Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

stranky_trid:1._stupen:3.b_-_4.-8._5._2020 [2020/05/07 20:35] (aktuální)
mkubonova vytvořeno
Řádek 1: Řádek 1:
 +===== Učivo na týden 4.-8. 5. 2020 =====
 +
 +==== Pondělí 4. 5. 2020 ====
 +
 +Ahoj děti. Zdravím vás všechny v novém týdnu a také novém měsíci květnu. Venku všechno kvete a voní, užívejte si ho co nejvíc v přírodě. Těším se na Vás při dnešní video výuce. Začínáme v 8.30 Českým jazykem. Nachystejte si malý sešit, psací potřeby, učebnici, pracovní sešit. V 11.55 hodin pak budete pokračovat v AJ. Odkazy pro připojení najdete opět v Bakalářích na nástěnce.
 +
 +**Český jazyk** ​
 +
 +Telekonference:​ diktát {{:​stranky_trid:​1._stupen:​diktat.pdf|}},​ přídavná jména:​{{:​stranky_trid:​1._stupen:​pridavna_jmena_prezentace.ppt|}}
 +  * Učebnice s. 67(66)- přepiš a zapamatuj žlutý rámeček do sešitu, napiš přídavná jména k obrázkům př. zlatý prsten...
 +
 +
 +
 +**Matematika:​**
 +
 +OPAKOVÁNÍ:​ Dnes si zopakujeme slovní úlohy se dvěma výpočty a porovnávání čísel do 1 000.
 +
 + * učebnice:​s. 52/30 - porovnej a zapiš do sešitu čísla pomocí porovnávacích znamének, nad znaménko do oválku zapiš o kolik je jedno číslo větší než druhé.
 +
 +s. 50/15a)b) zápis, 2 výpočty, dvě odpovědi do sešitu
 +
 +s. 51/20a) výpočet a odpověď; b) výzva pro CHYTROLOÍNY - výpočet + odpověď
 +  ​
 +**Prvouka**
 +
 +  * uč. s. 51- zapiš do sešitu nadpis: Rozdíl ve způsobu života rostlin a živočichů - opiš a zapamatuj! věty (Rostliny jsou....Živočichové....)
 +uč. s.52 - přečti si o některých chráněných zvířatech. Můžeš zjistit (v encyklopedii,​ na internetu) jestli ses už z některým z nich setkal třeba na vaší zahradě. Jestli chceš, zapiš si některé z nich do sešitu.
 +
 +
 +
 +**Angličtina** ​
 +  * dnes se opět sejdeme na** videokonferenci** -tentokrát začínáme v **11.55h** - odkaz platí stále stejný (uložen v Bakalářích na nástěnce)=)**čeká nás nová lekce :!:**
 +
 +==== Úterý 5.5.2020 ====
 +
 +Prosím, pokud jste ještě nevyplnili dotazník k online výuce, můžete zde: https://​forms.gle/​d5S7DUF67vRckjMG7 Děkuji. ​
 +
 + ​**Český jazyk**
 +
 +Kdo se nemohl zúčastnit včera on-line hodiny, podívejte se na probírné učivo. Odkazy na prezentaci i diktát najdete na včerejších stránkách.
 +
 +Kdo ještě nestihnul, napište si do sešitu nadpis __Přídavná jména__ a opište žlutý rámeček uč. s. 67(66)  ​
 +  ​
 + * Uč. s. 67(66)/2 - ústně (můžeš si napsat)  ​
 + 
 +s. 67/cv.3 spojte slova do dvojic, napište, vymyslete a napište k nim alespoň jednu větu.
 +  * PS: s. 56/4 nakresli si oblíbenou věc podle vzoru (vyber jinou věc než míč) a připiš k ní co nejvíc přídavných jmen (jaká,nebo čí věc může být)
 +
 +**Matematika:​**
 +  * OPAKOVÁNÍ:​ uč. s. 54/5 tabulku překresli do sešitu, vypočítej a pošli fotku, nebo výsledky. LOL
 +s. 54/9 zopakuj zaokrouhlování LOL
 +
 +  * PS: s. 30/4
 +  * Koukněte dnes v 10.10 hodin na "​Učítelku",​ dělení se zbytkem nás čeká v příštím období https://​www.ceskatelevize.cz/​porady/​13394657013-ucitelka/​12772-rozvrh-a-materialy/?​datum=5.5.2020#​rozvrh
 +
 +**Prvouka**:​
 +  *  PS. s. 50, vylušti názvy zvířat a dopiš je  do obrázků dole
 +**Dobrovolný**:​ Můžeš zjistit ​ - vyhledat v encyklopedii nebo na internetu, co dělá v zimě ještěrka.
 +** Čtení:**
 +
 +s.155/​přečti si bajku, zopakuj, co je bajka a odpověz do sešitu na otázku 1)
 +Nápověda: bajka je krátké vyprávění,​ kde zvířata jednají, chovají se a mluví jako lidé. V bajce nalezneme vždy poučení.
 +
 +Můžeš se podívat na bajku na odkazu https://​decko.ceskatelevize.cz/​video/​e215543110100019
 +
 +==== Středa 6.5.2020 ====
 +Ahoj děti, dnes nás čeká setkání v matematice. Už se na vás všechny moc těším.
 +Prosím ještě rodiče, kteří ještě neměli čas vyplnit anketu, aby se pokusili doplnit do zítřejšího dne. Odkaz na ni najdete na včerejší stránce.
 + 
 +**Český jazyk:**
 +
 +  * uč.  s. 66(65)/6 – správné psaní vlastních jmen
 +  * uč. s. 67(66)/4 – hledejte vetřelce v řádcích (nápověda:​ na řádku bydlí jen přídavná jména - můžeš si je vypsat do sešitu ,ostatní jsou vetřelci)
 +  * PS: s. 56/ 3 vylušti si křížovku
 +
 +ČJ + VV :  uč. s. 67(66) nakresli na výkres (na velký papír) oblíbenou hračku, použij pastelky, vodové barvy, nebo jiné kreslící potřeby. Obrázek si uschovej, v pondělí si budeme dávat hádanky a podle nich zjišťovat,​ co jste nakreslili.
 +
 + ​**Matematika** ​
 + ​Telekonference v 10.25 – 10.55 hodin
 + ​Nachystejte si vedle počítače minutovky pracovní sešit a psací potřeby. Odkaz je stejný, najdete jej opět v Bakalářích.  ​
 +
 +**Angličtina**  ​
 +  * Hello children! ​
 +  * dnes přikládám PL s novou slovní zásobou {{:​stranky_trid:​1._stupen:​9.lekce_3.roc..pdf|}} ​ - kdo můžete, vytiskněte a dopište, kdo nemá možnost, stačí přepsat do sešitu ;​-)  ​
 +  * PRO ZÁJEMCE PŘIKLÁDÁM:​ možnost naučit se další slovíčka a procvičit si věty Já mám... :​[[https://​www.youtube.com/​watch?​v=jNg3KuUFkxU ]]
 +  * procvičovat zábavně můžete i na těchto stránkách:​ [[https://​skolakov.eu/​anglicky-jazyk-3-trida/​clothes]]
 +  * kdo rád vybarvuje a učí se nová slovíčka: {{:​stranky_trid:​1._stupen:​aj_3._pl-clothes.docx|}}
 +
 +----
 +==== Čtvrtek ====
 +
 +Ahoj milé děti, dnes je poslední pracovní den týdne. Zítra slaví naše země svátek "Den vítězství - konec 2. světové války.
 +A hlavně NEZAPOMEŇTE,​ že v neděli mají svátek všechny maminky, slavíme DEN MATEK. My si jej připomeneme i úkolem v písance. Můžeš pak mamince ještě vyrobit přáníčko,​ nebo dáreček. Své výrobky můžete vyfotit a zaslat mi mailem. Přeji vám všem krásný sluníčkový prodloužený víkend a v pondělí se uvidíme v 8.30 h při online výuce.
 +
 +**Český jazyk**
 +  * uč. s.67(66)/7 - dopň a vypiš do sešitu slova, kterým chybí 1. písmenko.
 + Pokus se spočítat přídavná jména ve cvičení, můžeš mi napsat, kolik jich najdeš.
 +  * Písanka:s. 22 přepiš krásně básničku, můžeš vymyslet i přání, nebo básničku mamince a vepsat ji do vyrobeného přáníčka
 + ​inspiraci najdeš zde: https://​cz.pinterest.com/​pin/​560346378634873497/​
 +  *  tady můžeš procvičit přídavná jména:
 + ​https://​skolakov.eu/​cesky-jazyk/​3-trida/​slovni-druhy/​pridavna-jmena/​vyhledavani-1.html,​ nebo 
 + ​http://​rysava.websnadno.cz/​ceskyjazyk_3.roc/​pridav_jm1.htm
 +
 +**Matematika:​**
 +  * PS: dopočítej příklady na straně 30 cv. 1-5 , některé z nich jsme začali už včera
 +  * Minutovky: s. 17/31,32, s. 17/33 postupně procvičuj násobení a dělení. Pokud máš vše hotovo, můžeš si vyzkoušet příklady na straně 18.
 +
 +** Čtení:** s. 139 Květen - přečti si krásnou básničku o květnu, můžeš ji mamince přednést v neděli, jako přání k svátku maminek, ​
 + ​pročti si pranostiky o květnu, můžeš zapsat do sešitu čtení a zkus vyluštit ptačí přesmyčky a zapsat je do sešitu čtení.
 +Aještě básničková inspirace pro zájemce: https://​www.nns.cz/​blog/​wp-content/​uploads/​Pracovn%C3%AD-list-ke-Dni-matek_1.-ro%C4%8D._kveten-nns.pdf  ​
 +
 +**Angličtina**
 +  * GOOD MORNING! ​
 +  *Určitě jste už všichni zvládli napsat si slovíčka nové lekce :-) , zbývá už jen poslední úkol tohoto týdne z **WB na str.42/​cv.1**
 +  *PRO ZÁJEMCE: https://​www.youtube.com/​watch?​v=lW5TXrKbsq4 ​
 +  * Přeji vám děti  hezké volno, užijte si pěkného počasí a načerpejte síly do dalších učebních dnů ;-) 
 +  * v pondělí na online hodině GOOD BYE!
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +  ​
  
 
/var/www/html/wiki/data/pages/stranky_trid/1._stupen/3.b_-_4.-8._5._2020.txt · Poslední úprava: 2020/05/07 20:35 autor: mkubonova
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki