Toto je starší verze dokumentu!


Třídní učitelka: Mgr. Renata Kubalová, 558 412 477

Kartičky Happysnack (platnost loňských kartiček) - dočerpání částky na staré mléčné kartě propadne 30.11. 2019. Platnost karty lze prodloužit dobitím kreditu v min. výši 10 Kč do 30.11.2019.

Žádám rodiče o vyřízení potvrzení o zdravotní způsobilosti k plaveckému výcviku. Termín plaveckého výcviku 15.11.2019- 7.2.2020 (pátky).

29.-30.10. podzimní prázdniny

31.10. divadelní představení „FERDA MRAVENEC“. Vstupné 70,- Kč.

21.11. divadelní představení „RONJA, DCERA LOUPEŽNÍKA“. Vstupné 60,- Kč.

Termíny následujících třídních schůzek: 14.11.2019; 6.2.2020; 14.5.2020

Ve škole se vyskytly vši. Prosím o kontrolu hlav.

10.10. procvičování násobilky (především se zaměřit na násobky čísla 6 a 7)

Čtení str.22; - na pondělí 14.10.(číst text nejméně 3x - nahlas!!! - Dobrovolný domácí úkol na 14.10. - naučit zpaměti báseň Říjen str. 20 (Čítanka)

PRV - str. 17 cv. 2; str. 18 cv.4 (pracovní sešit na pondělí 14.10.)

Od pondělí 14.10. začnu vybírat finanční částku na divadla - vstupné 130,- Kč („FERDA MRAVENEC“. Vstupné 70,- Kč - Těšínské divadlo + „RONJA, DCERA LOUPEŽNÍKA“. Vstupné 60,- Kč - Loutkové divadlo v Ostravě + 200,- Kč doprava). Celková částka na žáka činí 330,- Kč.

PODĚKOVÁNÍ!!! Dnes byla ukončena soutěž ve sběru papíru a naše třída obsadila krásné 3. místo s celkovým počtem 681 kg. Vyhrála třída 4. A - 1 515 kg a na 2. místě se umístili žáci 2. A - 820 kg. Chtěla bych touto cestou poděkovat všem žákům třídy, kteří se do soutěže zapojili a také děkuji Vám, zákonným zástupcům, za podporu dětí, ochotu papír shromažďovat a dovést do školy. Z 11. místa jarního sběru jsme se dostali na 3. příčku podzimního sběru - SKOKANI ROKU :-)

 
/var/www/html/wiki/data/attic/stranky_trid/1._stupen/3.c.1570811152.txt.gz · Poslední úprava: 2019/10/11 16:25 autor: rkubalova
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki