Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Both sides previous revision Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
stranky_trid:1._stupen:3.c [2020/02/13 19:41]
ablazkova
stranky_trid:1._stupen:3.c [2020/06/30 09:46] (aktuální)
rkubalova
Řádek 1: Řádek 1:
 +[[https://​www.zsdobra.cz/​wiki/​doku.php?​id=stranky_trid:​1._stupen|{{:​stranky_trid_1.jpg?​nolink&​160|}}]] [[https://​www.zsdobra.cz/​wiki/​doku.php?​id=stranky_trid:​2._stupen|{{:​stranky_trid2.jpg?​nolink&​160|}}]] ​
 +
 ====== Třída 3.C ====== ====== Třída 3.C ======
  
 +Třídní učitelka: Mgr. Renata Kubalová, [[rkubalova@zsdobra.cz]]
  
-{{:​stranky_trid:​1._stupen:​vlocka.jpg?​direct&​480|}} +Slavnostní předání "​Vysvědčení" ​306. 2020 - sraz 7,50 hod. u zadního vchodu do tělocvičenZde si Vás osobně vyzvednuTímto vchodem budete i odcházet v  8,40 hodPříchodu musíte odevzdat vyplněné a zákonným zástupcem podepsané Čestné prohlášení o neexistenci ​íznaků virového infekčního onemocnění. Bez něho nebudete vpuštěni do budovy školy!!!
- +
- +
-Třídní učitelka: Mgr. Renata Kubalová, 558 412 477  +
- +
-prosinec). +
- +
-Termín plaveckého výcviku 15.11.20197.2.2020 (pátky). +
- +
- +
-Termíny následujících třídních schůzek:​**14.5.2020** +
- +
- +
-11.2. Vyjmenovaná slova po S (sýkora ​sýček - sysel) +
- +
-Dú. ČJ ebnice str52 cv.11 +
- +
-Prv - 13.2. test opakování učiva (surovina - přírodnina - výrobek; živá a neživá ​íroda - vzduch, voda - koloběh vody v írodě; planety; půda; skupenství látek)+
  
 +Pokud zákonný zástupce nemá možnost si čestné prohlášení vytisknout, vyzvedne si ho 25.-26.6. na vrátnici školy v čase od 8 do 14 hodin. ​
  
-Vv + PČ - Kreativní sada 500 ks - PEPCO 119,- Kč (prosím o zakoupení ​na příští týdenvýborná cena - děkuji)+Žádám žákykteří si přijdou převzít vysvědčení, aby si vzali s sebou tašku ​na školní potřeby, které si odnesou ze školy a měli u sebe i klíč od šatní skříňkykterou půjdeme společně vyklidit.
  
-19. - 20. 2. 2020 - Školní ​kolo recitační soutěže (každý žák si vybere vlastní báseň a tu se naučí nazpaměť - třídní kolo 14. 22020)+Školní ​stravování nebude pro žáky zajištěno. Nárok mají pouze žáci, kteří ​se účastní odpoledních vzdělávacích aktivit
  
  
-M - geometrie - 2 pravítka ( 1x trojúhelník),​ tužka, guma+Čestné prohlášení{{:​stranky_trid:​1._stupen:​cestne_prohlaseni.pdf|}}
  
-Aj - 6. lekce - My family - učíme se slovíčka ​ 
  
 +**Vážení rodiče, děkuji za spolupráci v průběhu celého školního roku. Především za pomoc, snahu a komunikaci v době epidemie. Přeji Vám krásné a především prosluněné dny Vaší dovolené a Vašim dětem prázdniny plné zážitků a dobrodružství.
 +**
 +Třídní učitelka: Renata Kubalová
  
 +====== Bezpečné prázdniny ======
  
-Od 2pololetí bude probíhat nově kroužek Němčina hrou pro 3- 4třídu, budeme se scházet ve čtvrtek v čase 13:15 - 14:00. V případě zájmu přihlášky u p.uč. Konečné. ​+[[https://​www.flipbookpdf.net/​web/​site/​798b55e602b16dd7bed1a72a360f078023ae7c0b202006.pdf.html|{{:stranky_trid:bez.jpg?​direct&​120|}}]] 
 +===== Archiv ​iva třídy 3.C =====
  
 +  * [[Třída 3.ABC - 8.-12. 6. 2020]]
 +  * [[Třída 3.ABC - 1.-5. 6. 2020]]
 +  * [[Třída 3.ABC - 25.-29. 5. 2020]]
 +  * [[3.C - 18.-22. 5. 2020]]
 +  * [[3.C - 11.-15. 5. 2020]]
 +  * [[3.C - 4.-8. 5. 2020]]
 +  * [[3.C - 27.4.-1. 5. 2020]]
 +  * [[3.C - 20.-24. 4. 2020]]
 +  * [[3.C - 13.-17. 4. 2020]]
 +  * [[3.C - 6.-10. 4. 2020]]
 +  * [[3.C - 30. 3.-3. 4. 2020]]
 +  * [[3.C - 23.-27. 3. 2020]]
 +  * [[3.C - 16.-20. 3. 2020]]
 +  * [[3.C - 11.-13. 3. 2020]]
 +  * [[Třída 3.ABC - 15.-19. 6. 2020]]
 +===== Aktuální učivo třídy 3.C  ======
  
 +  * [[Třída 3.ABC - 22.-26. 6. 2020]]
  
 +Dobré ráno milé děti, máme před sebou poslední dva týdny školy a čeká nás už jen několik posledních úkolů. Blížíme se do finále. Zkusme ještě těch ještě těch pár dnů společně pracovat a přitom se těšit na prázdniny. Přeji vám, ať se nám vše daří. ​
  
  
  
 +Milé děti, pokud si chcete uchovat vzpomínky na toto nelehké a pro nás všechny zvláštní období, můžete využít níže uvedený odkaz:
 +http://​centrumlocika.cz/​assets/​user/​Pracovn%C3%AD%20se%C5%A1it%20pro%20d%C4%9Bti%20EXPEDICE%20KORONA%202020.pdf. Možná, že za několik let budete vzpomínat na období epidemie, volna, online učení a komunikaci s vyučujícími prostřednictvím Skype a telekonferencí. Následující pracovní list vám poskytne možnost si co nejvíce oživit vaše vzpomínky.
  
 
/var/www/html/wiki/data/attic/stranky_trid/1._stupen/3.c.1581619316.txt.gz · Poslední úprava: 2020/02/13 19:41 autor: ablazkova
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki