované
    
-  * **Inf 4.A skupina Kuboň** ​Ovládání PC myš, klávesnice +----
  
 +  *  ** VV-**   
 + 
 ---- ----
  
-  ​* **Inf BV - skupina 4.AB** + **** 
-  * Ovládání PC - http://www.zsvltava.cz/mysak/ +  * Skupina p. uč. Miturové rozhodne si sama, kdo jakou potravinu přinese. ​/na čtvrtek 20.2
-  Do složky vložit 5 papírů A4 - jeden nelinkovaný,​ ostatní mohou být linkované+Rozpis potravin pro celou skupinu na:
  
 +  * "​Veselé tousty"​
  
-----+* 4 vejce, ​
  
----- +6-8 mini rajčat,
-  * **VV**-+
  
 +* 12 koleček sýra (nebo suchého salámu),
  
 +* 12 plátků sýra ( nebo šunky),
  
 +* červenou papriku,
  
----- +4 sterilované okurky,
-  ​**PČ**- Středa 9. 10. 2019 - Skupina p. uč. Nohla - přinést jakoukoliv stavebnici+
  
 +* pažitku,
  
----- +* máslo,
  
 +* 12 plátků toustového chleba.
  
 +  ​
 + ---
 + 
                   ​                   ​
-                  ​ 
- 
- 
- 
- 
- 
  
 
/var/www/html/wiki/data/attic/stranky_trid/1._stupen/4.a.1570825869.txt.gz · Poslední úprava: 2019/10/11 20:31 autor: jkavkova1
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki